Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
16

Ho tswalwa ha Ishemaele

161Sarai, mosadi wa Aborame, o ne a sa ka a mo tswalla bana, empa o ne a ena le lekgoba la mosadi eo e leng Moegepeta, le bitswang Hagare. 2Sarai a re ho Aborame: “Morena o ntlhokisitse thari; ka baka lena eya, o kene dikobong tsa lekgoba lena la mosadi, mohlomong ke tla ba le bana ka lona.”

Aborame a dumela kopo ya Sarai. 3Kamora hoba Aborame a phele dilemo tse leshome naheng ya Kanana, Sarai, mohatsa hae, a nka Hagare, lekgoba la hae la mosadi eo e leng Moegepeta, a le nea Aborame ho ba mosadi wa hae. 4Aborame a kena dikobong tsa Hagare, mme Hagare ya eba moimana; jwale a qala ho nyedisa monga hae. 5Sarai a re ho Aborame: “Nyediso ena ke e etsetswa ka baka la hao! Ke nna ya o neileng lekgoba lena ho ba mosadi wa hao, empa haesale le hlokomela hore le ithwetse le a nnyedisa. A e ke e be Morena ya ahlolang pakeng tsa rona le wena!”

6Aborame a re ho Sarai: “Lekgoba leo la mosadi le matsohong a hao; etsa kamoo o ratang kateng ka lona.” Sarai a le hlorisa haholo, hoo le bileng la baleha.

7Lengeloi la Morena la fumana Hagare pela sediba se hara lehwatata, se tseleng e yang Shure, 8mme la re: “Hagare, lekgoba la Sarai, o tswa kae, o ya kae?”

Hagare a arabela, a re: “Ke baleha monga ka, Sarai.”

9Empa lengeloi la Morena la re: “Kgutlela ho monga hao, mme o ikokobetse tlasa hae.” 10Lengeloi la Morena la boela la re ho yena: “Ke tla ngatafatsa ditloholo tsa hao haholo, hoo di ke keng tsa balwa ka baka la bongata.”

11Hape lengeloi la Morena la re ho yena:

“Bona, o moimana,

mme o tla tswala mora.

O tla mo rea lebitso la Ishemaele,

hobane Morena o utlwile

matshwenyeho a hao.

12E tla ba monna ya kang tonki

ya naha ka bohlaha,

o tla lwantsha bohle,

mme bohle ba tla mo lwantsha;

o tla aha ka botjhabela

ho bana babo bohle,

a ba lwantshe.”

13Hagare a re lebitso la Morena ya neng a bua le yena ke “Modimo ya Bonang”, hobane o ne a re: “Na ke nnete ke hlile ke bone Modimo, mme ke ntse ke phela kamora pono eo ya ka?” 14Ka lebaka lena sediba sena sa bitswa Sediba sa Lakai-Roi. Se pakeng tsa Kadeshe le Berede.

15Hagare a tswalla Aborame mora, mme Aborame a rea mora eo a mo tswaletsweng ke Hagare lebitso la Ishemaele.Bag. 4:22
16Aborame o ne a ena le dilemo tse mashome a robedi a metso e tsheletseng ha Hagare a mo tswalla mora, Ishemaele.

17

Lebollo ke letshwao la selekane

171Ha Aborame a ena le dilemo tse mashome a robong a metso e robong, Morena a iponahatsa ho yena, a re:

“Ke nna Modimo ya matla wohle;

nkgahlise ka metsamao ya hao,

mme o hloke kodi.

2Ke tla etsa selekane

pakeng tsa rona le wena,

mme ditloholo tsa hao

di tla ngatafala haholo.”

3Yaba Aborame o itihela fatshe ka sefahleho, mme Modimo a bua le yena, a re:

4“Selekane sa rona le wena ke sena:

o tla ba ntata letshwele la ditjhaba.

5Ha o sa tla hlola o bitswa Aborame;

lebitso la hao e tla ba Aborahama,

hobane ke tla o etsa

ntata ditjhaba tse ngata.Bar. 4:17

6“Ke tla o fa bana ba bangata haholo; ho wena ho tla tswa ditjhaba, mme o tla tswala dikgosi. 7Ke tla tiisa selekane sa ka le wena, le ditloholo tsa hao, ka ho hlahlamana ha meloko ya tsona, e be selekane se sa feleng; ke be Modimo wa hao le wa ditloholo tsa hao.Luka 1:55
8Naha eo o jakileng ho yona, naha yohle ya Kanana, ke tla o nea yona le ditloholo tsa hao, e be leruo la mehla yohle, mme ke tla ba Modimo wa tsona.”Dik. 7:5

