Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

51Etsisang Modimo, kaha le le bana ba hae ba ratehang. 2Phelang ka lerato, jwalokaha le Kreste a le ratile, mme a tela bophelo ba hae ka baka la lona, hore e be nyehelo le sehlabelo se monko o monate ho Modimo.Phal. 29:18
Pes. 40:7

3Empa ha e le bohlola, le tsohle tse ditshila, le meharo, di se ke tsa bolelwa le ho bolelwa hara lona, jwalokaha ho loketse bahalaledi. 4Ho se be dipolelo tse manyala, tsa bothoto, kapa tsa meswaso e mebe, e leng tse ronehang; ho mpe ho iswe diteboho ho Modimo. 5Tsebang hore bohle bao e leng dihlola, kapa ba ditshila, kapa ba meharo, hobane meharo ke ho sebeletsa modimo wa bohata, ha ba na ho ja lefa Mmusong wa Kreste le wa Modimo.

Phelang jwaloka bana ba lesedi

6Ho se be motho ya le thetsang ka dipolelo tsa lefeela, hobane ka baka la tse jwalo kgalefo ya Modimo e tlela ba sa mo mameleng. 7Le se sebedisane le batho ba jwalo.

8Pele le ne le le lefifing, empa kajeno le leseding, hobane le ba Morena. Phelang jwaloka bana ba lesedi. 9Ditholwana tsa lesedi ke tsohle tse molemo, tse lokileng le tsa nnete. 10Kgethang tse kgahlisang Morena. 11Le se ke la ikamahanya le mesebetsi e nyopang ya lefifi, le mpe le e nyatse. 12Tseo ba di etsang sephiring, le ho di bolela ho dihlong, 13empa tsohle di totobatswa ke lesedi. 14Tsohle tse bonahatswang ke lesedi di fetoha lesedi. Ke ka baka leo ho thweng:

“Tsoha, wena morabadi,

tsoha bafung,

mme Kreste o tla o bonesetsa.”

15Hlokomelang metsamao ya lona haholo; le se be dithoto, le mpe le be ba bohlale, 16le sebedise monyetla oo le o fumanang, hobane mehla ena e mebe.Bakl. 4:5
17Ka baka leo, se fetoheng mawatla, le mpe le utlwisise seo e leng thato ya Morena. 18Se tahweng ke jwala bo le isang boitahlong, le mpe le tlale Moya o Halalelang. 19Kgothatsanang ka dipesalema, difela le dipina tse halalelang; rokang Morena, mme le mminele dipesalema ka dipelong tsa lona. 20Kamehla lebohang Modimo Ntate ka baka la tsohle, ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste.Bakl. 3:16,17

21E mong a ikokobeletse e mong ka ho hlompha Kreste.

Banna le basadi ba bona

22Lona basadi, ikokobeletseng banna ba lona, jwalokaha le ikokobeletsa Morena,Bakl. 3:18
1 Pet. 3:1
23hobane monna ke hlooho ya mosadi, jwalokaha le Kreste e le hlooho ya Kereke. Ke yena mopholosi wa mmele, e leng kereke. 24Jwalokaha kereke e ikokobeletsa Kreste, ka mokgwa o jwalo basadi le bona ba ikokobeletse banna ba bona nthong tsohle.

25Le lona banna, ratang basadi ba lona, jwalokaha le Kreste a ratile kereke, mme a e teletse bophelo ba hae.Bakl. 3:19
1 Pet. 3:7
26O ratile ho e halaletsa, ka ho e hlwekisa ka tlhatsuo ya metsi, le ka lentswe, 27hore a tle a itlhophele kereke e kgabane, e se nang letheba, leha e le maswebe, leha e le tse ding tsa tse jwalo, e mpe e be e halalelang, e hlokang sekodi.

28Le banna ba tshwanetse ho rata basadi ba bona jwalo, jwaloka mmele ya bona hantle. Ya ratang mosadi wa hae o a ithata. 29Ha ho eso be motho ya kileng a hloya mmele wa hae, empa o ye a o fepe, a o baballe. Sena ke sona seo Kreste a se etsetsang kereke ya hae, 30e leng mmele wa hae oo re leng ditho tsa wona. 31Ka baka lena, monna o tla tlohela ntatae le mmae, a matahane le mosadi wa hae, mme ba babedi bao ba tla fetoha ntho e le nngwe.Tshim. 2:24
32Polelo ena ke sephiri se seholo, mme nna ke re e lekanya Kreste le kereke. 33Ha ho le jwalo, e mong le e mong wa lona a rate mosadi wa hae jwalokaha a ithata; mosadi le yena a homphe monna wa hae.

