Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
31

Egepeta e tshwantshwa le sefate sa kedare

311Ka letsatsi la pele la kgwedi ya boraro selemong sa leshome le motso o mong, lentswe la Morena la boela la fihla ho nna, la re: 2“Wena ngwana motho, ere ho Faro, kgosi ya Egepeta, le ho setjhaba sa hae:

“ ‘Boholo ba hao

bo ka tshwantshwa le ba mang?

3Bona Asiria eo

e ne e le kedare ya Lebanone,

e makala a matle, a thathaletseng;

e ne e phahame haholo,

e fihla marung,

e tswile ka mahetla

hara mahlaku a teteaneng.

4E ne e nwesetswa ke metsi a mangata,

didiba tse ka fatshe

tsa e hodisa haholo,

metsi a tsona a phalla

ho pota kutu ya yona,

makalana a tsona

a nwesetsa difate tsohle.

5Ka hona ya phahama

ho feta fate tsohle tsa moru,

mahlaku a yona a teteana haholo,

makala a yona le wona a lelefala,

a thathalla ka baka la metsi bongata.

6Nonyana tsohle

tsa hahela makaleng a yona,

batana tsohle

tsa tswalla tlasa makala a yona,

tjhaba tsohle tse kgolo

tsa dula moriting wa yona.

7Boholo ba yona

bo ne bo kgahleha haholo,

le makala a yona a le malelelehadi,

hoba motso wa yona

o ne o le metsing a mangata.

8Kedare tsa rapa sa Modimo

di ne di sa e fete,

le fate tsa hoki

di sa ke makala a yona,

le difate feela di sa ke makala a yona;

botle ba difate tsa rapa sa Modimo

bo ne bo ke ke ba ka botle ba yona.Tshim. 2:9

9Ke ile ka e kgabisa

ka makala a mangata,

lefufa la ba la qeta

fate tsohle tsa Edene,

fate tse neng di metse

rapeng sa Modimo.

10“ ‘Ka baka lena, Morena Modimo o bua tjena: Kahobane kedare eo e ile ya iphahamisetsa hodimo, ya tswa ka mahetla hara mahlaku a teteaneng, le kahobane e ne e ikgantsha ka bophahamo ba yona, 11ke ile ka e leleka, ka neelana ka yona matsohong a eo e leng senatla hara baditjhaba; yena o tla etsa seo a se ratang ka kedare eo ho ya ka bokgopo ba yona. 12Baditjhaba ba sehloho ho feta ba bang ba tla e rema, ba e tlohele hona moo. Mahlaku a yona a tla wela hodima dithaba le ka dikgohlong, makala a yona a robehele ka dinokeng tsohle tsa naha eo. Ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla tloha moriting wa yona, di ikele. 13Dinonyana tsohle tse fofang di tla sala sefateng seo se robehileng, dibatana tsohle tsa naha di sale hara makala a sona. 14Ka baka leo, ha ho sa tla ba le sefate sefe kapa sefe se metseng pela metsi se tla iphahamisa haholo, kapa se tla tswa ka mahetla hara mahlaku a teteaneng. Ha ho sefate se nwesetswang hantle se tla ke se be selelele hakaalo, hobane tsohle di a bolawa, di theolelwa ka mpeng ya lefatshe, hara batho ba theohetseng mohohlong.

15“ ‘Morena Modimo o bua tjena: Mohla letsatsi leo ka lona kedare ena e neng e epelwa, ke ne ke apese didiba tsohle bofifi, ka kwala mehlodi ya tsona, metsi a tsona a kgaotsa ho phalla. Ka etsa hore Lebanone le yona e llele kedare ena, mme difate tsohle tsa moru tsa omella. 16Ka etsa hore ditjhaba di thothomele ha di utlwa modumo wa ho wa ha kedare eo, ha ke e lahlela ka lebitleng mmoho le ba theohelang mohohlong. Jwale difate tshole tsa Edene, le tse ntlentle, tse kgahlehang tsa Lebanone, tsohle tse nwesetswang, tse ka mohohlong, di tla thabela ho wa ha kedare eo. 17Baditjhaba bohle ba neng ba dula moriting wa sefate sena, ba thusana le sona, le bona ba ile lebitleng le sona, ho ba neng ba bolawe ka sabole.

