Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
21

Tefelo ya sebe sa polao

211“Haeba ho fumanwa setopo sa motho ya bolailweng se rapaletse hara naha eo Morena Modimo wa hao, a o neang yona hore e be ya hao, mme ho sa tsejwe hore na motho eo o bolailwe ke mang; 2baholo ba setjhaba sa heno, le baahlodi ba heno ba tla tla, ba lekanye bolelele ba sebaka ho tloha setopong, ho ya fihla metseng e se potapotileng. 3Ha ho fumanehile hore na motse o haufi le setopo ke ofe, baholo ba motse oo ba tla nka kgomo ya sethole hara mohlape. Sethole seo e be se eso ka se thapiswa, se eso ka se panwa. 4Baholo ba motse oo ba tla theolela sethole seo ka kgohlong e nang le metsi a phallang, e eso ka e lengwa, kapa e eso ka e jalwa; ebe ba se robela molala kamoo ka kgohlong. 5Baprista, e leng bara ba Levi, ba tla atamela, hobane bona ba kgethilwe ke Morena Modimo wa hao, hore ba mo sebeletse, mme ba hlohonolofatse ka lebitso la Morena. Kgang efe kapa efe, le kotsi efe kapa efe, e tla ahlolwa ho ya ka qeto ya bona. 6Baholo bohle ba motse oo, o haufi le setopo sa motho ya bolailweng, ba tla hlapela matsoho a bona hodima sethole seo molala wa sona o ileng wa robelwa ka kgohlong. 7Ba tla re: ‘Hase matsoho a rona a tsholotseng madi ana, le mahlo a rona ha a a ka a bona tshollo ena ya madi. 8Oho, Morena, ako tshwarele setjhaba sa hao sa Iseraele, seo o se lopolotseng. O se ke wa jarisa setjhaba sa hao sa Iseraele molato wa ho tsholla madi a se nang molato.’ Ba tla tshwarelwa molato wa ho tsholla madi. 9O tla tlosa madi ao a se nang molato, a tsholotsweng, hara lona, ha o etsa se nepahetseng mahlong a Morena.”

Ha ho nyalwa mothopuwa

10“Ha o eya ntweng, o futuhela dira tsa hao, Morena a neelana ka tsona matsohong a hao, o di etsa bathopuwa, 11mme hara bathopuwa o bona mosadi e motle, o utlwa o mo rata, mme o lakatsa ho mo nyala, 12o tla mo tlisa ka tlung ya hao. O tla beola hlooho ya hae, a sete le manala a hae. 13O tla hlobola diaparo tseo a thopilweng a di apere, a dule ka tlung ya hao kgwedi e tletseng a ntse a llela ntatae le mmae. Kamora moo o tla kena dikobong tsa hae, o ba monna wa hae, yena e be mosadi wa hao. 14Empa haeba o se o sa mo rate, o tla mo lokolla, a ikele moo a ratang. Feela ho hang o se ke wa mo rekisa hore o fumane tjhelete. O se ke wa mo etsa jwalokaha eka ke lekgoba, hobane o ile wa mo nyala ka ho mo qobella.”

Ditokelo tsa mora wa matsibolo

15“Ha monna a nyetse basadi ba babedi, e mong e le thatohatsi, e mong e le ya hloilweng, ba mo tswaletse bana, mme mora wa matsibolo e le wa ya hloilweng, 16mohla monna eo a arolelang bara ba hae lefa la tseo a nang le tsona, a se ke a re mora wa matsibolo ke wa mosadi wa thatohatsi, empa mora wa mosadi ya hloilweng e le yena wa matsibolo. 17O tla ananela mora wa matsibolo, wa mosadi ya hloilweng, a be a mo nee diabo tse pedi tsa dintho tsohle tseo a nang le tsona, hobane ke mora wa hae wa matswathaka, mme ditokelo tsa mora wa matsibolo ke tsa hae.”

