Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
24

Ho hlalwa le ho nyalwa hape

241“Ha monna a nka mosadi, mme a mo nyala, eba hamorao o utlwa a se a sa mo rate, hobane a fumane ho hong hoo a sa ho rateng ho yena, o tla mo ngolla lengolo la tlhalo, a mo nee lona letsohong la hae, ebe o mo leleka lapeng ha hae.Mat. 5:31
19:7
Mar. 10:4
2Mosadi eo o tla tswa lapeng la monna eo, mme a ka nyalwa ke monna e mong. 3Haeba monna wa bobedi le yena a se a sa mo rate, eba o mo ngolla lengolo la tlhalo, o mo nea lona letsohong la hae, o mo leleka lapeng ha hae; kapa haeba monna wa bobedi ya ileng a mo nyala a eshwa; 4monna yane wa hae wa pele, ya ileng a mo leleka, ha a tshwanele ho mo nka hape, a mo nyala, hoba mosadi eo o se a silafetse, hobane hoo ke manyala kapele ho Morena. O se ke wa tlisa sebe naheng eo Morena Modimo wa hao, a o neang yona hore e be lefa la hao.”

Melao ya mefutafuta

5“Ha monna a qeta ho nyala, a se ke a tswa le bahlabani ha ba futuha; hape a se ke a laelwa ho etsa mosebetsi ofe kapa ofe. O tla lokollwa hore a qete selemo a le lapeng la hae, a ithabise le mosadi wa hae, eo a tswa mo nyala.

6“Ho se be ya ka reng motho a bee lelwala la hae, kapa tshilo ya hae paneng, hobane hoo ke hore motho a bee paneng ntho e mo phedisang.

7“Ha motho a fumanwa a utswa e mong wa bana babo, eo e leng wa bana ba Iseraele, a mo etsa lekgoba, kapa a mo rekisa, leshodu leo le tla bolawa, mme ebe o fedisa jwalo bokgopo hara lona.Phal. 21:16

8“Elang lefu la lepera hloko; le hlokomele ho etsa tsohle ho ya kamoo baprista, e leng Balevi, ba tla le ruta kateng. Ho ya kamoo ke ba laetseng kateng, le hlokomele ho etsa jwalo.Mee. 13:1 — 14:54
9Hopolang seo Morena Modimo wa lona, a neng a se etse ho Meriama, tseleng, ha le ne le etswa naheng ya Egepeta.Dipa. 12:10

10“Ha o adima wa heno ntho efe kapa efe, o se ke wa kena ka tlung ya hae, ho ya lata seo a se beileng paneng. 11O eme kantle, mme motho eo o mo adimileng ho hong a o tlisetse seo a se beang paneng o le kantle. 12Haeba e le mofutsana, ntho eo a e beang paneng e se ke ya qeta bosiu ho wena. 13Ruri ha letsatsi le dikela, o e kgutlisetse ho yena, hore a tle a robale ka kobo ya hae, mme a o hlohonolofatse. Ho wena e tla ba o entse toka kapele ho Morena Modimo wa hao.

24:10-13 —
Phal. 22:26,27

14“O se ke wa hatella mohlanka wa hao ya futsanehileng, ya hlokang; e ka ba ngwaneno, kapa e mong wa bajaki ba phelang motseng wa heno. 15O mo nee moputso wa hae wa letsatsi ka leng; letsatsi le se ke la dikela a eso o fumane, hobane ke mofutsana, mme o lebeletse moputso oo, e le hore a se ke a ipiletsa ho Morena ka baka la hao, mme ebe o entse sebe.

24:14,15 —
Mee. 19:13

16“Bo-ntata ba ke ke ba bolawa ka baka la bana ba bona; le bana ba ke ke ba bolawa ka baka la bo-ntata bona. Motho e mong le e mong o tla bolaelwa sebe sa hae.2 Dikg. 14:6
2 Dik. 25:4
Esk. 18:20

17“O se ke wa sotha kahlolo ya moditjhaba kapa ya kgutsana, mme o se ke wa nka seaparo sa mohlolahadi hore se bewe paneng. 18O mpe o hopole hore o ne o le lekgoba naheng ya Egepeta, mme Morena Modimo wa hao, a o lopolla teng. Ke ka baka lena ke o laelang ho etsa ntho ena.

24:17,18 —
Phal. 23:9
Mee. 19:33
Dipo. 27:19

19“Ha o hela koro ya hao tshimong ya hao, eba o lebala ngata hara tshimo, o se ke wa kgutlela hape ho ya e lata. E tla ba ya mojaki, kapa ya kgutsana, kapa ya mohlolohadi, e le hore Morena Modimo wa hao, a tle a o hlohonolofatse mosebetsing wohle oo o o etsang.

