Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
23

Bao e ke keng ya eba ditho tsa phutheho

231“Monna eo makwalata a hae a pshatlehileng, kapa ya kgaotsweng botona, a se ke a dumellwa ho kena phuthehong ya Morena.

2“Ho ya fihla molokong wa leshome, ngwana ya tswetsweng ke batho ba mofuta o sa tshwaneng a se ke a dumellwa phuthehong ya Morena.

3“Moamone kapa Momoabe, kapa ditloholo tsa bona, ho ya fihla molokong wa leshome, ba se ke ba dumellwa ho kena ka phuthehong ya Morena kamehla yohle, 4hobane ha ba a ka ba le thusa ka dijo le ka metsi leetong la lona ha le etswa Egepeta. Hape ba ile ba le neella ka Bileame, mora wa Beore, ha le le Petore e Mesopotamia, hore a le rohake.Dipa. 22:1-6
5Empa Morena Modimo wa lona, ha a a ka a namela Bileame, mme Morena Modimo wa lona, o ile a fetola thohako eo hore e be tlhohonolofatso ho lona, hobane Morena Modimo wa lona, a ne a le rata.

23:3-5 —
Neh. 13:1,2
Dipa. 23:7 — 24:9
6O se ke wa sebeletsa kgotso ya bona kapa boiketlo ba bona ka matsatsi wohle a bophelo ba hao.

7“O se ke wa nyonya Moedomo, hobane ke ngwaneno. O se ke wa nyonya Moegepeta, hobane o ne o le mojaki naheng ya habo. 8Bana ba moloko wa boraro, ba tswetsweng ke bona, ba ka amohelwa phuthehong ya Morena.”

Ho itlhwekisa ha bahlabani

9“Ha le le diahelong, ka nako eo le futuhetseng dira tsa lona ka yona, le kgese tsohle tse silafatsang. 10Haeba e mong wa lona a ka silafala bosiu, ka baka la ho ntshetsa metsi a bonna diphateng, o tla tswela kantle ho diahelo, a se ke a kgutlela ka ho tsona hape. 11Ha letsatsi le sekame o tla tola ka metsi, mme ha le se le diketse a ka kgutlela ka diahelong.

12“Kantle ho diahelo ho tla ba le sebaka se kgethetsweng hore ebe sa mohlabana. 13Hara thepa ya hao o be le kgarashwana, mme ha o tswela kantle ho ya ithoma, o qale ka ho tjheka mokoti wa ho ithomela, mme ha o qetile ho ithoma o kwahelle mantle a hao ka mokoting oo. 14Morena Modimo wa hao, o tsamaya le wena hara diahelo ho o sireletsa, le ho neelana ka dira tsa hao matsohong a hao. Diahelo tsa hao eka kgona di halalele, esere Morena a bona ho hong hara lona ho silafetseng, mme a le furalla.”

Melao ya mefutafuta

15“Lekgoba le tshabetseng ho wena o se ke wa le kgutlisetsa ho monga lona eo le balehileng ho yena. 16O le tlohele le phele le wena ha hao, kapa le phele motseng ofe kapa ofe oo le ratang ho dula ho wona. O se ke wa le hatella.

17“Ho se be morwetsana wa Moiseraele kapa monna wa Moiseraele, ya ka etsang bootswa ka tempeleng.Mee. 19:19
18O se ke wa dumela hore tjhelete e lefang seotswa, kapa e lefang monna ya kgethetsweng ho etsetsa bohlola ka Tempeleng, e tliswe ka tlung ya Morena Modimo wa hao, ho lefella kano efe kapa efe. Bobedi ba dintho tsena ke manyala ho Morena Modimo wa hao.

19“O se ke wa lefisa ngwaneno tswala hodima seo o mo adimileng sona; e ka ba tswala ya tjhelete, kapa tswala ya dijo, kapa tswala ya eng le eng eo ho yeng ho lefiswe motho tswala ha e adimilwe. 20O ka lefisa moditjhaba tswala, empa ho ngwaneno o se ke wa batla tswala, e le hore Morena Modimo wa hao, a tle a o hlohonolofatse mesebetsing yohle eo o e etsang naheng eo o tla fihla ho yona hore e be ya hao.

23:19,20 —
Phal. 22:25
Mee. 25:36,37
Dipo. 15:7-11

21“Ha o etsetsa Morena Modimo wa hao kano, o se ke wa dieha ho e phethahatsa, hobane ruri Morena Modimo wa hao, o batla hore o e phethahatse; ho seng jwalo, e tla ba o entse sebe.Dipa. 30:1-16
Mat. 5:33
22Empa haeba o sa etsa kano, ha e tlo ba o entse sebe. 23Seo o se buileng ka molomo wa hao, o tla hlokomela hore o se etse. O se etse ho ya kamoo o ikanetseng Morena Modimo wa hao kateng; o fane ka nyehelo ha boithaopo jwalokaha o buile.

