Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
26

Moetlo wa dilopotsiya

261“Ha le se le fihlile naheng eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona e le lefa, hore e be ya lona; le se le ahile ho yona, 2o tla nka dilopotsiya tsa ditholwana tsohle tse tswang mobung wa naha eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona. O di kenye ka serotong, ebe o ya sebakeng seo Morena Modimo wa lona, a tla se kgetha hore a dule ho sona. 3O tla ya ho eo e leng moprista ka nako eo, o re ho yena: ‘Kajeno ke bolela ho Morena Modimo wa ka, hore ke fihlile naheng eo Morena a neng a hlapanyetse bo-ntata rona hore o tla re nea yona.’

4“Moprista o tla nka seroto matsohong a hao, a se bee fatshe kapele ho aletare ya Morena Modimo wa hao. 5Jwale wena o tla bua o le kapele ho Morena Modimo wa hao, o re: ‘Ntate e ne e le Moarame wa moleleri, a theohela Egepeta, a jaka teng le batho ba mmalwana. Empa ha a se a le moo ya eba setjhaba se seholo, se matla, se sengata. 6Baegepeta ba re tshwara hampe, ba re hlorisa, ba re sebedisa ka thata. 7Yaba re llela Morena Modimo wa bo-ntata rona, mme Morena a utlwa sello sa rona, a bona matshwenyeho a rona, le mosebetsi wa rona o boima, le kgatello ya rona. 8Morena a re ntsha naheng ya Egepeta ka matla a hae a maholo, le ka letsoho le otlolohileng, le ka ditshoso tse kgolo, le ka dipontsho, le ka mehlolo. 9A re tlisa sebakeng sena, a re nea naha ena, e leng naha e phallang lebese le mahe a dinotshi. 10Jwale bona, ke tlisitse dilopotsiya tse tswang mobung oo o nneileng wona, Morena.’ O tla di bea fatshe, kapele ho Morena Modimo wa hao, o mo kgumamele. 11Wena, le ba lelapa la hao, le Molevi, le mojaki ya teng hara lona, le tla ithabisa ka tsena tsohle tse molemo, tseo Morena Modimo wa hao, a o neileng tsona.

12“Ka selemo sa boraro, e leng selemo sa ho ntsha karolo e le nngwe ho tse leshome, ha o qetile ho ntsha dikarolo tseo tsohle tsa tse leshome tsa kotulo ya hao, o di nee Molevi, le mojaki, le kgutsana, le mohlolohadi, hore le bona ba tle ba je, ba kgore, ba le setjhabeng sa heno. 13O tla bua o le kapele ho Morena Modimo wa hao, o re: ‘Ke ntshitse dintho tse halalelang ka tlung, ke bile ke di neile Molevi, le mojaki, le kgutsana, le mohlolohadi, ho ya ka molao wohle wa hao, oo o ntaetseng wona. Ha ke a kgeloha melao ya hao, mme ha ke a e lebala. 14Ha ke a ja letho la tsona ha ke ntse ke le bofifing; kapa ka tlosa letho la tsona ha ke ntse ke le sesila; kapa ka nyehella bafu ka tsona. Ke mametse lentswe la Morena Modimo wa ka. Ke entse tsohle ho ya kamoo o ntaetseng kateng. 15Tadima tlase, o le leahong la hao le halalelang, le lehodimong, o hlohonolofatse Iseraele, setjhaba sa hao, le mobu oo o re neileng wona, e leng naha e phallang lebese le mahe a dinotshi, jwalokaha o ne o hlapanyetse bo-ntata rona.’ ”

Setjhaba se halalelang sa Morena

16“Ka letsatsi lena, Morena Modimo wa hao, o o laela hore o phethe melao ena, le ditaelo tsena. Ka baka leo, o tla di boloka, o di phethe ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle. 17Kajeno o ikanetse hore Morena e tla ba Modimo wa hao, le hore o tla tsamaya ditseleng tsa hae, o boloke ditaelo tsa hae, le melao ya hae, le ditemoso tsa hae, mme o mamele lentswe la hae. 18Kajeno Morena o le amohetse hore le be setjhaba seo e leng sa hae, jwalokaha a le tshepisitse; le hore le boloke melao yohle ya hae. 19Ka thoriso, le ka botumo, le ka hlompho, o tla le phahamisetsa kahodimo ho ditjhaba tsohle tseo a di bopileng, e le hore le tle le be setjhaba se halalelang sa Morena Modimo wa hao, jwalokaha a tshepisitse.”

