Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
19

Kodi-ya-malla ya mahosana a Iseraele

191“Llela mahosana a Iseraele, 2o re:

“ ‘Mmao e ne le tauhadi,

tauhadi hara ditau!

Selao sa hae se ne se le hara ditau,

a hodisa madinyane a hae,

a a hodisetsa hara ditawana.

3Le leng la madinyane a hae

a le hodisa, la fetoha tawana;

tawana ya ithuta ho tsoma

le ho harola,

ya harola, ya eba sejabatho.

4Yaba ditjhaba di utlwela ka yona,

tsa e tjheha,

ya wela ka lemeneng la tsona,

tsa e tlama ka mahlaahlela,

tsa e isa naheng ya Egepeta.

5“ ‘Ha tauhadi e bona

hore e lebeletse lelea,

tshepo ya yona e se e bile e fedile,

ya nka le leng la madinyane a yona,

ya le hodisa, la fetoha tawana.

6Dinyane la feresa

kahara ditau tse kgolo,

la hola, la ba la fetoha tawana;

tawana ya ithuta ho tsoma

le ho harola,

ya harola, ya eba sejabatho.

7Qhobosheane tsa bona ya di heletsa,

metse ya bona le yona ya e ripitla.

Baahi bohle ba naha eo ba tshoha,

ba tshoswa ke tawana ha e puruma.

8Yaba tjhaba di futuhela tawana,

tsa e futuhela di etswa kahohle;

tsa e tjhehela leraba e tle e tshwaswe,

mme ya wela ka lemeneng la tsona.

9Tsa e kenya ka mokibeng

e le mahlaahlela,

tsa e isa ho kgosi ya Babilona;

tsa a hlahlela ka tjhankaneng

ho puruma ha yona

ho se ke ha utlwahala,

ho se utlwahale thabeng tsa Iseraele.

10“ ‘Mmao o ne a ka sefate,

sefate sa morara,

fate se lenngweng

pela metsi a nwesetsang,

sa beha haholo,

makala a etsa makgasikgasi.

11Makala a sona a nyanya hantle,

a etsetsa babusi mare a puso;

fate sa hola, sa lopalla hara makala,

sa lopalla, sa ebesela makala.

12Empa sa fotholwa ka kgalefo,

sa fotholwa, sa dihelwa fatshe;

moya wa botjhabela

wa omeletsa tholwana tsa sona,

makala a sona a nyantseng

a ba a robeha,

a omella, mollo wa a tjhesa,

wa a fedisa.

13Kajeno fate sena

se lenngwe hara lehwatata,

mobung o omeletseng, sebataolong.

14Kutung ya sefate

ho ile ha qhoma mollo,

wa tjhesa makala,

wa tjhesa le tholwana tsa sona;

kahoo makala a nyantseng

ha se na wona,

ha se na le le ka etsang lere la puso.’

“Ena ke yona kodi-ya-malla, mme e tla nne e be kodi-ya-malla.”

20

Motho o nyedisa thato ya Modimo

201Ka letsatsi la leshome la kgwedi ya bohlano selemong sa bosupa, ba bang ba baholo ba Iseraele ba tla botsa Morena, mme ba dula fatshe kapele ho nna.

2Yaba lentswe la Morena le fihla ho nna, le re: 3“Wena ngwana motho, bua le baholo ba Iseraele, o re ho bona: ‘Morena Modimo o bua tjena: Na le tlile ho mpotsa? Ke a le hlapanyetsa, ho rialo Morena Modimo, ha nka ke ka le dumella ho mpotsa.’

4“Na o tla ba ahlola, wena ngwana motho? Na o tla ba ahlola? Ba bolelle manyala ao bo-ntata bona ba a entseng, 5o re ho bona: ‘Morena Modimo o bua tjena: Mohla ke neng ke kgetha Iseraele, ke ile ka hlapanyetsa ditloholo tsa ntlo ya Jakobo, ka ba ka iponahatsa ho tsona ha di le naheng ya Egepeta. Ka bua le tsona ke phahamisitse letsoho la ka, ka re: “Ke nna Morena Modimo wa lona.” 6Mohlang oo ke ne ke di hlapanyetse hore ke tla di ntsha naheng ya Egepeta, ke di ise naheng eo ke di kgethetseng yona, e phallang lebese le mahe a dinotshi, e fetang dinaha tsohle ka botle.