24“Ha o kena tshimong ya morara ya wa heno, o ka ja morara wa yona kamoo o ratang kateng, wa kgora, empa o se ke wa o tshela ka serotong sa hao. 25Ha o kena tshimong ya koro ya wa heno, o ka ja matshohlo, empa o se ke wa hela koro ya mohaeno.”

24

Ho hlalwa le ho nyalwa hape

241“Ha monna a nka mosadi, mme a mo nyala, eba hamorao o utlwa a se a sa mo rate, hobane a fumane ho hong hoo a sa ho rateng ho yena, o tla mo ngolla lengolo la tlhalo, a mo nee lona letsohong la hae, ebe o mo leleka lapeng ha hae.Mat. 5:31
19:7
Mar. 10:4
2Mosadi eo o tla tswa lapeng la monna eo, mme a ka nyalwa ke monna e mong. 3Haeba monna wa bobedi le yena a se a sa mo rate, eba o mo ngolla lengolo la tlhalo, o mo nea lona letsohong la hae, o mo leleka lapeng ha hae; kapa haeba monna wa bobedi ya ileng a mo nyala a eshwa; 4monna yane wa hae wa pele, ya ileng a mo leleka, ha a tshwanele ho mo nka hape, a mo nyala, hoba mosadi eo o se a silafetse, hobane hoo ke manyala kapele ho Morena. O se ke wa tlisa sebe naheng eo Morena Modimo wa hao, a o neang yona hore e be lefa la hao.”

Melao ya mefutafuta

5“Ha monna a qeta ho nyala, a se ke a tswa le bahlabani ha ba futuha; hape a se ke a laelwa ho etsa mosebetsi ofe kapa ofe. O tla lokollwa hore a qete selemo a le lapeng la hae, a ithabise le mosadi wa hae, eo a tswa mo nyala.

6“Ho se be ya ka reng motho a bee lelwala la hae, kapa tshilo ya hae paneng, hobane hoo ke hore motho a bee paneng ntho e mo phedisang.

7“Ha motho a fumanwa a utswa e mong wa bana babo, eo e leng wa bana ba Iseraele, a mo etsa lekgoba, kapa a mo rekisa, leshodu leo le tla bolawa, mme ebe o fedisa jwalo bokgopo hara lona.Phal. 21:16

8“Elang lefu la lepera hloko; le hlokomele ho etsa tsohle ho ya kamoo baprista, e leng Balevi, ba tla le ruta kateng. Ho ya kamoo ke ba laetseng kateng, le hlokomele ho etsa jwalo.Mee. 13:1 — 14:54
9Hopolang seo Morena Modimo wa lona, a neng a se etse ho Meriama, tseleng, ha le ne le etswa naheng ya Egepeta.Dipa. 12:10

10“Ha o adima wa heno ntho efe kapa efe, o se ke wa kena ka tlung ya hae, ho ya lata seo a se beileng paneng. 11O eme kantle, mme motho eo o mo adimileng ho hong a o tlisetse seo a se beang paneng o le kantle. 12Haeba e le mofutsana, ntho eo a e beang paneng e se ke ya qeta bosiu ho wena. 13Ruri ha letsatsi le dikela, o e kgutlisetse ho yena, hore a tle a robale ka kobo ya hae, mme a o hlohonolofatse. Ho wena e tla ba o entse toka kapele ho Morena Modimo wa hao.

24:10-13 —
Phal. 22:26,27

14“O se ke wa hatella mohlanka wa hao ya futsanehileng, ya hlokang; e ka ba ngwaneno, kapa e mong wa bajaki ba phelang motseng wa heno. 15O mo nee moputso wa hae wa letsatsi ka leng; letsatsi le se ke la dikela a eso o fumane, hobane ke mofutsana, mme o lebeletse moputso oo, e le hore a se ke a ipiletsa ho Morena ka baka la hao, mme ebe o entse sebe.

24:14,15 —
Mee. 19:13

16“Bo-ntata ba ke ke ba bolawa ka baka la bana ba bona; le bana ba ke ke ba bolawa ka baka la bo-ntata bona. Motho e mong le e mong o tla bolaelwa sebe sa hae.2 Dikg. 14:6
2 Dik. 25:4
Esk. 18:20

17“O se ke wa sotha kahlolo ya moditjhaba kapa ya kgutsana, mme o se ke wa nka seaparo sa mohlolahadi hore se bewe paneng. 18O mpe o hopole hore o ne o le lekgoba naheng ya Egepeta, mme Morena Modimo wa hao, a o lopolla teng. Ke ka baka lena ke o laelang ho etsa ntho ena.

24:17,18 —
Phal. 23:9
Mee. 19:33
Dipo. 27:19

19“Ha o hela koro ya hao tshimong ya hao, eba o lebala ngata hara tshimo, o se ke wa kgutlela hape ho ya e lata. E tla ba ya mojaki, kapa ya kgutsana, kapa ya mohlolohadi, e le hore Morena Modimo wa hao, a tle a o hlohonolofatse mosebetsing wohle oo o o etsang.