20“Ha o hlohlora ditholwana tsa sefate sa mohlwaare, o se ke wa boela wa se pheta kgetlo la bobedi. Tse setseng e tla ba tsa mojaki, kapa tsa kgutsana, kapa tsa mohlolohadi.

21“Ha o ekga morara serapeng sa hao sa morara, o se ke wa boela wa kgwahlapisa. O setseng e tla ba wa mojaki, kapa wa kgutsana, kapa wa mohlolohadi.

24:19-21 —
Mee. 19:9,10
23:22
22O nne o hopole hore o ne o le lekgoba naheng ya Egepeta, mme ke ka baka lena ke o laelang ho etsa ntho ena.

25

251“Ha ho ena le tsekisano pakeng tsa banna, ba tla tla lekgotleng la boahlodi, mme baahlodi ba ba ahlolele. Ba tla lokolla ya se nang molato, ba ahlole ya molato. 2Haeba ya molato a lokela ho shapuwa, moahlodi o tla mo paqamisa, mme mo moahlodi a ntseng a bona, motho eo a shapuwe dithupa tse lekanang molato wa hae. 3Moahlodi a ka mo ahlolela dithupa tse mashome a mane, e seng ho feta moo, esere haeba di ka feta moo, a shapuwa dithupa tse ngata ho feta tsena, ngwaneno a tlontlolleha mahlong a hao.2 Bakr. 11:24

4“E polang o se ke wa e tlama molomo.”1 Bakr. 9:9
1 Tim. 5:18

Ho kenela

5“Ha bana ba motho ba ahile mmoho, mme e mong wa bona a eshwa a se na mora, mosadi wa mofu a se ke a nyalwa ke eo e seng wa lelapa. Ngwanabo monna wa hae o tla mo kenela, a mo nke, e be mosadi wa hae, a phethe tshwanelo ya ngwanabo monna. 6Mora wa matsibolo eo a tla mmeleha, o tla reellwa ka mofu, e le hore lebitso la hae le se ke la timela hara Baiseraele.

25:5,6 —
Mat. 22:24
Mar. 12:19
Luka 20:28

7“Haeba monna eo a sa rate ho kenela mohatsa ngwanabo, mosadi eo wa ngwanabo o tla ya kgorong ya motse, ho baholo, mme a re: ‘Ngwanabo monna ka o hana ho tsosa lebitso la ngwanabo setjhabeng sa Iseraele; ha a batle ho phetha tshwanelo ya hae ho nna.’ 8Jwale baholo ba motse wa habo ba tla mmitsa, ba bue le yena. Haeba a ngangella, a re: ‘Ha ke rate ho mo kenela,’ 9mohatsa ngwanabo o tla atamela ho yena, moo baholo ba ntseng ba bona, a mo rodise seeta leotong, a mo tshwele ka mathe sefahlehong, a arabele, a re: ‘Ho etswa tjena ka monna ya hanang ho tsosa ntlo ya ngwanabo!’ 10Setjhabeng sa Iseraele o tla rewa lebitso la ‘Lelapa la monna ya rodisitsweng seeta.’ ”

25:7-10 —
Rut. 4:7,8

Melawana ya mefutafuta

11“Ha banna ba babedi ba lwana, mme mosadi wa e mong a kena dipakeng ho namolela monna wa hae, ha a ntse a tetekwa ke ya lwanang le yena, eba o otlolla letsoho la hae, o mo tshwara ka makwalata, 12o tla kgaola letsoho la mosadi eo, o se na mohau.

13“Ka mokotleng wa hao o se ke wa ba le mefuta e fapaneng ya majwe a lekanyang boima, ke ho re le leholo le le lenyenyane. 14Ka tlung ya hao o se ke wa ba le mefuta e fapaneng ya mafiswana a methang, ke ho re le leholo le le lenyenyane. 15O be le lejwe le bontshang boima, le nepahetseng, le sa hanyapetseng; o be le lefiswana le methang, le nepahetseng, le sa hanyapetseng, e le hore o tle o phele halelele naheng eo Morena Modimo wa hao, a o neang yona. 16E mong le e mong ya etsang dintho tse tjena, le e mong le e mong ya etsang ho sa lokang, ke manyala ho Morena Modimo wa hao.”

25:13-16 —
Mee. 19:35,36

Taelo ya hore ho bolawe Baamaleke

17“Hopolang seo Baamaleke ba neng ba le etse sona, ha le le tseleng, le etswa naheng ya Egepeta, 18kamoo ba neng ba le futuhela tseleng kateng, ba bolaya ba neng ba saletse morao, ba bolaya le bohle ba neng ba fokola, ba le kamorao ho lona, ha lona le lapile, le kgathetse; ba ba bolaya ba sa tshabe Modimo. 19Etlare ha Morena Modimo wa lona, a se a le phomoditse direng tsohle tsa lona tse le potapotileng, naheng eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona e le lefa, hore e be ya lona, le fedise lebitso la Baamaleke lefatsheng. Le se ke la ba la lebala!”

