Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
30

Ditshepiso tsa ho hlohonolofatswa le ho buseletswa naha

301“Ha dintho tsena di se di etsahetse ho lona, e leng ditlhohonolofatso le dithohako tseo ke le baletseng tsona, mme le di nahana ha le le ditjhabeng tsohle tseo Morena Modimo wa lona, a le leleketseng ho tsona, 2lona le bana ba lona, le tla kgutlela ho Morena Modimo wa lona, mme le tla mamela lentswe la hae ka dipelo tsa lona tsohle, le ka maikutlo a lona wohle, ho latela tsohle tseo ke le laetseng tsona kajeno. 3Morena Modimo wa lona, o tla le kgutlisa bothopuweng, a le hauhele, mme a boele a le phuthe ditjhabeng tsohle tseo Morena Modimo wa lona, a le qhalanyeditseng hara tsona. 4Leha eba ba bang ba lona ba ka lelekelwa dibakeng tse holehole tsa lefatshe, Morena Modimo wa lona, o tla ba phutha hona moo, mme a ba late hona teng.Mat. 24:31
Mar. 13:27
5Morena Modimo wa lona o tla le kgutlisetsa naheng eo e neng e le ya bo-ntata lona, e be ya lona. Morena o tla le atlehisa, a le ngatafatse ho feta bo-ntata lona. 6Morena Modimo wa lona, o tla bolotsa dipelo tsa lona, le dipelo tsa bana ba lona hore le rate Morena Modimo wa lona, ka dipelo tsa lona tsohle, le ka maikutlo a lona wohle, e le hore le tle le phele. 7Morena Modimo wa lona, o tla otla dira tsa lona, le ba le hloileng, le ba le hlorisang, ka dithohako tsena tsohle. 8Le tla kgutla, le mamele lentswe la Morena, mme le phethe melao yohle ya hae, eo ke le laelang yona kajeno. 9Morena o tla le atlehisa mesebetsing yohle eo le e etsang, a atise bana ba lona, le tswala ya diphoofolo tsa lona, le ditholwana tsa masimo a lona haholo. Morena o tla boela a thabela ho le atlehisa haholo, jwalokaha a ile a thabela ho atlehisa bo-ntata lona. 10Feela le mamele lentswe la Morena Modimo wa lona, le boloke melao le ditaelo tsa hae, tse ngotsweng Bukeng ena ya Molao, mme le kgutlele ho Morena Modimo wa lona, ka dipelo tsa lona tsohle, le ka maikutlo a lona wohle.

11“Molao ona oo ke le laelang wona kajeno, ha o a pateha, mme ha o hole le lona. 12Ha o lehodimong, hoo le ka reng: ‘Ke mang ya tla re ela lehodimong, a re tlisetse wona, mme a re rute wona, re tle re o phethe?’ 13Ha o ka nqane ho lewatle, hoo le ka reng: ‘Ke mang ya tla re tshelela lewatle, a re tlisetse wona, mme a re rute wona, re tle re o phethe?’ 14Molao ona o haufi haholo le lona, o malemeng a lona, o ka dipelong tsa lona; ho salang feela ke hore le o phethe.

30:12-14 —
Bar. 10:6-8

15“Bonang, kajeno ke beile kapele ho lona bophelo, le lehlohonolo, le lefu le bomadimabe. 16Kajeno ke le laetse hore le rate Morena Modimo wa lona, le tsamaye ditseleng tsa hae, le boloke melao ya hae, le ditaelo tsa hae, le ditemoso tsa hae, e le hore le tle le phele, mme le ate. Morena Modimo wa lona, o tla le hlohonolofatsa naheng eo le yang ho yona, hore e tle e be ya lona.

17“Empa haeba dipelo tsa lona di mphuralla, le sa mamele, le kgumamela medimo e meng, le e sebeletsa; 18kajeno ke le bolella hore ruri le tla timela. Le ke ke la phela halelele naheng eo le tshelang Jorodane le eya ho yona, hore e be ya lona.

