Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

Melao e metjha

91Modimo a hlohonolofatsa Nowe le bara ba hae, a re ho bona: “Atang, le ngatafale, le tlale lefatshe.Tshim. 1:28
2Diphoofolo tsohle tsa lefatshe, le dinonyana tsohle tse fofang, di tla le tshaba. Dihahabi tsohle tsa lefatshe, le ditlhapi tsohle tsa lewatle, di bewa matsohong a lona. 3Tsohle tse tsamayang, tse phelang, e tla ba dijo tsa lona, jwalokaha ke le neile meroho e metala. Tsena tsohle ke le nea tsona.

4“Feela le se ke la ja nama e ntseng e ena le bophelo, e leng madi.Mee. 7:26,27
17:10-14
19:26
Dipo. 12:16,23
15:23
5Madi a lona, e leng bophelo ba lona, ke tla a batla. Ke tla a batla dibataneng tsohle, le matsohong a motho. Ke tla batla bophelo ba motho matsohong a ngwanabo.

6“Mang le mang

ya tshollang madi a motho,

le yena madi a hae

a tla tshollwa ke motho,

hobane Modimo o entse motho

ka setshwano sa Modimo.Tshim. 1:26
Phal. 20:13

7“Jwale lona atang, le ngatafale; anafalang le tlale lefatshe.”Tshim. 1:28

Selekane sa Modimo le Nowe

8Yaba Modimo o bua ho Nowe, a ena le bara ba hae, o re: 9“Bonang, nna, ke etsa selekane sa ka le lona, le ditloholo tsa lona. 10Ke se etsa le dibopuwa tsohle tse phelang, tse nang le lona: Dinonyana, makgomo, le diphoofolo tse hlaha, le tsohle tse tswileng ka arekeng. 11Ke etsa selekane sa ka le lona: Ha ho ka ke ha hlola ho timetswa batho ka morallo wa metsi. Hape ha ho ka ke ha hlola ho eba le morallo wa metsi o tla timetsa lefatshe.”

12Modimo a re: “Ke sena sesupo sa selekane seo ke se etsang le lona le tsohle tse phelang le lona, le meloko e tlang: 13Ke tla hloma mookodi wa ka marung, mme e tla ba sesupo sa selekane sa ka le lefatshe. 14Ha ke tlisa maru hodima lefatshe, mme mookodi o bonahala marung, 15ke tla hopola selekane seo ke se entseng le lona, le dibopuwa tsohle tse phelang, mme metsi a ke ke a hlola a etsa morallo o tla timetsa batho bohle. 16Mookodi o tla ba marung, mme ha ke o tadima, ke tla hopola selekane se sa feleng, se pakeng tsa Modimo le dibopuwa tsohle tse phelang, tse teng lefatsheng.”

17Modimo a re ho Nowe: “Sena ke sesupo sa selekane seo ke se entseng pakeng tsa ka le batho bohle ba teng lefatsheng.”

Bara ba Nowe

18Bara ba Nowe, ba ileng ba tswa ka arekeng, e ne e le Sema le Kama le Jafeta. Kama ke ntata Kanana. 19Ba bararo bana e ne e le bara ba Nowe, mme batho bohle ba lefatsheng ba tswetswe ke bona.

20Nowe e ne e le molemi; ya eba yena wa ho qala ho lema morara. 21A nwa veine, a tahwa, a robala ka tenteng a sa tena. 22Kama, ntata Kanana, ha a bona bofeela ba ntatae, a ya bolella bana babo ba babedi ba le kantle. 23Sema le Jafeta ba nka kobo, ba e akgela mahetleng a bona, ba tsamaya kasanthao, ba fihla ba kwahela bofeela ba ntata bona. Kaha ba ne ba furaletse, ha ba a ka ba bona bofeela ba ntata bona. 24Nowe, ha a se a hlaphohetswe, a tseba seo mora wa hae e monyenyane a ileng a se etsa ho yena.

25Yaba o re:

“Kanana a ke a rohakehe,

e be lekgoba la makgoba

ho bana babo.”

26Hape a re:

“Ho bokwe Morena,

Modimo wa Sema,

Kanana e ke e be lekgoba la bona.

27Modimo a ke a hodise Jafeta,

a phele ditenteng tsa Sema,

Kanana e be lekgoba la hae.”

28Kamora morallo wa metsi, Nowe a phela dilemo tse makgolo a mararo le mashome a mahlano. 29Dilemo tsa Nowe kaofela e ne e le makgolo a robong le mashome a mahlano; a nto shwa.

