Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
28

Mahlohonolo a ho ikokobetsa

(Mee. 26:3-13; Dipo. 7:12-24)

281“Haeba o mamela lentswe la Morena Modimo wa hao ka hloko, o hlokomela ho phetha melao yohle ya hae, eo ke o laelang yona kajeno, Morena Modimo wa hao o tla o phahamisa ho feta ditjhaba tsohle tsa lefatshe. 2Mahlohonolo ana wohle e tla ba a hao, a o aparele, hobane o tla be o mamela lentswe la Morena Modimo wa hao:

3“O tla hlohonolofatswa motseng,

o hlohonolofatswe le masimong.

4“Bana ba hao ba tla hlohonolofatswa,

le ditholwana tsa naha ya heno,

le tswala ya diphoofolo tsa hao,

le manamane a dikgomo tsa hao,

le tswala ya mehlape ya hao.

5“Seroto sa hao

se tla hlohonolofatswa,

le sejana sa hao

sa ho dubela hlama.

6“O tla hlohonolofatswa ha o kena,

o hlohonolofatswe ha o etswa.

Tlholo le katleho

7“Morena o tla etsa hore dira tsa hao, tse o tsohetseng matla, di hlolwe o ntse o di bona. Ha di o futuhela di tla tla di tsamaya ka tsela e le nngwe, empa ha di o baleha di tla phasaphasa ka tsela tse ngata.

8“Morena o tla hlohonolofatsa disiu tsa hao, le tsohle tseo o di etsang; a o hlohonolofatse naheng eo Morena Modimo wa hao a o neang yona.

9“Morena o tla o etsa setjhaba se halalelang sa hae, jwalokaha a o hlapanyeditse, haeba o boloka melao ya Morena Modimo wa hao, mme o tsamaya ditseleng tsa hae. 10Ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla elellwa hore o bitswa ka lebitso la Morena, mme di tla o tshaba. 11Morena o tla o atlehisa haholo ka ho atisa bana ba hao, le manamane a dikgomo tsa hao, le ditholwana tsa masimo a hao, naheng eo Morena a e hlapanyeditseng bo-ntatao hore o tla o nea yona.

12“Morena o tla o bulela letlole la hae e leng lehodimo, a nesetse naha ya hao pula ka nako ya yona, a hlohonolofatse le mesebetsi yohle eo o e etsang. O tla adimana ka tsa hao ho ditjhaba tse ngata, empa wena o ke ke wa adima letho ho tsona. 13Morena o tla o etsa hlooho, e seng mohatla. O tla ba kahodimo, o ke ke wa ba katlase, haeba o mamela melao ya Morena Modimo wa hao, eo ke o laelang yona kajeno, hore o e hlokomele, mme le e phethe. 14O se ke wa kgeloha lentswe leha le le leng la mantswe ao ke o laelang wona kajeno. O se ke wa kgelohela ka ho le letona kapa ka ho le letshehadi, wa latela medimo e meng, wa e sebeletsa.”

28:1-14 —
Dipo. 11:13-17

Ditholwana tsa ho se ikokobetse

(Mee. 26:14-46)

15“Empa haeba o sa mamele lentswe la Morena Modimo wa hao, o sa hlokomele ho phetha melao yohle ya hae, le ditaelo tsohle tsa hae, tseo ke o laelang tsona kajeno, dithahako tsena tsohle di tla ba hodima hao, di o kgomarele.

16“O tla rohakeha motseng,

o rohakehe le masimong!

17“Seroto sa hao se tla rohakeha,

le sejana sa hao sa ho dubela hlama!

18“Bana ba hao ba tla rohakeha,

le ditholwana tsa naha ya heno,

le manamane a dikgomo tsa hao,

le tswala ya mehlape ya hao!

19“O tla rohakeha ha o kena,

o rohakehe ha o etswa!

Mahloko le ho hlolwa

20“Morena o tla o romela bomadimabe, le pherekano, le ho hloka katleho mesebetsing yohle eo o e etsang, ho fihlela o timela, o eshwa hanghang, ka baka la diketso tsa hao tse kgopo, tseo o mphuraletseng ka tsona.

