Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
14

Mokgwa wa ho llela bafu o sa dumellwang

141“Lona le bana ba Morena Modimo wa lona. Le se ke la iphatsa, kapa la ipeola diphatleng ha le llela bafu.Mee. 19:28
21:5
2Le setjhaba se halalelang sa Morena Modimo wa lona. Morena o le kgethile hara ditjhaba tsohle tse teng lefatsheng, hore le be setjhaba sa hae.”Phal. 19:5,6
Dipo. 4:20
7:6
26:18
Tite 2:14
1 Pet. 2:9

Diphoofolo tse hlwekileng le tse sa hlwekang

(Mee. 11:11-47)

3“Le se ke la ja letho le manyala. 4Tsena ke diphoofolo tseo le ka di jang: kgomo, le nku, le podi, 5kgama, le tshephe, le letsa, le podiyathaba, le hlwaele, le tholo, le phuthi. 6Hara diphoofolo tsohle, tse nang le tlhako e arohaneng, e nang le dikgolana tse pedi, e thuisang, tsena le ka di ja. 7Ha e le tse thuisang feela, kapa tse nang le dikgolana feela empa di sa thuise, tsona le se ke la di ja. Tsena ke kamele, le mmutla, le pela. Kahobane di a thuisa, empa ha di na dikgolana, ho lona ha di a hlweka. 8Le hoja kolobe e ena le dikgolana, empa ha e thuise, ka baka leo, ho lona ha e a hlweka. Le se ke la ja nama ya yona, le sefifi sa yona le se ke la se ama.

9“Ho diphoofolo tsohle tse phelang metsing, tsena le ka di ja: tsohle tse nang le mapheo le mahehebu le ka di ja. 10Empa tsohle tse se nang mapheo le mahehebu le se ke la di ja, hobane ho lona ha di a hlweka.

11“Nonyana e nngwe le nngwe e hlwekileng le ka e ja. 12Empa tsena ke tseo le sa lokeleng ho di ja: ntsu, le seodi, le letlaka, 13le seotsanyana, le phakwe, le bommankgodi ka mefuta ya bona, 14le makgwaba ka mefuta ya wona, 15le mpshe, le kgohoyadira, le letata, le diphakwe ka mefuta ya tsona, 16le sephookwana, le sephooko, le makgohlo, 17le mmamolangwane, le lenong, le seinodi, 18le mokotatsie, le dikokolofitwe ka mefuta ya tsona, le moholodi, le mmankgane.

19“Ntho e nngwe le e nngwe e nang le mapheo, e hahabang, ho lona ha e a hlweka, mme e ke ke ya jewa. 20Nonyana e nngwe le e nngwe e hlwekileng, le ka e ja.

21“Le se ke la ja nama ya ntho efe le efe e itjhweletseng feela. Le ka e fa bajaki ba metseng ya lona, la e rekisetsa moditjhaba, hobane lona le setjhaba se halalelang ho Morena Modimo wa lona.

“Le se ke la pheha potsanyane ka lebese la mma yona.”Phal. 23:19
34:26

Molao wa ho fana ka karolo e le nngwe ho tse leshome

22“Ka selemo se seng le se seng, o tla fana ka karolo e le nngwe ho tse leshome, tsa kotulo yohle e tswang tshimong ya hao. 23Karolo ena e tswang ho tse leshome tsa koro ya lona, le tsa veine ya lona e ntjha, le tsa ole ya lona, le tsa matsibolo a lona a mehlape ya dikgomo le ya dinku, le tla e jella kapele ho Morena Modimo wa lona, sebakeng seo a tla se kgetha hore a dule ho sona. Le etse jwalo hore le tle le ithute ho tshaba Morena Modimo wa lona, kamehla. 24Ha Morena Modimo wa lona, a se a le hlohonolofaditse, mme eba leeto le le lelele haholo ho lona, hoo le sitwang ho isa dikarolo tsa lona tse tswang ho tse leshome, hobane sebaka seo Morena Modimo wa lona, a se kgethileng hore o tla dula ho sona, se le hole haholo le lona; 25dikgomo tseo tsa lona le di rekise tjhelete, mme tjhelete eo le e phuthe, le e fuparele, le ye sebakeng seo Morena Modimo wa lona, a se kgethileng. 26Tjhelete eo le e sebedise ho reka tsohle tseo le di ratang; e ka ba dipholo, kapa dinku, kapa veine, kapa jwala, kapa tsohle tseo le di batlang. Tsena le di jelle kapele ho Morena Modimo wa lona, le thabe hammoho le malapa a lona.

