Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
35

Modimo o ahlola Seire

351Lentswe la Morena la fihla ho nna hape, la re: 2“Wena ngwana motho, tadima Thaba ya Seire, o e porofetele. 3Ere ho yona: ‘Morena Modimo o bua tjena:

“ ‘Ke o halefetse,

wena Thaba ya Seire,

ke tla otlolla tsoho la ka,

ke le otlollele hodima hao,

ke o fetole nanaola le lefella.

4Metse ya hao ke tla e ripitla,

wena ke o fetole, o be nanaola;

kahoo a tla tseba hore ke nna Morena.

5“ ‘Haesale o hloile bana ba Iseraele ho tloha kgale, wa tsholla madi a bona ka sabole ha ba le tsietsing, mohla o neng o ba ahlola la ho qetela. 6Ka baka leo, ke a hlapanya, ho rialo Morena Modimo, ke tla o bolaya, ke tsholle madi a hao. Erekaha ha o a ka wa hloya tshollo ya madi, ke tla tsholla madi a hao. 7Ke tla fetola Thaba ya Seire letswatlare, ke bolaye bohle ba tsamayang ho yona. 8Wena Seire, dithaba tsa hao ke tla di kwahela ka ditopo; ba bolailweng ka sabole ba tla tlala maralleng, le dikgohlong, le dinokeng tsohle tsa hao. 9Ke tla o fetola letswatlare ho isa kgale, metse ya hao e fetohe dithako. Kahoo o tla tseba hore ke nna Morena.

10“ ‘O ile wa re: “Ditjhaba tsena tse pedi le dinaha tsena tse pedi e tla ba tsa ka, mme re tla di hapa,” le hoja nna Morena, ke ne ke ntse ke le teng. 11Ka baka leo, ke a hlapanya, ho rialo Morena Modimo, ke tla o otlela kgalefo eo o neng o ba halefetse ka yona, le mohono oo o neng o ba honohela ka wona, le lehloyo leo o neng a ba hloile ka lona. Ha ke se ke o ahlotse ke tla itsebisa bona. 12Le wena o tla tseba hore nna Morena, ke utlwile dinyefelo tsohle tseo o ileng wa nyefola dithaba tsa Iseraele ka tsona, wa re: “Di fetohile matswatlare; re di neilwe hore re di lobele.” 13Ka melomo ya lona le ile la ithorisetsa nna, la mpuela mantswe a mangata a le fetang, mme ka a utlwa.’ ”

14Morena Modimo o bua tjena: “Ke tla o fetola letswatlare hoo lefatshe lohle le tla nyakalla. 15Kaha o ile wa thabela ho bona ntlo ya Iseraele, eo e leng lefa la ka, e ripitlwa, le wena ke tla o etsa jwalo, wena Thaba ya Seire. O tla fetoha letswatlare, le Edomo yohle e be jwalo. Ka hona ba tla tseba hore ke nna Morena.”

35:1-15 —
Esa. 34:5-17
63:1-6
Jer. 49:7-22
Esk. 25:12-14
Amo. 1:11,12
Oba. 1-14
Mal. 1:2-5

36

Modimo o hlohonolofatsa Iseraele

361“Wena ngwana motho, porofetela dithaba tsa Iseraele, o re: ‘Lona dithaba tsa Iseraele, mamelang lentswe la Morena. 2Morena Modimo o bua tjena: Dira di ile tsa tsheha, tsa re: “Aha! Dihlaba tsa boholoholo re di hapile!” ’

3“Ka baka leo, porofeta, o re: ‘Morena Modimo o bua tjena: Ba ile ba le ripitla, ba le hapa kahohle hore le tle le be lefa la masalla a baditjhaba, ba le bua hampe, ba le soma. 4Jwale lona dithaba tsa Iseraele, mamelang lentswe la Morena Modimo: Morena Modimo o bua tjena ho dithaba, le ho maralla, le ho dinoka, le ho dikgohlo, le ho dithako tseo e seng e le masupi, le ho metse e setseng e le feela, e ileng ya fetoha lelobelo le sesomo ho masalla a baditjhaba a le potapotileng.

5“ ‘Ka baka leo, Morena Modimo o bua tjena: Ka baka la poulelo ya ka e kgolo, ke buile ke halefetse ditjhaba tse ding le Edomo yohle, hobane ka monyaka le ka ho tella ho hoholo ba ikgapetse naha ya ka, e le hore ba tle ba inkele makgulo a yona.’