21“Morena o tla etsa hore lefu la sewa le o kgomarele, ho fihlela a o timetsa naheng eo o yang ho yona ho e hapa. 22Morena o tla o otla ka lefuba, le ka feberu, le ka mokgohlane, le ka motjheso o kang wa mollo, le ka komello, le ka moya o batang, le ka hlobo. Tsena di tla o salama ho fihlela o eshwa. 23Lehodimo le o okametseng le ke ke la nesa pula, mobu oo o tsamayang hodima wona o tla ba sengangata jwaloka tshepe. 24Bakeng sa pula, Morena o tla tlisetsa naha ya heno lerole; le tla theohela ho wena le etswa lehodimong, ho fihlela o timela.

25“Morena o tla etsa hore o hlolwe ke dira tsa hao. Ha o di futuhela o tla ya o tsamaya ka tsela e le nngwe, empa ha o di baleha o tla phasaphasa ka tsela tse ngata. O tla ba mmutladintjeng ho mebuso yohle ya lefatshe. 26Setopo sa hao se tla jewa ke matlaka, le dibatana tsa naha, mme ha ho motho ya tla di tshosa.

27“Morena o tla o otla ka mathopa jwaloka Baegepeta, le ka dihlahala, le ka lekgwekgwe, le ka lekgopho, mme tsena di ke ke tsa phekolwa. 28Morena o tla o otla ka bohlanya, le ka bofofu, le ka pherekano. 29O tla phopholetsa e le motsheare, jwalokaha sefofo se phopholetsa lefifing, mme ha ho letho leo o tla atleha ho lona. O tla hatellwa, o amohuwe tsa hao kamehla, empa ha ho ya tla o namolela.

30“O tla nyala mosadi, empa o tla robalwa ke monna e mong. O tla haha matlo, empa o ke ke wa phela ka ho wona. O tla lema dirapa tsa morara, empa o ke ke wa ja ditholwana tsa tsona. 31Pholo ya hao e tla hlajwa o ntse o e bona, empa o ke ke wa ja nama ya yona. O tla amohuwa tonki ya hao ka mahahapa, mme e ke ke ya hlola e kgutlisetswa ho wena. Nku ya hao e tla newa dira tsa hao, empa ha ho ya tla o namolela. 32Bara ba hao le baradi ba hao ba tla newa setjhaba se seng, moo o ntseng o bona; o tla ba hlolohelwa ka dinako tsohle, empa o se na matla a ho etsa letho. 33Ditholwana tsa naha ya heno, le matla wohle a hao, tsena di tla jewa ke setjhaba seo o sa se tsebeng, empa wena o tla hatellwa, o robokelwe kamehla. 34Tseo mahlo a hao a tla di bona di tla o hlantsha. 35Morena o tla o otla ka mathopa a tla o tswa mangweleng le ditlhafung, a ke keng a phekolwa. A tla o bereha ho tloha bohatong ba leoto, ho ya fihla hara hlooho.

36“Wena, hammoho le kgosi ya hao, eo o tla e bea teroneng, Morena o tla o isa setjhabeng seo wena le bo-ntatao le sa kang la se tseba, mme hona teng o tla sebeletsa medimo e meng ya lehong, le ya majwe. 37Hara ditjhaba tsohle, tseo Morena a tla o isa ho tsona, o tla ba setsoto, o be pale, o be mohlolo.”

O tla sebeletsa lelea

38“O tla jala peo e ngata tshimong, empa o tla kotula hanyenyane, hobane ditsie di tla e ja. 39O tla lema dirapa tsa morara, o o hlaolele, empa o ke ke wa nwa veine ya wona, kapa wa o kotula, hobane o tla jewa ke seboko. 40O tla ba le difate tsa mohlwaare hohle naheng ya heno, empa o ke ke wa itlotsa ka ole, hobane ditholwana tsa mohlwaare wa hao, di tla hlohloreha. 41O tla tswala bara le baradi, empa e ke ke ya eba ba hao, hobane ba tla ya bothopuweng. 42Difate tsohle tsa hao, le ditholwana tsa naha ya heno, di tla jewa ke ditsie.

43“Mojaki ya jakileng haeno o tla o phahamela haholoholo, empa wena o tla theohela tlasetlase. 44O tla adima tsa hae, empa wena o tla hloka seo o ka mo adimang sona. Yena e tla ba hlooho, empa wena o tla ba mohatla.

