Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
41

411Monna eo a nto nkisa ka Sehalalelong, a metha dikosene tsa monyako: Morumo wa marako ao kosene ka nngwe e haheletsweng ho wona, e ne e le dimethara tse tharo. 2Monyako wona o ne o etsa dimethara tse hlano ka bophara, mme marako a kathoko, ka lehlakoreng le leng le le leng la wona, a ne a etsa bophara ba dimethara tse pedi le halofo. Monna eo a metha le Sehalalelo: Bolelele ba sona e ne e le dimethara tse mashome a mabedi, bophara ba sona e le dimethara tse leshome.

3Yaba o kena ka Sehalalelong se halalelang ka ho fetisisa, o metha dikosene tsa monyako: Morumo wa marako ao kosene ka nngwe e haheletsweng ho wona, e ne e le methara. Monyako wona o ne o etsa dimethara tse tharo ka bophara, mme morumo wa marako a kathoko a monyako wona o etsa dimethara tse tharo le halofo. 4A metha Sehalalelo se kahare: Bolelele ba sona e ne e le dimethara tse leshome, le bophara e le dimethara tse leshome.

Jwale a re ho nna: “Sena ke Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa.”

Dikamore tse haheletsweng marakong a Tempele

5Monna eo a metha lerako la Tempele: Morumo wa lona e ne e le dimethara tse tharo. Bophara ba kamore ka nngwe ya tse potapotileng Tempele e ne e le dimethara tse pedi. 6Dikamore tsona di ne di hahilwe ka disolloro, mme sollorong e nngwe le e nngwe ho ne ho ena le dikamore tse mashome a mararo. Ho ne ho ena le ditshehetso lerakong la Tempele, ho tshehetsa dikamore tse kathoko; feela ditshehetso di ne di sa hahellwa lerakong la Tempele. 7Dikamore tse kathoko, ho potoloha Tempele, di ne di le batsi sollorong e nngwe le e nngwe e kahodimo. Mohaho o potapotileng Tempele o ne o hahilwe ka disolloro, mme dikamore di ne di eba batsi ha di ntse di hlwella hodimo. Mehato e ne e tloha sollorong e katlasetlase, e hlwella ho e kahodimodimo ka ho phunyeletsa ho e mahareng.

8Ka bona Tempele e potapotilwe ke lebala le katilweng, leo morumo wa lona e neng e le dimethara tse pedi le halofo. Bophahamo ba lona e ne e le dimethara tse tharo, mme le fella moo motheo wa dikamore o neng o qala teng. 9Morumo wa lerako le kantle la dikamore tse kathoko e ne e le dimethara tse pedi le halofo. Bophara ba sebaka se feela, se pakeng tsa dikamore tse kathoko ho Tempele 10le dikamore tsa baprista, e ne e le dimethara tse leshome ho potoloha Tempele. 11Ho ne ho ena le menyako e kenang ka dikamoreng tse kathoko ho tloha sebakeng sena se feela: O mong o le ka leboya, o mong o le ka borwa. Bophara ba sebaka se feela e ne e le dimethara tse leshome ho potoloha.

Mohaho o ka bophirimela

12Bophara ba mohaho o shebaneng le lebala la Tempele ka lehlakoreng le ka bophirimela e ne e le dimethara tse mashome a mararo a metso e supileng le halofo. Morumo wa lerako la mohaho ona e ne e le dimethara tse pedi le halofo ho potoloha, mme bolelele ba lona e ne e le dimethara tse mashome a mane a metso e mehlano.

Ditekanyo tsohle tsa mohaho wa Tempele

13Yaba o metha Tempele: Bolelele ba yona e ne e le dimethara tse mashome a mahlano. Bolelele ba lebala la Tempele, le mohaho wa yona, mmoho le marako a yona, e ne e le dimethara tse mashome a mahlano. 14Bophara ba lebala la Tempele ka botjhabela, mmoho le sefahleho sa Tempele, e ne e le dimethara tse mashome a mahlano.

15A metha bolelele ba mohaho o shebaneng le lebala le kamora Tempele, mmoho le mehohoma ya yona e ka lehlakoreng le leng le le leng: E ne e le dimethara tse mashome a mahlano.