18“ ‘Ke sefe sa difate tsa Edene se ka tshwantshwang le wena ka boholo le ka tlotla? Empa o tla theohela lebitleng le difate tsa Edene; o tla rapalla hara maqai le hara ba ileng ba bolawa ka sabole.

“ ‘Enwa ke Faro le setjhaba sa hae sohle, ho rialo Morena Modimo.’ ”

32

Kgosi ya Egepeta e tshwantshwa le kganyapa

321Ka letsatsi la pele la kgwedi ya leshome le metso e mmedi selemong sa leshome le metso e mmedi, lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 2“Wena ngwana motho, binela Faro, kgosi ya Egepeta, kodi-ya-malla, o re:

“ ‘O tshwana le tawana hara ditjhaba,

athe o ka kganyapa

e phelang mawatleng,

e thalang kahara dinoka tsa yona,

e tuduanyang metsi ka maoto a yona,

e dukang dinoka e be dikgotlela.’

3“Morena Modimo o bua tjena:

“ ‘Ka matshwele a ditjhaba tse ngata,

ke tla akgela letlowa la ka,

ke le akgele hodima hao,

ka letlowa lena a o hulele kantle.

4Ke tla o akgela hodima lefatshe,

ke o akgele hara mmanana,

ke etse hore nonyana

di dule hodima hao,

batana tsohle tsa naha

di je setopo sa hao.

5Ke tla lahla nama ya hao,

ke e lahlele hodima dithaba,

ke tlatse dikgohlo

ka mosohlo wa hao.

6Hohlehohle ho ya fihla dithabeng,

ka madi a hao ke tla nwesetsa naha,

dikgohlo tsona di tlale nama ya hao.

7Etlare ha ke o timetsa

mahodimo ke a kwahele,

dinaledi tsa wona ke di fifatse.

Letsatsi le tla kwahelwa ke maru,

kgwedi e se ke ya eba le ngwedi.

32:7 —
Esa. 13:10
Mat. 24:29
Mar. 13:24,25
Luka 21:25
Tshen. 6:12,13
8:12

8Masedi wohle

a phatsimang a lehodimo

ke tla a fifatsa ka baka la hao,

naha ya hao e aparelwe ke lefifi,

ho rialo Morena Modimo.

9“ ‘Ha ke di behela

tsa ho timetswa ha hao,

tjhaba tse ngata di tla ba tlokotsing,

di le naheng tseo o sa ka di tseba.

10Ke tla etsa hore

tjhaba tse ngata di o makalle,

kgosi tsa tsona

di thothomele ke tshabo,

ha ke tsokotsa sabole ya ka

kapele ho tsona.

Mohla tsatsi la timelo ya hao,

batho ba tla thothomela

ka nako tsohle,

motho ka mong

a thothomele ke tshabo,

a thothomele

ke ho tshaba lefu la hae.

11“ ‘Kahoo Morena Modimo o bua tjena:

“ ‘Kgosi ya Babilona

e tla le futuhela,

e le futuhele e nkile sabole.

12Mabotho a hao ke tla a etsa mofela,

ke a bolaye ka sabole

tsa natla tsa banna,

banna ba sehloho

ho feta ditjhaba tsohle.

Bokgabane ba Egepeta

ba tla bo fedisa,

mabotho wohle a yona ba a ripitle.

13Kgomo tsa hao tsohle

ke tla di bolaya,

kgomo tse pela motlaputlapu,

motlaputlapu wa metsi;

ha a sa tla dukwa ke leoto la motho,

ha a sa tla dukwa ke tlhako ya kgomo.

14Ke tla hlwekisa metsi, maduke a fele,

dinoka tsa teng di phalle jwaloka ole,

ho rialo Morena Modimo.