6

Bana le batswadi ba bona

61Lona bana, mamelang batswadi ba lona ka baka la Morena, hobane hona ke tshwanelo ya lona.Bakl. 3:20
2“Hlompha ntatao le mmao.” Ona ke molao wa pele o nang le tshepiso e reng: 3“O tla atleha, mme o phele halelele lefatsheng.”Phal. 20:12
Dipo. 5:16

4Le lona bo-ntata bana, le se ke la kgentsha bana ba lona, empa le ba hodisetse Morena ka ho ba kgalemela le ho ba ruta hantle.

Makgoba le beng ba wona

5Lona makgoba, mamelang beng ba lona ba lefatshe ka tshabo, le ka thothomelo, le ka botshepehi, jwaloka hoja le sebeletsa Kreste. 6Hona le se ke la ho etsa feela ha ba le teng, jwaloka ba ratang ho kgahlisa batho, empa jwaloka makgoba a Kreste a etsang thato ya Modimo ka pelo yohle. 7Le ba sebeletse ka moya o motle, jwaloka hoja le sebeletsa Morena, e seng batho. 8Tsebang hore motho ka mong o tla fumana moputso ho Morena, ka baka la tsohle tse lokileng tseo a di etsang, le haeba motho eo e le lekgoba kapa molokolohi.Bakl. 3:21-25

9Le lona beng ba makgoba, le a etse jwalo, le sa a sokele. Tsebang hore lona le wona le na le Morena a le mong mahodimong, ya sa yeng ka tshobotsi.Dipo. 10:17
Bakl. 3:25
4:1

Twantsho ya bokgopo

10Ke qetella ka ho re: Imatlafatseng ka matla a maholo a Morena. 11Hlomelang ka dihlomo tsohle tsa Modimo, hore le tle le tsebe ho qhela maraba a Diabolosi. 12Ha re lwane le motho wa nama le madi, empa re lwana le meya e busang, le e laolang, le e renang hodima lefatshe lena la lefifi, e leng meya e kgopo, e sebakeng. 13Ka baka leo, nkang dihlomo tsohle tsa Modimo, e le hore, mohla ho leng hobe, le tle le tsebe ho ema senna ho isa qetellong. 14Kahoo ebang malalaalaotswe, nnete e be leqhama la lona, ho loka ho sireletse difuba tsa lona,Esa. 11:5
59:17
15mafolofolo a ho bolela molaetsa o molemo wa kgotso, e be meqathatso ya lona.Esa. 52:7
Nah. 1:15
16Haholoholo tshwarang thebe ya tumelo eo ka yona le ka tsebang ho tima malakabe a metsu yohle e tukang ya E Mobe. 17Rwalang katiba ya tshepe ya pholoho, le tshware sabole ya Moya, e leng lentswe la Modimo.Esa. 11:4
49:2
59:17
Hos. 6:5
18Dithapelong le dikopong tsohle, le nne le rapele ka Moya ka nako tsohle. Le fadimehele ho rapella badumedi bohle ka tiisetso.

19Le nna le nthapelle hore ke newe ho bolela molaetsa o molemo, ke phatlalatse sephiri sa wona ka sebete. 20Leha ke le ditlamong, ke ntse ke le leqosa la wona. Nthapelleng hore ke tle ke bue ka molaetsa ona ka sebete, jwalokaha ke tlamehile.

Ditumediso tsa ho qetela

21Jwale, hore le tle le tsebe tsa ka, tseo ke di etsang, Tikikose ngwaneso ya ratehang, mosebeletsi ya tshepahalang wa Morena o tla le bolella tsona.Dik. 20:4
2 Tim. 4:12
22Ke mo rometse hona hoo ho lona, hore le tle le tsebe tsa rona, mme a kgothatse dipelo tsa lona.Bakl. 4:7,8

23Kgotso, le lerato, le tumelo, tse tswang ho Modimo Ntate le ho Morena Jesu Kreste, di ke di be le bana babo rona bohle. 24Mohau o ke o be le bohle ba ratang Morena wa rona Jesu Kreste ka lerato le sa feleng.