19“Kajeno lehodimo le lefatshe ke dipaki tsa ka tsa hore ke beile kapele ho lona bophelo le lefu, tlhohonolofatso le thohako; ka baka leo, ikgetheleng bophelo, e le hore lona, le bana ba lona, le tle le phele. 20Le rate Morena Modimo wa lona, le mamele lentswe la hae, le mo kgomarele, hobane ke yena ya le phedisang, ya lelefatsang matsatsi a ho phela ha lona, e le hore le tle le ahe naheng eo Morena a hlapanyeditseng bo-ntata lona Aborahama, Isaka, le Jakobo, hore o tla le nea yona.”

31

Joshua o hlahlama Moshe

311Moshe a ya, a bua mantswe ana ho Baiseraele bohle. 2A re ho bona: “Kajeno ke na le dilemo tse lekgolo le mashome a mabedi. Ke se ke sitwa ho ya kae kapa kae, mme Morena o itse ho nna: ‘Wena ha o ka ke wa tshela Jorodane.’Dipa. 20:12
3Ke Morena Modimo wa lona, ya tla tshela a le eteletse pele. O tla timetsa ditjhaba tsena tse kapele ho lona, le hape naha ya tsona. Joshua ke yena ya tla tshela a le eteletse pele, jwalokaha Morena a buile. 4Seo Morena a neng a se etse ho Sihone le ho Oge, dikgosi tsa Baamore, tseo a neng a di timetse, a ba a se etsa le naheng ya tsona, le ho ditjhaba tsena o tla se etsa.Dipa. 21:21-35
5Morena o tla le neela tsona, mme le tle le di etse ho ya ka ditaelo tsohle tseo ke le laetseng tsona. 6Tsohang molota, le be sebete; le se ke la di tshaba kapa la di tshoha, hobane Morena Modimo wa lona, ke yena ya tsamayang le lona. A ke ke a le lahla kapa a le furalla.”

Ho bitswa ha Joshua

7Moshe a bitsa Joshua, mme moo Baiseraele bohle ba ntseng ba bona, a re ho yena: “Tsoha molota, o be sebete, hobane ke wena ya tla tsamaya le setjhaba sena, ho ya kena naheng eo Morena a neng a hlapanyetse bo-ntata sona, hore o tla se nea yona. Wena o tla etsa hore se e je lefa. 8Ke Morena ya tla o etella pele. O tla ba le wena; a ke ke a o lahla kapa a o furalla. O se ke wa tshaba kapa wa tsieleha.”Josh. 1:5
Bah. 13:5

Molao o no balwa kamora dilemo tse supileng

9Moshe a ngola Molao ona, a o nea baprista, e leng bara ba Levi, ba neng ba jara areka ya selekane sa Morena; a o nea le baholo bohle ba Iseraele. 10Moshe a ba laela, a re: “Qetellong ya selemo sa bosupa, ka nako e beetsweng ho leballana melato, ka mokete wa maphephe,Dipo. 15:1
16:13-15
11ha Baiseraele bohle ba tlilo hlaha kapele ho Morena Modimo wa lona, sebakeng seo a tla se kgetha, le bale Molao ona moo Baiseraele bohle ba leng teng, mme ba ntseng ba utlwa. 12Le phuthe batho: banna, le basadi, le bana, le bajaki ba teng metseng ya lona; e le hore ba tle ba utlwe, le hore ba tle ba ithute, ba tshabe Morena Modimo wa lona, mme ba hlokomele ho phetha dipallo tsohle tsa Molao ona. 13Le bana ba lona, ba esong ho tsebe Molao ona, ba tle ba utlwe, ba ithute ho tshaba Morena Modimo wa lona, ka matsatsi wohle ao le tla a phela naheng eo le tshelang Jorodane hore e be ya lona.”

Morena o laela Moshe la ho qetela

14Morena a re ho Moshe: “Bona, matsatsi a ho shwa ha hao a ntse a atamela. Bitsa Joshua, o tle le yena ka Tenteng ya Morena, mme ke tla mo nea taelo.”

Bo-Moshe le Joshua ba ya, ba kena ka Tenteng ya Morena. 15Morena a hlaha ka Tenteng, a le kahara leru le lopaletseng. Leru leo le lopaletseng la ema monyako wa Tente.