15“ ‘Mohla ke fetolang Egepeta,

ke e fetola nanaola,

ke fedisa tsohle tse teng ho yona,

ke bolaya bohle ba ahileng ho yona,

ke hona ba tla tseba

hore ke nna Morena.’

16“Ena ke kodi-ya-malla eo ba tla e binela Egepeta. Basadi ba baditjhaba ba tla e bina, ba llele Egepeta le setjhaba sohle sa yona, ho rialo Morena.”

Nqalo ya Bafu

17Ka letsatsi la leshome le metso e mehlano la kgwedi selemong sa leshome le metso e mmedi, lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 18“Wena ngwana motho, llela setjhaba sa Egepeta, ebe o se romela Nqalong ya Bafu mmoho le baradi ba ditjhaba tse ding tse matla, tse theohetseng mohohlong. 19Ere ho tsona:

“ ‘Eo le mo fetang ka botjaka

ke mang?

Theohelang,

le yo rapalla hara maqai!’

20“Setjhaba sa Egepeta se tla shwela hara ba bolailweng ka sabole. Se abetswe sabole, kahoo se hulele ho yona le mabotho wohle a sona. 21Dinatla tsa bahlabani ba Nqalong ya Bafu di tla bua ka Faro le ba thusanang le yena, di re: ‘Ba theohetse mona, mme ba rapaletse le maqai a bolailweng ka sabole.’

22“Asiria e teng le mabotho wohle a yona, e teetswe hare ke mabitla a bahlabani bohle ba yona, ba bolailweng ka sabole. 23Mabitla a bona a dikgotjheletsaneng tsa mohohlo, a teetse lebitla la Asiria hare. Bohle ba bolailweng ka sabole, ke bona ba kileng ba tshosa batho ba phelang lefatsheng.

24“Elame le yona e teng, mabotho a yona a teetse lebitla la yona hare. Kaofela ha bona ba bolailwe ka sabole, ba theohela Nqalong ya Bafu e ntse le maqai; bona ba kileng ba tshosa batho ba phelang lefatsheng; jwale ba jere sekgobo sa bona mmoho le ba theohetseng mohohlong. 25Elame e abetswe diphate hara ba bolailweng le mabotho wohle a yona. E teetswe hare ke mabitla a bona; kaofela ha bona ke maqai a bolailweng ka sabole. Le hoja ba ile ba tshosa batho ba phelang lefatsheng, jwale ba jere sekgobo sa bona mmoho le ba theohetseng lebitleng. Elame e beilwe hara ba bolailweng.

26“Mesheke le Tubale le tsona di teng, mmoho le mabotho wohle a tsona. Di teetswe hare ke mabitla a bahlabani ba tsona; kaofela ha bona ke maqai a bolailweng ka sabole, le hoja ba ile ba tshosa batho ba phelang lefatsheng. 27Empa ha ba a epelwa le bahlabani ba maqai ba bolailweng, ba theohetseng Nqalong ya Bafu le dihlomo tsa bona tsa ntwa, ba ileng ba sama disabole tsa bona, ditopo tsa bona tsa kwahelwa ka dithebe tsa bona, le hoja ba ile ba tshosa dinatla tse phelang lefatsheng.

28“Le wena Faro, o tla robokelwa, o rapalle hara maqai le ba ileng ba bolawa ka sabole.

29“Edomo le yona e teng, le dikgosi tsa yona le mahosana a yona. Le hoja batho bana e ne e le dinatla, ba rapaletse le ba bolailweng ka sabole. Ba tla rapalla jwalo le maqai le ba theohelang mohohlong.

30“Ho teng le mahosana wohle a leboya, le Basidone bohle ba teng ba theohetseng mohohlong le ba bolailweng ka sabole. Le hoja ba ne ba tshajwa haholo, bonatla ba bona bo ba hlabisitse dihlong, ba shwele e ntse le maqai, ba rapaletse le ba bolailweng ka sabole, ba jere sekgobo sa bona le ba theohetseng mohohlong.

