Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

Esetere o memela kgosi le Hamane moketeng wa dijo

51Ka letsatsi la boraro Esetere a apara seaparo sa hae sa bofumahadi, mme a ya ema kahare ho seotlwana sa ntlo ya kgosi, a tobana le ntlo ya kgosi. Kgosi e ne e dutse teroneng ya yona, ka tlung ya bokgosi, kapele ho monyako wa ntlo. 2Ha kgosi e bona Esetere a eme ka seotlwaneng, ya mo hauhela, yaba e mo supa ka lere la yona la kgauta, leo e neng e le tshwere. Esetere a atamela, a ama ntlha ya lere la kgosi.

3Kgosi ya re ho yena: “Oho, mofumahadi Esetere, o batla ho etsetswa eng? O lakatsang? Seo o se lakatsang o tla se newa, leha e ka ba halofo ya mmuso wa ka.”

4Esetere a araba, a re: “Haeba e le ntho e ka kgahlang kgosi, hona kajeno, kgosi le Hamane ba ke ba tle moketeng oo ke o lokiseditseng kgosi.”

5Yaba kgosi e re: “Potlakang le bitse Hamane, re phethe seo Esetere a se boletseng!” Kgosi le Hamane ba ya moketeng oo Esetere a neng a o lokisitse.

6Ha ho ntse ho nowa veine, kgosi ya re ho Esetere: “Thapedi ya hao ke efe? E tla ananelwa. Kopo ya hao ke efe? E tla phethahatswa, leha e ka ba halofo ya mmuso wa ka.”

7Yaba Esetere o a araba, o re: “Thapedi ya ka, le kopo ya ka, ke ena: 8Haeba kgosi e nkgauhetse, mme eba ke ntho e kgahlang kgosi ho phethahatsa thapedi le kopo ya ka, kgosi le Hamane ba ke ba tle moketeng oo ke tla be ke ba lokiseditse wona hosasane, mme teng ke tla araba potso ya kgosi.”

Hamane o rera ho bolaya Moredekai

9Ka tsatsi leo Hamane a tsamaya a thabile, a nyakaletse. Empa eitse ha Hamane a bona Moredekai monyakong wa ntlo ya kgosi, mme a lemoha hore Moredekai ha a eme, ha a mo tshohe, a mo halefela haholo. 10Leha ho le jwalo Hamane a itshwara, a ba a ya fihla ha hae, a bitsa metswalle ya hae, le Sereshe mosadi wa hae. 11Hamane a ba phetela tsa bongata ba maruo a hae, le kamoo bara ba hae ba leng bangata kateng, le mesebetsi yohle eo kgosi e mo phahamiseditseng ho yona, le kamoo e mmeileng ho okamela mahosana le bahlanka ba kgosi kateng. 12Yaba Hamane o re: “Mofumahadi Esetere le yena ha a a ka a dumella motho ho tla le kgosi moketeng oo a neng a o lokisitse, haese nna feela. Le hosasane nna, hammoho le kgosi, ke sa memetswe moketeng wa hae. 13Empa tsena tsohle ha di nthuse ka letho, ha feela ke ntse ke bona Moredekai wa Mojuda a dutse monyakong wa ntlo ya kgosi.”

14Bo-Sereshe, mosadi wa hae, le metswalle yohle ya hae, ba re ho yena: “A re hlomeng sefate seo ho fanyehwang batho ho sona, se bophahamo ba dimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi, mme hosasane o bue le kgosi hore Moredekai a fanyehwe ho sona, ebe jwale o ya moketeng le kgosi, ho ya ithabisa.” Taba ena ya kgahla Hamane, a ba a re ho hlongwe sefate seo ho fanyehwang batho ho sona.

6

Kgosi e tlotla Moredekai

61Bosiung bona boo kgosi ya hlobaela, ya ba ya laela hore e tlisetswe buka eo ho ngotsweng diketsahalo tse fetileng ho yona, mme ya e ballwa. 2Ha fumanwa bukeng eo ho ngotswe hore Moredekai o kile a sebela kgosi tsa morero wa bo-Bigitane le Tereshe wa ho bolaya kgosi. Bana e ne e le mahaole a mabedi a kgosi, e bile e le balebedi ba monyako, ba neng ba batla ho bolaya kgosi Ahashuerushe.Est. 2:21,22

3Yaba kgosi e re: “Moredekai o kile a newa tlotla efe le hlompho efe ka ketso eo?”

Bahlanka ba kgosi ba neng ba e sebeletsa, ba re: “Ha ho letho leo a kileng a le etsetswa!”

4Kgosi ya re: “Ke mang ya ka seotlwaneng?”

Ka yona nako eo Hamane o ne a sa tswa kena ka seotlwaneng se kantle ho ntlo ya kgosi, ho ya bua le kgosi hore e fanyehe Moredekai sefateng seo ho fanyehwang batho ho sona, seo a mo lokiseditseng sona.

5Bahlanka ba kgosi ba re ho yona: “Ke Hamane ya emeng ka seotlwaneng.”

Kgosi ya re: “Ereng a kene!”