20:5,6 —
Phal. 6:2-8
7Yaba ke re ho ditloholo tseo: “Motho ka mong a furalle manyala a hohelang mahlo a hae, mme le se ke la itshilafatsa ka medingwana ya bohata ya Egepeta. Ke nna Morena Modimo wa lona.”

8“ ‘Empa ba ile ba mphetohela, ba se ke ba mmamela; motho ka mong a hana ho furalla manyala a hohelang mahlo a hae, leha e le hona ho furalla medingwana ya bohata ya Egepeta. Yaba ke re: Ke tla hlatsetsa kgalefo ya ka hodima bona, bohale ba ka bo felle hodima bona, hona naheng eo ya Egepeta. 9Empa ka boulela lebitso la ka, hore le se ke la silafatswa mahlong a ditjhaba tseo ba neng ba phela hara tsona, ka iponahatsa ho Baiseraele ka ho ba ntsha naheng ya Egepeta, moo ditjhaba tseo di ntseng di bona.

10“ ‘Ka baka lena, ke ile ka ba ntsha naheng ya Egepeta, ka ba isa lehwatateng. 11Ke ile ka ba nea ditaelo tsa ka, ka ba ruta melao eo ereng ha motho a e boloka a phele. 12Ka ba nea le Disabatha tsa ka hore e be sesupo pakeng tsa ka le bona, ba tle ba tsebe hore ke nna Morena ya ba halaletsang.Phal. 31:13-17

13“ ‘Empa setjhaba sa Iseraele se ile sa mphetohela ha se le lehwatateng. Ha se a ka sa boloka ditaelo tsa ka, se ile sa nyedisa melao ya ka, eo ereng ha motho a e boloka a phele. Baiseraele ba ile ba silafatsa Disabatha tsa ka hampe. Yaba ke re: Ke tla hlatsetsa kgalefo ya ka hodima bona, ke ba timeletse hona moo lehwatateng.

20:11,13 —
Mee. 18:5
14Empa ka boulela lebitso la ka, hore le se ke la silafatswa mahlong a baditjhaba ba boneng ha ke ntsha Baiseraele naheng ya Egepeta. 15Empa hona moo lehwatateng ka ba hlapanyetsa, ka re ha nka ke ka ba isa naheng eo ke ba neileng yona, e phallang lebese le mahe a dinotshi, e fetang dinaha tsohle ka botle.Dipa. 14:26-35
16Ke kahobane ba nyedisitse melao ya ka, ha ba a ka ba boloka ditaelo tsa ka, ba silafaditse Disabatha tsa ka, mme dipelo tsa bona di hapilwe ke medingwana ya bohata.

17“ ‘Leha ho le jwalo ke ile ka ba hauhela, ka se ke ka ba timetsa, kapa hona ho ba fedisa, ha ba le lehwatateng. 18Empa ke ile ka re ho bana ba bona ha ba le lehwatateng: “Le se ke la tsamaya ka ditaelo tsa bontata lona, kapa la mamela melao ya bona, kapa la itshilafatsa ka medingwana ya bohata. 19Ke nna Morena Modimo wa lona; tsamayang ka ditaelo tsa ka, le hlokomele ho mamela melao ya ka. 20Halaletsang Disabatha tsa ka, hore e tle e be sesupo pakeng tsa ka le lona. Ka hona le tla tseba hore ke nna Morena Modimo wa lona.”

21“ ‘Empa le bana ba bona ba mphetohetse: Ha ba a ka ba tsamaya ka ditaelo tsa ka, ha ba a ka ba hlokomela ho mamela melao ya ka, eo ereng ha motho a e boloka a phele. Ba silafaditse le Disabatha tsa ka. Yaba ke re: Ke tla hlatsetsa kgalefo ya ka hodima bona, bohale ba ka bo felle hodima bona hona moo lehwatateng. 22Empa ka baka la ho boulela lebitso la ka hore le se ke la silafatswa mahlong a ditjhaba tse boneng ha ke ntsha Baiseraele naheng ya Egepeta, ha ke a ka ka ba isa letsoho. 23Ke ile ka ba hlapanyetsa ha ba le lehwatateng, hore ke tla ba qhalanya hara baditjhaba, ke ba hasanye hara dinaha,Mee. 26:33
24hobane ha ba a ka ba phetha melao ya ka, ba nyedisitse ditaelo tsa ka, ba silafatsa Disabatha tsa ka, ba sebeletsa medingwana ya bo-ntata bona ya bohata.

