Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
38

Modimo o sebedisa Gogo ho otla setjhaba sa hae

381Lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 2“Wena ngwana motho, tadima Gogo, e leng kgosana e kgolo ya Mesheke le Tubale, ya naheng ya Magogo. O mo porofetele,Tshen. 20:8
3o re: ‘Morena Modimo o bua tjena: Ke a o lwantsha, wena Gogo kgosana e kgolo ya Mesheke le Tubale. 4Ke tla o kgutlisa, mehlahare ya hao ke e qadipe ka dilope, ke o ntshe le mabotho wohle a hao le dipere le bapalami ba tsona ba hlometseng, e le letshwelehadi le hlometseng ka dithebe le dithejana, bohle ba tshwere disabole tsa bona. 5Peresiya le Kushe le Pute di tla ba le bona, bohle ba le dithebe le dikatiba tsa tshepe, 6le yona Gomere ka mabotho wohle a yona, le Bete-Togarema e tswang hole leboya ka mabotho wohle a yona, le ditjhaba tse ngata di ena le wena.

7“ ‘Wena le mabotho a hao wohle a phuthehetseng ho wena ebang malala-a-laotswe, wena o be molaodi wa wona. 8Hoba ho fete matsatsi a mangata o tla futuha. Ka dilemo tse hlahlamang o tla kena naheng e sa tswa futuhelwa, eo setjhaba sa yona se ileng sa phuthwa dinaheng tse ngata ho ya dithabeng tsa Iseraele tseo e neng e le kgale di le feela. Se ne se ile sa ntshwa ditjhabeng tse ding, mme jwale se phela ka kgotso. 9Wena le mabotho wohle a hao le ditjhaba tse ngata tse emeng le wena, le tla nyoloha jwaloka sefefo, le be jwaloka leru le kwahelang naha.

10“ ‘Morena Modimo o bua tjena: Mohlang oo o tla fihlelwa ke mehopolo kelellong ya hao, ebe o rera merero e mebe. 11O tla re: “Ke tla futuhela metsana e sa hahaletswang, ke hlasele setjhaba se iketlileng, se iphelelang ka kgotso, se iphelelang metseng e sa haheletswang, e se nang dikgoro le mekwallo. 12Ke tla se lobela, ke se hape, ke ntano futuhela dithako tse tsositsweng, le setjhaba se phuthilweng hara baditjhaba, se nang le diphoofolo le matlotlo, se phelang bohareng ba lefatshe.” 13Sheba le Dedane le bahwedi ba Tarashishe le bahale bohle ba yona, ba tla re ho wena: “Na o tlile ho re lobela? Na o phuthile mabotho a hao ho tla ikgapela silefera le kgauta, le diphoofolo le thepa, le ho inkela kgapo e ngata?” ’

14“Ka baka leo, wena ngwana motho, porofetela Gogo, o re: ‘Morena Modimo o bua tjena: Mohla setjhaba sa ka sa Iseraele se phelang ka kgotso, na ha o na ho elellwa hoo? 15O tla tloha haeno, hole leboya, o ena le ditjhaba tse ngata, bohle ba palame dipere, le le lebothohadi le matla. 16O tla futuhela setjhaba sa ka sa Iseraele jwaloka leru le kwahetseng naha. Ka matsatsi a tlang, wena Gogo, o tla futuhela naha ya ka, e le hore baditjhaba ba tle ba ntsebe ha ke bonahatsa kgalalelo ya ka ka wena Gogo, moo ba ntseng ba bona.

17“ ‘Morena Modimo o bua tjena: Na hase wena eo mehleng e fetileng ke ileng ka bua ka wena, ka bahlanka ba ka, baporofeta ba Iseraele? Mohlang oo ba ile ba porofeta ka dilemo tse ngata, ba re ke tla etsa hore o futuhele Baiseraele.’ ”