9Modimo a boela a re ho Aborahama: “Wena o tla boloka selekane sa ka; wena le ditloholo tsa hao ka meloko ya tsona. 10Ke sena selekane se pakeng tsa rona le wena le ditloholo tsa hao, seo le tla se boloka; bohle ba batona ba lona ba tla bolotswa.Dik. 7:8
Bar. 4:11
11Le tla bolotswa ka ho poma leeko, mme hona e tla ba letshwao la selekane se pakeng tsa rona le wena. 12Ngwana e mong le e mong wa hao e motona o tla bolotswa ha a ena le matsatsi a robedi; e mong le e mong e motona melokong yohle ya hao, le ya tswaletsweng tlung ya hao, le ya rekilweng ka tjhelete ho moditjhaba ya sa tswalaneng le wena. 13E, ho tla bolotswa ngwana ya tswaletsweng tlung ya hao, le ya rekilweng ka tjhelete ya hao. Selekane sa ka se tla ba nameng ya hao, e be selekane sa mehla yohle. 14Motho wa leqai, ya sa bolotswang ka ho pongwa leeko, o tla kgaolwa setjhabeng sa habo, hobane o sentse selekane sa ka.”

15Modimo a boela a re ho Aborahama: “Mosadi wa hao Sarai, o se hlole o mmitsa Sarai; lebitso la hae e tla ba Sara. 16Ke tla mo hlohonolofatsa, ke be ke o fe mora ka yena. Ke tla mo hlohonolofatsa; e tla ba mma ditjhaba, mme dikgosi tsa ditjhaba di tla tswa ho yena.”

17Aborahama a itihela fatshe ka sefahleho, a tsheha, mme a re ka pelong: “Na monna ya dilemo di lekgolo a ka tswala ngwana? Kapa na Sara a ka hlola a eba le ngwana a le dilemo di mashome a robong?” 18Yaba Aborahama o re ho Modimo: “Ishemaele a ke a o phelele!”

19Modimo a re: “Ruri, Sara mosadi wa hao, o tla o tswalla mora, mme o tla mo rea lebitso la Isaka. Ke tla etsa selekane sa rona le yena e le selekane sa mehla yohle, sa hae le sa ditloholo tsa hae. 20Ha e le tabeng ya Ishemaele, ke o mametse: bona, ke tla mo hlohonolofatsa, ke mo fe bana ba bangata, ke ba atise haholo. O tla tswala mahosana a leshome le metso e mmedi, mme ke tla mo etsa setjhaba se seholo. 21Empa ke tla tiisa selekane sa ka le Isaka, eo Sara a tla o tswalla yena isao, ka yona nako ena.” 22Hoba Modimo a qete ho bua le Aborahama, a nyoloha, a tloha ho yena.

23Jwale Aborahama a nka mora wa hae Ishemaele, le bana bohle ba lelapa la hae, le bohle ba rekilweng ka tjhelete ya hae, bohle ba batona ba ntlo ya Aborahama, a ba bolotsa ka lona letsatsi leo ka ho ba poma leeko, jwalokaha Modimo a ne a mo laetse. 24Aborahama o ne a ena le dilemo tse mashome a robong a metso e robong ha a bolla, 25mme mora wa hae Ishemaele yena a bolla ha a ena le dilemo tse leshome le metso e meraro. 26Ka lona letsatsi leo Aborahama le mora wa hae Ishemaele ba bolotswa; 27le banna bohle ba lelapa la hae, le ba tswaletsweng tlung ya hae, le ba rekilweng ka tjhelete ho baditjhaba, le bona ba bolotswa le yena.

18

Morena o iponahatsa ho Aborahama

181Morena a iponahatsa ho Aborahama a le difateng tsa eike, tsa Mamore, moo a neng a dutse monyako wa tente, ka nako eo letsatsi le neng le tjhesa haholo. 2A phahamisa mahlo, a tadima, mme a bona banna ba bararo ba eme pela hae. Yare ha a ba bona, a tloha monyakong wa tente, a mathela ho bona ho ba kgahlanyetsa.Bah. 13:2
A fihla a itihela fatshe, 3a re: “Morena wa ka, haeba kajeno o nkgauhetse, ke a o rapela, o se ke wa feta ha mohlanka wa hao. 4A ho ke ho tliswe metsinyana, le hlatswe maoto a lona, le phomole tlasa sefate. 5Ke sa ilo le batlela sengwathwana sa bohobe, le tle le thobe pelo tsa lona, ebe jwale le a feta, hobane le fapohetse ha mohlanka wa lona.”

Yaba ba re: “Etsa jwalokaha o boletse.”

6Aborahama a potlakela ho Sara, ka tenteng, a re: “Phakisa o nke dirotwana tse tharo tsa phofo e thumisehileng, o e dube, o etse maqebekwane.”

7Jwale Aborahama a mathela mohlapeng wa dikgomo, a kgetha namane e nonneng, e nama e bonojwana, mme a e nea mohlanka; yena a e hlaba ka potlako. 8A nka sereledi le lebese la motsididi, le nama ya namane e phehilweng hantle, tsena a di bea kapele ho bona; yena a ema pela bona, tlasa sefate, ha ba ntse ba eja.