16Yaba Morena o re ho Moshe: “Bona, o se o tla ithoballa le bo-ntatao, empa setjhaba sena se tla hloka botshepehi ho nna, se kgelohe, se latele medimo e meng ya baditjhaba ba naha, seo se yang ho phela hara bona. Se tla mphuralla, se kwenehele selekane sa ka, seo ke se entseng le sona. 17Mohlang hoo ho etsahalang, ke tla se halefela haholo, ke se furalle, ke se patele sefahleho sa ka. Se tla timela, se hlahelwe ke bomadimabe bo tshabebang le ditsietsi tse ngata. Mohlang oo se tla re: ‘Na hase hobane Modimo wa rona a le siyo kahara rona, ha e le moo re hlahelwa ke bomadimabe boo?’ 18Empa ruri ke tla pata sefahleho sa ka mohlang oo, ka baka la bokgopo bohle boo se bo entseng, hobane se latetse medimo e meng.”

Sefela sa bopaki

19“Ka baka leo, ingolle sefela sena, o se rute bana ba Iseraele. Ba se tsebe ka hlooho, e le hore sefela sena e tle e be paki ya ka, e tswang bana ba Iseraele. 20Ke tla ba fihlisa naheng eo ke neng ke e hlapanyetse bo-ntata bona, e phallang lebese le mahe a dinotshi, mme ba tla ja, ba kgore, ba none. Empa ba tla latela medimo e meng, ba e sebeletse, ebe ba a nnyedisa, ba kwenehela selekane sa ka. 21Etlare ha bomadimabe bo tshabehang, le ditsietsi tse ngata di ba wetse hodimo, ebe sefela sena e ba paki e ba tswang, hobane ditloholo tsa bona di tla be di sa lebala ho se bina. Ke se ke ntse ke tseba mehopolo eo ba e hopolang kajeno, le pele ke ba fihlisa naheng eo ke neng ke e hlapanyetse bo-ntata bona.”

22Ka lona letsatsi leo Moshe a ngola sefela sena, a se ruta bana ba Iseraele.

23Morena a laela Joshua, mora wa Nune, a re: “Tsoha molota, o be sebete, hobane ke wena ya tla fihlisa bana ba Iseraele naheng eo ke ba hlapanyeditseng yona. Ke tla ba le wena.”Dipa. 27:23
Josh. 1:6

24Yare ha Moshe a qetile ho ngola mantswe a Molao ona bukeng, 25a laela Balevi, bajari ba areka ya selekane sa Morena Modimo wa bona, a re: 26“Nkang Buka ena ya Molao, le e bee pele areka ya selekane sa Morena Modimo wa lona, e le hore e be moo, e le paki e le tswang. 27Ke tseba kamoo le fetohang kateng, le kamoo le leng manganga kateng. Bonang, esita le kajeno, ke ntse ke phela le lona tjena, le nnile la fetohela Morena. Jwale le tla mo fetohela hakae, ha ke se ke shwele? 28Mpitsetseng baholo bohle ba merabe ya lona, le baokamedi ba lona, mme ke tla bua mantswe ana moo ba ntseng ba utlwa. Lehodimo le lefatshe e tla ba dipaki tse le tswang. 29Ke a tseba hore kamora lefu la ka ruri le tla itshilafatsa, le kgelohe tsela eo ke le laetseng yona. Hamorao bomadimabe bo tla le wela hodimo, ha le etsa bokgopo mahlong a Morena, le mo halefisa ka mesebetsi eo le e etsang.”

30Yaba Moshe o bolella phutheho yohle ya bana ba Iseraele mantswe a sefela sena, moo ba ntseng ba utlwa, ho fihlela a a qeta.

32

Sefela sa Moshe

321“Sekehang tsebe,

lona mahodimo,

mme ke tla bua;

lefatshe le ke le utlwe

polelo tsa molomo wa ka.

2Thuto tsa ka

di tla rotha jwaloka pula,

polelo tsa ka

di monyele jwaloka phoka,

jwaloka lefafatsane

hodima jwang bo botalana,

le jwaloka modupe hodima dijalo.

3“Ke tla phatlalatsa

lebitso la Morena;

lona le thoholetse

boholo ba Modimo wa rona.

4“Yena ke Lefika,

mosebetsi wa hae o hloka kodi,

ditsela tsohle tsa hae di na le toka;

ke Modimo ya tshepahalang,

ya se nang bokgopo;

o lokile, mme o nepa kamehla.

5“Ba itshilafaditse,

ha e sa le bana ba hae,

ba dikodi,

ke moloko o kgelohang, o kgopo.