Modimo o tla otla Gogo

18“ ‘Ka tsatsi leo, ha Gogo a futuhela naha ya Iseraele, ho tla ba tjena: Kgalefo ya ka e tla tlokoma, ho rialo Morena Modimo. 19Ka baka la poulelo ya ka ke hlapanya ke halefile haholo, ke re mohlang oo tshisinyeho e kgolo ya lefatshe e tla ba teng naheng ya Iseraele. 20Ditlhapi tsa lewatle, le dinonyana tsa lehodimo, le dibatana tsa naha, le dihahabi tsohle, le batho bohle ba lefatsheng, tsena tsohle di tla thothomela kapele ho nna. Dithaba di tla bothalatswa, mafika a thetehe, le marako wohle a helehe. 21Ke tla dihela Gogo dikoduwa ka mefuta ya tsona dithabeng tsohle tsa ka, ho rialo Morena Modimo. Motho ka mong o tla bolaya ngwanabo ka sabole. 22Ke tla mo ahlolela lefu la sewa le tshollo ya madi, yena le mabotho a hae, le ditjhaba tse ngata tseo a nang le tsona, ke ba nesetse pula ya sekgohola, le sefako se dinaka, le mollo, le sebabole. 23Ke tla bonahatsa jwalo boholo ba ka le kgalalelo ya ka, ke itsebise ditjhaba tse ngata moo di ntseng di bona. Kahoo di tla tseba hore ke nna Morena.’ ”

39

Gogo o a bolawa

391“Wena ngwana motho, porofetela Gogo, o re: ‘Morena Modimo o bua tjena: Bona, ke a o lwantsha wena Gogo, o leng kgosana e kgolo ya Mesheke le Tubale. 2Ke tla o kgutlisa, ke o hulanye, ke o nyolle hole leboya, o yo futuhela dithaba tsa Iseraele. 3Ke tla phaila seqha se letsohong la hao le letshehadi, se we, ke dihe metsu e letsohong la hao le letona. 4Wena Gogo le mabotho a hao, le ditjhaba tse emeng le wena, le tla bolaelwa hodima dithaba tsa Iseraele, ditopo tsa lona di jewe ke dinonyana tse jang dififi, le ke dibatana tsa naha. 5Le tla bolaelwa hara naha, hobane ke buile jwalo, ho rialo Morena Modimo. 6Ke tla romella mollo naheng ya Magogo le ho bohle ba ahileng mabopong a lewatle, ba phelang ka kgotso, mme ba tla tseba hore ke nna Morena.

7“ ‘Ke tla etsa hore lebitso la ka le halalelang le tsejwe hara setjhaba sa ka sa Iseraele. Ha nka ke ka hlola ke dumela hore lebitso la ka le halalelang le silafatswe, mme baditjhaba ba tla tseba hore nna ke Morena ya halalelang wa Iseraele. 8Bonang letsatsi le a tla! Le tla fela le tle! ho rialo Morena Modimo. Ke lona letsatsi leo ke buileng ka lona.

9“ ‘Baahi ba metse ya Iseraele ba tla tswa, ba bese mollo ka dibetsa tsa bona: dithebe le dithejana, diqha le metsu, dikoto le marumo. Ba tla qeta dilemo tse supileng ba ntse ba besa mollo ka tsona. 10Kahoo ba ke ke ba hlola ba rwalla patsi naheng, kapa ba rema difate merung, hobane ba tla besa mollo ka dibetsa tsa bona. Ba tla tlatlapa ba ileng ba ba tlatlapa, ba hape tsa ba ileng ba hapa tsa bona, ho rialo Morena Modimo.’ ”

Gogo o a epelwa

11“ ‘Ka lona letsatsi leo, ke tla fa Gogo setsha sa mabitla naheng ya Iseraele, kgohlong ya ba etelang nqa botjhabela ho lewatle. Setsha sena se tla thiba tsela ya baeti, hobane Gogo le matshwele a hae ba tla epelwa hona teng. Kahoo sebaka seo se tla bitswa Hamone-Gogo.Hamone-Gogo ke ho re matshwele a Gogo.

12“ ‘Ka kgwedi tse supileng Baiseraele ba tla nne ba ba epele, e le hore ba hlwekise naha. 13Batho bohle ba naha eo ba tla thusa ho ba epela, mme hona e be tlotla ho bona, letsatsing leo ke tlang ho tlotliswa ka lona, ho rialo Morena Modimo.

