Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
32

Kgosi ya Egepeta e tshwantshwa le kganyapa

321Ka letsatsi la pele la kgwedi ya leshome le metso e mmedi selemong sa leshome le metso e mmedi, lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 2“Wena ngwana motho, binela Faro, kgosi ya Egepeta, kodi-ya-malla, o re:

“ ‘O tshwana le tawana hara ditjhaba,

athe o ka kganyapa

e phelang mawatleng,

e thalang kahara dinoka tsa yona,

e tuduanyang metsi ka maoto a yona,

e dukang dinoka e be dikgotlela.’

3“Morena Modimo o bua tjena:

“ ‘Ka matshwele a ditjhaba tse ngata,

ke tla akgela letlowa la ka,

ke le akgele hodima hao,

ka letlowa lena a o hulele kantle.

4Ke tla o akgela hodima lefatshe,

ke o akgele hara mmanana,

ke etse hore nonyana

di dule hodima hao,

batana tsohle tsa naha

di je setopo sa hao.

5Ke tla lahla nama ya hao,

ke e lahlele hodima dithaba,

ke tlatse dikgohlo

ka mosohlo wa hao.

6Hohlehohle ho ya fihla dithabeng,

ka madi a hao ke tla nwesetsa naha,

dikgohlo tsona di tlale nama ya hao.

7Etlare ha ke o timetsa

mahodimo ke a kwahele,

dinaledi tsa wona ke di fifatse.

Letsatsi le tla kwahelwa ke maru,

kgwedi e se ke ya eba le ngwedi.

32:7 —
Esa. 13:10
Mat. 24:29
Mar. 13:24,25
Luka 21:25
Tshen. 6:12,13
8:12

8Masedi wohle

a phatsimang a lehodimo

ke tla a fifatsa ka baka la hao,

naha ya hao e aparelwe ke lefifi,

ho rialo Morena Modimo.

9“ ‘Ha ke di behela

tsa ho timetswa ha hao,

tjhaba tse ngata di tla ba tlokotsing,

di le naheng tseo o sa ka di tseba.

10Ke tla etsa hore

tjhaba tse ngata di o makalle,

kgosi tsa tsona

di thothomele ke tshabo,

ha ke tsokotsa sabole ya ka

kapele ho tsona.

Mohla tsatsi la timelo ya hao,

batho ba tla thothomela

ka nako tsohle,

motho ka mong

a thothomele ke tshabo,

a thothomele

ke ho tshaba lefu la hae.

11“ ‘Kahoo Morena Modimo o bua tjena:

“ ‘Kgosi ya Babilona

e tla le futuhela,

e le futuhele e nkile sabole.

12Mabotho a hao ke tla a etsa mofela,

ke a bolaye ka sabole

tsa natla tsa banna,

banna ba sehloho

ho feta ditjhaba tsohle.

Bokgabane ba Egepeta

ba tla bo fedisa,

mabotho wohle a yona ba a ripitle.

13Kgomo tsa hao tsohle

ke tla di bolaya,

kgomo tse pela motlaputlapu,

motlaputlapu wa metsi;

ha a sa tla dukwa ke leoto la motho,

ha a sa tla dukwa ke tlhako ya kgomo.

14Ke tla hlwekisa metsi, maduke a fele,

dinoka tsa teng di phalle jwaloka ole,

ho rialo Morena Modimo.

15“ ‘Mohla ke fetolang Egepeta,

ke e fetola nanaola,

ke fedisa tsohle tse teng ho yona,

ke bolaya bohle ba ahileng ho yona,

ke hona ba tla tseba

hore ke nna Morena.’

16“Ena ke kodi-ya-malla eo ba tla e binela Egepeta. Basadi ba baditjhaba ba tla e bina, ba llele Egepeta le setjhaba sohle sa yona, ho rialo Morena.”

Nqalo ya Bafu

17Ka letsatsi la leshome le metso e mehlano la kgwedi selemong sa leshome le metso e mmedi, lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 18“Wena ngwana motho, llela setjhaba sa Egepeta, ebe o se romela Nqalong ya Bafu mmoho le baradi ba ditjhaba tse ding tse matla, tse theohetseng mohohlong. 19Ere ho tsona:

“ ‘Eo le mo fetang ka botjaka

ke mang?

Theohelang,

le yo rapalla hara maqai!’