25“ ‘Ka ba nea le ditaelo tse sa lokang, le melao e neng e ke ke ya ba phedisa. 26Ka ba tlohela ba itshilafatsa ka dimpho tsa bona, ba etsa sehlabelo sa setjheso ka matsibolo a bona, e le hore ba tle ba tshabe, mme ba tsebe hore ke nna Morena.’

27“Ka baka lena, wena ngwana motho, bolella setjhaba sa Iseraele, o re ho sona: ‘Morena Modimo o bua tjena: Bo-ntata lona ba ile ba nnyefola, ba mphuralla. 28Hoba ke ba fihlise naheng eo ke ikanneng hore ke tla ba nea yona, ba ile ba etsetsa mahlabelo a bona dibakeng tsohle tsa borapedi, le tlasa difate tsohle tse talana. Ba ile ba mphephetsa ka dinyehelo tsa bona hore ke ba halefele. Ba tjhesa mokubetso wa bona o monko o monate, ba etsa dinyehelo tsa bona tsa dino. 29Yaba ke re ho bona: Dibaka tseo tsa borapedi, tseo le yang ho tsona, ke eng?’ ” Le kajeno-ya-bokajeno dibaka tseo di bitswa Dibaka tsa Borapedi.

30“Ka baka lena, ere ho ba ntlo ya Iseraele: ‘Morena Modimo o bua tjena: Na le tla itshilafatsa jwaloka bo-ntata lona, le kgumamele medimo ya bona e nyonyehang? 31Ha le etsa dinyehelo ka dimpho tsa lona, le etsa sehlabelo sa setjheso ka bara ba lona, le ntse le tswela pele ho itshilafatsa ka medingwana ya lona ya bohata ho fihlela kajeno-ya-bokajeno, na lona ba ntlo ya Iseraele ke tla le dumella ho mpotsa? Ke a hlapanya, ho rialo Morena Modimo, ha nka ke ka le dumella ho mpotsa.

32“ ‘Le re: “Re rata ho ba jwaloka baditjhaba, re be jwaloka baahi ba dinaha tse ding ba kgumamelang lehong le lejwe.” Empa seo le se nahanang ha se ka ke sa etsahala.’ ”

Modimo o a otla, o a tshwarela

33“ ‘Ke a hlapanya, ho rialo Morena Modimo, ruri ke tla le busa ka letsoho le matla, le otlolohileng, ke hlatsetse kgalefo ya ka hodima lona. 34Ke tla le ntsha hara baditjhaba, ke le phuthe dinaheng tseo ke neng ke le qhalanyeditse ho tsona ka letsoho la ka le matla, le otlolohileng, ka hlatsetsa kgalefo ya ka hodima lona. 35Ke tla le tlisa Lehwatateng la Ditjhaba, mme hona teng ke le ahlole fahleho di tadimane. 36Jwalokaha ke ile ka ahlola bo-ntata lona lehwatateng la naha ya Egepeta, le lona ke tla le ahlola, ho rialo Morena Modimo.

37“ ‘Ke tla le busa ka thata, ke etse hore le ikokobeletse selekane sa ka. 38Ba mphetohelang, ba mphurallang, ke tla ba tlosa hara lona. Le hoja ke tla ba ntsha naheng eo ba phelang ho yona, ba ke ke ba hlola ba kena naheng ya Iseraele. Kahoo le tla tseba hore ke nna Morena.

39“ ‘Ha e le lona ba ntlo ya Iseraele, Morena Modimo o bua tjena: Motho ka mong a ye, a sebeletse modingwana wa hae wa bohata! Empa hamorao le tla nkgopola; ha le sa tla hlola le silafatsa lebitso la ka le halalelang ka dimpho tsa lona le ka medingwana ya lona ya bohata. 40Bohle ba ntlo ya Iseraele ba tla ntshebeletsa hodima thaba ya ka e halalelang, e leng thaba e phahameng ya Iseraele, mme ke tla ba amohella teng, ho rialo Morena Modimo. Hona moo ke tla batla dinyehelo tsa lona tsa dilopotsiya tsa lona, hammoho le dimpho tsohle tsa lona, tse halalelang. 41Ha ke se ke le ntshitse hara baditjhaba, ke le phuthile dinaheng tsohle tseo ke neng ke le qhalanyeditse ho tsona, ke tla le amohela le le mokubetso o monko o monate, mme ka lona ke bonahatse kgalalelo ya ka ho ditjhaba. 42Kahoo le tla tseba hore ke nna Morena, ha ke le fihlisa naheng ya Iseraele, naha eo ke hlapantseng ka re ke tla e nea bo-ntata lona. 43Hona moo le tla hopola boitshwaro ba lona le diketso tsa lona tsohle, tseo le ileng la itshilafatsa ka tsona, mme le tla inyonya ka baka la bobe bohle boo le bo entseng. 44Lona ba ntlo ya Iseraele, le tla tseba hore ke nna Morena, ha ke le etsetsa tsena ka baka la ho boulela lebitso la ka, e seng ho ya ka tsela tsa lona tse kgopo, kapa ka diketso tsa lona tse mpe, ho rialo Morena Modimo.’ ”