20“Ha o hlohlora ditholwana tsa sefate sa mohlwaare, o se ke wa boela wa se pheta kgetlo la bobedi. Tse setseng e tla ba tsa mojaki, kapa tsa kgutsana, kapa tsa mohlolohadi.

21“Ha o ekga morara serapeng sa hao sa morara, o se ke wa boela wa kgwahlapisa. O setseng e tla ba wa mojaki, kapa wa kgutsana, kapa wa mohlolohadi.

24:19-21 —
Mee. 19:9,10
23:22
22O nne o hopole hore o ne o le lekgoba naheng ya Egepeta, mme ke ka baka lena ke o laelang ho etsa ntho ena.

25

251“Ha ho ena le tsekisano pakeng tsa banna, ba tla tla lekgotleng la boahlodi, mme baahlodi ba ba ahlolele. Ba tla lokolla ya se nang molato, ba ahlole ya molato. 2Haeba ya molato a lokela ho shapuwa, moahlodi o tla mo paqamisa, mme mo moahlodi a ntseng a bona, motho eo a shapuwe dithupa tse lekanang molato wa hae. 3Moahlodi a ka mo ahlolela dithupa tse mashome a mane, e seng ho feta moo, esere haeba di ka feta moo, a shapuwa dithupa tse ngata ho feta tsena, ngwaneno a tlontlolleha mahlong a hao.2 Bakr. 11:24

4“E polang o se ke wa e tlama molomo.”1 Bakr. 9:9
1 Tim. 5:18

Ho kenela

5“Ha bana ba motho ba ahile mmoho, mme e mong wa bona a eshwa a se na mora, mosadi wa mofu a se ke a nyalwa ke eo e seng wa lelapa. Ngwanabo monna wa hae o tla mo kenela, a mo nke, e be mosadi wa hae, a phethe tshwanelo ya ngwanabo monna. 6Mora wa matsibolo eo a tla mmeleha, o tla reellwa ka mofu, e le hore lebitso la hae le se ke la timela hara Baiseraele.

25:5,6 —
Mat. 22:24
Mar. 12:19
Luka 20:28

7“Haeba monna eo a sa rate ho kenela mohatsa ngwanabo, mosadi eo wa ngwanabo o tla ya kgorong ya motse, ho baholo, mme a re: ‘Ngwanabo monna ka o hana ho tsosa lebitso la ngwanabo setjhabeng sa Iseraele; ha a batle ho phetha tshwanelo ya hae ho nna.’ 8Jwale baholo ba motse wa habo ba tla mmitsa, ba bue le yena. Haeba a ngangella, a re: ‘Ha ke rate ho mo kenela,’ 9mohatsa ngwanabo o tla atamela ho yena, moo baholo ba ntseng ba bona, a mo rodise seeta leotong, a mo tshwele ka mathe sefahlehong, a arabele, a re: ‘Ho etswa tjena ka monna ya hanang ho tsosa ntlo ya ngwanabo!’ 10Setjhabeng sa Iseraele o tla rewa lebitso la ‘Lelapa la monna ya rodisitsweng seeta.’ ”

25:7-10 —
Rut. 4:7,8

Melawana ya mefutafuta

11“Ha banna ba babedi ba lwana, mme mosadi wa e mong a kena dipakeng ho namolela monna wa hae, ha a ntse a tetekwa ke ya lwanang le yena, eba o otlolla letsoho la hae, o mo tshwara ka makwalata, 12o tla kgaola letsoho la mosadi eo, o se na mohau.

13“Ka mokotleng wa hao o se ke wa ba le mefuta e fapaneng ya majwe a lekanyang boima, ke ho re le leholo le le lenyenyane. 14Ka tlung ya hao o se ke wa ba le mefuta e fapaneng ya mafiswana a methang, ke ho re le leholo le le lenyenyane. 15O be le lejwe le bontshang boima, le nepahetseng, le sa hanyapetseng; o be le lefiswana le methang, le nepahetseng, le sa hanyapetseng, e le hore o tle o phele halelele naheng eo Morena Modimo wa hao, a o neang yona. 16E mong le e mong ya etsang dintho tse tjena, le e mong le e mong ya etsang ho sa lokang, ke manyala ho Morena Modimo wa hao.”

25:13-16 —
Mee. 19:35,36

Taelo ya hore ho bolawe Baamaleke

17“Hopolang seo Baamaleke ba neng ba le etse sona, ha le le tseleng, le etswa naheng ya Egepeta, 18kamoo ba neng ba le futuhela tseleng kateng, ba bolaya ba neng ba saletse morao, ba bolaya le bohle ba neng ba fokola, ba le kamorao ho lona, ha lona le lapile, le kgathetse; ba ba bolaya ba sa tshabe Modimo. 19Etlare ha Morena Modimo wa lona, a se a le phomoditse direng tsohle tsa lona tse le potapotileng, naheng eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona e le lefa, hore e be ya lona, le fedise lebitso la Baamaleke lefatsheng. Le se ke la ba la lebala!”

25:17-19 —
Phal. 17:8-14
1 Sam. 15:2-9