Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
32

Sefela sa Moshe

321“Sekehang tsebe,

lona mahodimo,

mme ke tla bua;

lefatshe le ke le utlwe

polelo tsa molomo wa ka.

2Thuto tsa ka

di tla rotha jwaloka pula,

polelo tsa ka

di monyele jwaloka phoka,

jwaloka lefafatsane

hodima jwang bo botalana,

le jwaloka modupe hodima dijalo.

3“Ke tla phatlalatsa

lebitso la Morena;

lona le thoholetse

boholo ba Modimo wa rona.

4“Yena ke Lefika,

mosebetsi wa hae o hloka kodi,

ditsela tsohle tsa hae di na le toka;

ke Modimo ya tshepahalang,

ya se nang bokgopo;

o lokile, mme o nepa kamehla.

5“Ba itshilafaditse,

ha e sa le bana ba hae,

ba dikodi,

ke moloko o kgelohang, o kgopo.

6Le buseletsa Morena

ka mokgwa o tjee,

lona tjhaba sa dithoto,

tjhaba sa ditseketseke?

Na hase yena Ntata lona

le Mmopi wa lona?

O le bopile, a le etsa setjhaba.

7“Hopolang mehla ya kgalekgale,

nahanang mengwaha

ya meloko ya pele,

botsang bo-ntata lona,

mme ba tla le jwetsa,

baholo ba lona ba tla le bolella.

8Ha Radiphahama a aba,

a abela matjhaba dinaha,

a arola bana ka merabe ya bona,

a na a sehela ditjhaba meedi,

ho ya ka palo ya bana ba Iseraele.Dik. 17:26

9Seabo sa Morena ke setjhaba sa hae,

Jakobo ke karolo ya lefa la hae.

10“A na a mo fumana

a lelera lehwatateng,

feelleng le bodutu la dipukupuku;

a mo sireletsa, a mo baballa,

a mo hlokomela seka thaka ya leihlo.

11Jwaloka ntsu

e phaphamisa madinyane a yona,

e a okaokela,

e thathalatsa mapheo,

e hloibile madinyane a yona,

e a jara ka mapheo a yona,

12Morena a mo tataisa a le inotshi,

a sa thuswe ke medimo e meng.

13“A mo etsa mmusi

wa phahama tsa lefatshe,

a phela ka ho ja mabehwa-ke-naha;

a mo momontsha

mahe a dinotshi a etswa lefikeng,

a mo fa ole

e etswa fikeng la moralla;

14sereledi ya eba sa serema sa kgomo,

lebese ya eba le mafura la dinku,

mafura ya eba a dikonyana,

dipheleu le dipodi

ya eba tsa Bashane,

koro ya eba e lefi le thata,

a nwa lero la morara le lefubedu.

15“Jakobo a ja, a kgora,

Jeshurune a nona, a ba a penya,

a lahla Modimo e le Mmopi wa hae,

a nyedisa Fika le mo pholositse.

16Ba mo phephetsa

ka medimo e meng,

ba mo halefisa

ka manyala a medingwana.

17Ba etsa mahlabelo,

ba a etsetsa bademona,

e seng Modimo,

ba hlabela medimo

eo ba sa kang ba e tseba,

ba hlabela medimo e metjha,

medimo eo bo-ntata bona

ba sa kang ba e tshaba.1 Bakr. 10:20

18Ha le a tsotella Fika le le emotse,

le lebetse Modimo,

Mmopi wa lona.

19“Morena a bona hona,

mme a ba nyonya,

a lahla bara le baradi ba hae.

20‘Ke tla ba patela fahleho sa ka,’

ha rialo Morena,

‘ke bone na ba tla fella kae;

ke moloko o kgelohileng,

wa bana ba hlokang botshepehi.

21Ba mphepheditse

ka hoo e seng Modimo,

ba nkgalefisa

ka medimo ya mafeela;

ke tla ba phephetsa

ka bao e seng setjhaba,

ke ba halefise

ka tjhaba se hloka kelello.1 Bakr. 10:22
Bar. 10:19

22Kgalefo ya ka e tuka malakabe,

e tlokoma

ho ya fihla Nqalong ya Bafu,

e timetsa lefatshe le tsa lona,

e tjhesa le metheo ya dithaba.

23“ ‘Ke tla ba dihela

bomadimabe hodimo,

metsu ya seqha sa ka

e felle hodima bona.

24Sekoboto, feberu le sewa

di tla ba qeta,

ke romele dibatana di ba harole,

le mahloko a dihahabi tsa lefatshe.

25Sabole e tla ja bana mabaleng,

e timetse ngwana le moshanyana,

lesea le leqheku ka ho tshwana,

ka matlung teng ho buse tshabo.