45“Dithohako tsena tsohle di tla ba hodima hao, di o salame, di o tshware, ho fihlela o timela, hobane o tla be o sa ka wa mamela lentswe la Morena Modimo wa hao; o sa ka wa boloka melao ya hae, le ditaelo tsa hae, tseo a o laetseng tsona. 46Dithohako tsena di tla ba hodima hao e le pontsho le mohlolo, di be le hodima ditloholo tsa hao kamehla yohle, 47hobane o tla be o sa ka wa sebeletsa Morena Modimo wa hao ka nyakallo, le ka pelo e thabileng, ka baka la ho raha ha hao ke monono. 48Ka baka leo, o tla sebeletsa dira tsa hao, tseo Morena Modimo wa hao, a tla o romella tsona, o lapile, o nyorilwe, o hlobotse, o hloka dintho tsohle. Di tla bea joko ya tshepe molaleng wa hao, ho fihlela di o timetsa.”

Ho futuhelwa le ho thibellwa

49“Morena o tla o tlisetsa setjhaba se tswang hole, pheletsong ya lefatshe, se etla jwaloka ntsu ha e fofa; setjhaba seo o sa tsebeng puo ya sona; 50setjhaba se difahleho di tshabehang, se sa tlo kgathalla maqheku, kapa sa qenehela ba batjha. 51Se tla ja tswala ya diphoofolo tsa hao, le ditholwana tsa naha ya heno, ho fihlela se o timetsa. Ha se na ho o siela koro, kapa veine, kapa ole, kapa manamane a dikgomo tsa hao, kapa tswala ya mehlape ya hao, ho fihlela se o timetsa. 52Se tla thibella dikgoro tsa metse ya heno, ho fihlela marako a hao, a phahameng, a diqhobosheane, ao o a tshepang, a heleha naheng yohle ya heno. Se tla thibella dikgoro tsohle tsa heno, naheng eo Morena Modimo wa hao a o neileng yona.

53“Tsietsing ena ya ho thibellwa, eo dira di tla o etsetsa yona, o tla ja bana ba hao, e leng nama ya bara ba hao le ya baradi ba hao, bao o ba neilweng ke Morena Modimo wa hao. 54Monna ya bonolo, ya bokotswang haeno, o tla sheba ngwanabo, le mosadi wa hae eo a mo ratang haholo, le bana ba hae ba sa setseng, ka leihlo le lebe. 55A ke ke a fa ofe kapa ofe wa bona, nama ya bana ba hae, bao a tla ba ja, hobane ha a sa saletswe ke letho ka baka la thibella ena, le tsietsi ena eo dira di tla o etsetsa yona dikgorong tsohle tsa metse ya hao. 56Mosadi ya bonojwana, ya bokotswang haeno, ya neng a ke ke a leka le ho hata fatshe ka baka la bonolo ba hae, le ho bokotswa, o tla sheba monna wa hae, eo a mo ratang haholo, le mora wa hae, le moradi wa hae, ka leihlo le lebe. 57Kobo ya ngwana wa hae wa lesea, e tswang pakeng tsa dinoka tsa hae, o tla e ja ka lekunutu; a je esita le bana bao a ba tswetseng, hobane a hloka tsohle, ka baka la thibella ena le tsietsi ena, eo dira tsa hao di tla o etsetsa yona dikgorong tsohle tsa metse ya heno.”2 Dikg. 6:28,29
Kodi. 4:10

Mafu a sewa

58“Haeba o sa hlokomele ho phetha mantswe wohle a molao ona, a ngotsweng bukeng ena, le ho tshaba lebitso lena le tlotlehang, le tshabehang, la Morena Modimo wa hao, 59Morena o tla o otla ka mafu a sewa a makatsang, wena le ditloholo tsa hao; e be mafu a sewa a maholo, a sa foleng, le malwetse a bohloko, a sa foleng. 60Hape o tla o tlisetsa mafu wohle a Egepeta, ao o neng o a tshaba, mme a tla o kgomarela; 61hapehape le malwetse wohle, le diwa tsohle tse sa ngolwang Bukeng ya Molao ona. Morena o tla o tlisetsa tsona, ho fihlela o timela. 62Le tla sala le le mmalwana ka palo, le hoja le ne le le letshwele le lekaalo ka dinaledi tsa lehodimo, hobane ha o a ka wa mamela lentswe la Morena Modimo wa hao.”