31“Faro o tla bona batho bana bohle ba bolailweng ka sabole, mme o tla tshediseha, yena le mabotho wohle a hae, ho rialo Morena Modimo.

32“Le hoja ke ile ka etsa hore Faro a tshajwe haholo ke batho ba phelang lefatsheng, o tla rapalla hara maqai le ba bolailweng ka sabole; yena Faro le mabotho wohle a hae, ho rialo Morena Modimo.”

29:1 — 32:32 —
Esa. 19:1-25
Jer. 46:2-26

33

Modimo o kgetha Esekiele ho ba molebedi

(Esk. 3:16-21)

331Lentswe la Morena la boela la fihla ho nna, la re: 2“Wena ngwana motho, bua le setjhaba sa heno, o re ho sona: ‘Ha ke etsa hore naha e futuhelwe ka sabole, baahi ba naha eo ba ye ba kgethe e mong wa bona, ba mo etse molebedi. 3Ha a bona naha e futuhelwa ka sabole, o ye a letse lenaka, a hlabele setjhaba mokgosi. 4Mang le mang ya utlwang modumo wa lenaka, empa a sa tsotelle mokgosi oo, mme eba o bolawa ka sabole, e tla ba ke yena ya ipolaileng. 5Ka ho se natse mokgosi o hlajwang ke lenaka, ke yena ya ipolaileng. Empa hojane a ela mokgosi oo hloko a ka be a ile a pholoha. 6Le teng haeba molebedi a bona ho futuhelwa setjhaba ka sabole, feela a sa letse lenaka ho hlabela setjhaba mokgosi, eba motho e mong o bolawa ka sabole, motho eo o tla shwa ka baka la bokgopo ba hae, empa madi a motho eo wona ke tla a batla ho molebedi eo.’

7“Jwale wena ngwana motho, ke o entse molebedi wa ntlo ya Iseraele; ka baka leo, ha o utlwa lentswe le tswang ho nna, o ba nee keletso ya ka. 8Ha nna ke re ho ya kgopo: ‘Ruri o tla shwa,’ eba wena ha o mo eletse, kapa wa mo kgalemella ditsela tsa hae tse kgopo, motho eo ya kgopo o tla shwa ka baka la sebe sa hae, mme madi a hae wona ke tla a batla ho wena. 9Empa ha o eletsa ya kgopo, feela a sa kgutle bokgopong ba hae, o tla shwa ka baka la sebe sa hae, empa wena o tla be o ipholositse.”

Boikarabelo ba motho ka mong

10“Ka baka leo, wena ngwana motho, bua le ba ntlo ya Iseraele, o re: ‘Lona le re: “Ditlolo tsa rona le dibe tsa rona di a re imela, di a re ja. Re ka phela jwang?” ’ 11Ere ho bona: ‘Ke a hlapanya, ho rialo Morena Modimo, ha ke thabele lefu la ya kgopo, empa ke thabela ha ya kgopo a kgutla ditseleng tsa hae a tle a phele. Kgutlang! Kgutlang ditseleng tsa lona tse kgopo! Ke ka baka lang, lona ba ntlo ya Iseraele le ratang ho shwa?’

12“Ka baka leo, wena ngwana motho, ere ho setjhaba sa heno: ‘Ho loka ha ya lokileng ho ke ke ha mo pholosa ha a etsa sebe, le ya kgopo ha a furalla bokgopo ba hae a ke ke a wa. Ya lokileng ha a etsa sebe a ke ke a phela ka baka la ho loka hoo a ho entseng pele.’ 13Ha ke re ho ya lokileng ruri o tla phela, empa a itshepela ho loka ha hae, mme a etsa bobe, ha ho le e nngwe ya dintho tse lokileng tseo a di entseng e tla hlola e sa hopolwa; o tla shwa ka baka la bokgopo boo a bo entseng. 14Le teng ha ke re ho ya kgopo: ‘Ruri o tla shwa,’ eba jwale o kgutla dibeng tsa hae, o etsa ho lokileng le ho nepahetseng, 15o kgutlisa se neng se beilwe paneng, o kgutlisa le seo a neng a se utswitse, o boloka ditaelo tse phedisang, ha a sa hlola a etsa bokgopo, ruri o tla phela, a ke ke a shwa. 16Ha ho le se seng sa dibe tseo a ileng a di etsa pele se tla hlola se sa hopolwa. O entse ho lokileng, ho nepahetseng, mme ruri o tla phela.

