Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
14

Ho tshelwa Lewatle la Lehlaka

141Morena a bua ho Moshe, a re: 2“Bolella bana ba Iseraele ba kgutlele morao, ba yo hloma kapele ho Pi-Hahirote, pakeng tsa Migedole le Lewatle, kapele ho Baale-Sefone, ba hlome ditente lebopong la Lewatle. 3Faro o tla re: ‘Bana ba Iseraele ba ntse ba lelera hara naha; lehwatata le ba thibetse.’ 4Ke tla thatafatsa pelo ya Faro, mme o tla le phaladisa. Ke tla itlotlisa ka Faro le ka lebotho la hae kaofela. Baegepeta ba tla tseba hore ke nna Morena.” Yaba Baiseraele ba etsa jwalo.

5Ha kgosi ya Egepeta e tsebiswa hore Baiseraele ba balehile, Faro le bahlanka ba hae ba fetohela setjhaba seo, ba re: “Re ne re etsang ha re lokolla Baiseraele ba neng ba re sebeletsa?” 6Faro a hlopha dikariki tsa hae tsa ntwa, mme a nka le setjhaba sa hae. 7A nka dikariki tsa ntwa tse makgolo a tsheletseng, tse kgethilweng, le dikariki tsohle tsa Egepeta, le balaodi ba di laolang. 8Morena a nna a thatafatsa pelo ya Faro, kgosi ya Egepeta, mme a phaladisa bana ba Iseraele, ba neng ba tsamaya ba le motlotlo. 9Baegepeta ba ba phaladisa ka dipere le ka dikariki tsa ntwa tsa Faro, le ka bapalami ba hae, le ka lebotho lohle la hae, mme ba fihla ho bona moo ba neng ba hlomile lebopong la Lewatle, haufi le Pi-Hahirote, kapele ho Baale-Sefone.

10Ha Faro a ntse a atamela, bana ba Iseraele ha ba re mahlo tloha! ba bona Baegepeta ba ba phalletse. Bana ba Iseraele ba tshoha haholo, mme ba ipiletsa ho Morena. 11Yaba ba re ho Moshe: “Na ho ne ho se mabitla Egepeta, ha o re tlisitse ho tla shwela lehwatateng moo? Keng ntho ee eo o e entseng ho rona, ha o re ntshitse Egepeta? 12Na ha re a ka ra o bolella pele re tloha Egepeta, ra re: ‘Re hlokomolohe, o re tlohelle re sebeletse Baegepeta’? Ho molemo ho rona ho sebeletsa Baegepeta, ho ena le hore re tlo shwela lehwatateng mona!”

13Yaba Moshe o re ho setjhaba: “Se tshabeng; emang le tiile, le tle le bone pholoho eo Morena a tla le etsetsa yona kajeno, hobane jwalokaha le bona Baegepeta kajeno, ha le sa tla hlola le ba bona le ka mohla, ho isa kgale. 14Morena o tla le lwanela, lona le ntse le itholetse!”

15Morena a re ho Moshe: “Ke hobaneng o ntseng o ipiletsa ho nna? Bolella bana ba Iseraele hore ba tsamaye. 16Wena phahamisa molamu wa hao, o otlollele letsoho la hao hodima lewatle, mme o le arole koto tse pedi, bana ba Iseraele ba tle ba tsamaye hara lewatle, mobung o ommeng. 17Bona, ke tla thatafatsa dipelo tsa Baegepeta, mme ba tla ba sala morao. Ke tla itlotlisa ka Faro, le ka mabotho a hae, le ka dikariki tsa hae tsa ntwa, le ka bapalami ba hae. 18Baegepeta ba tla tseba hore ke nna Morena, ha ke itlotlisa ka Faro, le ka dikariki tsa hae tsa ntwa, le ka bapalami ba hae.”

19Lengeloi la Modimo, le neng le tsamaya kapele ho mabotho a bana ba Iseraele, la tjhetjha, la ema kamorao ho bona. Le leru le lopaletseng la tloha kapele ho bona, la ema kamorao ho bona. 20pakeng tsa diahelo tsa Baegepeta le diahelo tsa Baiseraele. Leru la etsetsa Baegepeta lefifi, empa bana ba Iseraele la ba etsetsa lesedi; kahoo mabotho a sitwa ho atamelana bosiu bohle.

21Yaba Moshe o otlollela letsoho la hae hodima lewatle, Morena a tlosa metsi a lewatle ka moya o matla wa botjhabela, bosiu bohle; a fetola lewatle mobu o ommeng, mme metsi a arohana. 22Bana ba Iseraele ba kena hara lewatle, mobung o ommeng, metsi a ba etsetsa lerako ka letsohong le letona, le ka letsohong le letshehadi.1 Bakr. 10:1,2
Bah. 11:29

23Baegepeta ba ba phaladisa, ba ba sala morao ho ya fihla hara lewatle, ka dipere tsohle tsa Faro, le ka dikariki tsa hae tsa ntwa, le ka bapalami ba hae. 24E sa le ka madungwadungwana, Morena a le kahara leru le lopaletseng, le kahara kganare ya mollo, a tadima mabotho a Baegepeta, mme a a ferekanya. 25A kgina mabidi a dikariki tsa bona tsa ntwa, mme dikariki tsa ntwa tsa tsamaya haboima. Baegepeta ba re: “A re baleheng Baiseraele, hobane Morena o a ba lwanela!”

26Morena a re ho Moshe: “Otlollela letsoho la hao hodima lewatle, o etse hore metsi a kwahele Baegepeta, le dikariki tsa bona tsa ntwa, le bapalami ba bona.” 27Yaba Moshe o otlollela letsoho la hae hodima lewatle, mme ha bosiu bo esa lewatle la kgutlela tulong tsa lona. Baegepeta ba leka ho baleha metsi ana, empa Morena a ba lahlela hara lewatle. 28Jwale metsi a kgutla, a kwahela dikariki tsa ntwa le bapalami, mmoho le mabotho wohle a Faro a neng a ba setse morao ho ya fihla lewatleng, empa ha ho le ya mong wa bona ya ileng a phonyoha.

29Bana ba Iseraele ba ne ba ile ba tsamaya mobung o ommeng kahara lewatle, metsi a ba etseditse lerako ka letsohong le letona, le ka letsohong le letshehadi.

30Ka lona letsatsi leo Morena a namolela Baiseraele matsohong a Baegepeta. Baiseraele ba bona ditopo tsa Baegepeta di karaletse lebopong la lewatle. 31Baiseraele ba bona letsoho le matla la Morena, le ileng la hlola Baegepeta. Setjhaba sa tshaba Morena, mme sa dumela ho Morena, le ho Moshe, mohlanka wa hae.