Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

Bajuda ba timetsa dira tsa bona

91Ka letsatsi la leshome le metso e meraro la kgwedi ya leshome le metso e mmedi, e leng kgwedi ya Hlakubele,Hlakubele: Sheba Est. 3:7 taelo le molao wa kgosi o ne o lokela ho phethahatswa. Ka letsatsi lena, dira tsa Bajuda di ne di tshepile hore di tla ba hlola, empa ditaba tsa fetoha, ya eba Bajuda ba hlolang dira tsa bona. 2Bajuda ba kgobokanela metseng ya bona, dinaheng tsohle tse buswang ke kgosi Ahashuerushe, hore ba futuhele ba neng ba rerile ho ba timetsa. Ha ho motho ya kileng a ba ema kapele, hobane ditjhaba tsohle di ne di ba tshaba. 3Mahosana wohle a dinaha, le baokamedi ba mabotho, le babusisi, le bahlanka ba kgosi, ba ne ba thusa Bajuda, hobane ba ne ba tshaba Moredekai. 4Moredekai o ne a le moholo lapeng la kgosi, mme botumo ba hae ba phatlalla le dinaha tsohle, hobane Moredekai enwa o ne a ntse a matlafala le ho feta.

5Bajuda ba bolaya dira tsohle tsa bona ka sabole, ba di rinya, ba di timetsa, mme ba iketsetsa borata ka ba neng ba hloile Bajuda. 6Motseng wa kgosi, wa Shushane, Bajuda ba bolaya batho ba makgolo a mahlano. 7Ba bolaya Parashanedata, le Dalefone, le Asapata, 8le Porata, le Adaleya, le Aridata, 9le Paramasheta, le Arisai, le Aridai, le Fajesata, 10e leng bara ba leshome ba Hamane, mora wa Hamedata, sera sa Bajuda, empa ba se ke ba hapa thepa ya babolauwa bohle.

11Ka lona letsatsi leo, kgosi ya tlisetswa palo ya batho ba bolailweng motseng wa kgosi wa Shushane.

12Jwale kgosi ya re ho mofumahadi Esetere: “Bajuda ba bolaile banna ba Shushane ba makgolo a mahlano, le bara ba leshome ba Hamane. Dinaheng tse ding tsa kgosi teng ba entseng? Thapedi ya hao ke efe? E tla ananelwa. Kopo ya hao ke efe hape? E tla phethahatswa.”

13Yaba Esetere o re: “Haeba e le ntho e ka kgahlang kgosi, a ho ke ho dumellwe Bajuda ba Shushane, hore hosasane le bona ba etse seo taelo ena ya kajeno e se bolelang, le hore bara ba Hamane ba leshome ba fanyehwe sefateng seo ho fanyehwang batho ho sona.”

14Yaba kgosi e laela hore ho etswe jwalo. Ha ntshwa taelo Shushane, mme bara ba Hamane ba leshome ba fanyehwa. 15Ka letsatsi la leshome le metso e mene la kgwedi ya Hlakubele,Hlakubele: Sheba Est. 3:7 Bajuda ba Shushane ba kgobokana, mme ba bolaela batho ba makgolo a mararo hona moo Shushane, empa ba se ke ba hapa thepa ya bona.

16Bajuda ba bang ba dinaheng tsa kgosi, ba kgobakana, ba itshireletsa, ba phomola direng tsa bona. Ba bolaya dira tsa bona tse dikete tse mashome a supileng a metso e mehlano, empa ba se ke ba hapa thepa ya tsona. 17Tsena di etsahetse ka letsatsi la leshome le metso e meraro la yona kgwedi eo, mme ka letsatsi la leshome le metso e mene ba phomola, ya eba letsatsi la mokete le la thabo.

Mokete wa Purime

18Ka letsatsi la leshome le metso e meraro, le la leshome le metso e mene, la yona kgwedi eo, Bajuda ba Shushane ba kgobokana. Ka letsatsi la leshome le metso e mehlano la yona kgwedi eo, ba phomola, ya eba letsatsi la mokete le la thabo.

19Kahoo Bajuda ba ahileng metsaneng a ka mathoko ba etsa hore letsatsi la leshome le metso e mene la kgwedi ya Hlakubele,Hlakubele: Sheba Est. 3:7 e be letsatsi la thabo le la mokete, letsatsi le monate, la ho abelana dimpho.

20Moredekai a ngola mangolo ao ho wona a ngotseng dintho tsena, mme a a romela ho Bajuda bohle ba dinaheng tsohle tse haufi le tse hole, tse buswang ke kgosi Ahashuerushe, 21hore ka selemo le selemo ba hopole letsatsi la leshome le metso e mene, le la leshome le metso e mehlano, la kgwedi ya Hlakubele;Hlakubele: Sheba Est. 3:7 22ba hopole matsatsi ao e le matsatsi ao Bajuda ba ileng ba phomola ho dira tsa bona ka wona. Ba hopole kgwedi eo e le kgwedi eo ka yona mahlomola a Bajuda a ileng a fetoha thabo, le dillo tsa bona di ileng tsa fetoha mokete wa thabo. Matsatsi ao ba a hopole e le matsatsi a mokete le a thabo. Ka matsatsi ao ba abelane dimpho, ba be ba di abele le mafutsana.

23Bajuda ba itlama ho nna ba etsa jwalokaha ba ne ba se ba qadile, le kamoo Moredekai a ba ngoletseng kateng.

24Hamane, mora wa Hamedata wa Moakake, e ne e le sera sa Bajuda bohle. O ne a rerile ho ba timetsa, a laotse ka Pure, e leng lotho, hore na o tla ba ripitla, a ba timetse neng. 25Empa eitse ha Esetere a fihla kapele ho kgosi, yaba kgosi e laela ka mangolo hore morero wa Hamane o kgopo, oo a o reretseng Bajuda, o boyane le yena, le hore yena le bara ba hae ba fanyehwe sefateng seo ho fanyehwang batho ho sona. 26Ka baka lena, matsatsi ao a bitswa hore ke a Purime, ho latela lebitso lena la Pure. Dipolelo tsa lengolo lena, le tseo ba di boneng, le tse ba hlahetseng, 27tsena tsa etsa hore Bajuda ba itlame, bona le bana ba bona, le bohle ba tla ipitsa Bajuda, hore ba tla hopola matsatsi ao a mabedi, ho latela kamoo ho ngotsweng kateng, le ho latela nako e beilweng ka selemo le selemo. 28Ba itlama hape hore matsatsi ana a Purime a tla hopolwa ke meloko yohle, le ke malapa wohle, dinaheng tsohle, le metseng yohle, le hore a ke ke a lebalwa ke Bajuda le ke ditloholo tsa bona.

29Jwale mofumahadi Esetere, moradi wa Abihaele, le Moredekai wa Mojuda, ka matla wohle ao ba a neilweng, ba ngola lengolo lena la bobedi la Purime, ba le tiisa. 30Moredekai a romela mangolo ana ho Bajuda bohle ba dinaheng tse lekgolo le mashome a mabedi a metso e supileng, tse buswang ke Ahashuerushe; a a felehetsa ka mantswe a kgotso le a nnete. 31Hona e ne e le ho tiisa matsatsi ana a Purime, ho ya kamoo Moredekai wa Mojuda le mofumahadi Esetere ba neng ba laetse kateng, le kamoo Bajuda ba neng ba itlamme kateng, ba ba ba tlama le ditloholo tsa bona tabeng ya ho itima dijo, le tabeng ya sello sa bona.

32Taelo ya Esetere ya tiisa ditaba tsena tsa Purime, mme ya ngolwa bukeng.