27

Molao o ngolwe Baiseraele ba le hodima thaba ya Ebale

271Bo-Moshe le baholo ba Iseraele ba laela setjhaba, ba re: “Bolokang melao yohle eo ke le laelang yona kajeno. 2Mohla letsatsi leo ka lona le tshelang Jorodane, le kenang naheng eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona, le hlome majwe a maholo, le a dile ka phepa. 3Ha le se le tshetse le ngole mantswe wohle a molao ona hodima majwe ao, e le hore le tle le kene naheng eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona; e leng naha e phallang lebese le mahe a a dinotshi, jwalokaha Morena Modimo wa bo-ntata lona, a le tshepisitse. 4Ha le se le tshetse Jorodane, majwe ana le tla a hloma hodima thaba ya Ebale, le a dile ka phepa jwalokaha ke le laela kajeno. 5Le tla hahela Morena Modimo wa lona, aletare hona moo; e be aletare ya majwe, mme le se ke la a betla ka tshepe. 6Le tla haha aletare ena ya Morena Modimo wa lona, ka majwe a sa betlwang, mme hodima yona le etsetse Morena Modimo wa lona, dinyehelo tsa setjheso. 7Le etse le sehlabelo sa nyehelo ya teboho; le se jelle hona moo, mme le thabe kapele ho Morena Modimo wa lona. 8Hodima majwe ana le ngole mantswe wohle a molao ona ka mokgwa o bonahalang hantle.”

9Moshe, a ena le baprista, e leng Balevi, a bua le Baiseraele bohle, a re: “Tsie lala! Mamelang, lona Baiseraele! Ka letsatsi lena le se le le setjhaba sa Morena Modimo wa lona. 10Ka baka lena, le tla mamela lentswe la Morena Modimo wa lona, le phethe melao ya hae, le ditaelo tsa hae, tseo ke le laelang tsona kajeno.”

11Ka lona letsatsi leo Moshe a laela setjhaba, a re: 12“Ha le se le tshetse Jorodane, merabe ena, e leng ya Simeone, le ya Levi, le ya Juda, le ya Isakare, le ya Josefa, le ya Benjamine, e tla ema hodima thaba ya Gerisime, e hlohonolofatse setjhaba sena. 13Merabe ya bo-Rubene le Gade, le Ashere, le Sebulone, le Dane, le Nafthali, yona, e tla ema hodima thaba ya Ebale, e phatlalatse thohako.”

Dithohako tse leshome le metso e mmedi

14“Balevi ba tla howeletsa, ba re ho setjhaba sohle sa Iseraele:

15“ ‘Ho rohakehe ya etsang setshwantsho se betlilweng, kapa se bopilweng ka tshepe, se entsweng ke matsoho a setsebi, mme a se kgumamela sephiring, e leng ntho e manyala ho Morena!’

“Setjhaba sohle se arabele, se re: ‘A ho be jwalo!’

16“ ‘Ho rohakehe ya sa hlompheng ntatae kapa mmae.’

“Setjhaba sohle se re: ‘A ho be jwalo!’

17“ ‘Ho rohakehe ya suthisang mokolokotwane wa mohahabo!’

“Setjhaba sohle se re: ‘A ho be jwalo!’

18“ ‘Ho rohakehe ya kgelosang sefofu tseleng ya sona!’

“Setjhaba sohle se re: ‘A ho be jwalo!’

