Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Tsohle ke lefeela

11Tsena ke dipolelo tsa Moruti, mora wa Davida, eo e neng e le kgosi motseng wa Jerusalema:

2“Lefeela la mafeela,”

ho rialo Moruti;

“lefeela la mafeela,

tsohle ke lefeela!”

3Motho o boellwa keng

mosebetsing wohle wa hae,

oo a o sebetsang

ka thata lefatsheng?

4Moloko o a hlaha,

moloko o a feta,

fatshe lona le hlola kamehla yohle.

5Tsatsi le a tjhaba,

tsatsi le a dikela,

le potlake hape

ho kgutlela botjhabela.

6Moya o fokela borwa,

o fokele leboya,

o potolohe jwalo,

o kgutlele moo o tswang teng.

7Dinoka tsohle

di phallela lewatleng,

empa lewatle ha le ke le tlala.

Moo dinoka di phallelang teng,

ke moo di phallelang teng kamehla.

8Dintho tsohle di tena motho,

di tena ho feta polelo ya motho;

leihlo la motho

ha le tenehe ke ho bona,

tsebe ha e tlale tseo e di utlwang.

9Se bileng teng se tla ba teng hape,

se kileng sa etswa se tla etswa hape;

ha ho letho le letjha mona lefatsheng.

10Na letho le teng

leo ho ka thweng ka lona:

“Bona mona, hona ke ho hotjha?”

Ho bile teng mehleng ya kgale,

ho bile teng pele ho mehla ya rona.

11Baholoholo ba kgale

ha ba sa hopolwa;

esita le bao

e leng hona ba tla tla,

bahlahlami ba bona

ba ke ke ba ba hopola!

Ho batla bohlale ha ho thuse letho

12Nna, Moruti, ke ne ke le kgosi ya Iseraele, motseng wa Jerusalema. 13Ka ineela ka pelo ya ka yohle ho batla le ho fuputsa ka bohlale, dintho tsohle tse etswang mona lefatsheng. Modimo o neile batho mosebetsi ona o boima hore ba o sebetse ka thata. 14Ke bone mesebetsi yohle e etswang mona lefatsheng, empa kaofela ha yona ke mafeela a tshwanang le ho lelekisa moya.

15Ho kgopameng

ho ke ke ha kgopamollwa,

ho seng teng

ho ke ke ha ba ha balwa.

16Yaba ke bua ka pelo, ke re: “Ako bone, ke tumme haholo ka ho hlalefa ho feta bohle ba kileng ba busa motseng wa Jerusalema pele ho nna. Ke na le tsebo e ngata ya bohlale le ya thuto.”1 Dikg. 4:29-31
17Ka ikemisetsa ho ithuta hore ke utlwisise bohlale le bohlanya le bothoto, empa ka elellwa hore le hona e ntse le ho lelekisa moya feela.

18Bohlale bo bongata

bo tlisa mahlomola a mangata,

ya eketsang tsebo

o ikekeletsa maswabi.

2

Menyaka le maruo ke lefeela

21Ka bua ka pelo, ka re: “Ke tla leka ho itukubetsa hara menyaka, ke ithabise.” Empa ka fumana hore le hona e ntse le lefeela. 2Yaba ke re: “Ditshebo ke bohlanya! Monyaka wona o thusang?” 3Pelong ya ka ka rera ho ithabisa ka veine, feela ke ntse ke sebetsa ka bohlale; ka rera le ho kgomarela bothoto, hore ke tle ke fumane se leng molemo, seo batho ba ka se etsang mona lefatsheng ka nako yohle ya bophelo ba bona.

4Ka iketsetsa mesebetsi e meholo, ka ikgahela matlo, ka itemela masimo a ka a morara. 5Ka iketsetsa dirapa tsa dipalesa le tsa difate, ka lema difate tse behang mefuta yohle ya ditholwana. 6Ka iketsetsa matshana ao ka metsi a wona ke nwesetsang difate tse lemilweng. 7Ka ithekela makgoba le makgabunyane, mme makgoba a mang a tswallwa lapeng ha ka. Ka rua haholo, ka ba le mehlape ya dikgomo le ya dikgutshwane ho feta bohle ba ileng ba eba teng Jerusalema pele ho nna.1 Dikg. 4:23
8Ka ipokellela silefera le kgauta, le matlotlo a dikgosi le a dinaha tse pusong ya ka. Ka iphumanela dibini tsa banna le tsa basadi, le dintho tsohle tseo batho ba ka ithabisang ka tsona, le basadi ba bangata.

