Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
40

Tempele e ntjha

401Ka letsatsi la leshome la kgwedi, qalong ya selemo sa mashome a mabedi a metso e mehlano re le bothopuweng, e le selemo sa leshome le metso e mene motse wa Jerusalema o ripitlilwe, ka lona letsatsi leo matla a tswang ho Morena a ntsukutla, a nkukela hona Jerusalema. 2Modimo a nkisa naheng ya Iseraele ka pono, a mpea hodima thaba e telelehadi, eo ka borwa ho yona ho neng ho ena le ho kang mehaho ya motse.Tshen. 21:10
3A nkatametsa pela motse, mme ka bona monna eo sebopeho sa hae e neng e ka se bopilwe ka lethose. O ne a eme kgorong, ka letsohong la hae a tshwere kgwele ya lene, le leqala le methang.Tshen. 11:1
21:15

4Monna eo a re ho nna: “Wena ngwana motho, tadimisisa, o mamedisise, o ele hloko tsohle tseo ke tla o bontsha tsona, hobane o tlisitswe kwano hore ke tle ke o bontshe tsona. O tle o bolelle Baiseraele tsohle tseo o di bonang.”

Kgoro e ka botjhabela

5Yaba ke bona lerako le potapotileng Tempele. Bolelele ba leqala le methang, leo monna eo a neng a le tshwere, bo ne bo etsa dimethara tse tharo. A metha lerako lena: Morumo wa lona o ne o etsa dimethara tse tharo, le bophahamo ba lona bo etsa dimethara tse tharo.

6Jwale monna eo a ya kgorong e shebileng botjhabela. A nyoloha ka mehato ya yona, a metha monyako wa yona: Bophara ba wona bo ne bo etsa dimethara tse tharo. 7Kamore ka nngwe ya dikamore tsa balebedi e ne e etsa dimethara tse tharo ka bolelele, le tse tharo ka bophara, mme morumo wa marako a di arolang e ne e le dimethara tse pedi le halofo. Monyako o pela lethule le tobaneng le Tempele o ne o etsa dimethara tse tharo ka bophara.

8Yaba monna eo o metha lethule la kgoro: 9Le ne le etsa dimethara tse nne ka bolelele, dikosene tsa lona di etsa methara e le nngwe ka morumo. Lethule la kgoro le ne le shebane le Tempele.

10Kahare ho kgoro e ka botjhabela ho ne ho ena le dikamore tse tharo tsa balebedi ka lehlakoreng le leng le le leng: Boraro ba tsona di ne di lekana, difahleho tsa marako a di arolang ka lehlakoreng le leng le le leng le tsona di lekana.

11Monna eo a nto metha bophara ba monyako wa kgoro: Bophara bo ne bo etsa dimethara tse hlano, bolelele bona e le dimethara tse tsheletseng le halofo. 12Kapele ho kamore e nngwe le e nngwe ya balebedi ho ne ho ena le lerako le etsang halofo ya methara ka bophahamo; bolelele le bophara ba dikamore tsena bo ne bo lekana, e le dimethara tse tharo. 13Yaba o metha kgoro ho tloha hodimo, ke ho re motsheo ho kamore e le nngwe ya balebedi ho ya hodimo motsheo ho e shebaneng le yona: Bolelele e ne e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 14A metha difahleho tsa marako a arolang dikamore tsa balebedi kahare ho kgoro: Ya eba dimethara tse mashome a mararo. Ho ne ho methwa ho ya fihla lethuleng le kapele ho lebala. 15Bolelele ba ho tloha monyako wa kgoro ho ya fihla motsheo ho lethule la yona, e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano. 16Dikamore tsa balebedi, mmoho le marako a di arolang kahare ho kgoro, di ne di phethilwe ho potoloha hodimo ka difesetere tse tshesanyane; le lona lethule le le jwalo. Difesetere tsena, ho potoloha, di ne di bulehela kahare. Difahleho tsa marako a arolang dikamore tsa balebedi di ne di kgabisitswe ka ditshwantsho tsa difate tsa dipalema.

Lebala le kantle

17Jwale monna eo a nkisa lebaleng le kantle. Teng ka bona dikamore tse ding, le tsela e katilweng ho potoloha lebala lena. Dikamore tse mashome a mararo di ne di sika le tsela ena e katilweng. 18Tsela ena e ne e sika le mahlakore a kgoro, mme bophara ba yona bo ne bo lekana le bolelele ba wona. E ne e le tsela e katilweng, e katlase.