14“ ‘Etlare ha ho fetile dikgwedi tse supileng ho kgethwe banna ba tla potoloha le naha yohle, ho batla ditopo tse rapaletseng hara naha, ba di epele, e le hore naha e tle e hlweke. 15Ha ba ntse ba tsamaya hara naha jwalo, mme e mong a bona lesapo la motho, o tla hloma mokolokotwane hona moo, ho fihlela ba tjhekang mabitla ba le epela ka kgohlong ya Hamone-Gogo. 16Lebitso la motse le lona e tla ba Hamone. Ba tla hlwekisa naha jwalo.’

17“Wena ngwana motho, Morena Modimo o bua tjena: Bitsa dinonyana ka mefuta ya tsona, le dibatana tsohle tsa naha, o re: ‘Phuthehang kaofela, le etswa hohle, le tle kwano sehlabelong sa ka, seo ke le etsetsang sona, sehlabelo se seholo se hodima dithaba tsa Iseraele, e le hore le tle le je nama le nwe le madi. 18Le tla ja nama ya bahale, le nwe madi a mahosana a lefatshe, jwalokaha eka ke a dipheleu, le a dikonyana, le a dipodi, le a dipohwana tseo kaofela ha tsona e leng tse nontshitsweng tsa Bashane. 19Sehlabelong seo ke le etseditseng sona le tla ja mafura ho fihlela a le tena, le nwe le madi ho fihlela a le taha. 20Tafoleng ya ka le tla ja, le kgore nama ya dipere le ya bapalami ba tsona, le ya bahale le ya bahlabani ka mefuta ya bona, ho rialo Morena Modimo.’ ”

39:17-20 —
Tshen. 19:17,18

Baiseraele ba kgutliswa bothopuweng

21“Ke tla bonahatsa tlotla ya ka hara baditjhaba, mme baditjhaba bohle ba tla bona dikahlolo tsa ka, ba bone le letsoho leo ke ba otlileng ka lona. 22Ka mokgwa o jwalo, ho tloha mohla tsatsi leo, ba ntlo ya Iseraele ba tla tseba hore ke nna Morena Modimo wa bona. 23Baditjhaba ba tla tseba hore ba ntlo ya Iseraele ba ile ba iswa bothopuweng ka baka la bokgopo ba bona, hobane ba ile ba ntshitelwa. Ka baka leo, ke ile ka ba patela sefahleho sa ka, ka neelana ka bona matsohong a dira tsa bona, mme bohle ba ile ba bolawa ka sabole. 24Ke ile ka ba otla ho ya ka ditshila tsa bona le ditlolo tsa bona, mme ka ba patela sefahleho sa ka.

25“Ka baka leo, Morena Modimo o bua tjena: Jwale ke tla kgutlisa ba ntlo ya Jakobo bothopuweng, ke hauhele bohle ba ntlo ya Iseraele, mme ke boulele lebitso la ka le halalelang. 26Ha ba se ba phela ka kgotso naheng ya bona, ho se ya ba tshosang, ba tla lebala dihlong tsa bona, le ditshito tsohle tseo ba ileng ba ntshitelwa ka tsona. 27Ha ke se ke ba kgutlisitse ditjhabeng, ke ba ntshitse dinaheng tsa dira tsa bona, ke tla ikgalaletsa ka bona moo ditjhaba tse ngata di ntseng di bona. 28Ke moo ba tla tseba hore ke nna Morena Modimo wa bona, ya ileng a ba isa bothopuweng, hara baditjhaba, a ba a ba kgutlisetsa naheng ya habo bona, ho se le ya mong ya setseng moo. 29Nke ke ka hlola ke ba patela sefahleho sa ka, hobane ke theoletse Moya wa ka hodima ba ntlo ya Iseraele, ho rialo Morena Modimo.”