Mollo wa borwa

45Lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 46“Wena ngwana motho, tadima borwa, o rute, o hanyetse naha e ka borwa, o porofetele moru wa naha e ka borwa. 47Ere ho moru o ka borwa: ‘Mamela lentswe la Morena. Morena Modimo o bua tjena: Ke lekgatheng la ho hotetsa mollo o tla tjhesa difate tsa hao tsohle tse talana, le tse omeletseng. Lelakabe le laimang ha le ka ke la tingwa, le tla tjhesa bohle ho tloha borwa ho ya leboya. 48Batho bohle ba tla bona hore ke nna Morena ya o hoteditseng; ha o ka ke wa tingwa.’ ”

49Yaba ke re: “Oho, Morena Modimo! Ba ntse ba bua ka nna, ba re: ‘Na ha a ipolelle ditshwantsho feela?’ ”

21

Sabole ya Morena

211Lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 2“Wena ngwana motho, tadima Jerusalema, o nyatse dibaka tse halalelang. Porofetela naha ya Iseraele. 3O bolelle naha eo ya Iseraele, o re: ‘Morena o bua tjena: Bona, ke a o lwantsha, mme ke tla tsomula sabole ya ka selateng sa yona, ke bolaye baahi ba hao ba lokileng le ba kgopo. 4Erekaha ke tla bolaya ba lokileng le ba kgopo, sabole ya ka e tla tswa selateng sa yona, e bolaye batho bohle, ho tloha borwa ho isa leboya. 5Batho bohle ba tla tseba hore ke nna Morena, ya ntshitseng sabole ya ka selateng sa yona, mme ha e ka ke ya hlola e kgutlela ka ho sona.’

6“Ka baka lena, fehelwa wena ngwana motho! Fehelwa ka pelo e bohloko le ka maswabi a maholo moo ba ntseng ba o bona. 7E tle ere ha ba o botsa, ba re: ‘O fehellwang?’ wena o tle o ba arabe, o re: ‘Ke ka baka la ditaba tse tlang. Dipelo tsohle di tla qhibidiha, matsoho wohle a fokole, sebete sohle se fele, le mangwele wohle a otlane ke letswalo.’ Taba tsena di a tla! Di tla phethahatswa, ho rialo Morena Modimo.”

8Lentswe la Morena la boela la fihla ho nna, la re: 9“Wena ngwana motho, porofeta, o re: ‘Morena o bua tjena:

“ ‘Sabole ke eo! Sabole ke eo!

E leoditswe ya ba ya tshotswa.

10E leoditswe hore e tle e etse mofela,

ya tshotswa

hore e phatsime sa lehadima!

“ ‘Na re lokela ho nyakalla, re thabe?

Tjhaba sa ka se ile sa nyedisa,

sa nyedisa dikotlo le dikeletso tsohle.

11“ ‘Sabole e ntshitswe,

e ntsheditswe ho tshotswa,

hore e tshwarwe,

e tiye ka letsohong;

e leoditswe ya ba ya tshotswa,

hore e newe mmolai ka letsohong.

12Bokolla, o howeletse,

wena ngwana motho,

hoba sabole e tlela setjhaba sa ka,

e tlela mahosana a Iseraele.

Matshabeho a tliswang ke sabole

a tla wela setjhaba sa ka hodimo,

a wele le mahosana a sona hodimo.

Swaba, o kebise hlooho ya hao!

13“ ‘Tjhaba sena sa ka

ke se bea tekong;

haeba se fela se hana ho baka,

tsena tsohle di tla etsahala ho sona,

ho rialo Morena Modimo.’

14“Porofeta, ngwana motho,

o be o ope diatla,

sabole e hlathe habedi,

e hlathe hararo,

sabole ya ho ba bolaya

e ba etsa mofela,

e ba etseditse sakana-la-nkope.