19Yaba o metha bophara ho tloha kahare ho kgoro e katlase ho ya kantle ho lebala le kahare: Bolelele e ne e le dimethara tse mashome a mahlano ka lehlakoreng le ka botjhabela le ka ho le ka leboya.

Kgoro e ka leboya

20Jwale monna eo a metha bolelele le bophara ba kgoro e ka leboya, e tswelang lebaleng le kantle. 21Dikamore tse tharo tsa balebedi, tse ka lehlakoreng le leng le le leng la tsela, le marako a di arolang, le lethule, tsena di ne di lekana le tsa kgoro e ka botjhabela. Bolelele ba kgoro ena e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano, bophara bona e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 22Difesetere tsa yona, le lethule la yona, le mekgabiso ya yona ya ditshwantsho tsa difate tsa dipalema, di ne di ena le ditekanyo tse lekanang le ditekanyo tsa kgoro e ka botjhabela. Ho ne ho nyolohelwa ho yona ka mehato e supileng e malebana le lethule la yona. 23Kgoro e kenang ka lebaleng le kahare e ne e le ka leboya, jwalokaha e nngwe e ne e le ka botjhabela. Monna enwa a metha ho tloha kgorong e nngwe ho isa ho e shebaneng le yona: Bolelele ya eba dimethara tse mashome a mahlano.

Kgoro e ka borwa

24Yaba monna eo o nkisa lehlakoreng le ka borwa, mme ka bona kgoro e shebileng borwa. A metha dikosene tsa monyako wa yona le lethule la yona: Di ne di ena le ditekanyo tse lekanang le tsa dikgoro tse ding. 25Kgoro le lethule la yona di ne di ena le difesetere ho potoloha, jwaloka difesetere tsa dikgoro tse ding. Bolelele ba kgoro e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano, bophara ba yona e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 26Ho ne ho nyolohelwa ho yona ka mehato e supileng, mme lethule la yona le ne le tobane le mehato ena. Ditshwantsho tsa difate tsa dipalema di ne di kgabisitse difahleho tsa marako a arolang dikamore tsa yona tsa balebedi, ka lehlakoreng le leng le le leng. 27Lebala le kahare le lona le ne le ena le kgoro e shebileng borwa. Monna eo a metha ho tloha kgorong ena ho ya fihla kgorong e kantle, e ka lehlakoreng le ka borwa: E ne e le dimethara tse mashome a mahlano.

Lebala le kahare: Kgoro e ka borwa

28Monna eo a nkisa lebaleng le kahare, a nkenya ka kgoro e ka borwa. A metha kgoro e ka borwa, mme ditekanyo tsa yona tsa lekana le tsa dikgoro tse ding. 29Dikamore tsa yona tsa balebedi, le marako a di arolang, le lethule la yona, di ne di lekana le tse ding ka ditekanyo. Kgoro le lethule la yona di ne di ena le difesetere ho potoloha. Bolelele kaofela e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano, bophara bona e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 30Mathule a dikgoro, ho potoloha lebala le kahare, a ne a etsa bolelele ba dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo, le bophara ba dimethara tse pedi le halofo. 31Lethule la yona le ne le shebile lebaleng le kantle; ditshwantsho tsa difate tsa dipalema di ne di kgabisitse dikosene tsa monyako wa yona, mme mehato e nyolohelang kgorong e ne e le robedi.

Lebala le kahare: Kgoro e ka botjhabela

32Monna eo a nto nkisa lebaleng le kahare, le ka nqa botjhabela, mme a metha kgoro. E ne e ena le ditekanyo tse lekanang le tsa dikgoro tse ding. 33Dikamore tsa yona tsa balebedi, le marako a yona a di arolang, le lethule la yona, di ne di lekana le tse ding ka ditekanyo. Kgoro le lethule la yona di ne di ena le difesetere ho potoloha. Bolelele kaofela e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano, bophara bona e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 34Lethule la yona le ne le shebile lebaleng le kantle, ditshwantsho tsa difate tsa dipalema di ne di kgabisitse dikosene tsa monyako wa yona, mme mehato e nyolohelang kgorong e le robedi.