40

Tempele e ntjha

401Ka letsatsi la leshome la kgwedi, qalong ya selemo sa mashome a mabedi a metso e mehlano re le bothopuweng, e le selemo sa leshome le metso e mene motse wa Jerusalema o ripitlilwe, ka lona letsatsi leo matla a tswang ho Morena a ntsukutla, a nkukela hona Jerusalema. 2Modimo a nkisa naheng ya Iseraele ka pono, a mpea hodima thaba e telelehadi, eo ka borwa ho yona ho neng ho ena le ho kang mehaho ya motse.Tshen. 21:10
3A nkatametsa pela motse, mme ka bona monna eo sebopeho sa hae e neng e ka se bopilwe ka lethose. O ne a eme kgorong, ka letsohong la hae a tshwere kgwele ya lene, le leqala le methang.Tshen. 11:1
21:15

4Monna eo a re ho nna: “Wena ngwana motho, tadimisisa, o mamedisise, o ele hloko tsohle tseo ke tla o bontsha tsona, hobane o tlisitswe kwano hore ke tle ke o bontshe tsona. O tle o bolelle Baiseraele tsohle tseo o di bonang.”

Kgoro e ka botjhabela

5Yaba ke bona lerako le potapotileng Tempele. Bolelele ba leqala le methang, leo monna eo a neng a le tshwere, bo ne bo etsa dimethara tse tharo. A metha lerako lena: Morumo wa lona o ne o etsa dimethara tse tharo, le bophahamo ba lona bo etsa dimethara tse tharo.

6Jwale monna eo a ya kgorong e shebileng botjhabela. A nyoloha ka mehato ya yona, a metha monyako wa yona: Bophara ba wona bo ne bo etsa dimethara tse tharo. 7Kamore ka nngwe ya dikamore tsa balebedi e ne e etsa dimethara tse tharo ka bolelele, le tse tharo ka bophara, mme morumo wa marako a di arolang e ne e le dimethara tse pedi le halofo. Monyako o pela lethule le tobaneng le Tempele o ne o etsa dimethara tse tharo ka bophara.

8Yaba monna eo o metha lethule la kgoro: 9Le ne le etsa dimethara tse nne ka bolelele, dikosene tsa lona di etsa methara e le nngwe ka morumo. Lethule la kgoro le ne le shebane le Tempele.

10Kahare ho kgoro e ka botjhabela ho ne ho ena le dikamore tse tharo tsa balebedi ka lehlakoreng le leng le le leng: Boraro ba tsona di ne di lekana, difahleho tsa marako a di arolang ka lehlakoreng le leng le le leng le tsona di lekana.

11Monna eo a nto metha bophara ba monyako wa kgoro: Bophara bo ne bo etsa dimethara tse hlano, bolelele bona e le dimethara tse tsheletseng le halofo. 12Kapele ho kamore e nngwe le e nngwe ya balebedi ho ne ho ena le lerako le etsang halofo ya methara ka bophahamo; bolelele le bophara ba dikamore tsena bo ne bo lekana, e le dimethara tse tharo. 13Yaba o metha kgoro ho tloha hodimo, ke ho re motsheo ho kamore e le nngwe ya balebedi ho ya hodimo motsheo ho e shebaneng le yona: Bolelele e ne e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 14A metha difahleho tsa marako a arolang dikamore tsa balebedi kahare ho kgoro: Ya eba dimethara tse mashome a mararo. Ho ne ho methwa ho ya fihla lethuleng le kapele ho lebala. 15Bolelele ba ho tloha monyako wa kgoro ho ya fihla motsheo ho lethule la yona, e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano. 16Dikamore tsa balebedi, mmoho le marako a di arolang kahare ho kgoro, di ne di phethilwe ho potoloha hodimo ka difesetere tse tshesanyane; le lona lethule le le jwalo. Difesetere tsena, ho potoloha, di ne di bulehela kahare. Difahleho tsa marako a arolang dikamore tsa balebedi di ne di kgabisitswe ka ditshwantsho tsa difate tsa dipalema.

Lebala le kantle

17Jwale monna eo a nkisa lebaleng le kantle. Teng ka bona dikamore tse ding, le tsela e katilweng ho potoloha lebala lena. Dikamore tse mashome a mararo di ne di sika le tsela ena e katilweng. 18Tsela ena e ne e sika le mahlakore a kgoro, mme bophara ba yona bo ne bo lekana le bolelele ba wona. E ne e le tsela e katilweng, e katlase.