6“Ka baka leo, porofetela naha ya Iseraele, mme o bue ho dithaba, le ho maralla, le ho dinoka, le ho dikgohlo, o re: ‘Morena Modimo o bua tjena: Ke bua ka kgalefo le ka lefufa, hobane le ile la nyefolwa ke baditjhaba. 7Kahoo Morena Modimo a bua tjena: Ke a hlapanya, ke re ditjhaba tse le potapotileng le tsona di tla nyefolwa.

8“ ‘Empa lona, dithaba tsa Iseraele, le tla hlomela makala, le behele setjhaba sa ka sa Iseraele ditholwana, hobane se haufi se kgutlela ha habo sona. 9Ke na le lona, ke tla le rekolohela; le tla lemelwa, mme le jallwe. 10Ke tla ngatafatsa setjhaba sa lona, ke ngatafatse le ntlo yohle ya Iseraele. Metse e tla boela e eba le baahi, le dithako di tsoswe. 11Ke tla ngatafatsa batho le diphoofolo tsa bona, mme ba tla tswala bana, ba ate. Le tla boela le haha ditsheng tsa lona tsa kgale, mme le atlehe ho feta pele. Kahoo le tla tseba hore ke nna Morena. 12Ke tla etsa hore setjhaba sa ka sa Iseraele se boele se tsamaye ditseleng tsa lona. Se tla le hapa, le be lefa la sona; le ke ke la hlola le se bolaela bana.

13“ ‘Morena Modimo o bua tjena: Batho ba re ho wena: “O sejabatho, mme jele bana ba setjhaba sa hao;” 14ka baka leo, o ke ke wa hlola o eja batho, leha e le ho ja bana ba setjhaba sa hao, ho rialo Morena Modimo. 15Ha nka ke ka hlola ke etsa hore o utlwe baditjhaba ba o soma, kapa ditjhaba di o nyefola, kapa ka etsa hore setjhaba sa heno se we, ho rialo Morena Modimo.’ ”

Bophelo bo botjha ba Iseraele

16Lentswe la Morena la fihla ho nna hape, la re: 17“Wena ngwana motho, ha setjhaba sa Iseraele se ne se sa phela naheng ya habo sona, se ile sa e silafatsa ka boitshwaro ba sona le ka diketso tsa sona. Ho nna boitshwaro ba sona bo ne bo ka sesila sa mosadi ya nang le lehatlelo. 18Kahoo ke ile ka hlatsetsa kgalefo ya ka hodima sona ka baka la madi ao se ileng sa a tsholla kahara naha, le ka baka la medingwana ya sona, eo se silafaditseng naha ka yona. 19Ke ile ka se qhalanyetsa hara baditjhaba, mme sa qhalanngwa hara dinaha; ka se ahlolela boitshwaro ba sona, le diketso tsa sona. 20Hohle moo se ileng sa ya teng hara baditjhaba, se ile sa silafatsa lebitso la ka le halalelang, hobane ho ile ha buuwa ka sona, ha thwe: ‘Sena ke setjhaba sa Morena, empa se ile sa tlameha ho tswa naheng ya hae.’ 21Empa ke ile ka boulela lebitso la ka le halalelang, leo ba ntlo ya Iseraele ba ileng ba le silafatsa hara ditjhaba tseo ba neng ba ile ho tsona.

22“Ka baka leo, ere ho ba ntlo ya Iseraele: Morena Modimo o bua tjena: Hase ka baka la lona, lona ba ntlo ya Iseraele, ke etsang sena, empa ke ka baka la lebitso la ka le halalelang, leo le le silafaditseng hara ditjhaba tseo le ileng ho tsona. 23Ke tla bonahatsa kgalalelo ya lebitso la ka le leholo, leo le le silafaditseng hara ditjhaba, lebitso leo le le silafaditseng hara tsona. Ha ke se ke bonahaditse kgalalelo ya ka ka lona, moo baditjhaba ba ntseng ba bona, ba tla tseba hore ke nna Morena, ho rialo Morena Modimo.