Lebala le kahare: Kgoro e ka leboya

35Jwale monna enwa a nkisa kgorong e ka leboya, mme a e metha. E ne e ena le ditekanyo tse lekanang le tsa dikgoro tse ding. 36Dikamore tsa yona tsa balebedi, le marako a di arolang, le lethule la yona, le difesetere tse e potapotileng, tsena le tsona di ne di lekana le tse ding. Bolelele ba kgoro e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano, bophara e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 37Lethule la yona le ne le shebile lebaleng le kantle, ditshwantsho tsa difate tsa dipalema di ne di kgabisitse dikosene tsa monyako wa yona, mme mehato e nyolohelang kgorong e le robedi.

Mehaho e pela kgoro e ka leboya

38Haufi le lethule la kgoro e ka leboya, ho ne ho ena le kamore e nang le monyako, e le kamoo ho hlatswetswang diphoofolo tsa setjheso kateng.

39Kahare ho lethule la kgoro ho ne ho ena le ditafole tse pedi ka lehlakoreng lena, le ditafole tse pedi ka lehlakoreng lane, e le moo ho hlabelwang diphoofolo tsa nyehelo ya setjheso teng, tsa nyehelo ya sebe, le tsa nyehelo ya tefelo. 40Pela lerako le kantle la lethule la kgoro, haufi le mehato e kenang kgorong e ka leboya, ho ne ho ena le ditafole tse pedi, le ka lehlakoreng le ka nqane ho mehato ena ho ena le ditafole tse pedi. 41Kahoo ho ne ho ena le ditafole tse nne ka lehlakoreng le ka kwano ho kgoro, le tse nne ka ho lane; kaofela e le ditafole tse robedi, tseo ho neng ho hlabelwa diphoofolo tsa mahlabelo hodima tsona. 42Ho ne ho ena le ditafole tse nne tse hahilweng ka majwe a betlilweng, e le tseo ho lokisetswang nyehelo ya setjheso hodima tsona. Bolelele ba e nngwe le e nngwe e ne e le disenthimethara tse mashome a supileng a metso e mehlano, bophara le bona e le disenthimethara tse mashome a supileng a metso e mehlano, bophahamo bona e le disenthimethara tse mashome a mahlano. Hodima ditafole tsena ho ne ho beilwe tsohle tse sebediswang ha ho hlajwa diphoofolo tsa nyehelo ya setjheso le tsa mahlabelo a mang. 43Nama ya diphoofolo tsa nyehelo e ne e beilwe hodima ditafole, mme ho potapota ditafole tseo ho ne ho entswe mehaolwana e bophara ba dimilemethara tse mashome a supileng a metso e mehlano.

Dikamore tsa baprista

44Lebaleng le kahare, ho ne ho ena le dikamore tse pedi tsa dibini. E nngwe e ne e le pela kgoro e ka leboya, monyako wa yona o shebile borwa; e nngwe e le pela kgoro e ka borwa, monyako wa yona o shebile leboya. 45Yaba monna eo o re ho nna: “Kamore e shebileng borwa ke ya baprista ba sebeletsang ka Tempeleng, 46athe kamore e shebileng leboya yona ke ya baprista ba sebeletsang aletareng. Bona ke Balevi, ditloholo tsa Sadoke, bao e leng bona feela ba ka atamelang pela Morena ho mo sebeletsa.”

Lebala le kahare le mohaho wa Tempele

47Yaba monna eo o metha lebala. Mahlakore a lona a ne a lekana, lehlakore ka leng le etsa dimethara tse mashome a mahlano. Aletare e ne e le kapele ho Tempele.

48Yaba jwale o nkisa lethuleng la Tempele, o metha dikosene tsa monyako wa lethule. Kosene ka nngwe e ne e etsa dimethara tse pedi le halofo. Bophara ba monyako bo ne bo etsa dimethara tse supileng, mme lerako ka leng la wona le hohometse ka methara le halofo. 49Bolelele ba lethule e ne e le dimethara tse leshome, le hohomeletse hare ka dimethara tse tsheletseng. Ho ne ho nyolohelwa monyako ka mehato, ho ena le ditshiya tse pedi, e nngwe ka lehlakoreng lena, e nngwe ka lehlakoreng lane la monyako.