26Ke ne ke itse ke tla ba hasanya,

bitso la bona le fediswe hara batho,

27hoja ha ke tswafe ho thabisa sera,

sa tshoha se ithorisa,

se re:

Ke ka matsoho a rona

re ba hlotseng,

hase Morena

ya entseng tsena tsohle.’

28“Ke tjhaba se hlokang kelello,

kutlwisiso ha e yo ho sona.

29Ha se ne se le bohlale,

se utlwisisa,

se ne se tla lemoha

pheletso ya sona.

30Motho a ka phaladisa sekete

a le inotshi?

Ba babedi

ba lelekisa di le leshome,

Fika la bona le sa ba rekisa,

Morena a sa neelana ka bona?

31‘Fika’ la bona

ha e ke Fika la rona,

le dira tsa rona di ka re pakela.

32Ke makala a morara wa Sodoma,

a kgethutswe masimong a Gomora;

morara wa yona o tletse mahloko,

masihla a yona a a baba ha a jewe.

33Veine ya teng ke tjhefo ya dihahabi,

ke mahloko a bohale a bo-marabe.

34“Na tsee ha di a bolokwa

sesiung sa ka,

tsa bitiellwa letloleng la ka?

35Phetetso le puseletso ke tsa ka,

mohla maoto a bona

a kgetshemelang;

tsatsi la tlokotsi ya bona

le atametse,

timelo ya bona e potlakile.Bar. 12:19
Bah. 10:30

36“Morena o tla ahlola,

a ahlolele tjhaba sa hae,

a utlwele bahlanka ba hae bohloko,

ha a bona matla a bona a fedile,Pes. 135:14

a sa siye mothopuwa

kapa molokolohi.

37O tla botsa:

‘E kae medimo ela ya bona,

“lefika” leo

ba tshabetseng ho lona;

38medimo e jeleng

mafura a mahlabelo a lona,

e nweleng

veine ya dinyehelo tsa lona?

Medimo eo

a e tsohe e le thusetse,

medimo ya lona e le sireletse.

39“ ‘Bona, ke nna

eo e ntseng e le yena,

ha ho Modimo e mong.

Ke a timetsa, ke a phedisa,

ke a hlatha, ke a fodisa,

ha ho ya ka namolelwang

matsohong a ka.

40Ke supa hodimo, ke a ikana,

nna ya phelang kamehla

ke a hlapanya:

41Ke tla leotsa

sabole ya ka ya lebenyane,

ke tshware

kahlolo ka letsohong la ka,

ke iphetetse ho dira tsa ka,

ba ntlhoileng ke ba buseletse.

42Metsu ya ka

e tla rotha madi a bona,

sabole ya ka

e tla kganathela dinama,

e tlale madi

a babolauwa le bathopuwa,

e ebole mahata a ba direng.’

43“Lona mahodimo

thoholetsang le yena;

o phetetsa

madi a bahlanka ba hae,

o buseletsa ba mo hloileng.

O tshwarelwa tjhaba sa hae

le naha ya sona.”Bar. 15:10
Tshen. 19:2

44Jwale Moshe, a ena le Joshua mora wa Nune, a tla, a phetela setjhaba mantswe wohle a sefela sena.

Boipiletso ba Moshe ba ho qetela

45Ha Moshe a qetile ho phetela Baiseraele mantswe ana wohle a sefela sena, 46a re ho bona: “Bolokang mantswe ana wohle ao ke le boleletseng wona kajeno, le laele bana ba lona ho a hlokomela, le ho phetha dipallo tsa Molao ona. 47Ho lona hase mantswe a lefeela; ke bophelo ba lona. Ka mantswe ana le tla phela halelele naheng eo le tshelang Jorodane ho ya ho yona, hore e be ya lona.”

Moshe o bontshwa naha ya Kanana

48Ka lona letsatsi leo Morena a bua ho Moshe, a re: 49“Nyolohela dithabeng tsena tsa Abarime, o hlwelle hodima thaba ya Nebo, e naheng ya Moabe, e malebana le Jeriko, o tadime naha ya Kanana, eo ke e neang bana ba Iseraele hore e be ya bona. 50O tla shwela hodima thaba eo, eo o tla nyolohela hodima yona, mme o orosetswe setjhabeng sa heno, jwalokaha Arone, moholwane wa hao, a ile a shwela thabeng ya Hore, le yena a orosetswa setjhabeng sa habo. 51Le ne le ntshitelwe le le hara bana ba Iseraele, ha le le metsing a Meriba e Kadeshe, lehwatateng la Sine. Le ne le se ke la nkgalaletsa hara setjhaba sa Iseraele. 52Ka baka leo, naha eo o tla e bonela hole, empa o ke ke wa kena naheng eo, eo ke e neang bana ba Iseraele.”

