Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

61Ho na le bobe bo bong boo ke bo boneng mona lefatsheng, mme bo imela batho haholo. 2Modimo o fa motho leruo, matlotlo le tlotla, hoo a sa haellweng ke letho la tseo a di labalabelang, empa Modimo ha a ke a mo fa matla a hore tsena a di je, ebe di jewa ke motho e mong. Hona ke lefeela, ke bobe bo otlang pelo.

3Ha monna a ka tswala bana ba lekgolo, mme a phela dilemo tse ngata, ha ho tsotellehe hore na o phela halelele hakae, haeba a ke ke a ithabisa ka maruo ao a hae, le phupu ya hae ya eba e tlontlollang, nna ke re sefolotsana se lehlohonolo ho mo feta. 4Ho tswalwa ha sona ke lefeela, se shwella lefifing, lebitso la sona ha le tsejwe. 5Le hoja se sa ka sa bona letsatsi, leha e le ho le tseba, se phomotse hamonate ho feta motho eo. 6Leha a ka phela dilemo tse dikete tse pedi, mme a se ke a ithabisa ka maruo a hae, feela o ya sebakeng se le seng le sefolotsana seo.

7Tshebetso yohle ya motho

ke ho lemisetsa mmetso,

takatso tsa hae tsona

ha di ke di kgotsofala.

8Mohlalefi o feta

ya sethoto ka eng?

Mofutsana o fumanang

ka ho tseba ho phela le batho?

9Molemo ke ho kgotsofalla

seo o se bonang,

ho ena le hore

takatso ya hao e kgelekgethe.

Hona le hona

ke lefeela le mafeela,

ho tshwana

le ho lelekisa moya feela.

10Seo motho a leng sona

kgale se tsejwa,

kgale ho tsejwa

hore motho ke motho;

ha ho motho ya ka hwebeshanang,

le senatla se mo feta ka matla.

11Ho bebera haholo

ke ho bua mafeela;

jwale ebe motho

ho ka mo ruisa eng?

12Ke mang ya ka tsebang se molemo ho motho bophelong boo bo bokgutshwanyane, boo a fetang ho bona jwalokaha eka ke seriti? Ke mang ya ka mmolellang se tla etsahala moo lefatsheng ha yena a se a iketse?