19Yaba o metha bophara ho tloha kahare ho kgoro e katlase ho ya kantle ho lebala le kahare: Bolelele e ne e le dimethara tse mashome a mahlano ka lehlakoreng le ka botjhabela le ka ho le ka leboya.

Kgoro e ka leboya

20Jwale monna eo a metha bolelele le bophara ba kgoro e ka leboya, e tswelang lebaleng le kantle. 21Dikamore tse tharo tsa balebedi, tse ka lehlakoreng le leng le le leng la tsela, le marako a di arolang, le lethule, tsena di ne di lekana le tsa kgoro e ka botjhabela. Bolelele ba kgoro ena e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano, bophara bona e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 22Difesetere tsa yona, le lethule la yona, le mekgabiso ya yona ya ditshwantsho tsa difate tsa dipalema, di ne di ena le ditekanyo tse lekanang le ditekanyo tsa kgoro e ka botjhabela. Ho ne ho nyolohelwa ho yona ka mehato e supileng e malebana le lethule la yona. 23Kgoro e kenang ka lebaleng le kahare e ne e le ka leboya, jwalokaha e nngwe e ne e le ka botjhabela. Monna enwa a metha ho tloha kgorong e nngwe ho isa ho e shebaneng le yona: Bolelele ya eba dimethara tse mashome a mahlano.

Kgoro e ka borwa

24Yaba monna eo o nkisa lehlakoreng le ka borwa, mme ka bona kgoro e shebileng borwa. A metha dikosene tsa monyako wa yona le lethule la yona: Di ne di ena le ditekanyo tse lekanang le tsa dikgoro tse ding. 25Kgoro le lethule la yona di ne di ena le difesetere ho potoloha, jwaloka difesetere tsa dikgoro tse ding. Bolelele ba kgoro e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano, bophara ba yona e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 26Ho ne ho nyolohelwa ho yona ka mehato e supileng, mme lethule la yona le ne le tobane le mehato ena. Ditshwantsho tsa difate tsa dipalema di ne di kgabisitse difahleho tsa marako a arolang dikamore tsa yona tsa balebedi, ka lehlakoreng le leng le le leng. 27Lebala le kahare le lona le ne le ena le kgoro e shebileng borwa. Monna eo a metha ho tloha kgorong ena ho ya fihla kgorong e kantle, e ka lehlakoreng le ka borwa: E ne e le dimethara tse mashome a mahlano.

Lebala le kahare: Kgoro e ka borwa

28Monna eo a nkisa lebaleng le kahare, a nkenya ka kgoro e ka borwa. A metha kgoro e ka borwa, mme ditekanyo tsa yona tsa lekana le tsa dikgoro tse ding. 29Dikamore tsa yona tsa balebedi, le marako a di arolang, le lethule la yona, di ne di lekana le tse ding ka ditekanyo. Kgoro le lethule la yona di ne di ena le difesetere ho potoloha. Bolelele kaofela e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano, bophara bona e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 30Mathule a dikgoro, ho potoloha lebala le kahare, a ne a etsa bolelele ba dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo, le bophara ba dimethara tse pedi le halofo. 31Lethule la yona le ne le shebile lebaleng le kantle; ditshwantsho tsa difate tsa dipalema di ne di kgabisitse dikosene tsa monyako wa yona, mme mehato e nyolohelang kgorong e ne e le robedi.

Lebala le kahare: Kgoro e ka botjhabela

32Monna eo a nto nkisa lebaleng le kahare, le ka nqa botjhabela, mme a metha kgoro. E ne e ena le ditekanyo tse lekanang le tsa dikgoro tse ding. 33Dikamore tsa yona tsa balebedi, le marako a yona a di arolang, le lethule la yona, di ne di lekana le tse ding ka ditekanyo. Kgoro le lethule la yona di ne di ena le difesetere ho potoloha. Bolelele kaofela e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano, bophara bona e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 34Lethule la yona le ne le shebile lebaleng le kantle, ditshwantsho tsa difate tsa dipalema di ne di kgabisitse dikosene tsa monyako wa yona, mme mehato e nyolohelang kgorong e le robedi.