27“Le se ke la furalla Molevi ya motseng wa lona, hobane yena ha a na kabelo, kapa lefa jwaloka lona.

28“Qetellong ya dilemo tse tharo le tlise karolo tsohle tsa dikarolo tse leshome, tsa kotulo ya lona ya selemo seo, le di bokelle kahara motse wa lona. 29Jwale ho tla tla Molevi, hobane yena ha a na lefa jwaloka lona; ho tle le mojaki, le kgutsana, le mohlolohadi, e leng ba ahileng kahara metse ya lona; ba je, ba kgore, e le hore Morena Modimo wa lona, a tle a le hlohonolofatse mosebetsing wohle oo le o etsang.”

14:22-29 —
Mee. 27:30-33
Dipa. 18:21

15

Selemo sa ho leballana melato

(Mee. 25:1-7)

151“Qetellong ya selemo se seng le se seng sa bosupa le tla leballana melato. 2Mokgwa wa ho leballana melato ke ona: Motho ka mong, eo ho nkilweng molato ho yena, o tla leballa mohahabo seo a mo adimileng sona; ha a na ho susutlella mohahabo, kapa ngwanabo, hore a lefe, hobane selemo sa Morena, sa ho leballana melato, se phatlaladitswe. 3Moditjhaba yena o ka mo susutlella hore a lefe, empa eng kapa eng ya hao, e ho ngwaneno, o tla mo leballa yona.

4“Kaha Morena Modimo wa lona, o tla le hlohonolofatsa naheng eo a tla le nea yona hore e be lefa la lona, hara lona ha ho na ho ba le ya hlokang; 5haeba feela le mamela lentswe la Morena Modimo wa lona, ka hloko, le hlokomela ho phetha melao ena yohle eo ke le laelang yona kajeno. 6Morena Modimo wa lona, o tla le hlohonolofatsa jwalokaha a buile ho lona. Le tla adimana ka tsa lona ho ditjhaba tse ngata, empa lona le ke ke la adima letho ho tsona. Le tla busa ditjhaba tse ngata, empa tsona di ke ke tsa le busa.

7“Haeba hara lona ho ena le ya hlokang, e le e mong wa bana babo lona, ya motseng ofe kapa ofe wa metse e naheng eo Morena Modimo wa lona, a tla le nea yona, le se ke la thatafatsa dipelo tsa lona, mme le se ke la tima ngwanabo lona ya hlokang. 8Le mo fe ka letsoho le batsi, le mo adime ho lekana seo a se hlokang, ho ya kamoo a haellwang kateng.

15:7,8 —
Mee. 25:35
9Itlhokomeleng, esere ka dipelong tsa lona la ba le mehopolo e mebe, la re: ‘Selemo sa bosupa, e leng selemo sa ho leballana melato, se atametse;’ ebe ngwanabo lona ya hlokang le mo tadima ka leihlo le lebe, ha le mo nee letho. Jwale o tla lla ka lona ho Morena, mme e tla ba le entse sebe. 10Ruri eka kgona le mo fe, mme ha le mo fa dipelo tsa lona di se ke tsa kganana, hobane ka baka la ketso ena, Morena Modimo wa lona, o tla le hlohonolofatsa mesebetsing yohle ya lona, le ho tsohle tseo le di etsang. 11Bahloki ba ke ke ba fela kahara naha ya lona; ka baka leo, ke a le laela, ke re: ‘Ho ngwanabo lona, le ho mofutsana, le ho ya hlokang, ya naheng ya heno, o fane ka letsoho le batsi.’ ”Mat. 26:11
Mar. 14:7
Joh. 12:8

Tshebediso ya makgoba

(Phal. 21:1-11)

