Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
17

Papiso ya dintsu le morara

171Lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 2“Wena ngwana motho, etsa selotho, mme o phetele ba ntlo ya Iseraele papiso. 3O re ho bona: ‘Morena Modimo o bua tjena:

“ ‘Ntsu e kgolo, e mapheo a maholo,

a malelele, a thathaletseng,

a masiba a mangata, a mebalabala,

ya fihla naheng ya Lebanone,

ya dula kaleng la kedare,

kaleng le hodimodimo.

4Ya qotha lehlahla le le hodimodimo,

ya ya le lona naheng ya bahwebi,

ya le hloma

kahara motse wa bahwebi.

5“ ‘Ntsu ya nka le peo ya naha eo,

ya ya e jala mobung wa selokwe,

ya e uta pela metsi a nwesetsang,

ya e hloma sa lekala la moduwane.

6Peo ya mela, ya eba fate sa morara,

morara wa kakatjhelana,

o thathaletseng;

makala a wona

a melela hodimo, ho ntsu,

metso ya wona ya melela tlase,

ya eba morara, makala a mela,

a thathalla, a medisa le mahaba.

7“ ‘Ho no ena le ntsu

e nngwe hape e kgolo,

e mapheo a maholo,

a masiba a mangata;

morara wa lebisa

metso ya wona ho ntsu eo,

le makala a wona a lebiswa ho yona,

hore e o nwesetse

ka metsi a mangata

ho feta kamoo o nwesetswang kateng.

8Morara o no so hlonngwe

mobung wa selokwe,

o hlonngwe pela metsi,

metsi a nwesetsang,

hore o tlo medise makala a wona,

o a medise, a behe le ditholwana,

e be morara wa bohlokwa,

o motlemotle.’

9“Ere ho bona Morena Modimo o bua tjena:

“ ‘Morara o jwalo na o ka atleha?

Ha o tlo fotholwa ka metso,

tholwana tsa wona

di hlohlorwe, di omelle?

Mahaba a wona wohle a tla omella!

Ho o fothola ka metso

ho tla ba bobebe,

ha ho hloke matla

kapa letshwele la batho.

10Ha o hlongwa sethopo

na o tla atleha?

Ha o tlo omella, e be lehohorwana,

ha moya wa botjhabela

o fokela ho wona?

O tla omellela moo

o lemilweng teng.’ ”

Papiso e a hlaloswa

11Lentswe la Morena la fihla ho nna hape, la re: 12“Botsa setjhaba sena sa bafetohedi, o re: ‘Na ha le tsebe se bolelwang ke ntho tsee? Bonang mona, kgosi ya Babilona e ile ya fihla Jerusalema, ya thopa kgosi ya Jerusalema le mahosana a yona, bohle ya ba isa Babilona. 13E nkile kgosana e nngwe ya madi, ya etsa selekane le yona, ya ba ya e hlapantsha. E nkile le bahlabani ba naha eo, 14hore mmuso oo o tlo fokole, o sitwe ho e tsohela matla, o tsitse ka ho boloka selekane se ntse se le jwalo. 15Empa kgosana e ile ya fetohela kgosi ya Babilona, ya romela maqosa a yona Egepeta, ya kopa hore e thuswe ka dipere le ka bahlabani ba bangata. Na kgosana eo e tla atleha? Na ya etsang tse tjee a ka phonyoha? Na a ka senya selekane yaba o a lopoloha?

17:12-15 —
2 Dikg. 24:15-20
2 Dik. 36:10-13

16“ ‘Ke a hlapanya, ho rialo Morena Modimo; ruri o tla shwela Babilona, e leng moo kgosi e ileng ya mmea hore e be kgosi e phelang teng, yona kgosi eo a nyedisitseng kano eo a ileng a e etsa le yona, a senya le selekane sa kgosi eo. 17Esita le Faro, ka lebotho la hae le matla, le ka setjhaba sa hae se sengata, ha a ka ke a mo thusa ka letho ntweng, ha setjhaba sa Babilona se haha marako a thibella le diqhobosheane hore se tle se bolaye batho ba bangata. 18O nyedisitse kano ka ho senya selekane seo a neng a se hlapanyeditse, a etsa dintho tsena tsohle; kahoo a ke ke a phonyoha.