19“ ‘Ho rohakehe ya sokamisang kahlolo ya mojaki, kapa ya kgutsana, kapa ya mohlolohadi!’

“Setjhaba sohle se re: ‘A ho be jwalo!’

20“ ‘Ho rohakehe ya robalang le mosadi wa ntatae, hobane o hlompholla diphate tsa ntatae!’

“Setjhaba sohle se re: ‘A ho be jwalo!’

21“ ‘Ho rohakehe ya robalang phoofolo!’

“Setjhaba sohle se re: ‘A ho be jwalo!’

22“ ‘Ho rohakehe ya robalang le kgaitsedi ya hae, kapa le moradi wa ntatae, kapa le moradi wa mmae!’

“Setjhaba sohle se re: ‘A ho be jwalo!’

23“ ‘Ho rohakehe ya robalang le mohwehadi wa hae!’

“Setjhaba sohle se re: ‘A ho be jwalo!’

24“ ‘Ho rohakehe ya bolayang mohahabo ka sekgukgu!’

“Setjhaba sohle se re: ‘A ho be jwalo!’

25“ ‘Ho rohakehe ya amohelang tjotjo, hore a bolaye motho, a tsholle madi a se nang molato!’

“Setjhaba sohle se re: ‘A ho be jwalo!’

26“ ‘Ho rohakehe ya sa phethahatseng dipallo tsa molao ona ka ho di etsa!’

“Setjhaba sohle se re: ‘A ho be jwalo!’ ”

28

Mahlohonolo a ho ikokobetsa

(Mee. 26:3-13; Dipo. 7:12-24)

281“Haeba o mamela lentswe la Morena Modimo wa hao ka hloko, o hlokomela ho phetha melao yohle ya hae, eo ke o laelang yona kajeno, Morena Modimo wa hao o tla o phahamisa ho feta ditjhaba tsohle tsa lefatshe. 2Mahlohonolo ana wohle e tla ba a hao, a o aparele, hobane o tla be o mamela lentswe la Morena Modimo wa hao:

3“O tla hlohonolofatswa motseng,

o hlohonolofatswe le masimong.

4“Bana ba hao ba tla hlohonolofatswa,

le ditholwana tsa naha ya heno,

le tswala ya diphoofolo tsa hao,

le manamane a dikgomo tsa hao,

le tswala ya mehlape ya hao.

5“Seroto sa hao

se tla hlohonolofatswa,

le sejana sa hao

sa ho dubela hlama.

6“O tla hlohonolofatswa ha o kena,

o hlohonolofatswe ha o etswa.

Tlholo le katleho

7“Morena o tla etsa hore dira tsa hao, tse o tsohetseng matla, di hlolwe o ntse o di bona. Ha di o futuhela di tla tla di tsamaya ka tsela e le nngwe, empa ha di o baleha di tla phasaphasa ka tsela tse ngata.

8“Morena o tla hlohonolofatsa disiu tsa hao, le tsohle tseo o di etsang; a o hlohonolofatse naheng eo Morena Modimo wa hao a o neang yona.

9“Morena o tla o etsa setjhaba se halalelang sa hae, jwalokaha a o hlapanyeditse, haeba o boloka melao ya Morena Modimo wa hao, mme o tsamaya ditseleng tsa hae. 10Ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla elellwa hore o bitswa ka lebitso la Morena, mme di tla o tshaba. 11Morena o tla o atlehisa haholo ka ho atisa bana ba hao, le manamane a dikgomo tsa hao, le ditholwana tsa masimo a hao, naheng eo Morena a e hlapanyeditseng bo-ntatao hore o tla o nea yona.

12“Morena o tla o bulela letlole la hae e leng lehodimo, a nesetse naha ya hao pula ka nako ya yona, a hlohonolofatse le mesebetsi yohle eo o e etsang. O tla adimana ka tsa hao ho ditjhaba tse ngata, empa wena o ke ke wa adima letho ho tsona. 13Morena o tla o etsa hlooho, e seng mohatla. O tla ba kahodimo, o ke ke wa ba katlase, haeba o mamela melao ya Morena Modimo wa hao, eo ke o laelang yona kajeno, hore o e hlokomele, mme le e phethe. 14O se ke wa kgeloha lentswe leha le le leng la mantswe ao ke o laelang wona kajeno. O se ke wa kgelohela ka ho le letona kapa ka ho le letshehadi, wa latela medimo e meng, wa e sebeletsa.”

