Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
32

Sefela sa Moshe

321“Sekehang tsebe,

lona mahodimo,

mme ke tla bua;

lefatshe le ke le utlwe

polelo tsa molomo wa ka.

2Thuto tsa ka

di tla rotha jwaloka pula,

polelo tsa ka

di monyele jwaloka phoka,

jwaloka lefafatsane

hodima jwang bo botalana,

le jwaloka modupe hodima dijalo.

3“Ke tla phatlalatsa

lebitso la Morena;

lona le thoholetse

boholo ba Modimo wa rona.

4“Yena ke Lefika,

mosebetsi wa hae o hloka kodi,

ditsela tsohle tsa hae di na le toka;

ke Modimo ya tshepahalang,

ya se nang bokgopo;

o lokile, mme o nepa kamehla.

5“Ba itshilafaditse,

ha e sa le bana ba hae,

ba dikodi,

ke moloko o kgelohang, o kgopo.

6Le buseletsa Morena

ka mokgwa o tjee,

lona tjhaba sa dithoto,

tjhaba sa ditseketseke?

Na hase yena Ntata lona

le Mmopi wa lona?

O le bopile, a le etsa setjhaba.

7“Hopolang mehla ya kgalekgale,

nahanang mengwaha

ya meloko ya pele,

botsang bo-ntata lona,

mme ba tla le jwetsa,

baholo ba lona ba tla le bolella.

8Ha Radiphahama a aba,

a abela matjhaba dinaha,

a arola bana ka merabe ya bona,

a na a sehela ditjhaba meedi,

ho ya ka palo ya bana ba Iseraele.Dik. 17:26

9Seabo sa Morena ke setjhaba sa hae,

Jakobo ke karolo ya lefa la hae.

10“A na a mo fumana

a lelera lehwatateng,

feelleng le bodutu la dipukupuku;

a mo sireletsa, a mo baballa,

a mo hlokomela seka thaka ya leihlo.

11Jwaloka ntsu

e phaphamisa madinyane a yona,

e a okaokela,

e thathalatsa mapheo,

e hloibile madinyane a yona,

e a jara ka mapheo a yona,

12Morena a mo tataisa a le inotshi,

a sa thuswe ke medimo e meng.

13“A mo etsa mmusi

wa phahama tsa lefatshe,

a phela ka ho ja mabehwa-ke-naha;

a mo momontsha

mahe a dinotshi a etswa lefikeng,

a mo fa ole

e etswa fikeng la moralla;

14sereledi ya eba sa serema sa kgomo,

lebese ya eba le mafura la dinku,

mafura ya eba a dikonyana,

dipheleu le dipodi

ya eba tsa Bashane,

koro ya eba e lefi le thata,

a nwa lero la morara le lefubedu.

15“Jakobo a ja, a kgora,

Jeshurune a nona, a ba a penya,

a lahla Modimo e le Mmopi wa hae,

a nyedisa Fika le mo pholositse.

16Ba mo phephetsa

ka medimo e meng,

ba mo halefisa

ka manyala a medingwana.

17Ba etsa mahlabelo,

ba a etsetsa bademona,

e seng Modimo,

ba hlabela medimo

eo ba sa kang ba e tseba,

ba hlabela medimo e metjha,

medimo eo bo-ntata bona

ba sa kang ba e tshaba.1 Bakr. 10:20

18Ha le a tsotella Fika le le emotse,

le lebetse Modimo,

Mmopi wa lona.

19“Morena a bona hona,

mme a ba nyonya,

a lahla bara le baradi ba hae.

20‘Ke tla ba patela fahleho sa ka,’

ha rialo Morena,

‘ke bone na ba tla fella kae;

ke moloko o kgelohileng,

wa bana ba hlokang botshepehi.

21Ba mphepheditse

ka hoo e seng Modimo,

ba nkgalefisa

ka medimo ya mafeela;

ke tla ba phephetsa

ka bao e seng setjhaba,

ke ba halefise

ka tjhaba se hloka kelello.1 Bakr. 10:22
Bar. 10:19

22Kgalefo ya ka e tuka malakabe,

e tlokoma

ho ya fihla Nqalong ya Bafu,

e timetsa lefatshe le tsa lona,

e tjhesa le metheo ya dithaba.

23“ ‘Ke tla ba dihela

bomadimabe hodimo,

metsu ya seqha sa ka

e felle hodima bona.

24Sekoboto, feberu le sewa

di tla ba qeta,

ke romele dibatana di ba harole,

le mahloko a dihahabi tsa lefatshe.

25Sabole e tla ja bana mabaleng,

e timetse ngwana le moshanyana,

lesea le leqheku ka ho tshwana,

ka matlung teng ho buse tshabo.