19“ ‘Ka baka leo, Morena Modimo o bua tjena: Ke a hlapanya, ruri ke tla mo otlela kano ya ka eo a e nyedisitseng, le selekane sa ka seo a se sentseng. 20Ke tla mo tjhehela leraba le tla mo tshwasa, ke mo ise Babilona, mme hona moo ke mo ahlolele ho se tshepahale ha hae ka ho mphetohela. 21Baphaphathehi ba hae bohle le mabotho a hae wohle, batho bana kaofela ba tla bolawa ka sabole, masalla a bona a qhalanyetswe hohle lefatsheng, mme le tla tseba hore ke nna Morena ya buileng jwalo.’ ”

Modimo o etsa tshepiso

22“ ‘Morena Modimo o bua tjena:

“ ‘Le nna ke tla kgaola

kala le hodimodimo,

le hodimodimo la fate sa kedare,

ke le hlome,

ke qothe lehlahla

kaleng le hodimodimo,

ke le hlome hodima thaba e telele.

23Ke tla le hloma thabeng,

thabeng e phahameng ya Iseraele;

le tla mela makala,

le behe ditholwana,

le hole, e be sefate

se kgahlehang sa kedare.

Nonyana tsohle

di tla hahela makaleng a sona,

di dule moriting wa makala a sona.

24Fate tsohle tsa naha di tla tseba,

di tsebe hore ke nna Morena.

Fate tse telele ke a di diha,

tsa dikakatjhelana tsona

ke di hodise;

tse talana ke di omeletse,

tse omeletseng ebe di a tlokoma.

“ ‘Nna Morena, ke buile,

mme ke tla etsa jwalo.’ ”

18

Motho ya etsang sebe o tla shwa

181Lentswe la Morena la fihla ho nna hape, la re: 2“Lona batho, le bolelang ka maele aa, ha le bua ka naha ya Iseraele, le re:

“ ‘Bo-ntata ba jele morara o bodila,

jwale meno a bana a a thella’?Jer. 31:29

3“Ke a le hlapanyetsa, ho rialo Morena Modimo, le ke ke la hlola le sebedisa maele ana naheng ya Iseraele. 4Bonang mona, motho e mong le e mong ke wa ka; ntata le yena mora, bobedi ba bona ke ba ka. Motho ya etsang sebe o tla shwa!

5“Empa ha motho a lokile,

a etsa ho lokileng, ho nepahetseng;

6a sa jele bakeng tsa borapedi,

bakeng tse dithabeng,

a eso rapele

medingwana ya Iseraele;

a eso silafatse

mosadi wa monna e mong,

kapa a robala le mosadi

ya nang le lehatlelo;

7motho ya eso ka a hatella motho,

ya buseleditseng moadimi,

a mmuseletsa peeletso ya hae,

ya eso tlatlape motho,

a mo tlatlapa ka mahahapa,

empa a fepa ba lapileng,

a ba fepa dijo tsa hae,

ba hlobotseng le bona a ba apesa;

8ya sa adimaneng

hore a fumane phaello,

kapa hona ho inkela tswala e ngata;

ya hanang ho etsa bokgopo,

ya ahlolelang batho a se na leeme;

9ya mamelang ditaelo tsa ka,

melao ya ka a e boloka ka botshepehi;

ya jwalo o lokile,

ke yena ya tla phela,

ho rialo Morena Modimo.Mee. 18:5

10“Empa ha motho eo a ena le mora wa senokwane, ya tshollang madi, mme a etsa e nngwe ya tsena, 11le hoja ntatae yena a eso ka a di etsa:

“A jela bakeng tsa borapedi,

bakeng tse dithabeng,

a silafatsa mosadi wa monna e mong;

12a hatella mafutsana le bahloki,

a tlatlapa motho ka mahahapa,

a sa buseletse moadimi

a mmuseletsa peeletso ya hae,

a rapela medingwana ya bohata,

a etsa dintho tse manyala;

13a adimana hore a fumane phaello,

a bile a inkela tswala e ngata.

