Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
15

Modimo o etsa selekane le Aborame

151Hoba tsena di fete, lentswe la Morena la bua ho Aborame ponong, la re:

“Se tshabe, Aborame!

Ke thebe ya hao;

moputso wa hao

o tla ba moholo haholo.”

2Empa Aborame a re: “Oho, Morena Modimo, o tla nneang, ha e le moo ke tla shwa ke se na ngwana, mme mojalefa wa ntlo ya ka e le Eleesere wa Modamaseka?” 3Aborame a boela a re: “Bona, ha o a mpha ngwana, mme mohlanka ya tswaletsweng lapeng la ka e tla ba mojalefa wa ka.”

4Yaba Morena o bua ho yena, o re: “Tjhe, eo e ke ke ya eba mojalefa wa hao; mojalefa wa hao e tla ba mora ya tswang lethekeng la hao.” 5A mo nkela kantle mme a re ho yena: “Tadima lehodimong, mme o bale dinaledi, haeba o ka tseba ho di bala;” mme a re: “Ditloholo tsa hao di tla ba kaalo.”Bar. 4:18
Bah. 11:12

6Aborame a dumela ho Morena, mme Morena a mmalla hoo e le ho loka.Bar. 4:3
Bag. 3:6
Jak. 2:23

7Yaba o re ho yena: “Ke nna Morena ya o ntshitseng Ure e naheng ya Bakalatiya, ho tla o nea naha ena hore e be ya hao.”

8Aborame a re: “Oho, Morena Modimo, ke tla tseba jwang hore ke tla e rua?”

9Yaba Morena o re ho yena: “Ntlisetse kgomo ya sethole e lemo di tharo, le podi e tshehadi e lemo di tharo, le pheleu e lemo di tharo, le leebana-kgorwana, le ledinyane la leeba.”

10A mo tlisetsa tsena kaofela, a di kgekgetha, a bea mokgekgetho ka mong o bapile le wa habo wona, empa dinonyana tsona a se ke a di kgekgetha. 11Manong a ubella dififi tsena, empa Aborame a a leleka.

12Ha letsatsi le eya madikelong, Aborame a fihlelwa ke sephume sa boroko, mme lefifi le tshabehang la mo aparela.Jobo 4:13,14
13Yaba Morena o re ho Aborame: “Tseba hore ditloholo tsa hao e tla ba bajaki naheng ya baditjhaba; di tla etswa makgoba teng, mme di tla hatellwa ka dilemo tse makgolo a mane.Phal. 1:1-14
Dik. 7:6
14Empa ke tla ahlola setjhaba se tla di etsa makgoba, mme hamorao di tla tloha teng di ena le maruo a mangata.Phal. 12:40,41
Dik. 7:7
15Ha e le wena o tla ikela ho bo-ntatao ka kgotso, mme o tla shwa hoba o phele halelele ka boiketlo. 16Moloko wa bone o tla kgutlela mona, hobane bokgopo ba Baamore ha bo eso phethehe.”

17Ha letsatsi le se le diketse, mme ho se ho fifetse haholo, ha hlaha sebopi se kubellang mosi, le kganare ya mollo; tsena tsa feta pakeng tsa mekgekgetho eo. 18Ka lona tsatsi leo Modimo a etsa selekane le Aborame, a re: “Ditloholo tsa hao ke tla di nea naha ena, ho tloha nokaneng ya Egepeta ho isa Nokeng e Kgolo, e leng ya Euferatese;Dik. 7:5
19le naha ya Bakene, le ya Bakenase, le ya Bakadamone, 20le ya Bahete, le ya Baperise, le ya Barefaime, 21le ya Baamore, le ya Bakanana, le ya Bagirigashe, le ya Bajebuse.”

16

Ho tswalwa ha Ishemaele

161Sarai, mosadi wa Aborame, o ne a sa ka a mo tswalla bana, empa o ne a ena le lekgoba la mosadi eo e leng Moegepeta, le bitswang Hagare. 2Sarai a re ho Aborame: “Morena o ntlhokisitse thari; ka baka lena eya, o kene dikobong tsa lekgoba lena la mosadi, mohlomong ke tla ba le bana ka lona.”

