Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

Pheletso ya bohle e a tshwana

91Tsena tsohle ke ile ka di nahana, ka leka ho di hlalosa, ka fumana hore ba lokileng le ba bohlale, hammoho le mesebetsi ya bona, ba matsohong a Modimo. Hore na ba a ratwa kapa ba hloilwe, le teng ha ba tsebe; motho ha a tsebe se mo tlelang. 2Bohle ba hlahelwa ke ntho e tshwanang: Ya lokileng le ya kgopo, ya molemo le e mobe, ya hlwekileng le ya sa hlwekang, ya etsang mahlabelo le ya sa etseng mahlabelo. Ya etsang hantle o tshwana le moetsadibe; ya hlapanyang o tshwana le ya sa hlapanyeng.

3Bona ke bona bobe bo teng dinthong tsohle tse etsahalang mona lefatsheng. Bohle ba hlahelwa ke ntho e tshwanang. Dipelo tsa batho di tletse bokgopo, di bile di na le bohlanya ha batho bao ba sa ntsane ba phela, mme hamorao ba balellwa le bafu. 4Ya ntseng a phela o sa na le letshepa, hobane le ntja e phelang e molemo ho feta tau e shweleng.

5Ba phelang bona

ba a tseba hore ba tla shwa,

athe bafu bona

ha ho letho leo ba le tsebang,

moputso le wona

ha ba ka ke ba o fumana,

esita le ho hopolwa

ha ba sa hopolwa.

6Lerato le lehloyo le lefufa la bona,

tsena tsohle di timetse le bona;

ha ba ka ke ba hlola

ba eba le kabelo

ho tsohle tse etswang

mona lefatsheng.

7Eya, o itjelle dijo ka thabo,

o inwelle veine o nyakaletse,

hoba Modimo o sa kgahlisitswe

ke ketso tsa hao.

8Kamehla o apare aparo tse tshweu,

kamehla hlooho ya hao

e tlotswe ka ole.

9Ka matsatsi wohle a bophelo ba hao ba lefeela, boo Modimo a o neileng bona mona lefatsheng, e leng matsatsi a se nang thuso, iphelele ka thabo le mosadi wa hao eo o mo ratang. Ona ke wona moputso oo o o fumanang ha o ntse o phela, mme o sebetsa ka thata mona lefatsheng. 10Tsohle tseo o ka di etsang, o di etse ka matla a hao kaofela, hobane lebitleng, moo o yang teng, ha ho sa na mosebetsi, kapa merero, kapa tsebo, kapa bohlale.

11Ke bone ho hong hape mona lefatsheng:

Ba lebelo

hase bona ba siyang kamehla,

dinatla

hase tsona tse hlolang kamehla,

ba bohlale

hase bona ba tjhayang kamehla,

ba masene

hase bona ba ruang kamehla,

bahlalefi ha ba dule

tulo tse phahameng kamehla;

menyetla e tlela bohle

ka dinako tsa yona.

12Hape ha ho motho ya tsebang hore na nako ya hae e tla tla neng:

Jwalokaha tlhapi di tshwaswa

ke tlowa le sehloho,

kapa dinonyana di tshwaswa

ke leraba,

batho le bona ba tshwaswa

ke nako tse mahlonoko,

di ba tsometse ba sa lebella letho.

Bohlale bo molemo ho feta bothoto

13Ke bone bohlale bona bo bong hape mona lefatsheng, mme ha ke bo tadima ke bona bo le boholo: 14Ho kile ha eba le motsana o nang le baahi ba seng bakae. Yaba kgosi e nngwe a matla e a o futuhela, e o etsetsa thibella, e haha marako ho o potapota. 15Motsaneng oo ho ne ho ena le monna e mong ya futsanehileng, ya bohlale, eo ka bohlale ba hae a ileng a o lopolla; feela ha ho ya kileng a mo hopola. 16Yaba ke re: “Bohlale bo molemo ho feta bonatla!” Empa bohlale ba monna ya futsanehileng bo a nyediswa, le dipolelo tsa hae ha di mamelwe.

17Polelo tse bonolo,

tse buuwang ke mohlalefi,

di molemo ho feta mehoo

ya ya busang dithoto.

18Bohlale bo molemo

ho feta hlomo tsa ntwa,

modibe ya mong

o senya tse ngata tse molemo.

10

101Jwalokaha ntsintsi tse shweleng

di nkgisa menkwane,

bothotwana le bona

bo senya bohlale le botumo.

2Pelo ya ya bohlale

e sekamela ho lokeng,

pelo ya ya sethoto

e sekamela bokgopong.

