Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
8

Medimo ya bohata e Jerusalema

81Ka letsatsi la bohlano la kgwedi ya botshelela selemong sa botshelela, ha ke ntse ke dutse ka tlung ya ka, mme baholo ba Juda ba dutse kapele ho nna, matla a tswang ho Morena Modimo a ntsukutla.

2Ha ke tadima ka bona ntho e kang motho. Ho tloha thekeng ho ya tlase o ne a ka mollo. Ho tloha thekeng ho ya hodimo o ne a kganya jwaloka lethose le hlakodisitsweng.Esk. 1:27
3A otlolla ntho e kang letsoho, a ntshwara ka moriri. Moya wa mphahamisetsa pakeng tsa lehodimo le lefatshe, mme ka dipono tsa Modimo Moya oo wa mphihlisa Jerusalema, monyakong wa kgoro e kahare, o tadimileng leboya. Teng ho ne ho ena le setulo sa modingwana o bakang lefufa! 4Tlotla ya Modimo wa Iseraele e ne e le hona moo, e tshwana le pono eo ke neng ke e bone phuleng.Esk. 1:28

5Morena a re ho nna: “Wena ngwana motho, phahamisa mahlo a hao, o tadime nqa leboya.” Yaba ke phahamisa mahlo a ka, ke tadima nqa leboya, mme monyakong o kenang ka kgoro e ka leboya ka bona modingwana ona o bakang lefufa o eme teng.

6Yaba Morena o re ho nna: “Wena ngwana motho, na o bona seo ba se etsang? Na o bona manyala ao ba ntlo ya Iseraele ba a etsang moo, e le hore ke tle ke suthelle hole le Sehalalelo sa ka? Empa ako hetle hape, mme o tla bona manyala a mabe ho feta ana.”

7Yaba o ntlisa monyakong wa seotlwana, mme yare ha ke tadima ka bona ho ena le lesoba leboteng. 8A re ho nna: “Wena ngwana motho, phunya leboteng mona.” Ka le phunya, mme moo ka bona monyako.

9A re ho nna: “Kena, o bone manyala a mabe ao ba a etsang mona.” 10Yaba ke a kena, mme hohle leboteng ka bona ho entswe ditshwantsho tsa mefuta yohle ya dihahabi, le tsa dibatana tse nyonyehang, le tsa medingwana yohle ya ba ntlo ya Iseraele. 11Kapele ho tsona ho ne ho eme baholo ba ntlo ya Iseraele ba mashome a supileng, mme Jaasaneya, mora wa Shafane, a eme hara bona, e mong le e mong wa bona a tshwere pitsana ya mokubetso, ho foqoha mosi wa mokubetso o entse leru.

12Morena a re ho nna: “Wena ngwana motho, na o bone seo e mong le e mong wa baholo ba ntlo ya Iseraele a se etsang mafifing, ka kamoreng ya modingwana wa hae?

“Ba re: ‘Morena ha a re bone! Morena o furaletse lefatshe!’ ”

13Morena a boela a re ho nna: “Hetla hape, mme o tla bona manyala a mabe ka ho fetisisa, ao ba a etsang.”

14Yaba Morena o ntlisa monyakong wa Tempele ya hae, o neng o tadimile nqa leboya, mme ka bona basadi ba llelang modingwana Tammusi Tammusi ke modingwana wa bohata wa dimela. ba dutse hona teng.

15Morena a re ho nna: “Wena ngwana motho, na see o a se bona? Hetla hapehape, mme o tla bona manyala a fetisisang ana ka bobe.”

16Yaba o nkenya ka lebaleng la Tempele ya Morena le kahare. Hona monyakong oo wa Tempele, pakeng tsa mathule a yona le aletare, ho ne ho ena le banna ba ka bang mashome a mabedi a metso e mehlano. Dikotlo tsa bona di ne di furaletse Tempele ya Morena, difahleho tsa bona di tadimile botjhabela. Ba ne ba kgumamela letsatsi le ka botjhabela.