24“Ke tla le ntsha hara baditjhaba, ke le phuthe dinaheng tsohle, ke le kgutlisetse naheng ya habo lona. 25Ke tla le fafatsa ka metsi a hlwekileng, mme le tla hlweka; ke le hlwekise ditshileng tsohle tsa lona, le medingwana yohle ya lona ya bohata ke e tlose. 26Ke tla le nea pelo e ntjha le moya o motjha, ke fedise pelo tse thata sa lejwe tse ka ho lona, ke le nee pelo tse ikokobeditseng. 27Ke tla le nea Moya wa ka, ke etse hore le tsamaye ho ya ka ditaelo tsa ka, le boloke melao ya ka, le e phethe. 28Le tla aha naheng eo ke neng ke e nee bo-ntata lona. Le tla ba setjhaba sa ka, mme nna ke be Modimo wa lona.

36:26-28 —
Esk. 11:19,20
29Ke tla le lopolla ho tsohle tse le silafatsang, ke le tlisetse tjhai ya koro, le se ke la hlola le bolawa ke sekoboto. 30Ke tla etsa hore difate tsa lona di behe haholo, masimong le tjhaye dijo tse ngata, e le hore le se hlole le jara sekgobo sa sekoboto hara baditjhaba. 31Kahoo le tla hopola metsamao ya lona e mebe le diketso tsa lona tse kgopo, mme le inyonye ka baka la makgopo a lona le manyala a lona. 32Le ke le tsebe hore hase ka baka la lona ke etsang sena, ho rialo Morena Modimo. Lona ba ntlo ya Iseraele, hlajwang ke dihlong, le swabele boitshwaro ba lona!

33“Morena Modimo a bua tjena: Mohla ke seng ke le hlwekisitse makgopong wohle a lona, ke tla boela ke le ahisa metseng ya lona, le dithako di tsoswe. 34Naha e fetohileng nanaola e tla lengwa hape, e se ke ya dula e le thite mahlong a bohle ba fetang ka tsela. 35Ba tla re: ‘Naha ena e neng e le nanaola, e se e tshwana le tshimo ya Edene; metse e neng e setse e le dithako, e senyehile, e le masupi, jwale e haheleditswe, e na le baahi.’ 36Kahoo baditjhaba ba setseng ba le potapotile ba tla tseba hore ke nna Morena, ya tsositseng masupi, a lema masimo a neng a se a letse. Nna Morena, ke buile jwalo mme ke tla phethahatsa.

37“Morena Modimo o bua tjena: Seo ke tla boela ke dumela ba ntlo ya Iseraele ho nkopa sona, mme ke ba etsetse sona, ke sena: Ke tla ba atisetsa thari, ba be jwaloka mohlape wa dinku, 38ba ngatafale jwaloka mehlape ya dinku eo ho nyehelwang ka yona Jerusalema, mohla mekete e halalelang. Ka mokgwa o jwalo metse e fetohileng masupi e tla tlala matshweletshwele a batho, mme ba tsebe hore ke nna Morena.”

37

Kgohlo e tletseng masapo a omeletseng

371Matla a tswang ho Morena a ntsukutla. Morena a nkuka ka Moya wa hae, a mpea kahara kgohlo e tletseng masapo. 2A ntsamaisa hohle kahara kgohlo eo, ka bona masapo a mangata haholo, a omeletseng haholo! 3Morena a mpotsa, a re: “Wena ngwana motho, na masapo aa a ka boela a phela?”

Ka araba, ka re: “Morena Modimo, ke wena feela ya tsebang.”

4Yaba o re ho nna: “Porofetela masapo ana, o re ho wona: ‘Lona masapo a omeletseng, mamelang lentswe la Morena! 5Morena Modimo o bua tjena ho masapo ana: Ke tla budulela moya kahare ho lona, mme le tla boela le phele. 6Ke tla manamisa mesifa hodima masapo, nama e hlomele hodima wona, ke kwahele ka letlalo, ebe ke budulela moya kahare ho lona, mme le tla boela le phele. Kahoo le tla tseba hore ke nna Morena.’ ”

7Yaba ke porofeta jwalokaha ke laetswe. Ha ke ntse ke porofeta, ho ile ha utlwahala leswahlaswahla, ka bona masapo a sisinyeha, a atamelana, lesapo ka leng le kopana le la habo lona. 8Ka tadima, mme ka bona mesifa le dinama di hlomela hodima wona, le letlalo le a kwahela, empa a ne a sa phefumolohe.