Diqaqiso tsa mohaho wa Tempele

Sehalalelo, le Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa, le lethule le shebileng ka lebaleng, 16le mehohoma e di potolohang ka boraro ba tsona, dintho tsohle tse ka nqane, mmoho le menyako, di ne di manehilwe ka lehong. Le ne le manehilwe ho tloha fatshe ho ya maboteng le difesetereng. 17Hodima monyako o kenang ka Sehalalelong se kahare, le maboteng, bo potoloha kantle le kahare ho Sehalalelo, 18ho ne ho betlilwe ditshwantsho tsa dikerubime le tsa difate tsa dipalema. Setshwantsho ka seng sa sefate sa palema se ne se le pakeng tsa dikerubime, le kerubime ka nngwe e le pakeng tsa difate tsa dipalema. Kerubime e nngwe le e nngwe e ne e ena le difahleho tse pedi: 19Sefahleho sa motho se ne se shebane le sefate sa palema se ka lehlakoreng lena, mme sefahleho sa tau se shebane le sefate sa palema se ka lehlakoreng lane. Di ne di betlilwe ho potoloha Tempele. 20Ho tloha fatshe ho ya fihla hodima monyako, ditshwantsho tsa dikerubime le tsa difate tsa dipalema di ne di betlilwe leboteng la Sehalalelo. 21Dikosene tsa monyako wa Sehalalelo di ne di lekana ka bophahamo le ka bophara.

Aletare ya lehong

Kapele ho Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa, ho ne ho ena le ho kang 22aletare ya lehong, e bophahamo ba methara e le nngwe, bolelele le bophara bo lekana. Dihuku tsa yona, le fatshe ho yona, le mahlakore a yona, tsohle e ne e le tsa lehong.

Monna eo a re ho nna: “Ena ke tafole e kapele ho Morena.”

Mamati a Tempele

23Tempele e ne e ena le lemati le karolo di pedi, le Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa se ne se ena le lemati le karolo di pedi. 24Lemati le leng le le leng le ne le bulehela ka nqena le ka nqane. 25Hodima mamati a Sehalalelo ho ne ho betlilwe ditshwantsho tsa dikerubime le tsa difate tsa dipalema, tse tshwanang le tse betlilweng maboteng. Hodima monyako wa lethule ho ne ho tshekaladitswe lehong le letenya. 26Ka mahlakoreng a lethule ho ne ho ena le difesetere tse tshesanyane, le ditshwantsho tsa difate tsa dipalema tse betlilweng ka lehlakoreng le leng le le leng. Dikamore tse kamathoko le tsona di ne di ena le lehong le tshekaladitsweng.

42

Mehaho e mmedi e haufi le Tempele

421Yaba monna eo o nkisa lebaleng le kantle, ka nqa leboya, o mphihlisa dikamoreng tse tobaneng le lebala la Tempele le malebana le lerako le kantle, le ka leboya. 2Bolelele ba mohaho oo monyako wa wona o shebileng leboya, e ne e le dimethara tse mashome a mahlano, bophara bona e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano. 3Kapele ho lebala le kantle, le etsang bophara ba dimethara tse leshome, le kapele ho tsela e katilweng ya lebala le kantle, ho ne ho ena le mehohoma e disollorong tse tharo. 4Kapele ho dikamore ho ne ho ena le tsela e phunyeletsang, bophara ba yona e le dimethara tse hlano, bolelele e le dimethara tse mashome a mahlano. Menyako ya dikamore tsena e ne e le ka leboya. 5Dikamore tse kahodimo di ne di qotetsane ho feta tse sollorong e hare le e katlase ho mohaho, hobane mehohoma e ne e jele sebaka se sengata. 6Dikamore tsa disolloro tsena tse tharo di ne di se na ditshiya tse kang tsa lebala le kantle. Kahoo dikamore tse kahodimodimo di ne di sesefetse ho feta tse sollorong e katlase le e mahareng. 7Kantle ho ne ho ena le lerako le bapileng le dikamore le lebala le kantle; bolelele ba lona e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano. 8Bolelele ba dikamore tsa lebala le kantle e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano, athe bolelele ba tse tobaneng le Tempele bona e ne e le dimethara tse mashome a mahlano. 9Katlasa dikamore tsena ho ne ho ena le kgoro ka botjhabela, eo motho a kenang ka yona ha a etswa lebaleng le kantle.

10Ka borwa, ho sika le lerako la lebala le kantle, e leng le kapele ho Tempele, ho ne ho ena le dikamore 11tse nang le tsela e fetang kapele ho tsona. Dikamore tsena di ne di tshwana le tse ka leboya ka bolelele le ka bophara, le ka menyako e tswelang kantle, le ka ditekanyo. Katlasa dikamore tse ka borwa, 12ho ne ho ena le kgoro ka botjhabela, eo motho a kenang ka yona. Qalong ya tsela ena e sikileng le lerako, ho leba nqa botjhabela, ho ne ho ena le monyako oo motho a kenang dikamoreng ka wona.

