Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Bohlale

71Bitso le letle

le feta menkwane ka ho rateha,

tsatsi la lefu

le molemo ho feta la tswalo.Mae. 28:1

2Ho molemo ho etela

lapa le aparetswe ke bofifi,

ho ena le ho etela

lapa la moketeko,

hoba lefu ke pheletso

ya motho ka mong;

ba phelang

hona ba ho nahane hantle.

3Maswabi a molemo ho feta ditsheho;

pelo e ka thaba

fahleho se ntse se swabile.

4Pelo tsa bahlalefi

di lapeng la bofifi,

pelo tsa dithoto

di lapeng la menyanyako.

5Ho molemo

ho mamela kgalemo ya mohlalefi,

ho ena le ho mamela

pina ya dithoto.

6Meutlwa ha e beseletsa

pitsa e a qhoma;

tsheho la dithoto le lona le jwalo.

Hona le hona

ke lefeela la mafeela.

7Mohlalefi wa mohatelli

o a thotofala,

tjotjo yona e senya pelo ya motho.

8Pheletso ya taba e molemo

ho feta qaleho ya yona,

momamelli o molemo

ho feta moikakasi.

9O se itlwaetse ho halefa kapele,

thoto di kwetlile kgalefo

ka difubeng tsa tsona.Jak. 1:19

10Se ke wa re:

“Ke hobaneng ha tshiu tsa kgale

di bile molemo ho feta tsa kajeno?”

Ho botsa potso ena

ke ho hloka bohlale.

11Bohlale bo molemo jwaloka lefa,

bo atlehisa batho

ba ntseng ba phela.

12Bohlale bo a sireletsa,

tjhelete e a sireletsa;

molemo o moholo wa tsebo ke ona:

Ba ruileng,

bohlale bo ba nea bophelo.

13Ako tadime mesebetsi ya Modimo:

Se kgopamisitsweng ke Modimo,

se ka kgopamollwa ke mang?

14Mohla tsatsi la thabo

nyakalla le wena,

mohla tsatsi la mahlonoko

ako hopole sena:

Matsatsi ana, bobedi,

a entswe ke Modimo;

kahoo tsa kamoso

motho a ke ke a di tseba.

15Bophelong bona ba ka ba lefeela ke bone dintho tsena:

Motho o a shwa

leha a ntsa lokile,

motho o a tsofala

leha a ntsa le kgopo.

16Se itokafatse

ho feta tekanyo,

kapa wa itlhalefisa

ho feta tekanyo;

ebe o ipolaelang

ka ho etsa jwalo?

17Se be kgopo ho tlola moedi,

le teng o se ke wa iketsa sethoto;

o tla bo shwellang

pele ho nako ya hao?

18Molemo ke ho itshwarella

ka polelo ya pele,

le ya bobedi o se ka e nyahlatsa;

ya tshabang Modimo

o phema tsietsi tsena bobedi!

19Bohlale bo matlafatsa motho,

motho wa mohlalefi,

a fete babusi ba motse

ba le leshome.

20Ha ho ya lokileng mona lefatsheng,

ya etsang ho molemo,

ya sa etseng sebe.

21Se mamele dipuo tsohle tsa batho,

esere wa utlwa mohlanka wa hao

a o rohaka.

22Le wena ka pelong o tseba hantle,

ke ka makgetlo

ba bang le wena o ba rohaka.

23Ka bohlale, tsena tsohle ke di lekile, ka re:

“Le nna ke sa tla be ke hlalefe!”

Empa bohlale ke sitwa ho bo fihlela.

24Seo se hole, se tebileng hakaalo,

ebe ya ka se sibollang ke mang?

25Ka pelong

ka labalabela ho batla tsebo,

ho fuputsa le ho sibolla bohlale,

ho fumana mabaka

a boleng ba dintho;

ho tseba ha bokgopo e le bothoto,

bothoto bona e le bohlanya.

26Mosadi ya tshwasang

ka maqiti a hae,

eo pelo ya hae e tshwanang le sefi,

matsoho a hae a kang mahlaahlela,

ka fumana a tshabeha ho feta le lefu.

Ya kgahlisang Modimo

o tla phonyoha atleng tsa hae,

athe moetsadibe yena o tla tshwaswa.