Ditholwana tsa ho se ikokobetse

(Mee. 26:14-46)

15“Empa haeba o sa mamele lentswe la Morena Modimo wa hao, o sa hlokomele ho phetha melao yohle ya hae, le ditaelo tsohle tsa hae, tseo ke o laelang tsona kajeno, dithahako tsena tsohle di tla ba hodima hao, di o kgomarele.

16“O tla rohakeha motseng,

o rohakehe le masimong!

17“Seroto sa hao se tla rohakeha,

le sejana sa hao sa ho dubela hlama!

18“Bana ba hao ba tla rohakeha,

le ditholwana tsa naha ya heno,

le manamane a dikgomo tsa hao,

le tswala ya mehlape ya hao!

19“O tla rohakeha ha o kena,

o rohakehe ha o etswa!

Mahloko le ho hlolwa

20“Morena o tla o romela bomadimabe, le pherekano, le ho hloka katleho mesebetsing yohle eo o e etsang, ho fihlela o timela, o eshwa hanghang, ka baka la diketso tsa hao tse kgopo, tseo o mphuraletseng ka tsona.

21“Morena o tla etsa hore lefu la sewa le o kgomarele, ho fihlela a o timetsa naheng eo o yang ho yona ho e hapa. 22Morena o tla o otla ka lefuba, le ka feberu, le ka mokgohlane, le ka motjheso o kang wa mollo, le ka komello, le ka moya o batang, le ka hlobo. Tsena di tla o salama ho fihlela o eshwa. 23Lehodimo le o okametseng le ke ke la nesa pula, mobu oo o tsamayang hodima wona o tla ba sengangata jwaloka tshepe. 24Bakeng sa pula, Morena o tla tlisetsa naha ya heno lerole; le tla theohela ho wena le etswa lehodimong, ho fihlela o timela.

25“Morena o tla etsa hore o hlolwe ke dira tsa hao. Ha o di futuhela o tla ya o tsamaya ka tsela e le nngwe, empa ha o di baleha o tla phasaphasa ka tsela tse ngata. O tla ba mmutladintjeng ho mebuso yohle ya lefatshe. 26Setopo sa hao se tla jewa ke matlaka, le dibatana tsa naha, mme ha ho motho ya tla di tshosa.

27“Morena o tla o otla ka mathopa jwaloka Baegepeta, le ka dihlahala, le ka lekgwekgwe, le ka lekgopho, mme tsena di ke ke tsa phekolwa. 28Morena o tla o otla ka bohlanya, le ka bofofu, le ka pherekano. 29O tla phopholetsa e le motsheare, jwalokaha sefofo se phopholetsa lefifing, mme ha ho letho leo o tla atleha ho lona. O tla hatellwa, o amohuwe tsa hao kamehla, empa ha ho ya tla o namolela.

30“O tla nyala mosadi, empa o tla robalwa ke monna e mong. O tla haha matlo, empa o ke ke wa phela ka ho wona. O tla lema dirapa tsa morara, empa o ke ke wa ja ditholwana tsa tsona. 31Pholo ya hao e tla hlajwa o ntse o e bona, empa o ke ke wa ja nama ya yona. O tla amohuwa tonki ya hao ka mahahapa, mme e ke ke ya hlola e kgutlisetswa ho wena. Nku ya hao e tla newa dira tsa hao, empa ha ho ya tla o namolela. 32Bara ba hao le baradi ba hao ba tla newa setjhaba se seng, moo o ntseng o bona; o tla ba hlolohelwa ka dinako tsohle, empa o se na matla a ho etsa letho. 33Ditholwana tsa naha ya heno, le matla wohle a hao, tsena di tla jewa ke setjhaba seo o sa se tsebeng, empa wena o tla hatellwa, o robokelwe kamehla. 34Tseo mahlo a hao a tla di bona di tla o hlantsha. 35Morena o tla o otla ka mathopa a tla o tswa mangweleng le ditlhafung, a ke keng a phekolwa. A tla o bereha ho tloha bohatong ba leoto, ho ya fihla hara hlooho.

