Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
22

Ho hlokomela phoofolo tsa malahleha

221“E se ke yare ha o bona pholo ya motho e mong, kapa nku ya hae e lahleha, yaba o iphapanyetsa yona. Ruri eka kgona o e kgutlisetse ho yena. 2Empa haeba motho eo a se haufi le wena, kapa o sa tsebe hore na ke mang, o tla e isa sakeng la hao, e be moo ho wena ho fihlela motho eo a e batla, mme ebe o e kgutlisetsa ho yena. 3O tla etsa jwalo le ka tonki ya hae, o etse jwalo le ka seaparo sa hae, mme o tla etsa jwalo le ka dintho tsohle tse lahlehetseng motho e mong, tseo o di fumanang. O se ke wa iphapanyetsa tsona.

4“E se ke yare ha o bona tonki ya motho e mong, kapa pholo ya hae e bothisitse pela tsela, yaba o iphapanyetsa yona. Ruri eka kgona o mo thuse ho e tsosa.”

22:1-4 —
Phal. 23:4,5

Le se ke la aparelana

5“Mosadi a se ke a apara seaparo sa banna, le monna a se ke a apara seaparo sa basadi, hobane e mong le e mong ya etsang dintho tsena ke manyala ho Morena Modimo wa hao.”

Paballo ya dinonyana

6“Haekare o ntse o tsamaya tseleng wa tholla nonyana hodima sefate sefe kapa sefe, kapa fatshe, e ena le madinyane kapa mahe, mme nonyana eo e fuame madinyane kapa e alame mahe, o se ke wa ntshetsa nonyana eo le madinyane a yona. 7Ruri eka kgona o tlohele nonyana e fofe, empa madinyane wona o ka a ntshetsa, e le hore o tle o atlehe, mme o phele halelele.”

Melao ya mefutafuta

8“Ha o haha ntlo e ntjha, dintshing tsa marulelo a yona a sepapetlwa o hahe motero o a potapotang, e le hore ntlo ya hao e se ke ya ba le molato wa ho tsholoha ha madi, haeba motho a ka wa a le hodima yona.

9“O se ke wa jala mefuta e mmedi ya dipeo tshimong ya hao ya morara, esere kotulo yohle ya seo o se jetseng, le ditholwana tsohle tsa morara, tsa o phonyoha.

10“O se ke wa lema ka pholo o e panne le tonki.

11“O se ke wa apara seaparo se lohilweng ka boya le sa lesela la lene.

22:9-11 —
Mee. 19:19

12“O iketsetse ditjellane diqoleng tse nne tsa seaparo sa hao, seo o itshophang ka sona.”Dipa. 15:37-41

Kahlolo ya ba etsang bohlola

13“Ha monna a nyala mosadi, mme ere hoba a robale le yena a utlwe a se a mo tenne; 14ebe o mo qosa ka tseo e seng nnete, o mmua hampe, o re: ‘Ke ile ka nyala mosadi enwa, empa ha ke qala ho robala le yena ke ile ka fumana e se e se morwetsana;’ 15ntatae le mmae ba tla hlahisa kapele ho baholo bopaki ba hore ke morwetsana, ba le kgorong ya motse. 16Ntata morwetsana o tla re ho baholo: ‘Ke ile ka nea monna enwa moradi wa ka hore a mo nyale, empa o se a mo tenne. 17Jwale o mo qosa ka seo e seng nnete, o re: Ke fumane moradi wa hao e se e se morwetsana. Empa bopaki ba hore moradi wa ka ke morwetsana ke bona!’ Ba tla ala lesela kapele ho baholo ba motse. 18Jwale baholo ba motse ba tla tshwara monna eo, ba mo shape; 19ba be ba mo lefise silefera e ka etsang boima ba kilo e le nngwe ba e nee ntata morwetsana, hobane monna eo o sentse morwetsana wa Iseraele lebitso. Leha ho le jwalo, e tla nne e be mosadi wa hae, mme ha monna eo a ntse a phela a ke ke a hlala mosadi eo.

20“Empa haeba qoso ena e le ya nnete, ho sa fumanwe bopaki ba hore ngwanana eo ke morwetsana, 21ngwanana eo o tla iswa monyakong wa ntlo yabo ebe banna ba motse wa habo ba mo tlepeletsa teng ka majwe, a be a shwe, hobane o sitetswe Iseraele ka ho etsa bohlola a ntse a le lapeng labo. Ka mokgwa ona, o tla fedisa bokgopo kahara lona.

22“Haeba monna a fumanwa a feba le mosadi wa monna e mong, monna eo le mosadi eo ya neng a feba le yena, ba tla bolawa bobedi ba bona. Ka mokgwa ona, o tla fedisa bokgopo kahara lona.

23“Haeba morwetsana ya seng a lebeleditswe a teana le monna hara motse, mme monna eo a feba le yena, 24bobedi ba bona o tla ba ntshetsa kantle ho kgoro ya motse, ba tlepeletswe teng ka majwe, ba be ba shwe. Ngwanana a bolawe hobane ha a a ka a hlaba mokgosi le hoja a ne a le kahara motse, monna le yena a bolawe hobane a tlontlolotse mosadi wa monna e mong. Ka mokgwa ona, o tla fedisa bokgopo kahara lona.

25“Empa haeba monna eo a teana le morwetsana eo ya lebeleditsweng ba le hara naha, eba o a mmeta, mme o robala le yena, ho tla bolawa monna eo a le mong. 26Morwetsana yena ha o na ho mo etsa letho, kaha a sa etsa letho le lokelwang ke lefu. Ketso ena e tshwana le ya monna ya tsohelang motho e mong matla, eba o a mmolaya. 27Monna enwa o fumane morwetsana hara naha, mme leha eba morwetsana enwa ya lebeleditsweng a ne a ile a hlaba mokgosi, ho ne ho se ya ka mo thusang.

28“Haeba monna a fumana morwetsana ya sa lebeletswang, eba o a mmeta, o robala le yena, mme ketso eo ya bona e a hlahela; 29monna eo ya robetseng le morwetsana eo o tla lefa ntata morwetsana silefera e ka etsang boima ba halofo ya kilo e le nngwe, a be a mo nyale, hobane o mo dihile letswele. Ha monna eo a ntse a phela a ke ke a hlala mosadi eo.

22:28,29 —
Phal. 22:16,17

30“Monna a se ke a nyala mohatsa ntatae, kapa a tlontlolla ntatae.”Mee. 18:8
20:11
Dipo. 27:20