Mora ya manganga

18“Ha monna a ena le mora ya manganga, ya sa utlweng ditaelo, ya sa mameleng ntatae, kapa ya sa mameleng mmae; ere leha ba mo kgalemela a sa ba mamele, 19ntatae le mmae ba tla mo tshwara, ba mo tlise ho baholo ba motse, kgorong ya motse wa habo. 20Ba re ho baholo ba motse: ‘Mora enwa wa rona o manganga, ha a utlwe ditaelo, ha a re mamele. Ke monyollo le letahwa.’ 21Banna bohle ba motse ba tla mo tlepetsa ka majwe, a be a shwe. Kahoo o tla tlosa bokgopo ho wena, mme Baiseraele bohle ba tla utlwa, mme ba tshabe.”

Setopo sa senokwane

22“Ha monna a lokelwa ke lefu ka baka la molato wa hae, mme a bolawa, setopo sa hae se leketliswe sefateng; 23setopo seo sa hae se se ke sa qeta bosiu se ntse se leketlisitswe sefateng. Se hle se epelwe ka lona letsatsi leo, hobane ya leketlisitsweng sefateng o rohakilwe ke Modimo. O se ke wa silafatsa naha ya heno, eo Morena Modimo wa hao, a o neang yona hore e be lefa la hao.”Bag. 3:13

22

Ho hlokomela phoofolo tsa malahleha

221“E se ke yare ha o bona pholo ya motho e mong, kapa nku ya hae e lahleha, yaba o iphapanyetsa yona. Ruri eka kgona o e kgutlisetse ho yena. 2Empa haeba motho eo a se haufi le wena, kapa o sa tsebe hore na ke mang, o tla e isa sakeng la hao, e be moo ho wena ho fihlela motho eo a e batla, mme ebe o e kgutlisetsa ho yena. 3O tla etsa jwalo le ka tonki ya hae, o etse jwalo le ka seaparo sa hae, mme o tla etsa jwalo le ka dintho tsohle tse lahlehetseng motho e mong, tseo o di fumanang. O se ke wa iphapanyetsa tsona.

4“E se ke yare ha o bona tonki ya motho e mong, kapa pholo ya hae e bothisitse pela tsela, yaba o iphapanyetsa yona. Ruri eka kgona o mo thuse ho e tsosa.”

22:1-4 —
Phal. 23:4,5

Le se ke la aparelana

5“Mosadi a se ke a apara seaparo sa banna, le monna a se ke a apara seaparo sa basadi, hobane e mong le e mong ya etsang dintho tsena ke manyala ho Morena Modimo wa hao.”

Paballo ya dinonyana

6“Haekare o ntse o tsamaya tseleng wa tholla nonyana hodima sefate sefe kapa sefe, kapa fatshe, e ena le madinyane kapa mahe, mme nonyana eo e fuame madinyane kapa e alame mahe, o se ke wa ntshetsa nonyana eo le madinyane a yona. 7Ruri eka kgona o tlohele nonyana e fofe, empa madinyane wona o ka a ntshetsa, e le hore o tle o atlehe, mme o phele halelele.”

Melao ya mefutafuta

8“Ha o haha ntlo e ntjha, dintshing tsa marulelo a yona a sepapetlwa o hahe motero o a potapotang, e le hore ntlo ya hao e se ke ya ba le molato wa ho tsholoha ha madi, haeba motho a ka wa a le hodima yona.

9“O se ke wa jala mefuta e mmedi ya dipeo tshimong ya hao ya morara, esere kotulo yohle ya seo o se jetseng, le ditholwana tsohle tsa morara, tsa o phonyoha.

10“O se ke wa lema ka pholo o e panne le tonki.

11“O se ke wa apara seaparo se lohilweng ka boya le sa lesela la lene.

22:9-11 —
Mee. 19:19

12“O iketsetse ditjellane diqoleng tse nne tsa seaparo sa hao, seo o itshophang ka sona.”Dipa. 15:37-41