32:48-52 —
Dipa. 27:12-14
Dipo. 3:23-27

33

Moshe o hlohonolofatsa merabe ya Iseraele

331Ena ke tlhohonolofatso eo Moshe mohlanka wa Modimo, a ileng a hlohonolofatsa bana ba Iseraele ka yona, pele a eshwa. 2A na a re:

“Morena o ne a etswa Sinai,

tjhaba a se tjhabela a etswa Seire;

a phatsima

a le hodima Thaba ya Parane,

kete tsa bahalaledi di mo apere,

ka le letona a utlile sabole

e tukang malakabe.

3E, ruri tjhaba sa hae o a se rata,

bahalaledi ba hae bohle

o a ba sireletsa.

Ba dutse fatshe, maotong a hae,

ba mametse mantswe

a taelo tsa hae.

4Moshe o re laetse Molao,

ke lona lefa

la phutheho ya ba Jakobo.

5E ne e le kgosi ya Jeshurune,

ha hlooho tsa setjhaba di kgobokane,

merabe ya Iseraele e le mmoho.

6“Rubene a phele a se ke a timela,

bahlabani ba hae

ba se be mmalwana.”

7“A hlohonolofatsa Juda, a re:

“ ‘Morena, sekeha tsebe

o e sekehele sello sa Juda,

o mmusetse ho ba morabe wa hae,

a itshireletse ka matsoho a hae,

o be mathusetsa ho yena

direng tsa hae.’

8“Ho Levi a re:

“ ‘Thumime ya hao

o e abetse Molevi,

Urime wa e nea mohalaledi,

eo o ileng wa mo lekela Masa,

wa lwana le yena metsing a Meriba.Phal. 17:7
28:30
Dipa. 20:13

9A bua ka mmae le ntatae,

a re:

“Ha ke eso mmone le ho mmona!”

Esita le bana babo a ba latola,

le bana ba hae a se ke a ba tseba.

Ba hlokometse lentswe la hao,

selekane sa hao ba se boloka.

10Ba tla ruta Jakobo taelo tsa hao,

ba rute Iseraele Molao wa hao.

Ba tla o tlisetsa mokubetso,

ba etse nyehelo ya setjheso,

ba e etse aletareng ya hao.

11Ako hlohonolofatse

maruo a hae, Morena,

mesebetsi ya hae

o e amohele o nyakaletse.

Kgahlola

diholoholo tsa bamohloi,

dira tsa hae

di se hlole di ema hape.’

12“Ho Benjamine a re:

“ ‘Moratuwa wa Morena

o tla dula ka kgotso pela hae,

Radiphahama

o mo sireletsa letsatsi lohle,

o dula tlasa tshireletso ya hae.’

13“Ho Josefa a re:

“ ‘Morena a hlohonolofatse

naha ya hae,

ka phoka ya bohlokwa

ya lehodimo,

le ka metsi a kgukguthang

katlasa lefatshe;

14ka tholwana tsa bohlokwa

tse butswiswang ke letsatsi,

le ka tsa bohlokwa

tse melang ka kgwedi le kgwedi;

15ka tse ntlentle

tse tswang thabeng tsa boholoholo,

le ka tsa bohlokwa

tsa maralla a mehla yohle;

16ka tsa bohlokwa

tsa lefatshe le tsohle tse ho lona,

le ka ho ratwa

ke ya ahileng sehlahleng.

Tlhohonolofatso

e theohele hodima Josefa,

hodima hlooho

ya ya kgethehileng

hara bana babo.

17Pholwana hae ya letsibolo

e kgabile ka tlotla,

naka tsa yona

ekare ke naka tsa nare,

ka tsona e tla sututsa

matjhaba wohle,

e a fihlise pheletsong tsa lefatshe.

Naka tseo

ke dikgothokgotho tsa Efraime,

naka tseo

ke diketekete tsa Manase.’

18“Ho Sebulone a re:

“ ‘Sebulone, nyakalla

ha o le leetong la hao,

le wena, Isakare, nyakalla

ka ditenteng tsa hao!

19Ba tla bitsa ditjhaba

ba di bitsetse thabeng,

teng ba nyehele

ka mahlabelo a ho loka;

hoba ba tla mokonya dimomonane

tsa mawatleng,

le matlotlo a bofihla a lehlabathe.’