10

Leloko la Sema le Kama le Jafeta

(1 Dik. 1:5-23)

101Ena ke meloko ya bara ba Nowe, e leng Sema le Kama le Jafeta. Kamora morallo wa metsi ba ne ba tswale bara.

2Bana ke bara ba Jafeta: Gomere, le Magogo, le Madai, le Jafane, le Tubale, le Mesheke, le Tirase. 3Bana ke bara ba Gomere: Ashekenase, le Rifate, le Togarema. 4Bana ke bara ba Jafane: Elisha, le Tarashishe, le Kitime, le Dodanime. 5Ke bona ba ileng ba abelwa dinaha tsa dihlekehleke, ka ho ya ka maleme a bona, le ka ho ya ka malapa abo bona, le ka ho ya ka merabe ya bona.

6Bana ke bara ba Kama: Kushe, le Miseraime,Miseraime ke ho re Egepeta. le Pute, le Kanana. 7Bana ke bara ba Kushe: Seba, le Hafila, le Sabeta, le Rama, le Sabeteka, mme bara ba Rama ke Sheba le Dedane. 8Kushe a tswala Nimerode; Nimerode ya eba senatla se seholo lefatsheng. 9Mahlong a Modimo e ne e le setsomi se matla, mme ke ka baka lena ho yeng ho thwe: “Jwaloka Nimerode, setsomi se matla mahlong a Modimo.” 10Puso ya hae e qalehile Babele,Babele ke ho re Babilona. le Ereke, le Akade, le Kalene, naheng ya Shinare. 11A tloha naheng eo, a ya Asure; a haha Ninife le Rehobote-Ire, le Kalaha, 12le Resene, pakeng tsa Ninife le Kalaha, e leng wona motse o moholo.

13Miseraime a tswala Balode, le Baaname, le Balebahe, le Banafetuhe, 14le Bapatarusi, le Bakasalohe, ba tswetseng Bafilesita, le Bakafatore.

15Kanana a itsibola ka Sidone, ya tla ba Hete, 16le Bajebuse, le Baamore, le Bagirigashe, 17le Bahife, le Baareki, le Basine, 18le Baarefade, le Basemare, le Bahamate. Kamora mona malapa a Bakanana a namela hohle. 19Moedi wa Bakanana o ne o tloha Sidone, ho ya fihla Gerare, le ho ya fihla Gasa, le ho ya Sodoma, le Gomora, le Adema, le Seboime, ho ya fihla Lasha.

20Bana ke bara ba Kama, ka ho ya ka malapa abo bona, le ka ho ya ka maleme a bona, le ka ho ya ka dinaha tsa bona, le ka ho ya ka merabe ya bona.

21Sema, ntata bana bohle ba Ebere, moholwane wa Jafeta, le yena a tswallwa bana. 22Bara ba Sema ke Elame, le Asure, e Arepakeshade, le Lode, le Arame. 23Bara ba Arame ke Use, le Hule, le Getere, le Masha. 24Arepakeshade a tswala Shela, mme Shela a tswala Ebere. 25Ebere a tswala bara ba babedi. Lebitso la e mong e ne e le Pelege, hobane baahi ba lefatshe ba ne ba arohane mehleng ya hae; moena hae e ne e le Jokotane. 26Jokotane a tswala Alamodade, le Shelefe, le Hasere-Mafete, le Jerahe, 27le Hadorame, le Usale, le Dikela, 28le Obale, le Abimaele, le Sheba, 29le Ofire, le Hafila, le Jobabe. Bana bohle ke bara ba Jokotane. 30Ba ne ba ahile Mesha, ho ya fihla Sefare, dithabeng tse ka botjhabela.

31Bana ke bara ba Sema, ka ho ya ka malapa abo bona, le ka ho ya ka maleme a bona, le ka ho ya ka dinaha tsa bona, le ka ho ya ka merabe ya bona.

32Ana ke wona malapa a bara ba Nowe, ho ya ka meloko ya bona, le ka merabe ya bona. Ditjhaba tse tswang ho bona di ile tsa arohana lefatsheng kamora morallo wa metsi.

11

Tora ya Babele

111Lefatshe lohle le ne le bua puo e le nngwe, le sebedisa mantswe a le mang. 2Jwale yare ha batho ba ntse ba hloma ba hlomola, ba leba botjhabela, ba fumana thota naheng ya Shinare, mme ba aha teng.

