Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
41

411Monna eo a nto nkisa ka Sehalalelong, a metha dikosene tsa monyako: Morumo wa marako ao kosene ka nngwe e haheletsweng ho wona, e ne e le dimethara tse tharo. 2Monyako wona o ne o etsa dimethara tse hlano ka bophara, mme marako a kathoko, ka lehlakoreng le leng le le leng la wona, a ne a etsa bophara ba dimethara tse pedi le halofo. Monna eo a metha le Sehalalelo: Bolelele ba sona e ne e le dimethara tse mashome a mabedi, bophara ba sona e le dimethara tse leshome.

3Yaba o kena ka Sehalalelong se halalelang ka ho fetisisa, o metha dikosene tsa monyako: Morumo wa marako ao kosene ka nngwe e haheletsweng ho wona, e ne e le methara. Monyako wona o ne o etsa dimethara tse tharo ka bophara, mme morumo wa marako a kathoko a monyako wona o etsa dimethara tse tharo le halofo. 4A metha Sehalalelo se kahare: Bolelele ba sona e ne e le dimethara tse leshome, le bophara e le dimethara tse leshome.

Jwale a re ho nna: “Sena ke Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa.”

Dikamore tse haheletsweng marakong a Tempele

5Monna eo a metha lerako la Tempele: Morumo wa lona e ne e le dimethara tse tharo. Bophara ba kamore ka nngwe ya tse potapotileng Tempele e ne e le dimethara tse pedi. 6Dikamore tsona di ne di hahilwe ka disolloro, mme sollorong e nngwe le e nngwe ho ne ho ena le dikamore tse mashome a mararo. Ho ne ho ena le ditshehetso lerakong la Tempele, ho tshehetsa dikamore tse kathoko; feela ditshehetso di ne di sa hahellwa lerakong la Tempele. 7Dikamore tse kathoko, ho potoloha Tempele, di ne di le batsi sollorong e nngwe le e nngwe e kahodimo. Mohaho o potapotileng Tempele o ne o hahilwe ka disolloro, mme dikamore di ne di eba batsi ha di ntse di hlwella hodimo. Mehato e ne e tloha sollorong e katlasetlase, e hlwella ho e kahodimodimo ka ho phunyeletsa ho e mahareng.

8Ka bona Tempele e potapotilwe ke lebala le katilweng, leo morumo wa lona e neng e le dimethara tse pedi le halofo. Bophahamo ba lona e ne e le dimethara tse tharo, mme le fella moo motheo wa dikamore o neng o qala teng. 9Morumo wa lerako le kantle la dikamore tse kathoko e ne e le dimethara tse pedi le halofo. Bophara ba sebaka se feela, se pakeng tsa dikamore tse kathoko ho Tempele 10le dikamore tsa baprista, e ne e le dimethara tse leshome ho potoloha Tempele. 11Ho ne ho ena le menyako e kenang ka dikamoreng tse kathoko ho tloha sebakeng sena se feela: O mong o le ka leboya, o mong o le ka borwa. Bophara ba sebaka se feela e ne e le dimethara tse leshome ho potoloha.

Mohaho o ka bophirimela

12Bophara ba mohaho o shebaneng le lebala la Tempele ka lehlakoreng le ka bophirimela e ne e le dimethara tse mashome a mararo a metso e supileng le halofo. Morumo wa lerako la mohaho ona e ne e le dimethara tse pedi le halofo ho potoloha, mme bolelele ba lona e ne e le dimethara tse mashome a mane a metso e mehlano.

Ditekanyo tsohle tsa mohaho wa Tempele

13Yaba o metha Tempele: Bolelele ba yona e ne e le dimethara tse mashome a mahlano. Bolelele ba lebala la Tempele, le mohaho wa yona, mmoho le marako a yona, e ne e le dimethara tse mashome a mahlano. 14Bophara ba lebala la Tempele ka botjhabela, mmoho le sefahleho sa Tempele, e ne e le dimethara tse mashome a mahlano.

15A metha bolelele ba mohaho o shebaneng le lebala le kamora Tempele, mmoho le mehohoma ya yona e ka lehlakoreng le leng le le leng: E ne e le dimethara tse mashome a mahlano.

Diqaqiso tsa mohaho wa Tempele

Sehalalelo, le Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa, le lethule le shebileng ka lebaleng, 16le mehohoma e di potolohang ka boraro ba tsona, dintho tsohle tse ka nqane, mmoho le menyako, di ne di manehilwe ka lehong. Le ne le manehilwe ho tloha fatshe ho ya maboteng le difesetereng. 17Hodima monyako o kenang ka Sehalalelong se kahare, le maboteng, bo potoloha kantle le kahare ho Sehalalelo, 18ho ne ho betlilwe ditshwantsho tsa dikerubime le tsa difate tsa dipalema. Setshwantsho ka seng sa sefate sa palema se ne se le pakeng tsa dikerubime, le kerubime ka nngwe e le pakeng tsa difate tsa dipalema. Kerubime e nngwe le e nngwe e ne e ena le difahleho tse pedi: 19Sefahleho sa motho se ne se shebane le sefate sa palema se ka lehlakoreng lena, mme sefahleho sa tau se shebane le sefate sa palema se ka lehlakoreng lane. Di ne di betlilwe ho potoloha Tempele. 20Ho tloha fatshe ho ya fihla hodima monyako, ditshwantsho tsa dikerubime le tsa difate tsa dipalema di ne di betlilwe leboteng la Sehalalelo. 21Dikosene tsa monyako wa Sehalalelo di ne di lekana ka bophahamo le ka bophara.

Aletare ya lehong

Kapele ho Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa, ho ne ho ena le ho kang 22aletare ya lehong, e bophahamo ba methara e le nngwe, bolelele le bophara bo lekana. Dihuku tsa yona, le fatshe ho yona, le mahlakore a yona, tsohle e ne e le tsa lehong.

Monna eo a re ho nna: “Ena ke tafole e kapele ho Morena.”

Mamati a Tempele

23Tempele e ne e ena le lemati le karolo di pedi, le Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa se ne se ena le lemati le karolo di pedi. 24Lemati le leng le le leng le ne le bulehela ka nqena le ka nqane. 25Hodima mamati a Sehalalelo ho ne ho betlilwe ditshwantsho tsa dikerubime le tsa difate tsa dipalema, tse tshwanang le tse betlilweng maboteng. Hodima monyako wa lethule ho ne ho tshekaladitswe lehong le letenya. 26Ka mahlakoreng a lethule ho ne ho ena le difesetere tse tshesanyane, le ditshwantsho tsa difate tsa dipalema tse betlilweng ka lehlakoreng le leng le le leng. Dikamore tse kamathoko le tsona di ne di ena le lehong le tshekaladitsweng.