20“Setjhaba sa Egepeta se tla shwela hara ba bolailweng ka sabole. Se abetswe sabole, kahoo se hulele ho yona le mabotho wohle a sona. 21Dinatla tsa bahlabani ba Nqalong ya Bafu di tla bua ka Faro le ba thusanang le yena, di re: ‘Ba theohetse mona, mme ba rapaletse le maqai a bolailweng ka sabole.’

22“Asiria e teng le mabotho wohle a yona, e teetswe hare ke mabitla a bahlabani bohle ba yona, ba bolailweng ka sabole. 23Mabitla a bona a dikgotjheletsaneng tsa mohohlo, a teetse lebitla la Asiria hare. Bohle ba bolailweng ka sabole, ke bona ba kileng ba tshosa batho ba phelang lefatsheng.

24“Elame le yona e teng, mabotho a yona a teetse lebitla la yona hare. Kaofela ha bona ba bolailwe ka sabole, ba theohela Nqalong ya Bafu e ntse le maqai; bona ba kileng ba tshosa batho ba phelang lefatsheng; jwale ba jere sekgobo sa bona mmoho le ba theohetseng mohohlong. 25Elame e abetswe diphate hara ba bolailweng le mabotho wohle a yona. E teetswe hare ke mabitla a bona; kaofela ha bona ke maqai a bolailweng ka sabole. Le hoja ba ile ba tshosa batho ba phelang lefatsheng, jwale ba jere sekgobo sa bona mmoho le ba theohetseng lebitleng. Elame e beilwe hara ba bolailweng.

26“Mesheke le Tubale le tsona di teng, mmoho le mabotho wohle a tsona. Di teetswe hare ke mabitla a bahlabani ba tsona; kaofela ha bona ke maqai a bolailweng ka sabole, le hoja ba ile ba tshosa batho ba phelang lefatsheng. 27Empa ha ba a epelwa le bahlabani ba maqai ba bolailweng, ba theohetseng Nqalong ya Bafu le dihlomo tsa bona tsa ntwa, ba ileng ba sama disabole tsa bona, ditopo tsa bona tsa kwahelwa ka dithebe tsa bona, le hoja ba ile ba tshosa dinatla tse phelang lefatsheng.

28“Le wena Faro, o tla robokelwa, o rapalle hara maqai le ba ileng ba bolawa ka sabole.

29“Edomo le yona e teng, le dikgosi tsa yona le mahosana a yona. Le hoja batho bana e ne e le dinatla, ba rapaletse le ba bolailweng ka sabole. Ba tla rapalla jwalo le maqai le ba theohelang mohohlong.

30“Ho teng le mahosana wohle a leboya, le Basidone bohle ba teng ba theohetseng mohohlong le ba bolailweng ka sabole. Le hoja ba ne ba tshajwa haholo, bonatla ba bona bo ba hlabisitse dihlong, ba shwele e ntse le maqai, ba rapaletse le ba bolailweng ka sabole, ba jere sekgobo sa bona le ba theohetseng mohohlong.

31“Faro o tla bona batho bana bohle ba bolailweng ka sabole, mme o tla tshediseha, yena le mabotho wohle a hae, ho rialo Morena Modimo.

32“Le hoja ke ile ka etsa hore Faro a tshajwe haholo ke batho ba phelang lefatsheng, o tla rapalla hara maqai le ba bolailweng ka sabole; yena Faro le mabotho wohle a hae, ho rialo Morena Modimo.”

29:1 — 32:32 —
Esa. 19:1-25
Jer. 46:2-26

33

Modimo o kgetha Esekiele ho ba molebedi

(Esk. 3:16-21)

331Lentswe la Morena la boela la fihla ho nna, la re: 2“Wena ngwana motho, bua le setjhaba sa heno, o re ho sona: ‘Ha ke etsa hore naha e futuhelwe ka sabole, baahi ba naha eo ba ye ba kgethe e mong wa bona, ba mo etse molebedi. 3Ha a bona naha e futuhelwa ka sabole, o ye a letse lenaka, a hlabele setjhaba mokgosi. 4Mang le mang ya utlwang modumo wa lenaka, empa a sa tsotelle mokgosi oo, mme eba o bolawa ka sabole, e tla ba ke yena ya ipolaileng. 5Ka ho se natse mokgosi o hlajwang ke lenaka, ke yena ya ipolaileng. Empa hojane a ela mokgosi oo hloko a ka be a ile a pholoha. 6Le teng haeba molebedi a bona ho futuhelwa setjhaba ka sabole, feela a sa letse lenaka ho hlabela setjhaba mokgosi, eba motho e mong o bolawa ka sabole, motho eo o tla shwa ka baka la bokgopo ba hae, empa madi a motho eo wona ke tla a batla ho molebedi eo.’