6Le buseletsa Morena

ka mokgwa o tjee,

lona tjhaba sa dithoto,

tjhaba sa ditseketseke?

Na hase yena Ntata lona

le Mmopi wa lona?

O le bopile, a le etsa setjhaba.

7“Hopolang mehla ya kgalekgale,

nahanang mengwaha

ya meloko ya pele,

botsang bo-ntata lona,

mme ba tla le jwetsa,

baholo ba lona ba tla le bolella.

8Ha Radiphahama a aba,

a abela matjhaba dinaha,

a arola bana ka merabe ya bona,

a na a sehela ditjhaba meedi,

ho ya ka palo ya bana ba Iseraele.Dik. 17:26

9Seabo sa Morena ke setjhaba sa hae,

Jakobo ke karolo ya lefa la hae.

10“A na a mo fumana

a lelera lehwatateng,

feelleng le bodutu la dipukupuku;

a mo sireletsa, a mo baballa,

a mo hlokomela seka thaka ya leihlo.

11Jwaloka ntsu

e phaphamisa madinyane a yona,

e a okaokela,

e thathalatsa mapheo,

e hloibile madinyane a yona,

e a jara ka mapheo a yona,

12Morena a mo tataisa a le inotshi,

a sa thuswe ke medimo e meng.

13“A mo etsa mmusi

wa phahama tsa lefatshe,

a phela ka ho ja mabehwa-ke-naha;

a mo momontsha

mahe a dinotshi a etswa lefikeng,

a mo fa ole

e etswa fikeng la moralla;

14sereledi ya eba sa serema sa kgomo,

lebese ya eba le mafura la dinku,

mafura ya eba a dikonyana,

dipheleu le dipodi

ya eba tsa Bashane,

koro ya eba e lefi le thata,

a nwa lero la morara le lefubedu.

15“Jakobo a ja, a kgora,

Jeshurune a nona, a ba a penya,

a lahla Modimo e le Mmopi wa hae,

a nyedisa Fika le mo pholositse.

16Ba mo phephetsa

ka medimo e meng,

ba mo halefisa

ka manyala a medingwana.

17Ba etsa mahlabelo,

ba a etsetsa bademona,

e seng Modimo,

ba hlabela medimo

eo ba sa kang ba e tseba,

ba hlabela medimo e metjha,

medimo eo bo-ntata bona

ba sa kang ba e tshaba.1 Bakr. 10:20

18Ha le a tsotella Fika le le emotse,

le lebetse Modimo,

Mmopi wa lona.

19“Morena a bona hona,

mme a ba nyonya,

a lahla bara le baradi ba hae.

20‘Ke tla ba patela fahleho sa ka,’

ha rialo Morena,

‘ke bone na ba tla fella kae;

ke moloko o kgelohileng,

wa bana ba hlokang botshepehi.

21Ba mphepheditse

ka hoo e seng Modimo,

ba nkgalefisa

ka medimo ya mafeela;

ke tla ba phephetsa

ka bao e seng setjhaba,

ke ba halefise

ka tjhaba se hloka kelello.1 Bakr. 10:22
Bar. 10:19

22Kgalefo ya ka e tuka malakabe,

e tlokoma

ho ya fihla Nqalong ya Bafu,

e timetsa lefatshe le tsa lona,

e tjhesa le metheo ya dithaba.

23“ ‘Ke tla ba dihela

bomadimabe hodimo,

metsu ya seqha sa ka

e felle hodima bona.

24Sekoboto, feberu le sewa

di tla ba qeta,

ke romele dibatana di ba harole,

le mahloko a dihahabi tsa lefatshe.

25Sabole e tla ja bana mabaleng,

e timetse ngwana le moshanyana,

lesea le leqheku ka ho tshwana,

ka matlung teng ho buse tshabo.

26Ke ne ke itse ke tla ba hasanya,

bitso la bona le fediswe hara batho,

27hoja ha ke tswafe ho thabisa sera,

sa tshoha se ithorisa,

se re:

Ke ka matsoho a rona

re ba hlotseng,

hase Morena

ya entseng tsena tsohle.’

28“Ke tjhaba se hlokang kelello,

kutlwisiso ha e yo ho sona.

29Ha se ne se le bohlale,

se utlwisisa,

se ne se tla lemoha

pheletso ya sona.

30Motho a ka phaladisa sekete

a le inotshi?