12“Ha o rekisetswa ngwaneno, e ka ba monna wa Moheberu, kapa mosadi wa Moheberu, o tla o sebeletsa ka dilemo tse tsheletseng. Ka selemo sa bosupa o tla mo lokolla. 13Ha o mo lokolla, a se ke a tsamaya a itlhophere. 14O mo fe haholo ho tse tswang mohlapeng wa hao, le ho tse tswang seotlong sa hao, le ho tse tswang setlhotlelong sa hao. Jwalokaha Morena Modimo wa hao, a o hlohonolofaditse, le wena o mo fe jwalo. 15O hopole hore le wena o ne o le lekgoba naheng ya Egepeta, mme Morena Modimo wa hao, a o lopolla. Ke ka baka lena ke o laelang tjena kajeno.

16“Empa haeba lekgoba leo le ka re ho wena: ‘Ha ke rate ho kgaohana le wena,’ e le hobane le o rata, le rata le lelapa la hao; le hobane o le phedisa hantle; 17o tla nka elese, o phunye tsebe ya lona e manamisitswe lemating. Jwale lekgoba leo e tla ba la hao kamehla yohle. Le lekgoba la hao la mosadi o le etse jwalo.

18“Ho se ke ha eba thata ho lokolla lekgoba la hao, hobane mosebetsi oo le o etseditseng wona ka dilemo tse tsheletseng, o lekanwa ke moputso wa bahlanka ba babedi ba hirilweng, mme Morena Modimo wa hao, o tla o hlohonolofatsa ho tsohle tseo o di etsang.”

15:12-18 —
Mee. 25:39-46

Matsibolo

19“Matsibolo wohle a matona, a mehlape ya lona ya dikgomo le ya dinku, o tla a kgethela Morena Modimo wa hao. O se ke wa sebedisa matsibolo a mohlape wa hao wa dikgomo. O se ke wa kuta matsibolo a mohlape wa hao wa dinku.Phal. 13:12
20Ka selemo se seng le se seng, o tla ja matsibolo ana o le kapele ho Morena Modimo wa hao; wena, mmoho le ba lelapa la hao, o a jelle sebakeng seo Morena Modimo wa hao, a tla se kgetha. 21Haeba matsibolo a ena le sepha sa ho hlotsa, kapa sa ho foufala, kapa a ena le sepha sefe kapa sefe, o se ke wa etsetsa Morena Modimo wa hao sehlabelo ka wona. 22O a jelle kahara motse wa heno. Ba hlwekileng le ba sesila ba je nama ya wona ka ho tshwana, jwalokaha ba eja nama ya tshephe, kapa nama ya kgama. 23Feela bobete ba wona bona o se ke wa bo ja. O bo qhalle fatshe jwalokaha o qhala metsi.”Tshim. 9:4
Mee. 7:26,27
17:10-14
19:26
Dipo. 12:16,23

16

Paseka

(Phal. 12:1-20)

161“Hlokomelang kgwedi ya Mmesa,Mmesa. Ka Seheberu ke kgwedi ya Abib. ka ho keteka Paseka ya Morena Modimo wa lona, hobane ke ka kgwedi eo ya Mmesa Morena Modimo wa lona, a neng a le ntshe Egepeta e le bosiu. 2Le tla nyehella Morena Modimo wa lona, ka Paseka, sebakeng seo Morena Modimo wa lona, a tla se kgetha hore a dule ho sona; e be dinku le dikgomo. 3Le se ke la e jelella ka bohobe bo lomositsweng. Ka matsatsi a supileng le tla e jelella ka bohobe bo sa lomoswang, e leng bohobe ba matshwenyeho, hobane le ne le tswe Egepeta ka ntshwe-di-safohlwa; e le hore ka matsatsi wohle a ho phela ha lona le nne le hopole mohla le neng le etswa naheng ya Egepeta. 4Ka matsatsi a supileng ho se ke ha eba le ditomoso naheng yohle ya lona. Nama ya sehlabelo se ileng sa etswa ka phirimana ya letsatsi la pele e se ke ya sielwa la hosasane.