2:4-8 —
1 Dikg. 10:23-27
2 Dik. 9:22-27
9Kahoo ka tuma haholo, ka feta bohle ba bileng teng Jerusalema pele ho nna, mme ka dula ke ntse ke le bohlale.1 Dik. 29:25

10Ha ke a ka ka itima

melakatswana yohle,

ha ke a ka ka ithibela

menyaka yohle.

Ke ne ke thabela tsohle

tsa mofufutso wa ka,

hona e le moputso

wa mofufutso wa phatla ya ka.

11Ha ke tadima mesebetsi

ya matsoho a ka,

le ho fufulelwa ha ka

ha ke e sebetsa,

tsohle e ne le lefeela

le kang ho lelekisa moya!

Ha ho na moputso mona lefatsheng!

Bohlale le bothoto ke lefeela

12Maikutlong a ka ka nahana bohlale,

ka nahana bohlanya

le bona bothoto.

Mohlahlami wa kgosi

a ka etsang hape,

haese feela ho etsa

se seng se entswe?

13Ka bona hore bohlale

bo molemo ho feta bothoto,

jwalokaha lesedi

le le molemo ho feta lefifi.

14Ya bohlale o na le mahlo a tjhatsi,

athe sethoto se itsamaela lefifing.

Ha e le nna ka hlokomela hona:

Bohle pheletso ya bona e a tshwana.

15Jwale ka bua ka pelo, ka re:

“Se hlahelang sethoto

le nna se tla ntlhahela;

ke fumanang

ka ho ba bohlale haholo?”

Ka bua ka pelo, ka re:

“Hona le hona e ntse le lefeela!”

16Ya bohlale,

ho tshwana le ya sethoto,

a ke ke a hopolwa

kamehla le mehla;

ka nako e tlang

bobedi ba tla lebalwa.

Mohlalefi o shwa

jwalokaha thoto se eshwa!

Ho sebetsa ka thata ke lefeela

17Yaba ke hloya bophelo, hobane mosebetsi o etswang mona lefatsheng o no le bohloko ho nna. Kaofela ha wona ke lefeela le tshwanang le ho lelekisa moya feela. 18Ka hloya mesebetsi yohle eo ke e entseng mona lefatsheng, hobane ke tlameha ho e siela ya tla ntlhahlama. 19Ke mang ya tsebang haeba eo o tla ba bohlale kapa e be sethoto? Leha ho le jwalo o tla laola mesebetsi yohle eo ke e entseng mona lefatsheng ka matla a ka le ka bohlale ba ka. Hona le hona ke lefeela. 20Kahoo ka itshwabela ka baka la mesebetsi yohle eo ke e entseng mona lefatsheng. 21Motho a ka sebetsa ka bohlale ba hae le ka tsebo le ka toka, empa tsena o tla di siya e le lefa la ya sa di sebeletsang. Hona le hona ke lefeela le bomadimabe bo boholo. 22Motho o boellwa keng ka mosebetsi wohle o boima, o mo kgathatsang, oo a o etsang mona lefatsheng? 23Matsatsi wohle a bophelo ba hae ke a ditsietsi, mme mosebetsi wa hae o tletse maswabi. E, bosiu ha a phomole, mme hona le hona ke lefeela.Jobo 5:7
14:1

24Ha ho letho le molemo leo motho a ka le etsang, haese hore a je, a nwe, a ithabise ka tseo a di sebeditseng. Empa le teng ke ile ka bona hore tsena o di newa ke Modimo,Mor. 3:13
5:18
9:7
Luka 12:19
1 Bakr. 15:32
25hobane ntle ho Modimo, ke mang ya ka jang, mme a ithabisa? 26Modimo o nea motho ya mo kgahlisang bohlale le tsebo le thabo, empa moetsadibe o newa mosebetsi o boima wa ho bokella le ho boloka matlotlo, a tle a a siele ya kgahlisang Modimo. Hona le hona ke lefeela le tshwanang le ho lelekisa moya feela.Jobo 32:8
Mae. 2:6