20“Ho Gade a re:

“ ‘Ho ke ho tumiswe

ya anafaditseng Gade,

Gade o qatjhama jwaloka tauhadi,

o harola letsoho kapa lehata.

21Yena o ikgethetse karolo ya mantlha,

o abetswe seabo sa molaodi.

O tlile le hlooho tsa merabe,

a phethahatsa ho loka ha Morena,

le ditaelo tsa hae ho Baiseraele.’

22“Ho Dane a re:

“ ‘Dane yena ke dinyane la tau,

le tlolang le etswa Bashane.’

23“Ho Nafthali a re:

“ ‘Wena, Nafthali,

o ratwa ka ho fetisa,

mahlohonolo a Morena

a o atetse;

mmuso wa hao

o tloha lewatleng ho ya borwa.’

24“Ho Ashere a re:

“ ‘Ashere a hlohonolofale

ho feta merabe yohle,

bana babo

ba ke ba mo rate haholo,

maoto a hae a tlotswe

ka ole ya mohlwaare.

25Mekwallo ya hae

e be ya tshepe le ya lethose,

matla a boqhekung

a tshwane le a botjheng ba hae.’

26“Ha ho ya kang

Modimo wa Jeshurune,

ya kallang mahodimo

ho tla le thusetsa,

ya tlang ka tlotla ya hae

a le hodima maru.

27Leaho la hao

ke Modimo wa mehla yohle,

matsoho a mehla yohle

a o tshehetsa;

a phaladisa sera kapele ho wena,

a o laela hore o se timetse.

28Jwale Iseraele o phela ka kgotso,

sediba sa Jakobo se inotshi feela,

naheng ya koro le ya veine e ntjha;

e, mahodimo a nesa pula.

29O lehlohonolo hakaakang,

wena Iseraele!

Ke mang

ya ka tshwanang le wena?

Le setjhaba

se pholositsweng ke Morena,

ke thebe ya lona e le thusetsang,

ke yena sabole ya tlotla ya lona.

Dira tsa lona di tla ineela ho lona,

lona le di hatakele hodimo.”

34

Lefu la Moshe

341Moshe a tloha diphuleng tsa Moabe, a nyolohela thabeng ya Nebo, a hlwella hodima tlhoro ya Pisega, e tadimaneng le Jeriko. Morena a mmontsha naha yohle, ho tloha Gileade ho ya fihla Dane, 2le naha yohle ya Nafthali, le naha yohle ya Efraime, le ya Manase, le naha yohle ya Juda, ho ya fihla lewatleng le ka bophirimela, 3le Negebe, le phula ya kgohlo ya Jeriko, e leng motse o difate tsa dipalema, ho ya fihla Soware. 4Morena a re ho yena: “Ena ke naha eo ke ileng ke e hlapanyetsa Aborahama, le Isaka, le Jakobo, ka re: ‘Ke tla e nea ditloholo tsa lona.’ Ke o dumeletse hore o e bone ka mahlo feela, empa o ke ke wa tshelela ho yona.”Tshim. 12:7
26:3
28:13

5Yaba Moshe mohlanka wa Morena, o shwella naheng eo ya Moabe, jwalokaha Morena a ne a boletse. 6Morena a mo epela ka kgohlong, naheng ya Moabe, malebane le Bete-Peore. Empa ho fihlela le kajeno-ya-bokajeno ha ho motho ya tsebang lebitla la Moshe. 7Ha Moshe a eshwa o ne a ena le dilemo tse lekgolo le mashome a mabedi. Empa mahlo a hae a ne a ntse a bona hantle, le matla a hae a ntse a le kaofela. 8Ka matsatsi a mashome a mararo bana ba Iseraele ba llela Moshe ba le diphuleng tsa Moabe, matsatsi a bofifi ba ho mo llela a nto fela.

9Joshua, mora wa Nune, o ne a tletse moya wa bohlale, hobane Moshe o ne a ile a mmea matsoho. Bana ba Iseraele ba mo mamela, ba etsa jwalokaha Morena a ne a laetse Moshe.

10Haesale ho tloha moo, ha ho eso ka ho eba le moporofeta ya kang Moshe naheng ya Iseraele, eo Morena a neng a bua le yena difahleho tsa bona di tadimane.Phal. 33:11
11Ha ho eo Morena a kileng a mo romela naheng ya Egepeta ho ya etsa dipontsho tsohle le mehlolo yohle ho Faro, le ho bahlanka ba hae bohle, le ho naha ya hae yohle. 12Ha ho ya kileng a etsa leha e le nngwe ya diketso tsohle tse tshabehang, tseo Moshe a ileng a di etsa ka letsoho le matla, moo Baiseraele bohle ba ntseng ba bona.