17“Empa setjhaba sa heno se re: ‘Tsela ya Morena ha e a loka,’ athe ke tsela ya sona e sa lokang. 18Ha ya lokileng a furalla ho loka ha hae, a etsa bokgopo, o tla shwa ka baka la bokgopo boo. 19Empa ha ya kgopo a furalla bokgopo ba hae, a etsa ho lokileng, ho nepahetseng, ka ho etsa jwalo o tla phela. 20Feela lona ba ntlo ya Iseraele le re: ‘Tsela ya Morena ha e a loka.’ Ke tla ahlola e mong le e mong wa lona ho ya ka ditsela tsa hae.”

Ditaba tsa ho haptjwa ha Jerusalema

21Ka letsatsi la bohlano la kgwedi ya leshome selemong sa leshome le metso e mmedi sa ho thopuwa ha rona, motho e mong ya neng a ile a phonyoha Jerusalema a fihla ho nna, a re: “Motse o hapilwe!” 22Ka la maobane, mantsiboya, motho eo a eso ka a fihla ho nna, matla a tswang ho Morena a ne a ile a ntsukutla. Hoseng, motho eo a eso ka a fihla ho nna, Morena a rarolla leleme la ka, ka tseba ho bua.

Dibe tsa setjhaba

23Lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 24“Wena ngwana motho, setjhaba se ahileng dithakong tsa naha ya Iseraele se re: ‘Aborahama o ne a le mong to! empa naha ena o ile a e fuwa. Rona re bangata, mme le rona naha ena re e filwe hore e be lefa la rona.’ 25Ka baka leo, ere ho sona: ‘Morena Modimo o bua tjena: Le ja nama e eso ka e fopha madi; le tshepile medingwana ya lona, le tsholla madi; jwale naha ee e ka ba ya lona jwang? 26Le tshepile disabole tsa lona, le etsa dintho tse manyala, kaofela ha lona le a feba; jwale naha ee e ka ba ya lona jwang?’

27“Ere ho sona: ‘Morena Modimo o bua tjena: Ke a hlapanya, masalla a ahileng dithakong a tla bolawa ka sabole, ba hara naha ke tla ba neela dibatana di ba harole; ba diqhobosheaneng le ba mahaheng ba tla bolawa ke lefu la sewa. 28Naha ke tla e fetola nanaola, e be lefeella, matla ao e ikgantshang ka wona a fele. Dithaba tsa Iseraele di tla fetoha matswatlare, ha ho ya tla feta ho tsona. 29Ha ke se ke fetotse naha nanaola, e le lefeella, ka baka la manyala wohle ao ba a entseng, ke hona ba tla tseba hore ke nna Morena.’ ”

Ditholwana tsa molaetsa wa moporofeta

30“Wena ngwana motho, setjhaba sa heno se buisana ka wena se le pela marako le menyakong ya matlo, se re: ‘Tloong le mamele molaetsa o tswang ho Morena.’ 31Setjhaba sena se tla ho wena, jwalokaha batho ba nne ba phuthehe, ba dule kapele ho wena, ba mamele dipolelo tsa hao, empa ba sa di phethe. Ka melomo ya bona ba bua jwalokaha eka ke batho ba nang le lerato, empa dipelo tsa bona di nyoretswe ho rua ka bolotsana. 32Ho batho bao wena o sebini feela se binang ka lentswe le monate, se tsebang ho letsa seletsa. Dipolelo tsa hao tsona ba a di utlwa, empa ha ba di phethe.

33“Ha tsena di phethahala, mme di tla fela diphethahale, ke hona ba tla tseba hore moporofeta o ne a le teng hara bona.”