Ho qhalakanngwa ha Baiseraele

63“Jwalokaha Morena a ne a thabele ho le atlehisa, le ho le ngatafatsa, ka mokgwa o jwalo Morena o tla thabela ho le timetsa, mme le tla tloswa lefatsheng leo le yang ho lona hore e be la lona. 64Morena o tla le qhalakanya hara ditjhaba tsohle, ho tloha pheletsong e nngwe ya lefatshe, ho isa pheletsong e nngwe ya lefatshe, mme hona moo le tla sebeletsa medimo e meng, eo lona le bo-ntata lona le sa kang la e tseba, e leng ya lehong le ya lejwe. 65Hara ditjhaba tseo le ke ke la fumana boiketlo, le maoto a lona a tla hloka moo a ka hatang teng. Morena o tla etsa hore dipelo tsa lona di tshwenyehe, mahlo a lona a fifale, meya ya lona e hlomohe. 66Le tla phela ka matswalo, le be le tshabo motsheare le bosiu, le se ke la phela ka boiketlo. 67Hoseng le tla re: ‘Hoja e ne e le ka phirimana!’ Ka phirimana le re: ‘Hoja e ne e le hoseng!’ e le ka baka la tshabo eo dipelo tsa lona di tla tshaba ka yona, le ka baka la tseo le tla di bona ka mahlo a lona. 68Morena o tla le kgutlisetsa Egepeta hape ka dikepe, ka tsela eo ke ileng ka bua ka yona ho lona, ka re: ‘Le ke ke la hlola le e bona hape.’ Teng le tla ithekisa ho dira tsa lona hore le be makgoba le makgabunyane, empa ha ho ya tla le reka.”

29

291Ana ke wona mantswe a selekane seo Morena a neng a laele Moshe hore a se etse le bana ba Iseraele ha ba le naheng ya Moabe; e le se seng hape, ntle ho seo a neng a se etse le bona ha ba le thabeng ya Horebe.

Ntjhafatso ya selekane

2Moshe a bitsa Baiseraele bohle, a re ho bona: “Ka mahlo a lona le bone tsohle, tseo Morena a ileng a di etsa naheng ya Egepeta, ho Faro, le ho bahlanka ba hae bohle, le naheng ya hae yohle; 3e leng meleko e meholo eo le e boneng ka mahlo a lona, le dipontsho tse kgolo, le mehlolo e meholo. 4Empa ho fihlela le kajeno Morena ha a eso le nee dikelello tse utlwisisang, le mahlo a bonang, le ditsebe tse utlwang. 5Ka dilemo tse mashome a mane ke ile ka le etella pele lehwatateng, empa diaparo tsa lona ha di a ka tsa taboha, le dieta tsa lona ha di a ka tsa fela. 6Ha le a ka la ja bohobe, ha le a ka la nwa veine kapa jwala, e le hore le tle le tsebe hore ke nna Morena Modimo wa lona.

7“Ha le fihla sebakeng sena, Sihone, kgosi ya Heshebone, le Oge, kgosi ya Bashane, ba ile ba re futuhela, ba re lwantsha, empa ra ba hlola.Dipa. 21:21-35
8Ra hapa naha ya bona, mme ra e nea ba morabe wa Rubene, le wa Gade, le karolo e nngwe ya morabe wa Manase, e le lefa.Dipa. 32:33

9“Ka baka lena he, bolokang mantswe a selekane sena, le a phethe, e le hore le tle le atlehe ho tsohle tseo le di etsang.”