Kahlolo ya ba etsang bohlola

13“Ha monna a nyala mosadi, mme ere hoba a robale le yena a utlwe a se a mo tenne; 14ebe o mo qosa ka tseo e seng nnete, o mmua hampe, o re: ‘Ke ile ka nyala mosadi enwa, empa ha ke qala ho robala le yena ke ile ka fumana e se e se morwetsana;’ 15ntatae le mmae ba tla hlahisa kapele ho baholo bopaki ba hore ke morwetsana, ba le kgorong ya motse. 16Ntata morwetsana o tla re ho baholo: ‘Ke ile ka nea monna enwa moradi wa ka hore a mo nyale, empa o se a mo tenne. 17Jwale o mo qosa ka seo e seng nnete, o re: Ke fumane moradi wa hao e se e se morwetsana. Empa bopaki ba hore moradi wa ka ke morwetsana ke bona!’ Ba tla ala lesela kapele ho baholo ba motse. 18Jwale baholo ba motse ba tla tshwara monna eo, ba mo shape; 19ba be ba mo lefise silefera e ka etsang boima ba kilo e le nngwe ba e nee ntata morwetsana, hobane monna eo o sentse morwetsana wa Iseraele lebitso. Leha ho le jwalo, e tla nne e be mosadi wa hae, mme ha monna eo a ntse a phela a ke ke a hlala mosadi eo.

20“Empa haeba qoso ena e le ya nnete, ho sa fumanwe bopaki ba hore ngwanana eo ke morwetsana, 21ngwanana eo o tla iswa monyakong wa ntlo yabo ebe banna ba motse wa habo ba mo tlepeletsa teng ka majwe, a be a shwe, hobane o sitetswe Iseraele ka ho etsa bohlola a ntse a le lapeng labo. Ka mokgwa ona, o tla fedisa bokgopo kahara lona.

22“Haeba monna a fumanwa a feba le mosadi wa monna e mong, monna eo le mosadi eo ya neng a feba le yena, ba tla bolawa bobedi ba bona. Ka mokgwa ona, o tla fedisa bokgopo kahara lona.

23“Haeba morwetsana ya seng a lebeleditswe a teana le monna hara motse, mme monna eo a feba le yena, 24bobedi ba bona o tla ba ntshetsa kantle ho kgoro ya motse, ba tlepeletswe teng ka majwe, ba be ba shwe. Ngwanana a bolawe hobane ha a a ka a hlaba mokgosi le hoja a ne a le kahara motse, monna le yena a bolawe hobane a tlontlolotse mosadi wa monna e mong. Ka mokgwa ona, o tla fedisa bokgopo kahara lona.

25“Empa haeba monna eo a teana le morwetsana eo ya lebeleditsweng ba le hara naha, eba o a mmeta, mme o robala le yena, ho tla bolawa monna eo a le mong. 26Morwetsana yena ha o na ho mo etsa letho, kaha a sa etsa letho le lokelwang ke lefu. Ketso ena e tshwana le ya monna ya tsohelang motho e mong matla, eba o a mmolaya. 27Monna enwa o fumane morwetsana hara naha, mme leha eba morwetsana enwa ya lebeleditsweng a ne a ile a hlaba mokgosi, ho ne ho se ya ka mo thusang.

28“Haeba monna a fumana morwetsana ya sa lebeletswang, eba o a mmeta, o robala le yena, mme ketso eo ya bona e a hlahela; 29monna eo ya robetseng le morwetsana eo o tla lefa ntata morwetsana silefera e ka etsang boima ba halofo ya kilo e le nngwe, a be a mo nyale, hobane o mo dihile letswele. Ha monna eo a ntse a phela a ke ke a hlala mosadi eo.

22:28,29 —
Phal. 22:16,17

30“Monna a se ke a nyala mohatsa ntatae, kapa a tlontlolla ntatae.”Mee. 18:8
20:11
Dipo. 27:20

23

Bao e ke keng ya eba ditho tsa phutheho

231“Monna eo makwalata a hae a pshatlehileng, kapa ya kgaotsweng botona, a se ke a dumellwa ho kena phuthehong ya Morena.

2“Ho ya fihla molokong wa leshome, ngwana ya tswetsweng ke batho ba mofuta o sa tshwaneng a se ke a dumellwa phuthehong ya Morena.

3“Moamone kapa Momoabe, kapa ditloholo tsa bona, ho ya fihla molokong wa leshome, ba se ke ba dumellwa ho kena ka phuthehong ya Morena kamehla yohle, 4hobane ha ba a ka ba le thusa ka dijo le ka metsi leetong la lona ha le etswa Egepeta. Hape ba ile ba le neella ka Bileame, mora wa Beore, ha le le Petore e Mesopotamia, hore a le rohake.Dipa. 22:1-6
5Empa Morena Modimo wa lona, ha a a ka a namela Bileame, mme Morena Modimo wa lona, o ile a fetola thohako eo hore e be tlhohonolofatso ho lona, hobane Morena Modimo wa lona, a ne a le rata.