3Yaba ba buisana, ba re: “Tloong, re etseng setene, re se bese, se butswe hantle.” Bakeng sa majwe ba sebedisa setene, bakeng sa seretse ba sebedisa boka. 4Ba re: “Tloong, re ikgaheleng motse, le tora eo tlhoro ya yona e tla fihla lehodimong; mabitso a rona a tle a tume, esere ra tshoha re qhalaqhalana le lefatshe lohle.”

5Jwale Morena a theohela fatshe ho tla bona motse le tora eo batho ba e hahang. 6Yaba Morena o re: “Bonang, kaofela ha bona ke setjhaba se le seng, ba bua puo e le nngwe. Hona ke qaleho feela ya mosebetsi wa bona, mme ha ho letho le tla ba thibela morerong oo ba hopotseng ho o etsa. 7A re theoheleng fatshe he, re ferekanye puo ya bona, ba se ke ba utlwana ha ba bua.”

8Jwale Morena a ba qhalanyetsa hohle lefatsheng, ho tloha moo ba neng ba le teng, mme ba tlohela ho haha motse oo. 9Ke ka baka leo lebitso la wona ho ileng ha thwe ke Babele, hobane ke moo Morena a ileng a ferekanyetsa puo ya lefatshe lohle teng, mme ho tloha moo Morena a ba qhalanyetsa lefatsheng lohle.

Leloko la Sema ho ya fihla ho Tera

10Lena ke leloko la Sema.

Sema ha a ena le dilemo tse lekgolo, a tswala Arepakeshade hoba ho fete dilemo tse pedi morallo wa metsi o bile teng. 11Hoba Arepakeshade a tswalwe, Sema o ile a phela dilemo tse makgolo a mahlano, mme a tswala bara ba bang le baradi.

12Arepakeshade a phela dilemo tse mashome a mararo a metso e mehlano, yaba o tswala Shela. 13Hoba Shela a tswalwe, Arepakeshade o ile a phela dilemo tse makgolo a mane a metso e meraro, mme a tswala bara ba bang le baradi.

14Shela a phela dilemo tse mashome a mararo, yaba o tswala Ebere. 15Hoba Ebere a tswalwe, Shela o ile a phela dilemo tse makgolo a mane le metso e meraro, mme a tswala bara ba bang le baradi.

16Ebere a phela dilemo tse mashome a mararo a metso e mene, yaba o tswala Pelege. 17Hoba Pelege a tswalwe, Ebere o ile a phela dilemo tse makgolo a mane le mashome a mararo, mme a tswala bara ba bang le baradi.

18Pelege a phela dilemo tse mashome a mararo, yaba o tswala Reu. 19Hoba Reu a tswalwe, Pelege o ile a phela dilemo tse makgolo a mabedi le metso e robong, mme a tswala bara ba bang le baradi.

20Reu a phela dilemo tse mashome a mararo a metso e mmedi, yaba o tswala Seruge. 21Hoba Seruge a tswalwe, Reu o ile a phela dilemo tse makgolo a mabedi le metso e supileng, mme a tswala bara ba bang le baradi.

22Seruge a phela dilemo tse mashome a mararo, yaba o tswala Nakore. 23Hoba Nakore a tswalwe, Seruge o ile a phela dilemo tse makgolo a mabedi, mme a tswala bara ba bang le baradi.

24Nakore a phela dilemo tse mashome a mabedi a metso e robong, yaba o tswala Tera. 25Hoba Tera a tswalwe, Nakore o ile a phela dilemo tse lekgolo le leshome le metso e robong, mme a tswala bara ba bang le baradi.

26Tera a phela dilemo tse mashome a supileng, yaba o tswala Aborame le Nakore le Harane.

Leloko la Tera

27Lena ke leloko la Tera.

Tera o ile a tswala Aborame, le Nakore, le Harane; Harane a tswala Lota. 28Harane a shwa ntatae Tera a sa phela, a shwela naheng eo a tswaletsweng ho yona, e leng Ure ya Bakalatiya. 29Bo-Aborame le Nakore ba nyala basadi. Lebitso la mosadi wa Aborame e ne e le Sarai, mme lebitso la mosadi wa Nakore e le Mileka, moradi wa Harane, eo e leng ntata Mileka le ntata Iseka. 30Sarai e ne e le nyopa, a se na ngwana.

31Yaba Tera o nka mora wa hae Aborame, le Lota, setloholo sa hae, mora wa Harane, le ngwetsi ya hae Sarai, mosadi wa mora hae Aborame; a tloha le bona naheng ya Ure ya Bakalatiya, a fallela naheng ya Kanana. Ha ba fihla Harane, ba aha teng.

32Ditshiu tseo Tera a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a mabedi le metso e mehlano. Tera o ile a shwela Harane.