“Na ya tjee o tla phela? Tjhe, ha a ka ke a ba a phela! Kaha o entse dintho tsena tsohle tse manyala o tla fela a shwe, mme ebe ke yena ya ipolaileng.

14“Empa ha monna enwa a ena le mora ya bonang dibe tsohle tseo ntatae a di etsang, mme leha a di bona yena a sa di etse:

15“A sa jele bakeng tsa borapedi,

bakeng tse dithabeng,

a eso rapele

medingwana ya Iseraele,

a eso silafatse

mosadi wa monna e mong;

16a eso ka a hatella motho,

a eso batle peeletso ho maodimi,

a eso tlatlape motho

a mo tlatlapa ka mahahapa,

empa a fepa ba lapileng

a ba fepa dijo tsa hae,

ba hlobotseng le bona a ba apesa;

17ya hanang ho etsa bokgopo,

ya sa adimaneng

hore a fumane phaello,

kapa hona ho inkela tswala e ngata;

ya jwalo o mamela ditaelo tsa ka,

le melao ya ka o a e boloka.

“A ke ke a shwa ka baka la bokgopo ba ntatae; ruri o tla phela. 18Ha e le ntatae yena o tla shwa ka baka la bokgopo ba hae, hobane o hateletse ngwanabo, a mo tlatlapa ka mahahapa, a ba a etsa tse mpe hara setjhaba sa habo.

19“Empa lona le a botsa, le re: ‘Ke hobaneng ha mora a sa jariswe bokgopo ba ntatae?’ Ha mora a entse ho lokileng, ho nepahetseng, a bolokile ditaelo tsa ka, a di phethile, ruri o tla phela. 20Motho ya etsang sebe ke yena ya tla shwa. Mora a ke ke a jariswa bokgopo ba ntatae, le ntatae a ke ke a jariswa bokgopo ba mora wa hae. Ho loka ha ya lokileng e tla ba ha hae, bokgopo ba ya kgopo le bona e be ba hae.Dipo. 24:16

21“Empa ha ya kgopo a furalla dibe tsa hae tsohle, tseo a di entseng, mme a boloka melao ya ka yohle, a etsa ho lokileng, ho nepahetseng, ruri o tla phela, a ke ke a shwa. 22Ditshito tsa hae tsohle, tseo a di entseng, a ke ke a hlola a sa di hopotswa. O tla phela ka baka la diketso tsa hae tse lokileng. 23Na nna ke thabela lefu la ya kgopo, ho ena le hore a furalle ditsela tsa hae, mme a phele? ho rialo Morena Modimo.

24“Empa ha motho ya lokileng a furalla ho loka ha hae, mme a etsa bokgopo, a etsa dintho tse manyala, tse etsweng ke motho ya kgopo, na motho eo o tla phela? Dintho tsohle tse lokileng tseo a di entseng ha di sa tla bolelwa. O tla shwa ka baka la ditshito tsa hae, tseo a sitilweng ka tsona, le ka baka la dibe tsa hae, tseo a di entseng.

25“Feela lona le re: ‘Tsela ya Morena ha e a loka.’ Utlwang, lona ba ntlo ya Iseraele: Na tsela ya ka ha e a loka? Na hase ditsela tsa lona tse sa lokang? 26Ha motho ya lokileng a furalla ho loka ha hae, mme a etsa bokgopo, o tla shwela ho bona; o tla shwa ka baka la bokgopo boo a bo entseng. 27Empa ha motho ya kgopo a furalla bokgopo ba hae, boo a bo entseng, mme a etsa ho lokileng, ho nepahetseng, a ke ke a shwa. 28Kaha a lemoha ditshito tsa hae tsohle, tseo a di entseng, mme a di furalla, ruri o tla phela, a ke ke a shwa. 29Feela ba ntlo ya Iseraele ba re: ‘Tsela ya Morena ha e a loka.’ Lona ba ntlo ya Iseraele, na tsela tsa ka ha di a loka? Na hase ditsela tsa lona tse sa lokang?