23:3-5 —
Neh. 13:1,2
Dipa. 23:7 — 24:9
6O se ke wa sebeletsa kgotso ya bona kapa boiketlo ba bona ka matsatsi wohle a bophelo ba hao.

7“O se ke wa nyonya Moedomo, hobane ke ngwaneno. O se ke wa nyonya Moegepeta, hobane o ne o le mojaki naheng ya habo. 8Bana ba moloko wa boraro, ba tswetsweng ke bona, ba ka amohelwa phuthehong ya Morena.”

Ho itlhwekisa ha bahlabani

9“Ha le le diahelong, ka nako eo le futuhetseng dira tsa lona ka yona, le kgese tsohle tse silafatsang. 10Haeba e mong wa lona a ka silafala bosiu, ka baka la ho ntshetsa metsi a bonna diphateng, o tla tswela kantle ho diahelo, a se ke a kgutlela ka ho tsona hape. 11Ha letsatsi le sekame o tla tola ka metsi, mme ha le se le diketse a ka kgutlela ka diahelong.

12“Kantle ho diahelo ho tla ba le sebaka se kgethetsweng hore ebe sa mohlabana. 13Hara thepa ya hao o be le kgarashwana, mme ha o tswela kantle ho ya ithoma, o qale ka ho tjheka mokoti wa ho ithomela, mme ha o qetile ho ithoma o kwahelle mantle a hao ka mokoting oo. 14Morena Modimo wa hao, o tsamaya le wena hara diahelo ho o sireletsa, le ho neelana ka dira tsa hao matsohong a hao. Diahelo tsa hao eka kgona di halalele, esere Morena a bona ho hong hara lona ho silafetseng, mme a le furalla.”

Melao ya mefutafuta

15“Lekgoba le tshabetseng ho wena o se ke wa le kgutlisetsa ho monga lona eo le balehileng ho yena. 16O le tlohele le phele le wena ha hao, kapa le phele motseng ofe kapa ofe oo le ratang ho dula ho wona. O se ke wa le hatella.

17“Ho se be morwetsana wa Moiseraele kapa monna wa Moiseraele, ya ka etsang bootswa ka tempeleng.Mee. 19:19
18O se ke wa dumela hore tjhelete e lefang seotswa, kapa e lefang monna ya kgethetsweng ho etsetsa bohlola ka Tempeleng, e tliswe ka tlung ya Morena Modimo wa hao, ho lefella kano efe kapa efe. Bobedi ba dintho tsena ke manyala ho Morena Modimo wa hao.

19“O se ke wa lefisa ngwaneno tswala hodima seo o mo adimileng sona; e ka ba tswala ya tjhelete, kapa tswala ya dijo, kapa tswala ya eng le eng eo ho yeng ho lefiswe motho tswala ha e adimilwe. 20O ka lefisa moditjhaba tswala, empa ho ngwaneno o se ke wa batla tswala, e le hore Morena Modimo wa hao, a tle a o hlohonolofatse mesebetsing yohle eo o e etsang naheng eo o tla fihla ho yona hore e be ya hao.

23:19,20 —
Phal. 22:25
Mee. 25:36,37
Dipo. 15:7-11

21“Ha o etsetsa Morena Modimo wa hao kano, o se ke wa dieha ho e phethahatsa, hobane ruri Morena Modimo wa hao, o batla hore o e phethahatse; ho seng jwalo, e tla ba o entse sebe.Dipa. 30:1-16
Mat. 5:33
22Empa haeba o sa etsa kano, ha e tlo ba o entse sebe. 23Seo o se buileng ka molomo wa hao, o tla hlokomela hore o se etse. O se etse ho ya kamoo o ikanetseng Morena Modimo wa hao kateng; o fane ka nyehelo ha boithaopo jwalokaha o buile.

24“Ha o kena tshimong ya morara ya wa heno, o ka ja morara wa yona kamoo o ratang kateng, wa kgora, empa o se ke wa o tshela ka serotong sa hao. 25Ha o kena tshimong ya koro ya wa heno, o ka ja matshohlo, empa o se ke wa hela koro ya mohaeno.”