5“Le se ke la etsa sehlabelo motseng ofe kapa ofe oo Morena Modimo wa lona, a le neang wona, 6empa le se etsetse sebakeng seo Morena Modimo wa lona, a tla se kgethela hore a dule ho sona. Ke hona moo le tla nyehela ka sehlabelo sa Paseka teng, e be mantsiboya ha letsatsi le dikela, mohla letsatsi leo le neng le tlohe Egepeta ka lona. 7Le e bese, le e jelle sebakeng seo Morena Modimo wa lona, a tla se kgetha. Hoseng le kgutlele ditenteng tsa lona. 8Ka matsatsi a tsheletseng le tla ja bohobe bo sa lomoswang, empa letsatsi la bosupa e tla ba la phutheho e kgolo, e mahlonoko ya ho tlotla Morena Modimo wa lona. Le se ke la etsa mosebetsi le o mong ka letsatsi leo.”

16:1-8 —
Mee. 23:5-8
Dipa. 28:16-25

Mokete wa kotulo

(Phal. 34:22; Mee. 23:15-21)

9“Ho tloha ka letsatsi leo le qalang ho hela koro ka lona, le tla bala dibeke tse supileng. 10Jwale le tla ketekela Morena Modimo wa lona, mokete wa dibeke; le fane ka nyehelo ya boithaopo ho ya kamoo Morena Modimo wa lona, a le hlohonolofaditseng kateng. 11Le thabe kapele ho Morena Modimo wa lona: lona, le bara ba lona, le baradi ba lona, le bahlanka ba lona, le makgabunyane a lona, le Balevi ba ahileng kahara metse ya lona, le bajaki, le dikgutsana, le bahlolohadi ba hara lona, le le sebakeng se tla kgethwa ke Morena Modimo wa lona, hore a dule ho sona. 12Hopolang hore le ne le le makgoba Egepeta. Le hlokomele ho boloka le ho phetha ditaelo tsena.”

16:9-12 —
Dipa. 28:26-31

Mokete wa maphephe

(Mee. 23:33-43)

13“Ka matsatsi a supileng, kamorao ho hoba le bokelle tse tswang diotlong tsa lona, le tse tswang ditlhotlelong tsa lona tsa veine, le tla keteke mokete wa maphephe. 14Le thabe moketeng ona wa lona: Lona, le bara ba lona, le baradi ba lona, le bahlanka ba lona, le makgabunyane a lona, le Balevi, le bajaki, le dikgutsana, le bahlolohadi ba ahileng kahara metse ya lona. 15Ka matsatsi a supileng, le tla ketekela Morena Modimo wa lona, mokete, sebakeng seo Morena a tla se kgetha, hobane Morena Modimo wa lona, o tla hlohonolofatsa tsohle tseo le di kotutseng, le mesebetsi yohle ya matsoho a lona, mme ho lona e be thabo feela.

16:13-15 —
Dipa. 29:12-38

16“Hararo ka selemo, bohle ba lona ba batona ba tla hlaha kapele ho Morena Modimo wa lona, sebakeng seo a tla se kgetha. Nakong ya mokete wa bohobe bo sa lomoswang, le nakong ya mokete wa dibeke, le nakong ya mokete wa maphephe, ho se be le ya mong wa lona ya tla hlaha kapele ho Morena a itsolokile. 17Monna e mong le e mong a fane ho ya kamoo a filweng kateng, le ho ya kamoo Morena Modimo wa lona, a mo hlohonolofaditseng kateng.”

Baahlodi

18“Metseng yohle, eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona, le kgethe baahlodi le baokamedi ka ho ya ka merabe ya lona. Ba ahlolele setjhaba ka toka. 19Le se ke le sotha kahlolo; le se ke la ba leeme; le se ke la amohela tjotjo, hobane tjotjo e foufatsa mahlo a ba bohlale, mme e sotha dipolelo tsa ba lokileng.Phal. 23:6-8
Mee. 19:15
20Le pheelle toka, toka feela, hore le tle le phele, mme naha eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona, e tle e be ya lona.

21“Le se ke la iketsetsa ditshwantsho tsa Ashera pela aletare ya Morena Modimo wa lona.Phal. 34:13; Ashera: Sheba Dipo. 7:5 22Le se ke la iketsetsa sefika seo le se kgumamelang, e leng ntho eo Morena Modimo wa lona, a e hloileng.Mee. 26:1