9Yaba ba re ho Aborahama: “Mosadi wa hao Sara o kae?”

A araba, a re: “O ka tenteng.”

10Morena a re ho yena: “Ke tla boela ke o etela hape isao, ka yona nako ena, mme bona, mosadi wa hao Sara o tla be a se a ena le mora.”

Sara o ne a ntse a utlwa, a eme monyakong wa tente, kamorao ho bona.Bar. 9:9
11Aborahama le Sara ba ne ba se ba hodile, ditshiu di ile, mme Sara o ne a se a sa kgelohe. 12Sara a tshehela ka pelong, a re: “Ha ke se ke tsofetse tjee, le monna wa ka a tsofetse, na nka ba le thabo e jwalo?”1 Pet. 3:6

13Morena a re ho Aborahama: “Sara o tshehelang, ha a re: ‘Nna ruri nka tswala ngwana, ke se ke tsofetse tjee?’ 14Na ho na le se ka sitang Morena? Isao, ka yona nako ena, ke tla boela ke o etela, mme Sara o tla be a se a ena le mora.”Luka 1:37

15Empa Sara a latola, a re: “Ha ke a ka ka tsheha;” a rialo hobane o ne a tshaba.

Morena a re: “Tjhe, o ile wa tsheha.”

Aborahama o rapella Sodoma

16Jwale banna bao ba ema, ba tloha moo, ba leba nqa Sodoma. Aborahama a ba felehetsa, ho ba fihlisa tseleng. 17Morena a re: “Na ebe nka patela Aborahama seo ke leng lekgatheng la ho se etsa, 18ha e le moo Aborahama e tla ba setjhaba se seholo, se matla, mme le ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla hlohonolofatswa ka yena? 19Nke ke! Hobane ke mo kgethile hore a tle a laele bana ba hae le lelapa la hae ho tsamaya ka tsela ya Morena ka ho etsa tse lokileng, le ho sebetsa ka toka; e le hore Morena a tle a phethe tseo a di tshepisitseng Aborahama.”

20Yaba Morena o re: “Sello se qosang Sodoma le Gomora se seholo, mme le sona sebe sa metse eo se seholo haholo! 21Ke tla theohela teng ho ya bona hore na ba entse kamoo sello se fihlang ho nna se leng kateng, mme haeba ho se jwalo, ke tla tseba.” 22Banna bao ba tloha moo ba leba nqa Sodoma, empa Aborahama a sala a eme kapela Morena.

23Jwale Aborahama a atamela, a re: “Na o tla hlo timetse ba lokileng mmoho le ba kgopo? 24Ere mohlomong ho na le ba mashome a mahlano ba lokileng motseng oo, na o tla o timetsa, ho ena le ho o hauhela ka baka la bao ba mashome a mahlano ba phelang ho wona? 25Kgopolo e jwalo, ya ho bolaya ba lokileng le ba kgopo, e ke e be hole le maikutlo a hao! Ho be siyo maikutlong a hao ho tshwantsha ba lokileng le ba kgopo! Na Moahlodi wa lefatshe lohle a ke ke a ahlola ka toka?”

26Morena a re: “Haeba nka fumana motseng wa Sodoma ho ena le ba mashome a mahlano ba lokileng, ke tla o tshwarela kaofela ka baka la bona.”

27Aborahama a boela a re: “Ako bone! Ke bile sebete ho bua le Morena, le hoja ke le lerole le molora feela. 28Ere ho haella ba bahlano, ho phetha palo ya mashome a mahlano a ba lokileng, na o tla timetsa motse oo ka baka la ba bahlano bao ba haellang?”

Morena a araba, a re: “Haeba nka fumana ba mashome a mane a metso e mehlano, ha nka ke ka o timetsa.”

29Aborahama a boela a bua le yena hape, a re: “Mohlomong ho fumanwa ba mashome a mane!”

Morena a re: “Ka baka la bao ba mashome a mane ha nka ke ka etsa jwalo.”

30Yaba Aborahama o re: “Morena a se ke a mpa a halefa, ke tle ke tsebe ho bua. Mohlomong ho fumanwa ba mashome a mararo!”

Morena a re: “Haeba nka fumana ba mashome a mararo teng, nke ke ka etsa jwalo.”

31Aborahama a re: “Ako bone! Ke bile sebete ho bua le Morena. Ere mohlomong ho ka fumanwa ba mashome a mabedi teng?”

Morena a araba, a re: “Ka baka la bao ba mashome a mabedi ha ke na ho o timetsa.”

32Yaba Aborahama o re: “Oho, Morena a se ke a mpa a halefa hle, ke mpe ke bue la ho qetela. Teng haeba ho ka fumanwa ba leshome?”

Morena a araba, a re: “Ka baka la bao ba leshome nke ke ka o timetsa.”

33Hoba Morena a qete ho bua le Aborahama, yaba o a itsamaela, mme Aborahama a kgutlela ha hae.