Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Tsohle di beetswe dinako

31Dintho tsohle

di beetswe dinako tsa tsona,

nako tsa ho etsa tsohle

mona lefatsheng:Mor. 8:6

2Ke nako ya ho tswalwa

le nako ya ho shwa,

nako ya ho hloma

le nako ya ho hlomola;

3nako ya ho bolaya

le nako ya ho fodisa,

nako ya ho heletsa

le nako ya ho haha;

4nako ya ho lla

le nako ya ho tsheha,

nako ya maswabi

le nako ya mohobelo;

5nako ya ho lahla majwe

le nako ya ho a phutha,

nako ya ho akana

le nako ya ho se akane;

6nako ya ho batla

le nako ya ho tela,

nako ya ho boloka

le nako ya ho lahla;

7nako ya ho tabola

le nako ya ho roka,

nako ya ho kgutsa

le nako ya ho bua;

8nako ya ho rata

le nako ya ho hloya,

nako ya ntwa

le nako ya kgotso.

9Mosebetsi oo motho a o fufulellwang o mmuseletsa eng? 10Ke bone mosebetsi o boima oo Modimo a o neileng batho hore ba o sebetse. 11O entse hore ntho e nngwe le e nngwe e lokele nako ya yona; o neile batho takatso ya ho tseba tsa kgale le tse tlang ho tla, empa ha ba na ho fihlela kutlwisiso ya seo Modimo a se entseng ho tloha tshimolohong ho isa qetellong.Mor. 3:17

12Ke a tseba hore ha ho letho le molemo ho motho, haese feela ho ithabisa le ho etsa tse ntle ha a sa ntsane a phela.Mor. 2:24
13Ha motho ka mong a eja, a enwa, a fumane tse molemo ka mesebetsi ya hae, hoo ke mpho ya Modimo. 14Ke tseba le hore tsohle tseo Modimo a di etsang di tla hlola kamehla yohle. Ha ho letho leo motho a ka le eketsang kapa a le fokotsa ho tsona. Modimo o etsa tsena hore batho ba tle ba mo tshabe.

15Tse teng ha di qale ho ba teng,

tse tla ba teng di bile teng pele;

Modimo o etsa hore tsohle di sene,

di suthelane sebaka.

Toka ha e yo lefatsheng

16Mona lefatsheng

ka boela ka bona hona:

Sebakeng sa kahlolo

ka bona bokgopo,

sebakeng sa toka

ka bona bokgopo.

17Yaba ke bua ka pelo, ke re:

“Modimo o tla ahlola

ya lokileng le ya kgopo;

ntho ka nngwe

e na le nako ya yona,

ketso ka nngwe

e na le nako ya yona.”

18Ka boela ka bua ka pelo, ka re: “Modimo o bea batho tekong, hore ba tle ba lemohe hore ba tshwana le diphoofolo. 19Tse hlahelang diphoofolo di hlahela le batho. Pheletso ya bona e tshwana le ya diphoofolo; batho ba shwa jwaloka diphoofolo. Motho o phefumoloha moya o tshwanang le oo phoofolo e o phefumolohang. Motho ha a fete phoofolo ka letho, hobane tsohle ke lefeela. 20Ntho tsohle di fella nqa e le nngwe; tsohle di tswa leroleng, mme tsohle di kgutlela leroleng. 21Ke mang ya tsebang hore na moya wa motho o nyolohela hodimo, wa phoofolo wona o theohela tlasa lefatshe?”

22Ka baka leo ke bone hore ha ho letho le molemo ho feta hore motho a ithabise ka tseo a di entseng, hobane hoo ke yona kabelo ya hae. Ke mang ya ka etsang hore motho a bone tse tla etsahala ha a se a shwele?