Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
8

Sewa sa bobedi: Dihohwana

81Yaba Morena o re ho Moshe: “Eya ho Faro, o re ho yena: Morena o bua tjena, o re: ‘Lokolla setjhaba sa ka, se tle se yo ntshebeletsa! 2Haeba o hana ho se lokolla, bona, ke tla otla naha yohle ka dihohwana. 3Noka e tla nyeunya dihohwana; di tla tswa nokeng, di kene ka tlung ya hao, le ka kamoreng ya hao ya ho robala le betheng ya hao, le ka matlung a bahlanka ba hao, le hara setjhaba sa hao; le ka diboping tsa hao, le ka dijaneng tsa hao tse dubelang bohobe. 4Dihohwana di tla tlolela hodima hao, le hodima setjhaba sa hao, le hodima bahlanka ba hao bohle.’ ”

5Jwale Morena a re ho Moshe: “Ere ho Arone: ‘Tshwara molamu, o otlollele letsoho la hao hodima dinoka, le hodima matsha, o ntshe dihohwana, di tlale naha ya Egepeta.’ ”

6Arone a otlollela letsoho la hae hodima metsi a Egepeta, mme ha tswa dihohwana, tsa aparela naha ya Egepeta. 7Ka malepa a tsona, le tsona dingaka tsa etsa jwalo, tsa tlisa dihohwana naheng ya Egepeta.

8Faro a bitsa Moshe le Arone, a re: “Rapelang Morena hore a tlose dihohwana tsena ho nna le ho setjhaba sa ka, mme ke tla lokolla setjhaba hore se yo etsetsa Morena sehlabelo.”

9Yaba Moshe o re ho Faro: “Eba mosa ho kgetha nako eo ke tla o rapella ka yona, wena mmoho le bahlanka ba hao, le setjhaba sa hao, hore dihohwana di tloswe ho wena, le ka tlung ya hao, di sale ka nokeng feela.”

10Faro a re: “E be hosasane!”

Moshe a re: “A ho be jwalokaha o bolela, e le hore o tle o tsebe hore ha ho ya kang Morena, Modimo wa rona. 11Dihohwana di tla tloha ho wena, le matlung a hao, le ho bahlanka ba hao, le ho setjhaba sa hao, di sale ka nokeng feela.”

12Yaba Moshe le Arone ba tloha ho Faro; Moshe a ipiletsa ho Morena ka taba ya dihohwana tseo Morena a neng a di rometse ho Faro. 13Morena a etsa kamoo Moshe a boletseng kateng; dihohwana tsa shwela ka matlung, le mabaleng, le masimong. 14Ba di bokella, ya eba diqubuqubu, mme naha ya nkga phu! 15Empa ha Faro a bona hore o imolotswe a thatafatsa pelo ya hae, a se ke a ba mamela, jwalokaha Morena a ne a boletse.

Sewa sa boraro: Menwang

16Jwale Morena a re ho Moshe: “Ere ho Arone: ‘Phahamisa molamu wa hao, o otle lerole la lefatshe, le fetohe menwang naheng yohle ya Egepeta.’ ” 17Ba etsa jwalo; Arone a otlolla letsoho la hae, a tshwere molamu, a otla lerole la lefatshe, mme menwang ya homela batho le diphoofolo. Lerole lohle la lefatshe la fetoha menwang naheng yohle ya Egepeta. 18Ka malepa a tsona, dingaka le tsona tsa leka ho hlahisa menwang, empa tsa hloleha; menwang ya homela batho le diphoofolo.

19Dingaka tsa re ho Faro: “Hona ke monwana wa Modimo.” Empa pelo ya Faro ya nna ya thatafala, mme a se ke a ba a ba mamela, jwalokaha Morena a ne a boletse.Luka 11:20

Sewa sa bone: Diboba

20Jwale Morena a re ho Moshe: “O tsohe ka madungwadungwana, o yo ema kapele ho Faro. Bona, o tla be a eya nokeng, mme wena o re ho yena: Morena o bua tjena, o re: ‘Lokolla setjhaba sa ka, se tle se yo ntshebeletsa. 21Empa ha o sa lokolle setjhaba sa ka, ke tla romela diboba ho wena, le ho bahlanka ba hao, le ho setjhaba sa hao, le matlung a hao. Matlo a Baegepeta a tla tlala diboba, le wona mobu oo a hahilweng ho wona.

22“ ‘Mohla letsatsi leo, ke tla sekeletsa setereka sa Goshene, moo setjhaba sa ka se ahileng teng, hore ho sona ho se be diboba; e le hore o tle o tsebe hore ke nna Morena naheng ena. 23Ke tla etsa kgethollo pakeng tsa setjhaba sa ka le setjhaba sa hao. Sesupo sena se tla etsahala hosasane.’ ”

24Morena a etsa jwalo; ha fihla boiyane ba diboba ka tlung ya Faro, le ka tlung ya bahlanka ba hae, le naheng yohle ya Egepeta, mme naha ya senyeha ke diboba.

25Yaba Faro o bitsa Moshe le Arone, o re ho bona: “Tsamayang, le yo etsetsa Modimo wa lona sehlabelo hona naheng ena!”

26Moshe a re: “Ha ho dumellehe hore re etse jwalo, hobane re etsetsa Morena Modimo wa rona, mahlabelo a diphoofolo tseo ho di hlaba e leng sebe ho Baegepeta. Bona mona, ha re ka etsa sehlabelo se jwalo, e leng sebe ho Baegepeta, ra se etsa moo ba ntseng ba bona, na ha ba na ho re tlepetsa ka majwe? 27Re tshwanetse ho nka leeto la matsatsi a mararo, re ye lehwatateng, re yo etsetsa Morena Modimo wa rona, sehlabelo, kamoo a ka re laelang kateng.”

28Ke ha Faro a re: “Ke tla le lokolla, le tle le yo etsetsa Morena Modimo wa lona, sehlabelo lehwatateng. Feela le se ke la ya hole, mme le nna le be le nthapelle.”

29Moshe a re: “Jwale ke se ke tla tloha ho wena, ho ya rapela Morena, mme hosasane diboba di tla tloha ho Faro, le ho bahlanka ba hae, le ho setjhaba sa hae; feela Faro a kgaotse ho nna a re thetsa, a hana ho lokolla setjhaba ho ya etsetsa Morena sehlabelo.”

30Yaba Moshe o tloha ho Faro, o ya ho rapela Morena. 31Morena a etsa kamoo Moshe a boletseng kateng, mme diboba tsa tloha ho Faro, le ho bahlanka ba hae, le ho setjhaba sa hae, ha se ke ha sala leha se le seng feela. 32Empa le nakong ena Faro a nna a thatafatsa pelo ya hae, mme a se ke a lokolla setjhaba hore se tsamaye.