15Ke beile sabole

kgorong tsohle tsa bona,

hore pelo tsa bona

di tle di nyahame,

ba bangata ba bona

ba kgothometsehe, ba we.

Jo! e tsekema jwaloka lehadima,

e tshotseditswe hore e tle bolaye.

16Wena sabole e bohale,

hlatha ka ho le letona,

o hlathe ka ho le letshehadi,

hohle moo o shebileng teng o hlathe.

17Le nna diatla tsa ka ke tla di opa,

ebe kgalefo ya ka ya kokobela.

Ke nna Morena ya buileng.”

Sabole ya kgosi ya Babilona

18Lentswe la Morena la boela la fihla ho nna, la re: 19“Wena ngwana motho, etsa ditsela tse pedi, tseo sabole ya kgosi ya Babilona e tla tla ka tsona. Bobedi ba ditsela tseo di qale naheng e le nngwe. O etse letshwao le bontshang moo tsela e kgelohelang motseng teng. 20O etse tsela e le nngwe eo kgosi e tla futuhela motse wa Raba wa Baamone ka yona, le e nngwe eo kgosi e tla futuhela motse wa Juda le motse o haheleditsweng wa Jerusalema ka yona. 21Kgosi ya Babilona e tla emisa mateanong a ditsela, e emise mateanong a tsela tse pedi ho batla tsela. E tla laola ka ho etsa lotho ka metsu, e botse medimo ya yona ya lelapa, e hlahlobe sebete sa phoofolo e hlabilweng. 22Motsu o ka letsohong la yona le letona o tla supa Jerusalema, moo kgosi e tla isa ditshetlo teng, e laele hore ho bolawe, ho hlajwe mokgosi wa ntwa, ho bewe ditshetlo dikgorong tsa motse, ho hahwe marako, ho etsetswe motse thibella. 23Setjhaba sa Jerusalema ha se ka ke sa kgolwa taba ena ka baka la dilekane tseo se di entseng. Empa boporofeta bona ke bo se hopotsang dibe tsa sona, le ho se hlokomedisa hore se tla thopuwa.

24“Ka baka lena, Morena Modimo o bua tjena: ‘Kahobane le entse hore ke se ke ka lebala dibe tsa lona ka ho mphetohela, mme dibe tseo tsa lona di pepesitswe ke diketso tsohle tsa lona; kahobane le entse hore ke se ke ka le lebala, le tla iswa bothopuweng.

25“ ‘Wena kgosana e silafetseng, e kgopo ya Iseraele, letsatsi la kotlo ya hao le se le fihlile, mme bophelo ba hao bo kgopo bo tla fela! 26Kahoo Morena Modimo o bua tjena: Rola moqhaka, o role le wona mofapahlooho. Ditaba ha di sa tla ema jwaloka pele: Ba ikokobeditseng ba tla phahamiswa, empa ba iphahamisitseng ba tla kokobetswa. 27Lesupi! Lesupi! Motse ona ke tla o etsa lesupi! Ha o ka ke wa tsoswa ho fihlela eo e leng monga wona a fihla, ebe ke mo nea wona.’ ”

Sabole le Baamone

28“Wena ngwana motho, porofeta, o re: ‘Morena Modimo o bua tjena ka Baamone le mahlapa a bona:

“ ‘Sabole! Sabole!

E ntshitswe selateng ho bolaya,

ya tshotswa hore e timetse,

e phatsime sa lehadima.

29Dipono tsa lona ke tsa bohata,

bonohe ba lona ke ba leshano,

bo reng ka sabole le hlathe,

le hlathe melala ya ba babe,

le hlathe le ya ba kgopo,

ba fihletsweng ke pheletso ya bona,

bokgopo ba bona ebe bo a fela.

30Busetsa sabole selateng sa yona,

ke tla o ahlolela naheng ya heno,

naheng eo o tswaletsweng ho yona.

31Ke tla hlatsa kgalefo ya ka,

ke e hlatsetse hodima hao,

bohale ba ka bo tuke malakabe,

ke neelane ka wena ho ba sehloho,

bao e leng ditsebi tsa ho timetsa.

32O tla tjheswa ke mollo, o bo timele,

madi a hao

a tshollelwe naheng ya heno;

ha o ka ke wa hlola o sa hopolwa,

hobane nna ke leng Morena,

ke buile.’ ”

21:28-32 —
Jer. 49:1-6
Esk. 25:1-7
Amo. 1:3-15
Sof. 2:8-11