3

Tsohle di beetswe dinako

31Dintho tsohle

di beetswe dinako tsa tsona,

nako tsa ho etsa tsohle

mona lefatsheng:Mor. 8:6

2Ke nako ya ho tswalwa

le nako ya ho shwa,

nako ya ho hloma

le nako ya ho hlomola;

3nako ya ho bolaya

le nako ya ho fodisa,

nako ya ho heletsa

le nako ya ho haha;

4nako ya ho lla

le nako ya ho tsheha,

nako ya maswabi

le nako ya mohobelo;

5nako ya ho lahla majwe

le nako ya ho a phutha,

nako ya ho akana

le nako ya ho se akane;

6nako ya ho batla

le nako ya ho tela,

nako ya ho boloka

le nako ya ho lahla;

7nako ya ho tabola

le nako ya ho roka,

nako ya ho kgutsa

le nako ya ho bua;

8nako ya ho rata

le nako ya ho hloya,

nako ya ntwa

le nako ya kgotso.

9Mosebetsi oo motho a o fufulellwang o mmuseletsa eng? 10Ke bone mosebetsi o boima oo Modimo a o neileng batho hore ba o sebetse. 11O entse hore ntho e nngwe le e nngwe e lokele nako ya yona; o neile batho takatso ya ho tseba tsa kgale le tse tlang ho tla, empa ha ba na ho fihlela kutlwisiso ya seo Modimo a se entseng ho tloha tshimolohong ho isa qetellong.Mor. 3:17

12Ke a tseba hore ha ho letho le molemo ho motho, haese feela ho ithabisa le ho etsa tse ntle ha a sa ntsane a phela.Mor. 2:24
13Ha motho ka mong a eja, a enwa, a fumane tse molemo ka mesebetsi ya hae, hoo ke mpho ya Modimo. 14Ke tseba le hore tsohle tseo Modimo a di etsang di tla hlola kamehla yohle. Ha ho letho leo motho a ka le eketsang kapa a le fokotsa ho tsona. Modimo o etsa tsena hore batho ba tle ba mo tshabe.

15Tse teng ha di qale ho ba teng,

tse tla ba teng di bile teng pele;

Modimo o etsa hore tsohle di sene,

di suthelane sebaka.

Toka ha e yo lefatsheng

16Mona lefatsheng

ka boela ka bona hona:

Sebakeng sa kahlolo

ka bona bokgopo,

sebakeng sa toka

ka bona bokgopo.

17Yaba ke bua ka pelo, ke re:

“Modimo o tla ahlola

ya lokileng le ya kgopo;

ntho ka nngwe

e na le nako ya yona,

ketso ka nngwe

e na le nako ya yona.”

18Ka boela ka bua ka pelo, ka re: “Modimo o bea batho tekong, hore ba tle ba lemohe hore ba tshwana le diphoofolo. 19Tse hlahelang diphoofolo di hlahela le batho. Pheletso ya bona e tshwana le ya diphoofolo; batho ba shwa jwaloka diphoofolo. Motho o phefumoloha moya o tshwanang le oo phoofolo e o phefumolohang. Motho ha a fete phoofolo ka letho, hobane tsohle ke lefeela. 20Ntho tsohle di fella nqa e le nngwe; tsohle di tswa leroleng, mme tsohle di kgutlela leroleng. 21Ke mang ya tsebang hore na moya wa motho o nyolohela hodimo, wa phoofolo wona o theohela tlasa lefatshe?”

22Ka baka leo ke bone hore ha ho letho le molemo ho feta hore motho a ithabise ka tseo a di entseng, hobane hoo ke yona kabelo ya hae. Ke mang ya ka etsang hore motho a bone tse tla etsahala ha a se a shwele?