36“Wena, hammoho le kgosi ya hao, eo o tla e bea teroneng, Morena o tla o isa setjhabeng seo wena le bo-ntatao le sa kang la se tseba, mme hona teng o tla sebeletsa medimo e meng ya lehong, le ya majwe. 37Hara ditjhaba tsohle, tseo Morena a tla o isa ho tsona, o tla ba setsoto, o be pale, o be mohlolo.”

O tla sebeletsa lelea

38“O tla jala peo e ngata tshimong, empa o tla kotula hanyenyane, hobane ditsie di tla e ja. 39O tla lema dirapa tsa morara, o o hlaolele, empa o ke ke wa nwa veine ya wona, kapa wa o kotula, hobane o tla jewa ke seboko. 40O tla ba le difate tsa mohlwaare hohle naheng ya heno, empa o ke ke wa itlotsa ka ole, hobane ditholwana tsa mohlwaare wa hao, di tla hlohloreha. 41O tla tswala bara le baradi, empa e ke ke ya eba ba hao, hobane ba tla ya bothopuweng. 42Difate tsohle tsa hao, le ditholwana tsa naha ya heno, di tla jewa ke ditsie.

43“Mojaki ya jakileng haeno o tla o phahamela haholoholo, empa wena o tla theohela tlasetlase. 44O tla adima tsa hae, empa wena o tla hloka seo o ka mo adimang sona. Yena e tla ba hlooho, empa wena o tla ba mohatla.

45“Dithohako tsena tsohle di tla ba hodima hao, di o salame, di o tshware, ho fihlela o timela, hobane o tla be o sa ka wa mamela lentswe la Morena Modimo wa hao; o sa ka wa boloka melao ya hae, le ditaelo tsa hae, tseo a o laetseng tsona. 46Dithohako tsena di tla ba hodima hao e le pontsho le mohlolo, di be le hodima ditloholo tsa hao kamehla yohle, 47hobane o tla be o sa ka wa sebeletsa Morena Modimo wa hao ka nyakallo, le ka pelo e thabileng, ka baka la ho raha ha hao ke monono. 48Ka baka leo, o tla sebeletsa dira tsa hao, tseo Morena Modimo wa hao, a tla o romella tsona, o lapile, o nyorilwe, o hlobotse, o hloka dintho tsohle. Di tla bea joko ya tshepe molaleng wa hao, ho fihlela di o timetsa.”

Ho futuhelwa le ho thibellwa

49“Morena o tla o tlisetsa setjhaba se tswang hole, pheletsong ya lefatshe, se etla jwaloka ntsu ha e fofa; setjhaba seo o sa tsebeng puo ya sona; 50setjhaba se difahleho di tshabehang, se sa tlo kgathalla maqheku, kapa sa qenehela ba batjha. 51Se tla ja tswala ya diphoofolo tsa hao, le ditholwana tsa naha ya heno, ho fihlela se o timetsa. Ha se na ho o siela koro, kapa veine, kapa ole, kapa manamane a dikgomo tsa hao, kapa tswala ya mehlape ya hao, ho fihlela se o timetsa. 52Se tla thibella dikgoro tsa metse ya heno, ho fihlela marako a hao, a phahameng, a diqhobosheane, ao o a tshepang, a heleha naheng yohle ya heno. Se tla thibella dikgoro tsohle tsa heno, naheng eo Morena Modimo wa hao a o neileng yona.

