Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
19

Ho timetswa ha Sodomo le Gomora

191Mangeloi ao a mabedi a fihla Sodoma ka phirimana, mme Lota o ne a dutse kgorong ya motse wa Sodoma. Yare ha Lota a a bona, a ema, a ya a kgahlanyetsa, a fihla a itihela fatshe ka sefahleho. 2Yaba o re: “Benghadi ba ka, ke a le rapela, fapohelang tlung ya mohlanka wa lona, le robaletse, le itlhatswe maoto, le tle le tsohe ka madungwadungwana, le tswele pele leetong la lona.”

Mangeloi a re: “Tjhe, re tla ithoballa mabaleng a motse.”

3Empa a a pheella ka matla, mme a fapohela ho yena, a kena tlung ya hae. A a lokisetsa dijo, a a phehela bohobe bo sa lomoswang, mme a eja. 4Empa yare ho eso robalwe, banna ba motse, banna ba Sodoma, bahlankana le maqheku, banna bohlebohle, ba etsetsa ntlo sakanalankope. 5Ba howeletsa Lota, ba re: “Banna bale ba fihlileng ha hao phirimaneng ye ba kae? Ba tlise kwano ho rona, re tlo ba ja maotwana!”

6Lota a tswa monyako, a kwala lemati, a ya ho banna ba kantle, 7mme a re: “Ke a le rapela, bana beso; se keng la etsa bokgopo bo tjena. 8Bonang, ke na le baradi ba babedi, ba eso robale le monna; ha ke mpe ke le tlisetse bona, le etse seo le se ratang ka bona. Feela banna bana bona le se ke la ba etsa letho, hobane ba tshireletsong ya ka.”Baa. 19:22-24

9Empa banna ba Sodoma ba re: “Suthela kwana!” Yaba ba re: “Mothwana enwa ke mojaki feela, empa o rata ho re laela! O rata ho ba moahlodi! Jwale re tla o etsa hampe le ho feta bona!” Ba etsa senkgome hodima Lota, mme ba atamela hore ba robe lemati. 10Empa banna ba ka tlung ba nanabetsa matsoho a bona, ba hulela Lota ka tlung ho bona, ba kwala lemati. 11Yaba ba foufatsa banna ba neng ba le monyako wa ntlo, ba banyenyane le ba baholo, hoo ba bileng ba kgathala ke ho nna ba phopholetsa hore na lemati le hokae.2 Dikg. 6:18

12Jwale banna bao ba re ho Lota: “Na o na le ba bang moo: bakgwenyana, bara, baradi, kapa mang le mang wa heno ya motseng oo? Ba ntshe sebakeng sena, 13hobane re lekgatheng la ho se timetsa! Sello se qosang motse ona se seholo kapele ho Morena, mme Morena o re rometse ho tla o timetsa!”

14Lota a tswa, a ya bua le bakgwenyana ba hae, ba nkileng baradi ba hae, a re: “Tsohang, le tswe motseng ona, hobane Morena o lekgatheng la ho o timetsa!” Empa bakgwenyana ba bona eka o a swaswa.

15Yare ha mafube a hlaha, mangeloi a pheella Lota, a re: “Tsoha, o nke mosadi wa hao, le baradi ba hao ba babedi, ba leng teng mona, o balehe; esere wa timela ha motse ona o otlwa.”

16Empa a dikadika; kahoo banna bao ba mo hula ka letsoho, mmoho le mosadi wa hae le baradi ba hae ba babedi, hobane Morena o ne a mo hauhetse. Ba mo ntshetsa kantle ho motse.2 Pet. 2:7

17Ha ba se ba ba ntsheditse kantle, ba re ho bona: “Balehang le ipholose! Le se ke la hetla, kapa la ema kae kapa kae hara phula. Le balehele thabeng, ho seng jwalo le tla timela!” 18Lota a re: “Ho se be jwalo, hle, Morena wa ka. 19Mohlanka wa hao o fumane mohau ho wena, mme o nkgauhetse haholo ka ho mpholosa. Empa ke sitwa ho balehela thabeng, esere koduwa ya mphumana, mme ka shwa. 20Bona, motse ono o haufi hoo nka balehelang ho wona, o bile o monyenyane. A nke ke balehele ho wona hle! Na ha o monyenyane, hore ke tle ke pholohe?”

21Morena a re ho yena: “Bona, le tabeng ena ke o mametse; ha ke na ho timetsa motse oo o buileng ka wona. 22Potlaka, o balehele ho wona, hobane nke ke ka etsa letho, ho fihlela o fihla moo.”

Ke ka baka lena motse oo o ileng wa bitswa Soware.

23Letsatsi le ne le se le tjhabile ha Lota a fihla Soware. 24Morena a nesetsa sebabole le mollo hodima Sodoma le Gomora, di etswa ho Morena, mahodimong. 25A ripitla metse eo, le phula yohle, le baahi bohle ba metse eo, le dimela tsohle tse metseng teng.Mat. 10:15
11:23,24
Luka 10:12
17:29
2 Pet. 2:6
Juda 7
26Empa mosadi wa hae, ya neng a mo setse morao, a hetla, mme a fetoha tshiya ya letswai.Luka 17:32

27Aborahama a tsoha ka madungwadungwana, a ya sebakeng seo a neng a eme ho sona ha a le kapela Morena. 28A tadima nqa Sodoma le Gomora, le nqeng tsohle tsa phula, mme a bona mosi o foqoha fatshe jwaloka mosi wa sebopi.

29Ha Modimo a ripitla metse eo e phuleng, Modimo a hopola Aborahama; a ntsha Lota koduweng eo, ha a ne a ripitla metse eo Lota a neng a ahile ho yona.

Ho tswalwa ha Bamoabe le Baamone

30Lota a nyoloha Soware, a ya aha dithabeng le baradi ba hae ba babedi, hobane o ne a tshaba ho aha Soware; yaba o phela lehaheng le baradi ba hae ba babedi. 31Moradi e moholo a re ho e monyenyane: “Ntata rona o se a tsofetse, mme ha ho na monna lefatsheng ya ka kenang dikobong tsa rona ka mokgwa wa batho ba lefatshe lohle. 32Tloo, re nwese ntata rona veine, re tle re robale le yena, re tsose leloko ka ntata rona.”

33Bosiung boo ba nwesa ntata bona veine; moradi e moholo a kena, mme a robala le ntatae. Yena ha a a ka a tseba ha moradi wa hae a kena dikobong, leha a tsoha.

34Ka letsatsi le hlahlamang e moholo a re ho e monyenyane: “Bona, bosiung ba maobane ke ile ka robala le ntate. Bosiung bona a re mo nwese veine hape, o tle o kene, o yo robala le yena, re tle re tsose leloko ka ntata rona.” 35Le bosiung bona boo ba nwesa ntata bona veine; moradi e monyenyane a kena, mme a robala le ntatae. Yena ha a a ka a tseba ha moradi wa hae a kena dikobong, leha a tsoha.

36Yaba baradi ba Lota, ka bobedi ba bona, e ba baimana ka ntata bona. 37E moholo a tswala ngwana wa moshanyana, a mo rea lebitso la Moabe. Ke yena ntata ba bitswang Bamoabe le kajeno. 38E monyenyane le yena a tswala ngwana wa moshanyana, a mo rea lebitso la Bene-Ami. Ke yena ntata ba bitswang Baamone le kajeno.