Aborame a dumela kopo ya Sarai. 3Kamora hoba Aborame a phele dilemo tse leshome naheng ya Kanana, Sarai, mohatsa hae, a nka Hagare, lekgoba la hae la mosadi eo e leng Moegepeta, a le nea Aborame ho ba mosadi wa hae. 4Aborame a kena dikobong tsa Hagare, mme Hagare ya eba moimana; jwale a qala ho nyedisa monga hae. 5Sarai a re ho Aborame: “Nyediso ena ke e etsetswa ka baka la hao! Ke nna ya o neileng lekgoba lena ho ba mosadi wa hao, empa haesale le hlokomela hore le ithwetse le a nnyedisa. A e ke e be Morena ya ahlolang pakeng tsa rona le wena!”

6Aborame a re ho Sarai: “Lekgoba leo la mosadi le matsohong a hao; etsa kamoo o ratang kateng ka lona.” Sarai a le hlorisa haholo, hoo le bileng la baleha.

7Lengeloi la Morena la fumana Hagare pela sediba se hara lehwatata, se tseleng e yang Shure, 8mme la re: “Hagare, lekgoba la Sarai, o tswa kae, o ya kae?”

Hagare a arabela, a re: “Ke baleha monga ka, Sarai.”

9Empa lengeloi la Morena la re: “Kgutlela ho monga hao, mme o ikokobetse tlasa hae.” 10Lengeloi la Morena la boela la re ho yena: “Ke tla ngatafatsa ditloholo tsa hao haholo, hoo di ke keng tsa balwa ka baka la bongata.”

11Hape lengeloi la Morena la re ho yena:

“Bona, o moimana,

mme o tla tswala mora.

O tla mo rea lebitso la Ishemaele,

hobane Morena o utlwile

matshwenyeho a hao.

12E tla ba monna ya kang tonki

ya naha ka bohlaha,

o tla lwantsha bohle,

mme bohle ba tla mo lwantsha;

o tla aha ka botjhabela

ho bana babo bohle,

a ba lwantshe.”

13Hagare a re lebitso la Morena ya neng a bua le yena ke “Modimo ya Bonang”, hobane o ne a re: “Na ke nnete ke hlile ke bone Modimo, mme ke ntse ke phela kamora pono eo ya ka?” 14Ka lebaka lena sediba sena sa bitswa Sediba sa Lakai-Roi. Se pakeng tsa Kadeshe le Berede.

15Hagare a tswalla Aborame mora, mme Aborame a rea mora eo a mo tswaletsweng ke Hagare lebitso la Ishemaele.Bag. 4:22
16Aborame o ne a ena le dilemo tse mashome a robedi a metso e tsheletseng ha Hagare a mo tswalla mora, Ishemaele.

17

Lebollo ke letshwao la selekane

171Ha Aborame a ena le dilemo tse mashome a robong a metso e robong, Morena a iponahatsa ho yena, a re:

“Ke nna Modimo ya matla wohle;

nkgahlise ka metsamao ya hao,

mme o hloke kodi.

2Ke tla etsa selekane

pakeng tsa rona le wena,

mme ditloholo tsa hao

di tla ngatafala haholo.”

3Yaba Aborame o itihela fatshe ka sefahleho, mme Modimo a bua le yena, a re:

4“Selekane sa rona le wena ke sena:

o tla ba ntata letshwele la ditjhaba.