13Yaba monna eo o re ho nna: “Dikamore tse ka leboya le tse ka borwa, tse shebileng ka lebaleng la Tempele, ke dikamore tse halalelang tsa baprista ba atamelang ho Morena; ke moo ba tla jela teng dinyehelo tse halalelang ka ho fetisisa. Ke hona moo ba tla boloka dinyehelo tse halalelang ka ho fetisisa teng, e leng dinyehelo tsa koro, le dinyehelo tse etswang ka baka la sebe, le dinyehelo tsa tefelo ya melato, hobane ke sebaka se halalelang. 14Hang hoba baprista ba kene ka sebakeng se halalelang, ba ke ke ba tswela lebaleng le kantle, ho fihlela ba hlobola diaparo tseo ba sebeletsang ba di apere, hobane di a halalela. Ba tla apara diaparo tse ding ba eso ka ba atamela dibaka tseo setjhaba se leng ho tsona.”

Ditekanyo tsa setsha sa Tempele

15Jwale ha a se a qetile ho metha Tempele kahare, a nkisa kantle ka kgoro e ka botjhabela, a metha setsha sa Tempele ho potoloha. 16A metha lehlakore le ka botjhabela ka leqala le methang, mme lehlakore lena le ne le etsa dimethara tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano. 17A metha lehlakore le ka leboya; lona la etsa dimethara tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano. 18A metha lehlakore le ka borwa; lona la etsa dimethara tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano. 19Yaba jwale o ya lehlakoreng le ka bophirimela, o a le metha; lona la etsa dimethara tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano. 20Setsha seo a se metha ka mahlakoreng a mane. Ho ne ho ena le lerako le se potolohang, leo bolelele ba lona e neng e le dimethara tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano, bophara ba lona e le dimethara tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano, e le le arolang sebaka se halalelang ho se sa halaleleng.

40:5 — 42:20 —
1 Dikg. 6:1-38
2 Dik. 3:1-9

43

Morena o kgutlela Tempeleng

431Yaba monna eo o nkisa kgorong e shebileng botjhabela. 2Ka bona tlotla ya Modimo wa Iseraele e hlaha botjhabela. Lentswe la hae le ne le le jwaloka modumo wa metsi a hwasang, mme lefatshe le phatsima ke tlotla ya hae.Esk. 10:3,4,18,19
11:22,23
Tshen. 1:15
3Pono eo ke neng ke e bona e ne e ka eo ke neng ke e bone ha Morena a ne a tlilo ripitla motse; le teng e tshwana le dipono tseo ke neng ke di bone lebopong la noka ya Kebare. Yaba ke itihela fatshe ka sefahleho. 4Tlotla ya Morena ya kena ka Tempeleng ka kgoro e shebileng botjhabela.

5Jwale Moya wa mphahamisa, wa nkisa lebaleng le kahare, mme tlotla ya Morena ya tlala Tempele. 6Ha monna eo a ntse a eme pela ka, ka utlwa e mong a bua le nna a le ka Tempeleng.

7Enwa a re ho nna: “Wena ngwana motho, sebaka sena ke sa terone ya ka le sa bonamelo ba maoto a ka. Mona ke moo ke tla phela teng hara bana ba Iseraele kamehla. Baiseraele kapa dikgosi tsa bona ba ke ke ba hlola ba silafatsa lebitso la ka le halalelang, ba le silafatsa ka bootswa ba bona kapa ka ho epela ditopo tsa dikgosi tsa bona mabitleng a tsona. 8Mohla monyako wa bona o bang pela monyako wa ka, le dikosene tsa monyako wa bona di eba pela dikosene tsa monyako wa ka, ke arohantswe le bona ke lerako feela, ke mohla ba silafatsang lebitso la ka le halalelang, ba le silafatsa ka manyala ao ba a entseng. Kahoo ke ile ka ba timetsa ke halefile. 9Jwale a ba ke ba tlose bootswa ba bona le ditopo tsa dikgosi tsa bona pela ka, mme ke tla dula hara bona kamehla yohle.