27“Ako bone mona,” ho rialo Moruti, “seo ke se sibolotseng ke sena:

“Ha ke ntse ke nahana taba ka nngwe,

ho fumana mabaka

a boleng ba dintho;

28ha ke ntse ke fuputsa,

ke sa fumane letho,

ka fumana monna wa banna

ho ba sekete,

hara basadi teng

ha ke a fumana le ya mong!

29Seo ke se fumaneng feela ke sena:

Modimo o bopile motho a lokile,

batho ba iqapetse

mamenemene a mangata.”

8

81Ya tshwanang le mohlalefi

ke mang?

Ya tsebang ho hlalosa dintho

ke mang?

Bohlale bo edisa fahleho sa motho,

ho tsunkana ha sona ebe ho a fetoha.

Hlomphang kgosi

2Ke re ho lona: Hlomphang taelo ya kgosi, hobane le entse kano kapele ho Modimo. 3Le se no potlakela ho tloha kapele ho kgosi, le se ke la ngangella tabeng e mpe, hobane kgosi e etsa seo e se ratang. 4Kaha lentswe la kgosi le ena le matla, ke mang ya ka reng ho yona: “Jwale o etsang?”

5Ya hlomphang taelo ya kgosi

a ke ke a tswa kotsi,

mohlalefi o tseba

hore nako ya kahlolo e teng.

6Ntho ka nngwe

e na le nako ya kahlolo ya yona,

empa bokgopo ba motho

bo mo imela haholo.

7Motho ha a na tsebo

ya tse tla etsahala;

tsa maisao

a ka di senolelwa ke mang?

8Motho ha a na matla

a ho busa moya wa hae,

kapa a ho laola

tsatsi la lefu la hae;

ha ntwa e kopane

ha ho bewe dihlomo fatshe,

bokgopo bo ke ke ba lokolla

ba bo etsang!

9Tsena tsohle ke ile ka di elellwa, ha ke ntse ke nahana dintho tsohle tse etswang mona lefatsheng. Ka hlokomela kamoo motho e mong a iketsang mmampodi kateng hodima ba bang, mme a ba hlokofatsa. 10Ka bona le ba kgopo ba epelwa, bona ba neng ba ye ba kene ba be ba tswe sebakeng se halalelang, mme baahi ba motse ba ba rorisetse tseo ba di entseng. Hona le hona ke lefeela.

11Ka baka la hobane ba kgopo ba dieha ho ahlolwa, batho ba ikemiseditse ho etsa bobe ka sebete. 12Leha moetsadibe a ka etsa bokgopo halekgolo, yaba o phela halele, feela ke tseba hantle hore ba tshabang Modimo, ba mo hlomphang, ke bona ba tla phela hamonate. 13Empa ya kgopo a ke ke a phela hamonate, le matsatsi a bophelo ba hae a ke ke a lelefala jwaloka seriti, hobane yena ha a tshabe Modimo.

14Ho na le mafeela a etsahalang mona lefatsheng. Batho ba lokileng ba fumana se lokelang ba kgopo, athe ba kgopo ba fumana se lokelang ba lokileng. Hona le hona ke lefeela. 15Ka baka lena ke thoholetsa boithabiso, hobane mona lefatsheng ha ho ntho e molemo ho motho, haese hore a je, a nwe, mme a nyakalle. O tla nne a nyakalle jwalo ha a le mosebetsing wa hae, ka matsatsi wohle a ho phela ha hae, ao Modimo a mo neileng wona mona lefatsheng.

16Ha ke ntse ke labalabela ho tseba bohlale le ho hlahloba mesebetsi e etswang mona lefatsheng, ka elellwa hore bosiu le motsheare motho ha a robale, 17mme ka bona le mesebetsi yohle ya Modimo. Ka elellwa hore ha ho motho ya utlwisisang se etsahalang mona lefatsheng. Le hoja motho a leka kahohle ho fuputsa mesebetsi ena, o sitwa ho e fihlela. Leha mohlalefi a ithetsa ka ho re yena o a tseba, empa a ke ke a ba a e utlwisisa.