25:17-19 —
Phal. 17:8-14
1 Sam. 15:2-9

26

Moetlo wa dilopotsiya

261“Ha le se le fihlile naheng eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona e le lefa, hore e be ya lona; le se le ahile ho yona, 2o tla nka dilopotsiya tsa ditholwana tsohle tse tswang mobung wa naha eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona. O di kenye ka serotong, ebe o ya sebakeng seo Morena Modimo wa lona, a tla se kgetha hore a dule ho sona.Phal. 23:19
3O tla ya ho eo e leng moprista ka nako eo, o re ho yena: ‘Kajeno ke bolela ho Morena Modimo wa ka, hore ke fihlile naheng eo Morena a neng a hlapanyetse bo-ntata rona hore o tla re nea yona.’

4“Moprista o tla nka seroto matsohong a hao, a se bee fatshe kapele ho aletare ya Morena Modimo wa hao. 5Jwale wena o tla bua o le kapele ho Morena Modimo wa hao, o re: ‘Ntate e ne e le Moarame wa moleleri, a theohela Egepeta, a jaka teng le batho ba mmalwana. Empa ha a se a le moo ya eba setjhaba se seholo, se matla, se sengata. 6Baegepeta ba re tshwara hampe, ba re hlorisa, ba re sebedisa ka thata. 7Yaba re llela Morena Modimo wa bo-ntata rona, mme Morena a utlwa sello sa rona, a bona matshwenyeho a rona, le mosebetsi wa rona o boima, le kgatello ya rona. 8Morena a re ntsha naheng ya Egepeta ka matla a hae a maholo, le ka letsoho le otlolohileng, le ka ditshoso tse kgolo, le ka dipontsho, le ka mehlolo. 9A re tlisa sebakeng sena, a re nea naha ena, e leng naha e phallang lebese le mahe a dinotshi. 10Jwale bona, ke tlisitse dilopotsiya tse tswang mobung oo o nneileng wona, Morena.’ O tla di bea fatshe, kapele ho Morena Modimo wa hao, o mo kgumamele. 11Wena, le ba lelapa la hao, le Molevi, le mojaki ya teng hara lona, le tla ithabisa ka tsena tsohle tse molemo, tseo Morena Modimo wa hao, a o neileng tsona.

12“Ka selemo sa boraro, e leng selemo sa ho ntsha karolo e le nngwe ho tse leshome, ha o qetile ho ntsha dikarolo tseo tsohle tsa tse leshome tsa kotulo ya hao, o di nee Molevi, le mojaki, le kgutsana, le mohlolohadi, hore le bona ba tle ba je, ba kgore, ba le setjhabeng sa heno.Dipo. 14:28,29
13O tla bua o le kapele ho Morena Modimo wa hao, o re: ‘Ke ntshitse dintho tse halalelang ka tlung, ke bile ke di neile Molevi, le mojaki, le kgutsana, le mohlolohadi, ho ya ka molao wohle wa hao, oo o ntaetseng wona. Ha ke a kgeloha melao ya hao, mme ha ke a e lebala. 14Ha ke a ja letho la tsona ha ke ntse ke le bofifing; kapa ka tlosa letho la tsona ha ke ntse ke le sesila; kapa ka nyehella bafu ka tsona. Ke mametse lentswe la Morena Modimo wa ka. Ke entse tsohle ho ya kamoo o ntaetseng kateng. 15Tadima tlase, o le leahong la hao le halalelang, le lehodimong, o hlohonolofatse Iseraele, setjhaba sa hao, le mobu oo o re neileng wona, e leng naha e phallang lebese le mahe a dinotshi, jwalokaha o ne o hlapanyetse bo-ntata rona.’ ”

Setjhaba se halalelang sa Morena

16“Ka letsatsi lena, Morena Modimo wa hao, o o laela hore o phethe melao ena, le ditaelo tsena. Ka baka leo, o tla di boloka, o di phethe ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle. 17Kajeno o ikanetse hore Morena e tla ba Modimo wa hao, le hore o tla tsamaya ditseleng tsa hae, o boloke ditaelo tsa hae, le melao ya hae, le ditemoso tsa hae, mme o mamele lentswe la hae. 18Kajeno Morena o le amohetse hore le be setjhaba seo e leng sa hae, jwalokaha a le tshepisitse; le hore le boloke melao yohle ya hae.Phal. 19:5
Dipo. 4:20
7:6
14:2
Tite 2:14
1 Pet. 2:9
19Ka thoriso, le ka botumo, le ka hlompho, o tla le phahamisetsa kahodimo ho ditjhaba tsohle tseo a di bopileng, e le hore le tle le be setjhaba se halalelang sa Morena Modimo wa hao, jwalokaha a tshepisitse.”