10“Wena ngwana motho, hlalosetsa Baiseraele tsa Tempele ena, dibe tsa bona di tle di ba hlabise dihlong. Etsa hore ba lekanye moralo wa yona. 11Haeba ba hlajwa ke dihlong ka baka la tsohle tseo ba di entseng, o ba hlalosetse moralo wa Tempele, kamoo e hahilweng kateng: Menyako ya yona e tswelang kantle le e kenang kahare, le meralo ya yona yohle, le ditaelo tsa yona tsohle, le melao ya yona yohle. O ngole tsena tsohle moo ba ntseng ba bona, e le hore ba tle ba boloke ditaelo tsa yona tsohle, mme ba di phethe ka botshepehi.

12“Ona ke molao o amanang le Tempele: Sebaka sohle se e potapotileng, se kahodima thaba, ke sebaka se halalelang ka ho fetisisa. Ona ke wona molao o amanang le Tempele.”

Aletare

13“Tsena ke ditekanyo tsa aletare ka dimethara tseo ho methilweng Tempele ka tsona. Mosele o potapotileng aletare fatshe o ne o etsa botebo ba halofo ya methara le bophara ba halofo ya methara; bophara ba mohaolwana o potapotileng aletare bo ne bo etsa disenthimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano. Bona ke bophahamo ba aletare: 14Bophahamo ba karolo e katlasetlase ya aletare, ho tloha kahodimo ho ya fatshe, e ne e le methara feela. Karolo e nngwe e ne e suthile dintshing tsa aletare ka halofo ya methara ho potoloha, bophahamo e le dimethara tse pedi. Karolo e latelang ena le yona e ne e suthile dintshing tsa aletare ka halofo ya methara ho potoloha. 15Bophahamo ba karolwana e kahodimo, eo mahlabelo a neng a tjhesetswa hodima yona, le bona e ne e le dimethara tse pedi. Manaka a dihukung tse nne tsa aletare a ne a phahametse dikarolo tsohle tsa yona. 16Bolelele le bophahamo ba aletare kahodimo bo ne bo lekana, e le dimethara tse tsheletseng. 17Bolelele le bophara ba karolo e hare ya aletare le bona bo ne bo lekana, e le dimethara tse supileng, ho ena le mohaolwana o dintshing tsa aletare, bophahamo ba wona e le disenthimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano. Mehato e hlwellang aletareng e ne e le ka botjhabela.”

43:13-17 —
Phal. 27:1,2
2 Dik. 4:1

Kgalaletso ya aletare

18Yaba monna eo o re ho nna: “Wena ngwana motho, Morena Modimo o bua tjena: Tsena ke ditaelo tse amanang le aletare, mohla ba e hahang ho etsetsa dinyehelo tsa setjheso hodima yona, le ho fafatsa madi hodima yona. 19O tla nyehela ka pohwana bakeng sa sebe, o e nee baprista, e leng Balevi, ditloholo tsa Sadoke, ba atamelang ho tla sebeletsa kapele ho nna, ho rialo Morena Modimo. 20O tla nka madi a yona, o tlotse manaka a mane a aletare, le dihuku tse nne tsa mohaolwana o kahodimo ho aletare, le ho potoloha dintshi tsa yona. O tla e hlwekisa ka mokgwa o jwalo, o etsetse tefelo ya sebe hodima yona. 21O tla nka le pohwana ya nyehelo ya sebe, o e tjhesetse sebakeng se kgethetsweng hona sa Tempele, se kantle ho Sehalalelo.

22“Ka letsatsi la bobedi o tla nyehela ka phooko e se nang sepha, e le nyehelo ya sebe, mme ba tla hlwekisa aletare jwalokaha ba e hlwekisitse ka pohwana. 23Ha o qetile ho e hlwekisa, o tla nyehela ka pohwana e se nang sepha, le ka pheleu e se nang sepha, e tswang mohlapeng wa hao. 24O tla nyehela ka tsona kapele ho Morena, baprista ba di fafatse ka letswai, ba di hlabe e le nyehelo ya setjheso ho Morena.

25“Ka letsatsi le leng le le leng la matsatsi a supileng, o tla nyehela ka phooko e le nyehelo ya sebe; hape ba tla nyehela ka pohwana le ka pheleu tse tswang mohlapeng, bobedi ba tsona e be tse se nang sepha. 26Ka matsatsi a supileng ba tla etsetsa aletare tefelo ya sebe, ba e hlwekise, mme ba tla e halaletsa ka mokgwa o jwalo. 27Qetellong ya matsatsi ana, ho tloha ka letsatsi la borobedi, baprista ba tla etsetsa dinyehelo tsa lona tsa setjheso le dinyehelo tsa lona tsa teboho hodima aletare, mme ke tla le amohela, ho rialo Morena Modimo.”Phal. 29:35-37