7“Jwale wena ngwana motho, ke o entse molebedi wa ntlo ya Iseraele; ka baka leo, ha o utlwa lentswe le tswang ho nna, o ba nee keletso ya ka. 8Ha nna ke re ho ya kgopo: ‘Ruri o tla shwa,’ eba wena ha o mo eletse, kapa wa mo kgalemella ditsela tsa hae tse kgopo, motho eo ya kgopo o tla shwa ka baka la sebe sa hae, mme madi a hae wona ke tla a batla ho wena. 9Empa ha o eletsa ya kgopo, feela a sa kgutle bokgopong ba hae, o tla shwa ka baka la sebe sa hae, empa wena o tla be o ipholositse.”

Boikarabelo ba motho ka mong

10“Ka baka leo, wena ngwana motho, bua le ba ntlo ya Iseraele, o re: ‘Lona le re: “Ditlolo tsa rona le dibe tsa rona di a re imela, di a re ja. Re ka phela jwang?” ’ 11Ere ho bona: ‘Ke a hlapanya, ho rialo Morena Modimo, ha ke thabele lefu la ya kgopo, empa ke thabela ha ya kgopo a kgutla ditseleng tsa hae a tle a phele. Kgutlang! Kgutlang ditseleng tsa lona tse kgopo! Ke ka baka lang, lona ba ntlo ya Iseraele le ratang ho shwa?’

12“Ka baka leo, wena ngwana motho, ere ho setjhaba sa heno: ‘Ho loka ha ya lokileng ho ke ke ha mo pholosa ha a etsa sebe, le ya kgopo ha a furalla bokgopo ba hae a ke ke a wa. Ya lokileng ha a etsa sebe a ke ke a phela ka baka la ho loka hoo a ho entseng pele.’ 13Ha ke re ho ya lokileng ruri o tla phela, empa a itshepela ho loka ha hae, mme a etsa bobe, ha ho le e nngwe ya dintho tse lokileng tseo a di entseng e tla hlola e sa hopolwa; o tla shwa ka baka la bokgopo boo a bo entseng. 14Le teng ha ke re ho ya kgopo: ‘Ruri o tla shwa,’ eba jwale o kgutla dibeng tsa hae, o etsa ho lokileng le ho nepahetseng, 15o kgutlisa se neng se beilwe paneng, o kgutlisa le seo a neng a se utswitse, o boloka ditaelo tse phedisang, ha a sa hlola a etsa bokgopo, ruri o tla phela, a ke ke a shwa. 16Ha ho le se seng sa dibe tseo a ileng a di etsa pele se tla hlola se sa hopolwa. O entse ho lokileng, ho nepahetseng, mme ruri o tla phela.

17“Empa setjhaba sa heno se re: ‘Tsela ya Morena ha e a loka,’ athe ke tsela ya sona e sa lokang. 18Ha ya lokileng a furalla ho loka ha hae, a etsa bokgopo, o tla shwa ka baka la bokgopo boo. 19Empa ha ya kgopo a furalla bokgopo ba hae, a etsa ho lokileng, ho nepahetseng, ka ho etsa jwalo o tla phela. 20Feela lona ba ntlo ya Iseraele le re: ‘Tsela ya Morena ha e a loka.’ Ke tla ahlola e mong le e mong wa lona ho ya ka ditsela tsa hae.”

Ditaba tsa ho haptjwa ha Jerusalema

21Ka letsatsi la bohlano la kgwedi ya leshome selemong sa leshome le metso e mmedi sa ho thopuwa ha rona, motho e mong ya neng a ile a phonyoha Jerusalema a fihla ho nna, a re: “Motse o hapilwe!” 22Ka la maobane, mantsiboya, motho eo a eso ka a fihla ho nna, matla a tswang ho Morena a ne a ile a ntsukutla. Hoseng, motho eo a eso ka a fihla ho nna, Morena a rarolla leleme la ka, ka tseba ho bua.