53“Tsietsing ena ya ho thibellwa, eo dira di tla o etsetsa yona, o tla ja bana ba hao, e leng nama ya bara ba hao le ya baradi ba hao, bao o ba neilweng ke Morena Modimo wa hao. 54Monna ya bonolo, ya bokotswang haeno, o tla sheba ngwanabo, le mosadi wa hae eo a mo ratang haholo, le bana ba hae ba sa setseng, ka leihlo le lebe. 55A ke ke a fa ofe kapa ofe wa bona, nama ya bana ba hae, bao a tla ba ja, hobane ha a sa saletswe ke letho ka baka la thibella ena, le tsietsi ena eo dira di tla o etsetsa yona dikgorong tsohle tsa metse ya hao. 56Mosadi ya bonojwana, ya bokotswang haeno, ya neng a ke ke a leka le ho hata fatshe ka baka la bonolo ba hae, le ho bokotswa, o tla sheba monna wa hae, eo a mo ratang haholo, le mora wa hae, le moradi wa hae, ka leihlo le lebe. 57Kobo ya ngwana wa hae wa lesea, e tswang pakeng tsa dinoka tsa hae, o tla e ja ka lekunutu; a je esita le bana bao a ba tswetseng, hobane a hloka tsohle, ka baka la thibella ena le tsietsi ena, eo dira tsa hao di tla o etsetsa yona dikgorong tsohle tsa metse ya heno.”

Mafu a sewa

58“Haeba o sa hlokomele ho phetha mantswe wohle a molao ona, a ngotsweng bukeng ena, le ho tshaba lebitso lena le tlotlehang, le tshabehang, la Morena Modimo wa hao, 59Morena o tla o otla ka mafu a sewa a makatsang, wena le ditloholo tsa hao; e be mafu a sewa a maholo, a sa foleng, le malwetse a bohloko, a sa foleng. 60Hape o tla o tlisetsa mafu wohle a Egepeta, ao o neng o a tshaba, mme a tla o kgomarela; 61hapehape le malwetse wohle, le diwa tsohle tse sa ngolwang Bukeng ya Molao ona. Morena o tla o tlisetsa tsona, ho fihlela o timela. 62Le tla sala le le mmalwana ka palo, le hoja le ne le le letshwele le lekaalo ka dinaledi tsa lehodimo, hobane ha o a ka wa mamela lentswe la Morena Modimo wa hao.”

Ho qhalakanngwa ha Baiseraele

63“Jwalokaha Morena a ne a thabele ho le atlehisa, le ho le ngatafatsa, ka mokgwa o jwalo Morena o tla thabela ho le timetsa, mme le tla tloswa lefatsheng leo le yang ho lona hore e be la lona. 64Morena o tla le qhalakanya hara ditjhaba tsohle, ho tloha pheletsong e nngwe ya lefatshe, ho isa pheletsong e nngwe ya lefatshe, mme hona moo le tla sebeletsa medimo e meng, eo lona le bo-ntata lona le sa kang la e tseba, e leng ya lehong le ya lejwe. 65Hara ditjhaba tseo le ke ke la fumana boiketlo, le maoto a lona a tla hloka moo a ka hatang teng. Morena o tla etsa hore dipelo tsa lona di tshwenyehe, mahlo a lona a fifale, meya ya lona e hlomohe. 66Le tla phela ka matswalo, le be le tshabo motsheare le bosiu, le se ke la phela ka boiketlo. 67Hoseng le tla re: ‘Hoja e ne e le ka phirimana!’ Ka phirimana le re: ‘Hoja e ne e le hoseng!’ e le ka baka la tshabo eo dipelo tsa lona di tla tshaba ka yona, le ka baka la tseo le tla di bona ka mahlo a lona. 68Morena o tla le kgutlisetsa Egepeta hape ka dikepe, ka tsela eo ke ileng ka bua ka yona ho lona, ka re: ‘Le ke ke la hlola le e bona hape.’ Teng le tla ithekisa ho dira tsa lona hore le be makgoba le makgabunyane, empa ha ho ya tla le reka.”