30“Ka baka leo, lona ba ntlo ya Iseraele, ke tla ahlola motho ka mong ho ya ka ditsela tsa hae, ho rialo Morena Modimo. Bakang, le furalle ditshito tsa lona tsohle; kahoo bokgopo bo ke ke ba le timetsa. 31Furallang ditshito tsa lona tsohle tseo le sitilweng ka tsona, le be le pelo e ntjha le moya o motjha. Ke hobaneng ha le rata ho shwa, lona ba ntlo ya Iseraele? 32Bakang, mme le phele, hobane ha ho eo ke thabelang lefu la hae, ho rialo Morena Modimo.”

19

Kodi-ya-malla ya mahosana a Iseraele

191“Llela mahosana a Iseraele, 2o re:

“ ‘Mmao e ne le tauhadi,

tauhadi hara ditau!

Selao sa hae se ne se le hara ditau,

a hodisa madinyane a hae,

a a hodisetsa hara ditawana.

3Le leng la madinyane a hae

a le hodisa, la fetoha tawana;

tawana ya ithuta ho tsoma

le ho harola,

ya harola, ya eba sejabatho.

4Yaba ditjhaba di utlwela ka yona,

tsa e tjheha,

ya wela ka lemeneng la tsona,

tsa e tlama ka mahlaahlela,

tsa e isa naheng ya Egepeta.

5“ ‘Ha tauhadi e bona

hore e lebeletse lelea,

tshepo ya yona e se e bile e fedile,

ya nka le leng la madinyane a yona,

ya le hodisa, la fetoha tawana.

6Dinyane la feresa

kahara ditau tse kgolo,

la hola, la ba la fetoha tawana;

tawana ya ithuta ho tsoma

le ho harola,

ya harola, ya eba sejabatho.

7Qhobosheane tsa bona ya di heletsa,

metse ya bona le yona ya e ripitla.

Baahi bohle ba naha eo ba tshoha,

ba tshoswa ke tawana ha e puruma.

8Yaba tjhaba di futuhela tawana,

tsa e futuhela di etswa kahohle;

tsa e tjhehela leraba e tle e tshwaswe,

mme ya wela ka lemeneng la tsona.

9Tsa e kenya ka mokibeng

e le mahlaahlela,

tsa e isa ho kgosi ya Babilona;

tsa a hlahlela ka tjhankaneng

ho puruma ha yona

ho se ke ha utlwahala,

ho se utlwahale thabeng tsa Iseraele.

10“ ‘Mmao o ne a ka sefate,

sefate sa morara,

fate se lenngweng

pela metsi a nwesetsang,

sa beha haholo,

makala a etsa makgasikgasi.

11Makala a sona a nyanya hantle,

a etsetsa babusi mare a puso;

fate sa hola, sa lopalla hara makala,

sa lopalla, sa ebesela makala.

12Empa sa fotholwa ka kgalefo,

sa fotholwa, sa dihelwa fatshe;

moya wa botjhabela

wa omeletsa tholwana tsa sona,

makala a sona a nyantseng

a ba a robeha,

a omella, mollo wa a tjhesa,

wa a fedisa.

13Kajeno fate sena

se lenngwe hara lehwatata,

mobung o omeletseng, sebataolong.

14Kutung ya sefate

ho ile ha qhoma mollo,

wa tjhesa makala,

wa tjhesa le tholwana tsa sona;

kahoo makala a nyantseng

ha se na wona,

ha se na le le ka etsang lere la puso.’

“Ena ke yona kodi-ya-malla, mme e tla nne e be kodi-ya-malla.”