9

Pheletso ya bohle e a tshwana

91Tsena tsohle ke ile ka di nahana, ka leka ho di hlalosa, ka fumana hore ba lokileng le ba bohlale, hammoho le mesebetsi ya bona, ba matsohong a Modimo. Hore na ba a ratwa kapa ba hloilwe, le teng ha ba tsebe; motho ha a tsebe se mo tlelang. 2Bohle ba hlahelwa ke ntho e tshwanang: Ya lokileng le ya kgopo, ya molemo le e mobe, ya hlwekileng le ya sa hlwekang, ya etsang mahlabelo le ya sa etseng mahlabelo. Ya etsang hantle o tshwana le moetsadibe; ya hlapanyang o tshwana le ya sa hlapanyeng.

3Bona ke bona bobe bo teng dinthong tsohle tse etsahalang mona lefatsheng. Bohle ba hlahelwa ke ntho e tshwanang. Dipelo tsa batho di tletse bokgopo, di bile di na le bohlanya ha batho bao ba sa ntsane ba phela, mme hamorao ba balellwa le bafu. 4Ya ntseng a phela o sa na le letshepa, hobane le ntja e phelang e molemo ho feta tau e shweleng.

5Ba phelang bona

ba a tseba hore ba tla shwa,

athe bafu bona

ha ho letho leo ba le tsebang,

moputso le wona

ha ba ka ke ba o fumana,

esita le ho hopolwa

ha ba sa hopolwa.

6Lerato le lehloyo le lefufa la bona,

tsena tsohle di timetse le bona;

ha ba ka ke ba hlola

ba eba le kabelo

ho tsohle tse etswang

mona lefatsheng.

7Eya, o itjelle dijo ka thabo,

o inwelle veine o nyakaletse,

hoba Modimo o sa kgahlisitswe

ke ketso tsa hao.

8Kamehla o apare aparo tse tshweu,

kamehla hlooho ya hao

e tlotswe ka ole.

9Ka matsatsi wohle a bophelo ba hao ba lefeela, boo Modimo a o neileng bona mona lefatsheng, e leng matsatsi a se nang thuso, iphelele ka thabo le mosadi wa hao eo o mo ratang. Ona ke wona moputso oo o o fumanang ha o ntse o phela, mme o sebetsa ka thata mona lefatsheng. 10Tsohle tseo o ka di etsang, o di etse ka matla a hao kaofela, hobane lebitleng, moo o yang teng, ha ho sa na mosebetsi, kapa merero, kapa tsebo, kapa bohlale.

11Ke bone ho hong hape mona lefatsheng:

Ba lebelo

hase bona ba siyang kamehla,

dinatla

hase tsona tse hlolang kamehla,

ba bohlale

hase bona ba tjhayang kamehla,

ba masene

hase bona ba ruang kamehla,

bahlalefi ha ba dule

tulo tse phahameng kamehla;

menyetla e tlela bohle

ka dinako tsa yona.

12Hape ha ho motho ya tsebang hore na nako ya hae e tla tla neng:

Jwalokaha tlhapi di tshwaswa

ke tlowa le sehloho,

kapa dinonyana di tshwaswa

ke leraba,

batho le bona ba tshwaswa

ke nako tse mahlonoko,

di ba tsometse ba sa lebella letho.

Bohlale bo molemo ho feta bothoto

13Ke bone bohlale bona bo bong hape mona lefatsheng, mme ha ke bo tadima ke bona bo le boholo: 14Ho kile ha eba le motsana o nang le baahi ba seng bakae. Yaba kgosi e nngwe a matla e a o futuhela, e o etsetsa thibella, e haha marako ho o potapota. 15Motsaneng oo ho ne ho ena le monna e mong ya futsanehileng, ya bohlale, eo ka bohlale ba hae a ileng a o lopolla; feela ha ho ya kileng a mo hopola. 16Yaba ke re: “Bohlale bo molemo ho feta bonatla!” Empa bohlale ba monna ya futsanehileng bo a nyediswa, le dipolelo tsa hae ha di mamelwe.

17Polelo tse bonolo,

tse buuwang ke mohlalefi,

di molemo ho feta mehoo

ya ya busang dithoto.

18Bohlale bo molemo

ho feta hlomo tsa ntwa,

modibe ya mong

o senya tse ngata tse molemo.