Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Esetere o etswa mofumahadi

21Kamora tsena, hoba kgalefo ya kgosi Ahashuerushe e kokobele, a hopola Fashiti le seo a ileng a se etsa, le kamoo a ileng a mo ahlola kateng. 2Yaba bahlanka ba kgosi ba e sebeletsang ba re ho yona: “A ho ke ho batlelwe kgosi barwetsana ba batle. 3Kgosi e kgethe bahlankana dinaheng tsohle tseo e di busang, hore ba kgobokanye barwetsana bohle ba batle, ba ba tlise Shushane, tlung eo basadi ba dulang ho yona, e bodiseng ba Hegai, e leng lehaole la kgosi le lebelang basadi. Barwetsana bana ba fuwe ditlolo tseo ba itlotsang ka tsona. 4Morwetsana ya tla kgahla kgosi, ke yena eo e tla ba mofumahadi bakeng sa Fashiti.”

Keletso ena ya thabisa kgosi, mme kgosi ya etsa jwalo.

5Motseng wa Shushane, e leng motse wa bokgosi, ho ne ho ena le monna wa Mojuda, ya bitswang Moredekai, mora wa Jaire, setloholo sa Shimei, setloholwana sa Kishe wa Mobenjamine. 6Monna eo o ne a ile a thopuwa Jerusalema le bathopuwa ba neng ba thopilwe mmoho le Jekoneya, kgosi ya Juda, bao Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, a ileng a ba thopa.2 Dikg. 24:10-16
2 Dik. 36:10
7Moredekai o ne a ile a hodisa Hadasa, e leng Esetere, moradi wa malomae. Esetere e ne e le kgutsana, mme e le morwetsana e motle, ya seemo se bohehang. Hoba a shwellwe ke ntatae le mmae, Moredekai a mo hodisa jwalokaha eka ke moradi wa hae.

8Ha molao le taelo ya kgosi di utlwahala, mme barwetsana ba bangata ba se ba kgobokanyeditswe Shushane, tlung ya kgosi, moo ba neng ba le bodiseng ba Hegai, Esetere le yena a tliswa tlung ya kgosi, a ba bodiseng ba Hegai, molebedi wa basadi. 9Hegai a kgahlwa ke Esetere, mme a mo rata. Hegai a potlaka, a mo nea ditlolo tseo a itlotsang ka tsona, le dijo tse mo tshwanelang. A mo nea le barwetsana ba supileng ba kgethilweng tlung ya bokgosi, hore ba mo sebeletse. Hegai a isa Esetere le makgabunyane a hae sebakeng se setle tlung ya kgosi, moo ho neng ho dula basadi.

10Esetere o ne a sa ka a bolela hore na ke wa setjhaba sefe, le hore na o tswalwa kae, hobane Moredekai o ne a mo laile hore a se ke a bolela. 11Ka tsatsi le leng le le leng Moredekai o ne a ye a tsamaye kapele ho ntlo eo basadi ba dulang ho yona, hore a tsebe hore na Esetere o ntse a phela jwang, le hore na ba tla mo etsa jwang.

12Barwetsana ba ne ba beetswe nako ya selemo hore ba itlhwekise. Ka kgwedi tse tsheletseng ba ne ba itlotsa ka ole ya mmira,Mmira ke mofuta o itseng wa setlolo se monko o monate. mme ka kgwedi tse ding tse tsheletseng ba inyanyatsa ka sente, ba itlotsa ka ditlolo, ho ya ka mokgwa wa basadi; ebe jwale ba thobiswa ka bomong ho iswa ho kgosi. 13Ka mokgwa o tjena, morwetsana e mong le e mong o ne a etla kapele ho kgosi. Eng kapa eng eo a neng a e batla o ne a e newa, a tswe le yona ka tlung eo ho dulang basadi ho yona, a ye le yona ka tlung ya kgosi. 14Mantsiboya o ne a ye a kene ka tlung ya kgosi, hoseng a kgutlele tlung esele, eo ho dulang basadi ho yona, e neng e le bodiseng ba Shaashagase, lehaole la kgosi, le neng le lebela basadi ba kgosi ba mafielo. Kamorao ho moo ebe ha a sa kgutlela ho kgosi hape, haese haeba kgosi e kgahlilwe ke yena, mme ya jwalo o ne a thonngwa ka lebitso.

15Ha nako ya Esetere ya hore a kene ka ho kgosi e fihla, a se ke a batla letho ha e se feela seo Hegai, lehaole la kgosi, molebedi wa basadi, a ileng a mo nea sona. Moredekai o ne a nkile Esetere jwalokaha eka ke moradi wa hae athe e ne e le moradi wa Abihaele, maloma Moredekai. Esetere a ratwa ke bohle ba neng ba mo tadimile. 16Ka kgwedi ya leshome, e leng kgwedi ya Pherekgong,Pherekgong: Ka Seheberu ke kgwedi ya Tebet. selemong sa bosupa sa puso ya kgosi Ahashuerushe, Esetere a iswa ho kgosi Ahashuerushe, ka tlung ya hae ya bokgosi.

17Kgosi ya rata Esetere ho feta basadi bohle, ya mo hauhela, ya kgahlwa ke yena ho feta barwetsana bohle. Yaba e mo rwesa mofapahlooho wa bofumahadi sebakeng sa Fashiti. 18Kgosi ya etsetsa mahosana a yona le bahlanka ba yona mokete o moholo, e leng mokete wa Esetere. Kgosi ya laela hore letsatsi leo e be la phomolo dinaheng tsa yona; ya fana le ka dimpho tse lokelang boemo ba kgosi.

Moredekai o pholosa kgosi

19Ha barwetsana ba se ba kgobokantswe kgetlo la bobedi, Moredekai o ne a dutse monyakong wa kgosi. 20Esetere o ne a eso ka a bolela hore o tswalwa kae, le hore na ke wa setjhaba sefe, ho ya kamoo Moredekai a ileng a mo laya kateng. Esetere a phetha taelo ya Moredekai, jwalokaha a ile a etsa ha a ne a mo hodisa.

21Hona matsatsing ao, ha Moredekai a dutse monyakong wa kgosi, mahaole a mabedi a kgosi, e leng Bigitane le Tereshe, e leng a mang a balebedi ba monyako, a halefa, mme a rera ho bolaya kgosi Ahashuerushe. 22Moredekai a utlwela morero ona, mme a tsebisa mofumahadi Esetere. Esetere a bolella kgosi taba ena lebitsong la Moredekai. 23Ha etswa patlisiso, mme ha fumanwa taba ena e le nnete. Banna bao ba babedi ba fanyehwa sefateng. Taba ena ya ngolwa Bukeng ya Diketsahalo, moo kgosi e ntseng e bona.