9Yaba Morena o re ho nna: “Porofetela moya; porofeta, wena ngwana motho, o re ho wona: ‘Morena Modimo o bua tjena: Wena moya, foka o etswa qoleng tse nne tsa lefatshe, o phefumolohele ditopo tsena, di tle di phele.’ ”

10Yaba ke porofeta jwalokaha a ntaetse, moya wa kena kahare ho ditopo, tsa tsoha, tsa ema ka maoto, e le lebotho le leholohadi.Tshen. 11:11

11Jwale Morena a re ho nna: “Wena ngwana motho, masapo ana a tshwantsha bohle ba ntlo ya Iseraele. Ha ba bua ba re: ‘Masapo a rona a omeletse, re feletswe ke tshepo, re timeletswe.’ 12Ka baka leo, porofeta, o re ho bona: ‘Morena Modimo o bua tjena: Bonang, lona setjhaba sa ka, ke tla bula mabitla a lona, ke le ntshe kahara wona, ke le kgutlisetse naheng ya Iseraele. 13Ha ke se ke butse mabitla a lona, ke le ntshitse kahara wona, lona setjhaba sa ka, le tla tseba hore ke nna Morena. 14Ke tla le nea Moya wa ka, mme le tla phela. Ke tla le ahisa naheng ya lona, kahoo le tla tseba hore nna Morena, ke buile jwalo, mme ke phethahaditse, ho rialo Morena.’ ”

Juda le Iseraele e tla ba mmuso o le mong

15Lentswe la Morena la fihla hape ho nna, la re: 16“Wena ngwana motho, nka molamu o le mong, o ngole hodima wona, o re: ‘Ke wa Juda le bana ba Iseraele ba thusanang le yena.’ Ebe o nka molamu o mong hape, o ngola hodima wona, o re: ‘Ke wa Josefa, molamu wa Efraime le bohle ba ntlo ya Iseraele ba thusanang le yena.’ 17Jwale o kopanye dintlha tsa melamu ena e tle e be molamu o le mong ka letsohong la hao.

18“Ha setjhaba sa heno se re ho wena: ‘A ko re hlalosetse seo o se bolelang ka ketso ena,’ 19wena o tle o re ho sona: Morena Modimo o bua tjena: Ke tla nka molamu o ka letsohong la Efraime, e leng molamu wa Josefa le ba morabe wa Iseraele ba thusanang le yena, ke o kopanye le molamu wa Juda, ke e etse molamu o le mong, mme molamu o tla ba mong ka letsohong la ka.

20“Moo setjhaba se ntseng se bona, o tshware melamu eo e mmedi, eo o ngotseng hodima yona, 21mme o re ho sona: ‘Morena o bua tjena: Ke tla ntsha bana ba Iseraele hara baditjhaba bao ba ileng ho bona, ke ba phuthe hohle, ke ba kgutlisetse naheng ya bona. 22Ke tla ba etsa setjhaba se le seng hodima dithaba tsa naha ya Iseraele. Ba tla buswa ke kgosi e le nngwe kaofela ha bona; e ke ke ya hlola e eba ditjhaba tse pedi, ho hang ba ke ke ba hlola ba ikarola, ba iketsa mebuso e mmedi. 23Ba ke ke ba hlola ba itshilafatsa ka medingwana ya bona, le ka dintho tsa bona tse manyala, kapa ka e nngwe feela ya ditshito tsa bona. Ke tla ba lopolla hohle moo ba phelang teng, moo ba etseditseng sebe teng, ke ba hlwekise. E tla ba setjhaba sa ka, mme nna ke be Modimo wa bona.

24“ ‘Mohlanka wa ka Davida e tla ba kgosi ya bona. Ba tla ba le modisa a le mong feela, ba tsamaye ka melao ya ka, ba boloke ditaelo tsa ka, ba di phethe.Esk. 34:24
25Ba tla aha naheng eo ke e neileng mohlanka wa ka Jakobo, naheng eo bo-ntata lona ba neng ba ahile ho yona. Le bona, mmoho le bana ba bona le ditloholwana tsa bona, ba tla aha teng kamehla, mme Davida, mohlanka wa ka, e tla ba kgosana ya bona kamehla yohle. 26Ke tla etsa selekane sa kgotso le bona, mme e tla ba selekane sa kamehla yohle. Ke tla ba tsitsisa, ke ba ngatafatse, mme ke emise Sehalalelo sa ka hara bona kamehla yohle. 27Leaho la ka le lona le tla ba hara bona; nna ke tla ba Modimo wa bona, bona e be setjhaba sa ka.2 Bakr. 6:16
Tshen. 21:3
28Baditjhaba ba tla tseba hore ke nna Morena ya halaletsang Iseraele, ha Sehalalelo sa ka se se se eme kahara bona kamehla yohle.’ ”