17Jwale Morena a re ho nna: “Wena ngwana motho, na seo o a se bona? Ebe ke ntho e se nang taba ha ba ntlo ya Juda ba etsa manyala aa, ao ba a etsang moo? Naha ena ba e tlatsitse meferefere, ba ba ba mphephetsa hore ke be ke halefe, ba nnyedisa ka diketso tsa bona. 18Ka baka lena, ke tla ba halefela haholo. Nke ke ka ba ka ba hauhela, kapa hona ho ba utlwela bohloko. Leha ba ka howeletsa haholo ha ba ipiletsa ho nna, nke ke ka ba mamela.”

9

Kotlo ya Jerusalema

91Lentswe le matla la howa ka ditsebeng tsa ka, la re: “Lona balebedi ba motse, tloong kwano! Monna ka mong a tle a nkile dihlomo tsa hae!” 2Ka bona banna ba tsheletseng ba etla ka tsela e lebang monyakong o kahodimo, o tadimileng leboya, monna ka mong a tshwere sebetsa se bolayang. E mong wa bona o ne a apere seaparo se entsweng ka lene, qholong ho yena ho leketla lenakana le tshetseng enke. Banna bana ba fihla ba ema pela aletare ya lethose.

3Yaba tlotla ya Modimo wa Iseraele, e neng e le moo dikerubime di neng di le hona teng, e nyolohela hodimo, e ya monyakong wa Tempele. Morena a bitsa monna ya apereng seaparo se entsweng ka lene, eo qholong ya hae ho leketlang lenakana le tshetseng enke. 4Morena a re ho yena: “Tsamaya hara motse wohle wa Jerusalema, mme bohle ba hlomohileng, ba lliswang ke manyala wohle a etswang hara motse ona, o ba tshwaye diphatleng.”Tshen. 7:3
9:4
14:1

5A bua ho banna ba bang ke ntse ke utlwa, a re: “Eyang le yena hara motse, le bolaye! Le se ke la hauhela motho, kapa la mo utlwela bohloko. 6Le ba bolaye kaofela: Maqheku le bahlankana le barwetsana le basadi le bana, empa bohle ba tshwailweng le se ke la atamela pela bona. Le hle le qale ka Sehalalelong sa ka.” Yaba ba qala ka baholo ba neng ba le kapele ho Tempele.

7Yaba o re ho bona: “Tempele ena le e silafatse! Mabala a yona le a tlatse ditopo! Tsamayang he!” Yaba ba tsamaya ba bolaya batho hara motse. 8Ha ba ntse ba bolaya batho jwalo, ke ne ke setse ke le inotshi. Yaba ke itihela fatshe ka sefahleho, ke howa haholo, ke re: “Oho, Morena Modimo! Na o tla timetsa masalla wohle a Iseraele ha o hlatsetsa kgalefo ya hao hodima Jerusalema?”

9Jwale Morena a re ho nna: “Bokgopo ba ntlo ya Iseraele le ba ntlo ya Juda bo boholo haholo. Naha e tletse dipolao, toka ha e yo motseng ona. Ba re: ‘Morena o furaletse naha ena; Morena ha a bone.’ 10Ka baka leo, nke ke ka ba hauhela, kapa hona ho ba utlwela bohloko. Motho ka mong o tla putswa ka tseo a di entseng ba bang.”

11Jwale ka bona monna yane ya apereng seaparo se entsweng ka lene, eo qholong ya hae ho leketlang lenakana le tshetseng enke, a tsebisa Morena, a re: “Ke phethile kamoo o ntaetseng kateng!”

10

Tlotla ya Morena e tloha Tempeleng

101Ka tadima, mme ka bona ho kang terone e entsweng ka lejwe la bohlokwa la safire,Safire — Esk. 1:26 ho le kahodimo ho loapi le neng le okametse dihlooho tsa dikerubime.Esk. 1:26
Tshen. 4:2
2Morena a re ho monna ya apereng seaparo se entsweng ka lene: “Kena hara mabidi a katlasa dikerubime. Ka matsoho a hao o nke mashala a tukang, a hara dikerubime, o a hasanye hodima motse.” Yaba o kena hara mabidi ke ntse ke mo tadimile.Tshen. 8:5

3Dikerubime di ne di eme ka lehlakoreng le letona la Tempele, ha motho enwa a kena hara tsona, mme leru la tlala kahara lebala le kahare. 4Jwale tlotla ya Morena ya nyolohela hodimo, e etswa ho dikerubime, ya ya ema monyako wa Tempele. Leru la tlala Tempele, mme lebala la tlala ho phatsima ha tlotla ya Morena. 5Modumo wa mapheo a dikerubime o ne o utlwahala ho ya fihla lebaleng le kantle, o tshwana le lentswe la Modimo ya matla wohle ha a bua.