Selekane se tlama Baiseraele

10“Kajeno lena, bohle le eme kapele ho Morena Modimo wa lona: mahosana a merabe ya lona, baholo ba setjhaba sa lona, le balaodi ba lona, le banna bohle ba Iseraele, 11bana ba lona, basadi ba lona, le bajaki ba kahara diahelo tsa lona, ho tloha ka motho ya rwallang, ho isa ho ya kgang metsi. 12Le kena selekaneng sa Morena Modimo wa lona, le kanong ya hae, eo Morena Modimo wa lona a e etsang ho lona kajeno; 13hore a tle a le etse setjhaba sa hae, yena e be Modimo wa lona jwalokaha a ile a bua ho wena, le kamoo a ileng a hlapanyetsa bo-ntata lona Aborahama, Isaka, le Jakobo. 14Hase le lona feela a etsang selekane sena le kano ena, 15empa o di etsa le bohle ba nang le rona kajeno, kapele ho Morena Modimo wa rona, esita le bohle bao kajeno ba esong ho tswalwe.

16“Le tseba kamoo re neng re ahile kateng Egepeta, le kamoo re fetileng hara ditjhaba tseo re fetileng hara tsona. 17Le bone manyala a tsona, le medimo ya tsona ya bohata, ya lehong, le ya lejwe, le ya silefera, le ya kgauta, e neng e le hara tsona. 18Hara lona ho se be monna kapa mosadi, kapa ba lelapa, kapa ba morabe, bao kajeno dipelo tsa bona di ka furallang Morena Modimo wa rona, mme ba ya ho sebeletsa medimo ya ditjhaba tseo, esere mohlomong hara lona ha eba le mothapo o behang leshokgwa le lengana.Bah. 12:15

19“Ho se be eo ereng ha a utlwa mantswe a kano ena, a re: ‘Ke tla phela ka kgotso, leha nka latela boithatelo ba pelo ya ka, hobane ba kgopo le ba lokileng ba tla timela ka ho tshwana.’ 20Morena a ke ke a mo tshwarela, empa kgalefo ya Morena le lefufa la hae di tla tlokomela monna eo. Dithohako tsohle tse ngotsweng kahara buka ena, di tla mo wela hodima. Morena o tla fedisa lebitso la hae lefatsheng. 21Hara merabe yohle ya Iseraele, Morena o tla mo kgethollela hore a timetswe, ho ya ka dithohako tsohle tse ngotsweng Bukeng ya Molao.”Dipo. 28:15-68

Kotlo ya ba sa tshepahaleng

22“Meloko e tlang, e leng ditloholo tsa lona tse tla tswalwa, le mojaki ya tswang naheng e hole, ba tla bona diwa tsa naha ena, le malwetse a yona, ao Morena a e otlang ka wona. 23Mobu o tla fetoha sebabole le letswai, naha yohle e be letswatlare le tjheleng, le sa jalwang, le sa beheng, le se nang jwang, jwalokaha ho ne ho timetswa Sodoma le Gomora, le Adema le Seboime, tseo Morena a neng a di timetse ha a halefile, a le bohalehale.Tshim. 19:24,25
Hos. 11:8
24Jwale ditjhaba tsohle di tla re: ‘Ke ka baka lang, ha Morena a entse naha ee tjee? Kgalefo e kaalekaale e bolelang?’

25“Batho ba tla re: ‘Ke hobane ba furaletse selekane sa Morena Modimo wa bo-ntata bona, seo a ileng a se etsa le bona ha a ne a ba ntsha naheng ya Egepeta. 26Ba ile ba ya sebeletsa medimo e meng, ba kgumamela medimo eo ba sa e tsebeng, eo a sa kang a ba nea yona. 27Ka baka leo, kgalefo ya Morena e ile ya tlokomela naha eo, a e tlisetsa dithohako tsohle tse ngotsweng kahara buka ena. 28Morena a halefa, a ba bohalehale, a ba phahla naheng ya bona, mme ka kgalefo e kgolo a ba lelekela naheng esele moo ba ntseng ba le hona teng le kajeno-ya-bokajeno.’

29“Diphiri tsohle ke tsa Morena Modimo wa rona, empa dintho tse senotsweng ke tsa rona, le tsa bana ba rona kamehla yohle, e le hore re phethe dipallo tsohle tsa Molao ona.”

