Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
4

41Jwale ke re, ha mojalefa e sa le ngwana, ha ho moo a fapaneng le lekgoba teng, le hoja e le monga tsohle, 2empa o tlasa bahodisi le baokamedi ba ntlo, ho fihlela nako e beilweng ke ntatae e fihla. 3Ho jwalo le ho rona; ha re ne re sa le bana, re ne re le makgoba a meya e busang lefatshe. 4Empa ha nako e badilweng e se e fihlile, Modimo o ile a roma Mora wa hae, a tswalwa ke mosadi, a ba tlasa Molao, 5hore a tle a lopolle ba tlasa Molao, re tle re etswe bana ba Modimo. 6Kaha le le bana, Modimo o rometse Moya wa Mora wa hae dipelong tsa lona, o howang, o re: “Abba!” ke ho re: “Ntate!” 7Kahoo ha le sa le makgoba, le se le le bana ba Modimo, mme ha le le bana ba hae, le entswe majalefa ke Modimo.Bar. 8:15-17

Ngongoreho ya Paulosi ka Bagalata

8Nakong e fetileng, ka ho se tsebe Modimo, le ile la ba makgoba a tseo ka boleng ba tsona e seng medimo. 9Empa kaha jwale le tseba Modimo, kapa nka re kaha le tsejwa ke Modimo, le ka kgutlela jwang taolong ya meya eo e fokolang, e futsanehileng, eo le ratang ho boela le eba makgoba a yona? 10Le boloka matsatsi a itseng, le dikgwedi, le dikarolo tsa selemo, le dilemo. 11Ke a tshaba, esebe ke fufuleletswe lefeela hara lona.

12Bana beso, ke a le rapela: Ebang jwaloka nna, hobane le nna ke jwaloka lona. Ha le a ntshitelwa ka letho. 13Le tseba hore ho qaleng, ho kula ha ka ho ile ha mpha monyetla wa ho le bolella molaetsa o molemo. 14Ha le a ka la wela molekong wa ho nnyedisa kapa ho nnyekellwa ka baka la boemo ba mmele wa ka, empa le nkamohetse e ka ke lengeloi la Modimo, le jwalokaha le ka amohela Kreste Jesu. 15Jwale lehlohonolo lela la lona le kae? Etswe ke a le paka hore, hoja ho ne ho ka etsahala, le ka be le ikgontse mahlo, la mpha wona. 16Na ke fetohile sera sa lona ka ho le bolella nnete?

17Ba bang ba a le thahasella, empa e seng ka mokgwa o motle; ba mpa ba rata ho le arohanya le nna, hore le tle le thahaselle bona. 18Ke hantle ho thahasellwa ka sepheo se setle kamehla, e seng feela ha ke le teng hara lona. 19Bana ba ka, ke boela ke le utlwela bohloko bo kang ba pelehi, ho fihlela Kreste a bopeha ka ho lona. 20Ke ne nka rata ho ba le lona hona jwale, e le hore ke tle ke tsepamise puo ya ka, hobane taba ya lona e nkemisitse hlooho.

Hagare le Sara

21Mpolelleng, lona ba ratang ho ba tlasa Molao, na ha le utlwisise Molao? 22Ho ngotswe hore Aborahama o ne a ena le bara ba babedi, e mong e le wa mosadi eo e leng lekgoba, e mong e le wa mosadi eo e leng lekgoba, e mong e le wa mosadi eo e sa kang ya eba lekgoba.Tshim. 16:15
21:2
23Empa mora wa mosadi eo e leng wa lekgoba o ne a tswetswe ka mokgwa o tlwaelehileng; athe mora wa mosadi eo e sa kang ya eba lekgoba o ne a tswetswe ho ya ka tshepiso.

24Taba tseo ke papiso. Basadi bao ba tshwantsha dilekane tse pedi. Se seng se tswang thabeng ya Sinai, se tshwantshwa ka Hagare, ya tswalang makgoba. 25Hagare o tshwantsha thaba ya Sinai e Arabia, mme o emetse Jerusalema ya kajeno, eo e leng lekgoba hammoho le bana ba yona. 26Empa Jerusalema e hodimo, e leng mma rona, yona e lokolohile, 27hobane ho ngotswe, ho thwe:

“Thaba, wena nyopa,

wena ya sa beleheng;

tsanyaola, o bine ka thabo,

wena ya sa kang a utlwa

bohloko ba pelehi;

hobane bana

ba mosadi ya lahlilweng

ba bangata ho feta

ba mosadi ya nyetsweng.”Esa. 54:1

28Jwale, bana beso, lona le bana ba tshepiso jwaloka Isaka. 29Empa jwalokaha mehleng eo mora ya tswetsweng ka mokgwa o tlwaelehileng a ne a hlorisa ya tswetsweng ka Moya, le jwale ho sa le jwalo.Tshim. 21:9
30Feela Mangolo a reng? A re: “Leleka mosadi enwa wa lekgoba le mora wa hae, hobane mora wa mosadi enwa wa lekgoba a ke ke a ba mojalefa le mora wa mosadi eo e sa kang ya eba lekgoba.”Tshim. 21:10
31Ha ho le jwalo, bana beso, ha re bana ba mosadi eo e leng lekgoba, empa re ba mosadi eo e sa kang ya eba lekgoba.