Dibe tsa setjhaba

23Lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 24“Wena ngwana motho, setjhaba se ahileng dithakong tsa naha ya Iseraele se re: ‘Aborahama o ne a le mong to! empa naha ena o ile a e fuwa. Rona re bangata, mme le rona naha ena re e filwe hore e be lefa la rona.’ 25Ka baka leo, ere ho sona: ‘Morena Modimo o bua tjena: Le ja nama e eso ka e fopha madi; le tshepile medingwana ya lona, le tsholla madi; jwale naha ee e ka ba ya lona jwang? 26Le tshepile disabole tsa lona, le etsa dintho tse manyala, kaofela ha lona le a feba; jwale naha ee e ka ba ya lona jwang?’

27“Ere ho sona: ‘Morena Modimo o bua tjena: Ke a hlapanya, masalla a ahileng dithakong a tla bolawa ka sabole, ba hara naha ke tla ba neela dibatana di ba harole; ba diqhobosheaneng le ba mahaheng ba tla bolawa ke lefu la sewa. 28Naha ke tla e fetola nanaola, e be lefeella, matla ao e ikgantshang ka wona a fele. Dithaba tsa Iseraele di tla fetoha matswatlare, ha ho ya tla feta ho tsona. 29Ha ke se ke fetotse naha nanaola, e le lefeella, ka baka la manyala wohle ao ba a entseng, ke hona ba tla tseba hore ke nna Morena.’ ”

Ditholwana tsa molaetsa wa moporofeta

30“Wena ngwana motho, setjhaba sa heno se buisana ka wena se le pela marako le menyakong ya matlo, se re: ‘Tloong le mamele molaetsa o tswang ho Morena.’ 31Setjhaba sena se tla ho wena, jwalokaha batho ba nne ba phuthehe, ba dule kapele ho wena, ba mamele dipolelo tsa hao, empa ba sa di phethe. Ka melomo ya bona ba bua jwalokaha eka ke batho ba nang le lerato, empa dipelo tsa bona di nyoretswe ho rua ka bolotsana. 32Ho batho bao wena o sebini feela se binang ka lentswe le monate, se tsebang ho letsa seletsa. Dipolelo tsa hao tsona ba a di utlwa, empa ha ba di phethe.

33“Ha tsena di phethahala, mme di tla fela diphethahale, ke hona ba tla tseba hore moporofeta o ne a le teng hara bona.”

34

Badisa ba Iseraele

341Lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 2“Wena ngwana motho, porofetela badisa ba Iseraele; ba porofetele, o re ho bona: ‘Morena Modimo o bua tjena ho badisa: Ho madimabe badisa ba Iseraele ba iphepang ba le bang! Na badisa ha ba tshwanele ho fepa mohlape? 3Lona le ja mafureng, le apara tsa boya, le hlaba tse nonneng, empa ha le fepe mohlape. 4Ha le matlafatse tse tsetang, tse kulang ha le di phekole, tse robehileng ha le di tlamise, tse kgelohileng ha le di phuthe, tsa malahleha ha le di batle, empa le di kganna ka thata, le a di hlekefetsa. 5Ka baka la ho hloka modisa di qhalane, mme di jewa ke dibatana tsohle tsa naha.Dipa. 27:17
1 Dikg. 22:17
Mat. 9:36
Mar. 6:34
6Dinku tsa ka di solla kahohle dithabeng le maralleng; mohlape wa ka o qhalane kahohle lefatsheng, mme ha ho ya o batlang, leha e le ho o batlisisa.

7“ ‘Ka baka leo, lona badisa, mamelang lentswe la Morena! 8Ke a hlapanya, ho rialo Morena. Dinku tsa ka di fetohile lelobelo, mme di jewa ke dibatana tsohle tsa naha, ka baka la ho hloka modisa. Badisa ha ba a ka ba batla mohlape wa ka, empa ba ile ba iphepa ba le bang, ba se ke ba fepa mohlape wa ka. 9Ka baka leo, lona badisa, mamelang lentswe la Morena: 10Morena Modimo o bua tjena: Ke tla lwantsha badisa, mohlape wa ka ke o batle ho bona, ke be ke ba tlose bodiseng ba wona, e le hore ba tle ba se hlole ba iphepa ba le bang. Ke tla ntsha mohlape wa ka hanong la bona, ba se hlole ba iphepa ka wona.’ ”