26Ke ne ke itse ke tla ba hasanya,

bitso la bona le fediswe hara batho,

27hoja ha ke tswafe ho thabisa sera,

sa tshoha se ithorisa,

se re:

Ke ka matsoho a rona

re ba hlotseng,

hase Morena

ya entseng tsena tsohle.’

28“Ke tjhaba se hlokang kelello,

kutlwisiso ha e yo ho sona.

29Ha se ne se le bohlale,

se utlwisisa,

se ne se tla lemoha

pheletso ya sona.

30Motho a ka phaladisa sekete

a le inotshi?

Ba babedi

ba lelekisa di le leshome,

Fika la bona le sa ba rekisa,

Morena a sa neelana ka bona?

31‘Fika’ la bona

ha e ke Fika la rona,

le dira tsa rona di ka re pakela.

32Ke makala a morara wa Sodoma,

a kgethutswe masimong a Gomora;

morara wa yona o tletse mahloko,

masihla a yona a a baba ha a jewe.

33Veine ya teng ke tjhefo ya dihahabi,

ke mahloko a bohale a bo-marabe.

34“Na tsee ha di a bolokwa

sesiung sa ka,

tsa bitiellwa letloleng la ka?

35Phetetso le puseletso ke tsa ka,

mohla maoto a bona

a kgetshemelang;

tsatsi la tlokotsi ya bona

le atametse,

timelo ya bona e potlakile.Bar. 12:19
Bah. 10:30

36“Morena o tla ahlola,

a ahlolele tjhaba sa hae,

a utlwele bahlanka ba hae bohloko,

ha a bona matla a bona a fedile,Pes. 135:14

a sa siye mothopuwa

kapa molokolohi.

37O tla botsa:

‘E kae medimo ela ya bona,

“lefika” leo

ba tshabetseng ho lona;

38medimo e jeleng

mafura a mahlabelo a lona,

e nweleng

veine ya dinyehelo tsa lona?

Medimo eo

a e tsohe e le thusetse,

medimo ya lona e le sireletse.

39“ ‘Bona, ke nna

eo e ntseng e le yena,

ha ho Modimo e mong.

Ke a timetsa, ke a phedisa,

ke a hlatha, ke a fodisa,

ha ho ya ka namolelwang

matsohong a ka.

40Ke supa hodimo, ke a ikana,

nna ya phelang kamehla

ke a hlapanya:

41Ke tla leotsa

sabole ya ka ya lebenyane,

ke tshware

kahlolo ka letsohong la ka,

ke iphetetse ho dira tsa ka,

ba ntlhoileng ke ba buseletse.

42Metsu ya ka

e tla rotha madi a bona,

sabole ya ka

e tla kganathela dinama,

e tlale madi

a babolauwa le bathopuwa,

e ebole mahata a ba direng.’

43“Lona mahodimo

thoholetsang le yena;

o phetetsa

madi a bahlanka ba hae,

o buseletsa ba mo hloileng.

O tshwarelwa tjhaba sa hae

le naha ya sona.”Bar. 15:10
Tshen. 19:2

44Jwale Moshe, a ena le Joshua mora wa Nune, a tla, a phetela setjhaba mantswe wohle a sefela sena.

Boipiletso ba Moshe ba ho qetela

45Ha Moshe a qetile ho phetela Baiseraele mantswe ana wohle a sefela sena, 46a re ho bona: “Bolokang mantswe ana wohle ao ke le boleletseng wona kajeno, le laele bana ba lona ho a hlokomela, le ho phetha dipallo tsa Molao ona. 47Ho lona hase mantswe a lefeela; ke bophelo ba lona. Ka mantswe ana le tla phela halelele naheng eo le tshelang Jorodane ho ya ho yona, hore e be ya lona.”

Moshe o bontshwa naha ya Kanana

48Ka lona letsatsi leo Morena a bua ho Moshe, a re: 49“Nyolohela dithabeng tsena tsa Abarime, o hlwelle hodima thaba ya Nebo, e naheng ya Moabe, e malebana le Jeriko, o tadime naha ya Kanana, eo ke e neang bana ba Iseraele hore e be ya bona. 50O tla shwela hodima thaba eo, eo o tla nyolohela hodima yona, mme o orosetswe setjhabeng sa heno, jwalokaha Arone, moholwane wa hao, a ile a shwela thabeng ya Hore, le yena a orosetswa setjhabeng sa habo. 51Le ne le ntshitelwe le le hara bana ba Iseraele, ha le le metsing a Meriba e Kadeshe, lehwatateng la Sine. Le ne le se ke la nkgalaletsa hara setjhaba sa Iseraele. 52Ka baka leo, naha eo o tla e bonela hole, empa o ke ke wa kena naheng eo, eo ke e neang bana ba Iseraele.”

32:48-52 —
Dipa. 27:12-14
Dipo. 3:23-27