5Ha o sa tla hlola o bitswa Aborame;

lebitso la hao e tla ba Aborahama,

hobane ke tla o etsa

ntata ditjhaba tse ngata.Bar. 4:17

6“Ke tla o fa bana ba bangata haholo; ho wena ho tla tswa ditjhaba, mme o tla tswala dikgosi. 7Ke tla tiisa selekane sa ka le wena, le ditloholo tsa hao, ka ho hlahlamana ha meloko ya tsona, e be selekane se sa feleng; ke be Modimo wa hao le wa ditloholo tsa hao.Luka 1:55
8Naha eo o jakileng ho yona, naha yohle ya Kanana, ke tla o nea yona le ditloholo tsa hao, e be leruo la mehla yohle, mme ke tla ba Modimo wa tsona.”Dik. 7:5

9Modimo a boela a re ho Aborahama: “Wena o tla boloka selekane sa ka; wena le ditloholo tsa hao ka meloko ya tsona. 10Ke sena selekane se pakeng tsa rona le wena le ditloholo tsa hao, seo le tla se boloka; bohle ba batona ba lona ba tla bolotswa.Dik. 7:8
Bar. 4:11
11Le tla bolotswa ka ho poma leeko, mme hona e tla ba letshwao la selekane se pakeng tsa rona le wena. 12Ngwana e mong le e mong wa hao e motona o tla bolotswa ha a ena le matsatsi a robedi; e mong le e mong e motona melokong yohle ya hao, le ya tswaletsweng tlung ya hao, le ya rekilweng ka tjhelete ho moditjhaba ya sa tswalaneng le wena. 13E, ho tla bolotswa ngwana ya tswaletsweng tlung ya hao, le ya rekilweng ka tjhelete ya hao. Selekane sa ka se tla ba nameng ya hao, e be selekane sa mehla yohle. 14Motho wa leqai, ya sa bolotswang ka ho pongwa leeko, o tla kgaolwa setjhabeng sa habo, hobane o sentse selekane sa ka.”

15Modimo a boela a re ho Aborahama: “Mosadi wa hao Sarai, o se hlole o mmitsa Sarai; lebitso la hae e tla ba Sara. 16Ke tla mo hlohonolofatsa, ke be ke o fe mora ka yena. Ke tla mo hlohonolofatsa; e tla ba mma ditjhaba, mme dikgosi tsa ditjhaba di tla tswa ho yena.”

17Aborahama a itihela fatshe ka sefahleho, a tsheha, mme a re ka pelong: “Na monna ya dilemo di lekgolo a ka tswala ngwana? Kapa na Sara a ka hlola a eba le ngwana a le dilemo di mashome a robong?” 18Yaba Aborahama o re ho Modimo: “Ishemaele a ke a o phelele!”

19Modimo a re: “Ruri, Sara mosadi wa hao, o tla o tswalla mora, mme o tla mo rea lebitso la Isaka. Ke tla etsa selekane sa rona le yena e le selekane sa mehla yohle, sa hae le sa ditloholo tsa hae. 20Ha e le tabeng ya Ishemaele, ke o mametse: bona, ke tla mo hlohonolofatsa, ke mo fe bana ba bangata, ke ba atise haholo. O tla tswala mahosana a leshome le metso e mmedi, mme ke tla mo etsa setjhaba se seholo. 21Empa ke tla tiisa selekane sa ka le Isaka, eo Sara a tla o tswalla yena isao, ka yona nako ena.” 22Hoba Modimo a qete ho bua le Aborahama, a nyoloha, a tloha ho yena.

23Jwale Aborahama a nka mora wa hae Ishemaele, le bana bohle ba lelapa la hae, le bohle ba rekilweng ka tjhelete ya hae, bohle ba batona ba ntlo ya Aborahama, a ba bolotsa ka lona letsatsi leo ka ho ba poma leeko, jwalokaha Modimo a ne a mo laetse. 24Aborahama o ne a ena le dilemo tse mashome a robong a metso e robong ha a bolla, 25mme mora wa hae Ishemaele yena a bolla ha a ena le dilemo tse leshome le metso e meraro. 26Ka lona letsatsi leo Aborahama le mora wa hae Ishemaele ba bolotswa; 27le banna bohle ba lelapa la hae, le ba tswaletsweng tlung ya hae, le ba rekilweng ka tjhelete ho baditjhaba, le bona ba bolotswa le yena.