30

Ditshepiso tsa ho hlohonolofatswa le ho buseletswa naha

301“Ha dintho tsena di se di etsahetse ho lona, e leng ditlhohonolofatso le dithohako tseo ke le baletseng tsona, mme le di nahana ha le le ditjhabeng tsohle tseo Morena Modimo wa lona, a le leleketseng ho tsona, 2lona le bana ba lona, le tla kgutlela ho Morena Modimo wa lona, mme le tla mamela lentswe la hae ka dipelo tsa lona tsohle, le ka maikutlo a lona wohle, ho latela tsohle tseo ke le laetseng tsona kajeno. 3Morena Modimo wa lona, o tla le kgutlisa bothopuweng, a le hauhele, mme a boele a le phuthe ditjhabeng tsohle tseo Morena Modimo wa lona, a le qhalanyeditseng hara tsona. 4Leha eba ba bang ba lona ba ka lelekelwa dibakeng tse holehole tsa lefatshe, Morena Modimo wa lona, o tla ba phutha hona moo, mme a ba late hona teng.Mat. 24:31
Mar. 13:27
5Morena Modimo wa lona o tla le kgutlisetsa naheng eo e neng e le ya bo-ntata lona, e be ya lona. Morena o tla le atlehisa, a le ngatafatse ho feta bo-ntata lona. 6Morena Modimo wa lona, o tla bolotsa dipelo tsa lona, le dipelo tsa bana ba lona hore le rate Morena Modimo wa lona, ka dipelo tsa lona tsohle, le ka maikutlo a lona wohle, e le hore le tle le phele. 7Morena Modimo wa lona, o tla otla dira tsa lona, le ba le hloileng, le ba le hlorisang, ka dithohako tsena tsohle. 8Le tla kgutla, le mamele lentswe la Morena, mme le phethe melao yohle ya hae, eo ke le laelang yona kajeno. 9Morena o tla le atlehisa mesebetsing yohle eo le e etsang, a atise bana ba lona, le tswala ya diphoofolo tsa lona, le ditholwana tsa masimo a lona haholo. Morena o tla boela a thabela ho le atlehisa haholo, jwalokaha a ile a thabela ho atlehisa bo-ntata lona. 10Feela le mamele lentswe la Morena Modimo wa lona, le boloke melao le ditaelo tsa hae, tse ngotsweng Bukeng ena ya Molao, mme le kgutlele ho Morena Modimo wa lona, ka dipelo tsa lona tsohle, le ka maikutlo a lona wohle.

11“Molao ona oo ke le laelang wona kajeno, ha o a pateha, mme ha o hole le lona. 12Ha o lehodimong, hoo le ka reng: ‘Ke mang ya tla re ela lehodimong, a re tlisetse wona, mme a re rute wona, re tle re o phethe?’ 13Ha o ka nqane ho lewatle, hoo le ka reng: ‘Ke mang ya tla re tshelela lewatle, a re tlisetse wona, mme a re rute wona, re tle re o phethe?’ 14Molao ona o haufi haholo le lona, o malemeng a lona, o ka dipelong tsa lona; ho salang feela ke hore le o phethe.

30:12-14 —
Bar. 10:6-8

15“Bonang, kajeno ke beile kapele ho lona bophelo, le lehlohonolo, le lefu le bomadimabe. 16Kajeno ke le laetse hore le rate Morena Modimo wa lona, le tsamaye ditseleng tsa hae, le boloke melao ya hae, le ditaelo tsa hae, le ditemoso tsa hae, e le hore le tle le phele, mme le ate. Morena Modimo wa lona, o tla le hlohonolofatsa naheng eo le yang ho yona, hore e tle e be ya lona.

17“Empa haeba dipelo tsa lona di mphuralla, le sa mamele, le kgumamela medimo e meng, le e sebeletsa; 18kajeno ke le bolella hore ruri le tla timela. Le ke ke la phela halelele naheng eo le tshelang Jorodane le eya ho yona, hore e be ya lona.

19“Kajeno lehodimo le lefatshe ke dipaki tsa ka tsa hore ke beile kapele ho lona bophelo le lefu, tlhohonolofatso le thohako; ka baka leo, ikgetheleng bophelo, e le hore lona, le bana ba lona, le tle le phele. 20Le rate Morena Modimo wa lona, le mamele lentswe la hae, le mo kgomarele, hobane ke yena ya le phedisang, ya lelefatsang matsatsi a ho phela ha lona, e le hore le tle le ahe naheng eo Morena a hlapanyeditseng bo-ntata lona Aborahama, Isaka, le Jakobo, hore o tla le nea yona.”