3Sethoto se tsamaya tseleng

se se na kelello,

bohle se ba bolella

hore dithoto ke bona.

4Haeba kgalefo ya mmusi e o tlokela,

tulo tsa hao o se ka sutha ho tsona,

hoba boikokobetso

bo fedisa diphoso tse kgolo.

5Ho na le bokgopo

boo ke bo boneng mona lefatsheng,

phoso eo sesosa sa yona

e leng mmusi:

6Thoto di bewa ditulong

tse phahameng haholo,

barui bona

ba bewe ho tse tlasetlase.

7Ke bone makgoba a kaletse dipere,

mahosana wona

a tasola seka makgoba.

8Ya tjhekang lemena

a ka nna wela ho lona,

ya heletsang lerako

a ka nna longwa ke noha.Pes. 7:16
Mae. 26:27

9Ya thuang majwe

a ka nna pitlwa ke wona,

ya rathang patsi

a ka nna hlajwa ke phatsa.

10Ha selepe se le nthithi,

se sa leotswe,

eka kgona moratha-patsi a be sefea;

athe setsebi

se thuswa ke bohlale ba sona.

11Ha noha e ka loma

pele e khwefuwa,

mokhwefi wa dinoha

a ke ke a putswa.

12Polelo tsa ya bohlale di a kgahleha,

athe tsa sethoto tsona

di a se timetsa;

13ha se bua se ye se qale

ka ho phorohla,

se qetelle ka ho pota

sa motho wa mapokaetsi.

14Sethoto ha se hehla ha se kgaotse!

Motho a ke ke a tseba

tse tla etsahala;

tse tla hlaha hoba a fete

di ka senolwa ke mang?

15Thoto se tepeletswa

ke mosebetsi wa sona,

le tsela e yang motseng

ha se e tsebe.

16Ho madimabe naha

e buswang ke kgosi ya moshanyana,

eo mahosana a vona

a ketekang e sa le hoseng!

17Ho lehlohonolo naha

e buswang ke kgosi e tswalehileng,

eo mahosana a yona

a ketekang ka nako ya teng,

a jelang ho matlafala,

e seng hore a tahwe.

18Bokgoba bo etsa

hore maballo a ntlo a kobehe,

ha matsoho a sa tshware,

ntlo eo e ye e nele.

19Mokete o etsetswa boithabiso,

veine yona e natefisa bophelo,

empa ka tjhelete

o ka fumana tsohle.

20Se rohake kgosi,

leha e le ka mehopolong ya hao,

kapa morui ha o le ka kamoreng

ya ho robala,

hoba nonyana e fofang

e ka utlwa polelo tsa hao,

tlhatsinyane ha e rura

ya tsamaya e di bolela.

11

Se etswang ke mohlalefi

111Lahlela bohobe ba hao

hodima metsi,

hobane kamoso o tla bo fumana.

2Bo abele ba supileng kapa ba robedi

kaha tsietsi tsa lefatshe

o ke ke be wa di tseba.

3Haeba maru a dusa pula

a tla e nesetsa hodima lefatshe;

fate se ka wela ka borwa

kapa ka leboya,

moo se welang teng

ke moo se tla rapalla teng.

4Ya lebeletseng moya a ke ke a jala,

ya tadimileng maru a ke ke a kotula.

5Jwalokaha tsela ya moya

o sa e tsebe,

kapa popeho ya ngwana

ka popelong,

o ke ke wa tseba

mesebetsi ya Modimo,

e leng yena ya entseng tsohle.

6Peo ya hao o e jale e sa le hoseng,

ho fihlela mantsiboya

matsoho a hao o se a phuthe,

hobane ha o tsebe e tla atleha,

kapa bobedi di tla mela hantle.

7Ruri lesedi le molemo,

le mahlo a thabela ho bona letsatsi.

8Leha motho a ka phela

lemo tse ngata,

a ithabisa ka tsona tsohle,

feela a hopole matsatsi a lefifi,

hobane a tla ba mangata haholo;

tsohle tse tla tla ke lefeela.

Keletso ho batjha

9Wena mohlankana,

ithabise o sa le motjha,

o nyakallele matsatsi

a botjha ba hao;

o latele thato ya pelo ya hao,

o tsamaye ho ya ka tjhadimo ya hao;

feela o tsebe Modimo o tla o ahlola,

a o ahlolele ketso tsohle tsa hao.

10Kahoo fedisa matshwenyeho

a pelo ya hao,

o hlohlolle tsietsi tsa mmele wa hao,

hoba bongwana le botjha

ke mafeelafeelane.