Modisa ya molemo

11Morena Modimo o bua tjena: “Nna ka sebele ke tla batla dinku tsa ka, ke di batlisise. 12Jwalokaha modisa a batla dinku tsa hae ha a fumana di qhalane, le nna ke tla batla dinku tsa ka jwalo. Ke tla di phutha hohle moo di qhalanetseng teng mohla maru a kwahetseng, ho le lefifi. 13Ke tla di ntsha hara ditjhaba, ke di phuthe dinaheng disele, ke di kgutlisetse ha habo tsona. Ke tla di alosetsa dithabeng tsa Iseraele, le dikgohlong, le metseng yohle ya naha eo. 14Ke tla di katla makgulong a matala, di fule maloting a Iseraele. Di tla botha metebong e metle, di fule makgulong a nonneng, dithabeng tsa Iseraele. 15Nna ka sebele ke tla fepa mohlape wa ka, ke o bothise, ho rialo Morena Modimo.

16“Ke tla batla tse lahlehileng, ke phuthe tse kgelohileng, ke tlamise tse robehileng, ke matlafatse tse tsetang. Ha e le tse nonneng, tse matla, tsona ke tla di bolaya. Ke tla alosa mohlape wa ka ka toka.

17“Ha e le lona mohlape wa ka, ho rialo Morena Modimo, ke tla le ahlola, ke kgethe nku e lokileng ho e sa lokang, le dipheleu ho diphooko. 18Na ha ho a lekana hore le fule makgulong a matala? Na le tshwanela ho nna le hatakela ka maoto makgulo a setseng? Na ha ho a lekana hore le nwe metsi a hlwekileng? Na le tshwanela ho duka ka maoto metsi a setseng? 19Ebe mohlape wa ka o tla fula jwang boo le bo hataketseng ka maoto a lona, mme o nwe metsi ao le a dukileng ka maoto a lona?”

20Ka baka leo, Morena Modimo o bua tjena ho bona: “Bonang, nna ka sebele ke tla le ahlola, ke kgethe nku e nonneng ho e otileng. 21Dinku tsohle tse tsetang le ile la di thesela ka lehlakore le ka lehetla, la ba la di kweba ka dinaka tsa lona, ho fihlela le di qhalanyetsa kantle ho makgulo. 22Kahoo ke tla pholosa mohlape wa ka, o se hlole o lobelwa, ke ahlole, ke kgethe nku ho nku. 23Ke tla di nea modisa a le mong, e leng mohlanka wa ka Davida; o tla di alosa, a di fepe, e be modisa wa tsona.Tshen. 7:17
24Nna Morena ke tla ba Modimo wa tsona, mme mohlanka wa ka Davida, e be kgosana ya tsona. Nna Morena ke buile jwalo.Esk. 37:24
25Ke tla etsa selekane sa kgotso le dinku tsa ka, ke fedise dibatana kahara naha, dinku tsa ka di iphelele ka kgotso lehwatateng, di ipothele merung.

26“Ke tla di hlohonolofatsa, ke hlohonolofatse le dibaka tse potapotileng leralla la ka. Ke tla nesa dipula ka nako ya tsona, e be dipula tsa mahlohonolo. 27Difate tsa naha di tla beha ditholwana, le masimo a medise dijalo. Setjhaba sa ka se tla itulela ka kgotso kahara naha; kahoo se tla tseba hore ke nna Morena, mohla ke robang joko e melaleng ya sona, ke se namolela matsohong a ba se entseng makgoba. 28Setjhaba sa ka se ke ke sa hlola se fetoha lelobelo la baditjhaba, le dibatana tsa naha di ke ke tsa se harola. Se tla itulela ka kgotso ho se motho ya se tshosang. 29Ke tla se medisetsa dijalo tsa bohlokwa; se ke ke sa hlola se bolawa ke tlala naheng eo ya sona, mme ha se sa tla jara sekgobo sa baditjhaba. 30Kahoo se tla tseba hore nna Morena Modimo wa sona, ke na le sona; se tsebe le hore sona, e leng ba ntlo ya Iseraele, ke setjhaba sa ka, ho rialo Morena Modimo.

31“Lona mohlape wa ka, dinku tsa makgulo a ka, le setjhaba sa ka, nna ke Modimo wa lona, ho rialo Morena Modimo.”