Lebala le kahare: Kgoro e ka leboya

35Jwale monna enwa a nkisa kgorong e ka leboya, mme a e metha. E ne e ena le ditekanyo tse lekanang le tsa dikgoro tse ding. 36Dikamore tsa yona tsa balebedi, le marako a di arolang, le lethule la yona, le difesetere tse e potapotileng, tsena le tsona di ne di lekana le tse ding. Bolelele ba kgoro e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mehlano, bophara e le dimethara tse leshome le metso e mmedi le halofo. 37Lethule la yona le ne le shebile lebaleng le kantle, ditshwantsho tsa difate tsa dipalema di ne di kgabisitse dikosene tsa monyako wa yona, mme mehato e nyolohelang kgorong e le robedi.

Mehaho e pela kgoro e ka leboya

38Haufi le lethule la kgoro e ka leboya, ho ne ho ena le kamore e nang le monyako, e le kamoo ho hlatswetswang diphoofolo tsa setjheso kateng.

39Kahare ho lethule la kgoro ho ne ho ena le ditafole tse pedi ka lehlakoreng lena, le ditafole tse pedi ka lehlakoreng lane, e le moo ho hlabelwang diphoofolo tsa nyehelo ya setjheso teng, tsa nyehelo ya sebe, le tsa nyehelo ya tefelo. 40Pela lerako le kantle la lethule la kgoro, haufi le mehato e kenang kgorong e ka leboya, ho ne ho ena le ditafole tse pedi, le ka lehlakoreng le ka nqane ho mehato ena ho ena le ditafole tse pedi. 41Kahoo ho ne ho ena le ditafole tse nne ka lehlakoreng le ka kwano ho kgoro, le tse nne ka ho lane; kaofela e le ditafole tse robedi, tseo ho neng ho hlabelwa diphoofolo tsa mahlabelo hodima tsona. 42Ho ne ho ena le ditafole tse nne tse hahilweng ka majwe a betlilweng, e le tseo ho lokisetswang nyehelo ya setjheso hodima tsona. Bolelele ba e nngwe le e nngwe e ne e le disenthimethara tse mashome a supileng a metso e mehlano, bophara le bona e le disenthimethara tse mashome a supileng a metso e mehlano, bophahamo bona e le disenthimethara tse mashome a mahlano. Hodima ditafole tsena ho ne ho beilwe tsohle tse sebediswang ha ho hlajwa diphoofolo tsa nyehelo ya setjheso le tsa mahlabelo a mang. 43Nama ya diphoofolo tsa nyehelo e ne e beilwe hodima ditafole, mme ho potapota ditafole tseo ho ne ho entswe mehaolwana e bophara ba dimilemethara tse mashome a supileng a metso e mehlano.

Dikamore tsa baprista

44Lebaleng le kahare, ho ne ho ena le dikamore tse pedi tsa dibini. E nngwe e ne e le pela kgoro e ka leboya, monyako wa yona o shebile borwa; e nngwe e le pela kgoro e ka borwa, monyako wa yona o shebile leboya. 45Yaba monna eo o re ho nna: “Kamore e shebileng borwa ke ya baprista ba sebeletsang ka Tempeleng, 46athe kamore e shebileng leboya yona ke ya baprista ba sebeletsang aletareng. Bona ke Balevi, ditloholo tsa Sadoke, bao e leng bona feela ba ka atamelang pela Morena ho mo sebeletsa.”

Lebala le kahare le mohaho wa Tempele

47Yaba monna eo o metha lebala. Mahlakore a lona a ne a lekana, lehlakore ka leng le etsa dimethara tse mashome a mahlano. Aletare e ne e le kapele ho Tempele.

48Yaba jwale o nkisa lethuleng la Tempele, o metha dikosene tsa monyako wa lethule. Kosene ka nngwe e ne e etsa dimethara tse pedi le halofo. Bophara ba monyako bo ne bo etsa dimethara tse supileng, mme lerako ka leng la wona le hohometse ka methara le halofo. 49Bolelele ba lethule e ne e le dimethara tse leshome, le hohomeletse hare ka dimethara tse tsheletseng. Ho ne ho nyolohelwa monyako ka mehato, ho ena le ditshiya tse pedi, e nngwe ka lehlakoreng lena, e nngwe ka lehlakoreng lane la monyako.