Ba babedi

ba lelekisa di le leshome,

Fika la bona le sa ba rekisa,

Morena a sa neelana ka bona?

31‘Fika’ la bona

ha e ke Fika la rona,

le dira tsa rona di ka re pakela.

32Ke makala a morara wa Sodoma,

a kgethutswe masimong a Gomora;

morara wa yona o tletse mahloko,

masihla a yona a a baba ha a jewe.

33Veine ya teng ke tjhefo ya dihahabi,

ke mahloko a bohale a bo-marabe.

34“Na tsee ha di a bolokwa

sesiung sa ka,

tsa bitiellwa letloleng la ka?

35Phetetso le puseletso ke tsa ka,

mohla maoto a bona

a kgetshemelang;

tsatsi la tlokotsi ya bona

le atametse,

timelo ya bona e potlakile.Bar. 12:19
Bah. 10:30

36“Morena o tla ahlola,

a ahlolele tjhaba sa hae,

a utlwele bahlanka ba hae bohloko,

ha a bona matla a bona a fedile,Pes. 135:14

a sa siye mothopuwa

kapa molokolohi.

37O tla botsa:

‘E kae medimo ela ya bona,

“lefika” leo

ba tshabetseng ho lona;

38medimo e jeleng

mafura a mahlabelo a lona,

e nweleng

veine ya dinyehelo tsa lona?

Medimo eo

a e tsohe e le thusetse,

medimo ya lona e le sireletse.

39“ ‘Bona, ke nna

eo e ntseng e le yena,

ha ho Modimo e mong.

Ke a timetsa, ke a phedisa,

ke a hlatha, ke a fodisa,

ha ho ya ka namolelwang

matsohong a ka.

40Ke supa hodimo, ke a ikana,

nna ya phelang kamehla

ke a hlapanya:

41Ke tla leotsa

sabole ya ka ya lebenyane,

ke tshware

kahlolo ka letsohong la ka,

ke iphetetse ho dira tsa ka,

ba ntlhoileng ke ba buseletse.

42Metsu ya ka

e tla rotha madi a bona,

sabole ya ka

e tla kganathela dinama,

e tlale madi

a babolauwa le bathopuwa,

e ebole mahata a ba direng.’

43“Lona mahodimo

thoholetsang le yena;

o phetetsa

madi a bahlanka ba hae,

o buseletsa ba mo hloileng.

O tshwarelwa tjhaba sa hae

le naha ya sona.”Bar. 15:10
Tshen. 19:2

44Jwale Moshe, a ena le Joshua mora wa Nune, a tla, a phetela setjhaba mantswe wohle a sefela sena.

Boipiletso ba Moshe ba ho qetela

45Ha Moshe a qetile ho phetela Baiseraele mantswe ana wohle a sefela sena, 46a re ho bona: “Bolokang mantswe ana wohle ao ke le boleletseng wona kajeno, le laele bana ba lona ho a hlokomela, le ho phetha dipallo tsa Molao ona. 47Ho lona hase mantswe a lefeela; ke bophelo ba lona. Ka mantswe ana le tla phela halelele naheng eo le tshelang Jorodane ho ya ho yona, hore e be ya lona.”

Moshe o bontshwa naha ya Kanana

48Ka lona letsatsi leo Morena a bua ho Moshe, a re: 49“Nyolohela dithabeng tsena tsa Abarime, o hlwelle hodima thaba ya Nebo, e naheng ya Moabe, e malebana le Jeriko, o tadime naha ya Kanana, eo ke e neang bana ba Iseraele hore e be ya bona. 50O tla shwela hodima thaba eo, eo o tla nyolohela hodima yona, mme o orosetswe setjhabeng sa heno, jwalokaha Arone, moholwane wa hao, a ile a shwela thabeng ya Hore, le yena a orosetswa setjhabeng sa habo. 51Le ne le ntshitelwe le le hara bana ba Iseraele, ha le le metsing a Meriba e Kadeshe, lehwatateng la Sine. Le ne le se ke la nkgalaletsa hara setjhaba sa Iseraele. 52Ka baka leo, naha eo o tla e bonela hole, empa o ke ke wa kena naheng eo, eo ke e neang bana ba Iseraele.”

32:48-52 —
Dipa. 27:12-14
Dipo. 3:23-27