6Yare ha Morena a laela monna ya apereng seaparo se entsweng ka lene, a re: “Nka mollo o hara mabidi a dikerubime,” monna eo a kena, a ema pela lebidi. 7Kerubime e nngwe ya nanabetsa letsoho la yona, ya le isa mollong o neng o le hara dikerubime, ya nka mashala a mang ya a bea kahara matsoho a monna ya apereng seaparo se entsweng ka lene, mme yena a a nka, a tswa. 8Katlasa mapheo a dikerubime tsena ho ne ho bonahala ho kang matsoho a motho.

9Ka tadima, mme ka lehlakoreng la dikerubime ka bona mabidi a mane, le le leng ka lehlakoreng la kerubime e nngwe le e nngwe. Mabidi ana a ne a phatsima sa lehakwe la bohlokwa. 10Mabidi ana a mane a ne a tshwana, lebidi ka leng le ka lebidi le keneng ka ho le leng. 11Ha a ntse a phethoha, a ne a ye a phethohele lehlakoreng lefe kapa lefe leo kerubime a tadimileng ka ho lona. Ha dikerubime di tsamaya, mabidi a ne a sa phethohe. Dikerubime tsena di ne di leba kae le kae moo di tadimileng teng, empa di sa retelehe ha di ntse di tsamaya. 12Hohle mmeleng ya tsona le mekokotlong ya tsona, le matsohong a tsona, le mapheong a tsona ho ne ho tletse mahlo, esita le mabiding a tsona a mane.Tshen. 4:8
13Ka utlwa lerata la mabidi ha a phethoha.

10:9-13 —
Esk. 1:15-21
14Kerubime ka nngwe e ne e ena le difahleho tse nne: sefahleho se seng e le sa kerubime, se seng e le sefahleho sa motho, se seng e le sefahleho sa tau, se seng e le sefahleho sa ntsu.Esk. 1:10
Tshen. 4:7

15Jwale dikerubime tsa phahamela hodimo. Tsena ke tsona dibopuwa tse phelang, tseo ke ileng ka di bona pela noka ya Kebare. 16Ha dikerubime di tsamaya, mabidi le wona a ne a phethoha; ha dikerubime di thathalatsa mapheo a tsona hore di phahame fatshe, mabidi a ne a sa tlohe mahlakoreng a tsona. 17Ha dikerubime di ema, mabidi le wona a ne a ema. Ha dikerubime di phahamela hodimo, mabidi le wona a ne a phahama le tsona, hobane moya wa dibopuwa tsena tse phelang o ne o le kahara mabidi.

18Jwale tlotla ya Morena ya tloha monyako wa Tempele, ya ya ema kahodimo ho dikerubime. 19Ha ke ntse ke tadimile, dikerubime tsa thathalatsa mapheo a tsona, tsa phahama fatshe, mme ha di ntse di phahama, mabidi le wona a ne a ntse a phahama le tsona. Tsa fihla tsa ema monyakong wa Tempele ya Morena o ka botjhabela, mme tlotla ya Modimo wa Iseraele ya eba hodima tsona.

20Tsena ke tsona dibopuwa tse phelang, tseo ke neng ke ile ka di bona di le katlasa Modimo wa Iseraele, pela noka ya Kebare, mme ka hlokomela hore e ne e le dikerubime. 21Kerubime ka nngwe e ne e ena le difahleho tse nne le mapheo a mane, mme katlasa mapheo a tsona ho ne ho ena le ntho e kang ke matsoho a motho. 22Difahleho tsa tsona di ne di tshwana le tseo ke neng ke ile ka di bona pela noka ya Kebare. Kerubime ka nngwe e ne e toba pele feela.