6Yaba Hamane o a kena. Kgosi ya re ho yena: “Ho etswe jwang ka motho eo kgosi e thabelang ho mo tlotla?”

Hamane a bua ka pelo, a re: “E ka ba mang eo kgosi e ka thabelang ho mo tlotla, haese nna!”

7Hamane a araba kgosi, a re: “Motho eo kgosi e thabelang ho mo tlotla, 8a tlisetswe seaparo se aparwang ke kgosi, a tlisetswe le pere e palangwang ke kgosi, le mofapahlooho o rwalwang ke kgosi. 9Seaparo seo, le pere eo di newe e mong wa mahosana a tlotlehang haholo a kgosi, e le hore mahosana ao a tle a apese motho eo seaparo seo, mme a mo tsamaise lebaleng la motse a palame pere. Mahosana ao a howe, a re: ‘Sena ke sona se tla etswa ho motho eo kgosi e thabelang ho mo tlotla!’ ”

10Kgosi ya re ho Hamane: “Potlaka he o nke seaparo seo, le pere eo, mme Moredekai wa Mojuda, ya dutseng monyakong wa ntlo ya kgosi, o mo etse jwalokaha o boletse, o phethe tsohle tseo o di boletseng.”

11Jwale Hamane a nka seaparo seo, le pere eo, a apesa Moredekai seaparo, a mo palamisa pere, a mo tsamaisa lebaleng la motse, a howeletsa a le kapele ho yena, a re: “Sena ke sona se tla etswa ho motho eo kgosi e thabelang ho mo tlotla!”

12Moredekai a boela monyakong wa kgosi, empa Hamane yena a potlakela ha hae, a sulafaletswe, a ikgurumeditse hlooho. 13Hamane a bolella Sereshe, mosadi wa hae, le metswalle ya hae yohle, tsohle tse mo hlahetseng.

Yaba metswalle eo ya hae e bohlale, le Sereshe, mosadi wa hae, ba re ho yena: “Haeba Moredekai, eo o seng o qadile ho theoha boemong ba hao kapele ho yena, e le wa leloko la Bajuda, o ke ke wa hlola o mo hlola, empa o tla fela o timele!” 14Yare ba sa ntsane ba buisana le yena, mahaole a kgosi a fihla, a potlakisetsa Hamane moketeng oo Esetere a o lokisitseng.

7

71Jwale kgosi le Hamane ba tla moketeng wa dijo wa Esetere. 2Ka tsatsi la bobedi la mokete wa veine, kgosi ya boela ya re ho Esetere: “Oho, mofumahadi Esetere, thapedi ya hao ke efe? E tla ananelwa. Kopo ya hao ke efe? E tla phethwa, esita leha eba ke halofo ya mmuso wa ka.”

3Yaba mofumahadi Esetere o a araba, o re: “Oho, kgosi ya ka, haeba o nkgauhetse, mme eba o ka kgahlwa ho etsa jwalo, thapedi ya ka, le kopo ya ka, ke hore bophelo ba ka, le ba setjhaba sa heso, bo baballwe. 4Rona le setjhaba sa heso, re se re rekisitswe hore re timetswe, re bolawe, re ripitlwe. Haeba re ne re rekisitswe hore re be makgoba le makgabunyane, nka be ke kgutsitse, hobane leha re ne re ka hlokofatswa ho ne ho ke ke ha tshwana leha kgosi e ne e lahlehelwa ke rona.”

5Yaba kgosi Ahashuerushe o araba mofumahadi Esetere, o re: “Ke mang yena eo? O kae yena eo ya bileng le sebete sa ho etsa jwalo?”

6Esetere a re: “Mohlorisi eo, le sera seo se re hloileng, ke Hamane enwa ya kgopo!”

Hamane a tshoha hoo kgosi le mofumahadi ba ileng ba lemoha. 7Kgosi ya ema e loloma ke bohale, ya siya mokete hoja ho nowa veine, ya ya ka serapeng sa ntlo ya kgosi. Hamane yena a sala, a kopa mofumahadi Esetere hore a mpe a baballe bophelo ba hae, hobane o ne a lemohile hore kgosi e mo reretse bobe.

8Kgosi ya kgutla serapeng sa ntlo ya kgosi, ya boela moketeng wa ho nwa veine. Hamane yena o ne a wetse hodima setulo sa sofa seo Esetere a neng a dutse ho sona.

Yaba kgosi e re: “Na ke hore o tla be a bete mofumahadi ke ntse ke le kamoo ka tlung?”

Hanghang hoba kgosi e rialo, mahaole a kgurumetsa sefahleho sa Hamane. 9Harebona, e leng e mong wa mahaole a sebeletsang kgosi, a re: “Bonang! Lapeng ha hae, Hamane o hlomme sefate seo ho fanyehwang batho ho sona, se bophahamo ba dimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi. O se hlometse ho fanyeha Moredekai ya neng a bolelle kgosi taba tse ileng tsa e tswela molemo.”

Yaba kgosi e re: “Fanyehang Hamane hona sefateng seo!”

10Yaba ba fanyeha Hamane hona sefateng sona seo Hamane a neng a se etseditse Moredekai. Jwale kgalefo ya kgosi ya kokobela.