Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Bohlale

71Bitso le letle

le feta menkwane ka ho rateha,

tsatsi la lefu

le molemo ho feta la tswalo.Mae. 28:1

2Ho molemo ho etela

lapa le aparetswe ke bofifi,

ho ena le ho etela

lapa la moketeko,

hoba lefu ke pheletso

ya motho ka mong;

ba phelang

hona ba ho nahane hantle.

3Maswabi a molemo ho feta ditsheho;

pelo e ka thaba

fahleho se ntse se swabile.

4Pelo tsa bahlalefi

di lapeng la bofifi,

pelo tsa dithoto

di lapeng la menyanyako.

5Ho molemo

ho mamela kgalemo ya mohlalefi,

ho ena le ho mamela

pina ya dithoto.

6Meutlwa ha e beseletsa

pitsa e a qhoma;

tsheho la dithoto le lona le jwalo.

Hona le hona

ke lefeela la mafeela.

7Mohlalefi wa mohatelli

o a thotofala,

tjotjo yona e senya pelo ya motho.

8Pheletso ya taba e molemo

ho feta qaleho ya yona,

momamelli o molemo

ho feta moikakasi.

9O se itlwaetse ho halefa kapele,

thoto di kwetlile kgalefo

ka difubeng tsa tsona.Jak. 1:19

10Se ke wa re:

“Ke hobaneng ha tshiu tsa kgale

di bile molemo ho feta tsa kajeno?”

Ho botsa potso ena

ke ho hloka bohlale.

11Bohlale bo molemo jwaloka lefa,

bo atlehisa batho

ba ntseng ba phela.

12Bohlale bo a sireletsa,

tjhelete e a sireletsa;

molemo o moholo wa tsebo ke ona:

Ba ruileng,

bohlale bo ba nea bophelo.

13Ako tadime mesebetsi ya Modimo:

Se kgopamisitsweng ke Modimo,

se ka kgopamollwa ke mang?

14Mohla tsatsi la thabo

nyakalla le wena,

mohla tsatsi la mahlonoko

ako hopole sena:

Matsatsi ana, bobedi,

a entswe ke Modimo;

kahoo tsa kamoso

motho a ke ke a di tseba.

15Bophelong bona ba ka ba lefeela ke bone dintho tsena:

Motho o a shwa

leha a ntsa lokile,

motho o a tsofala

leha a ntsa le kgopo.

16Se itokafatse

ho feta tekanyo,

kapa wa itlhalefisa

ho feta tekanyo;

ebe o ipolaelang

ka ho etsa jwalo?

17Se be kgopo ho tlola moedi,

le teng o se ke wa iketsa sethoto;

o tla bo shwellang

pele ho nako ya hao?

18Molemo ke ho itshwarella

ka polelo ya pele,

le ya bobedi o se ka e nyahlatsa;

ya tshabang Modimo

o phema tsietsi tsena bobedi!

19Bohlale bo matlafatsa motho,

motho wa mohlalefi,

a fete babusi ba motse

ba le leshome.

20Ha ho ya lokileng mona lefatsheng,

ya etsang ho molemo,

ya sa etseng sebe.

21Se mamele dipuo tsohle tsa batho,

esere wa utlwa mohlanka wa hao

a o rohaka.

22Le wena ka pelong o tseba hantle,

ke ka makgetlo

ba bang le wena o ba rohaka.

23Ka bohlale, tsena tsohle ke di lekile, ka re:

“Le nna ke sa tla be ke hlalefe!”

Empa bohlale ke sitwa ho bo fihlela.

24Seo se hole, se tebileng hakaalo,

ebe ya ka se sibollang ke mang?

25Ka pelong

ka labalabela ho batla tsebo,

ho fuputsa le ho sibolla bohlale,

ho fumana mabaka

a boleng ba dintho;

ho tseba ha bokgopo e le bothoto,

bothoto bona e le bohlanya.

26Mosadi ya tshwasang

ka maqiti a hae,

eo pelo ya hae e tshwanang le sefi,

matsoho a hae a kang mahlaahlela,

ka fumana a tshabeha ho feta le lefu.

Ya kgahlisang Modimo

o tla phonyoha atleng tsa hae,

athe moetsadibe yena o tla tshwaswa.

27“Ako bone mona,” ho rialo Moruti, “seo ke se sibolotseng ke sena:

“Ha ke ntse ke nahana taba ka nngwe,

ho fumana mabaka

a boleng ba dintho;

28ha ke ntse ke fuputsa,

ke sa fumane letho,

ka fumana monna wa banna

ho ba sekete,

hara basadi teng

ha ke a fumana le ya mong!

29Seo ke se fumaneng feela ke sena:

Modimo o bopile motho a lokile,

batho ba iqapetse

mamenemene a mangata.”