Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

Morena o tla timetsa ditjhaba tsa Kanana

91“Mamela, wena Iseraele. Kajeno o tla tshela Jorodane, o yo hlola ditjhaba tse kgolo, tse o fetang ke matla, tse nang le metse e meholo ya diqhobosheane tse fihlang marung. 2Kamoo le ba tsebang kateng, Baanake ke setjhaba sa batho ba diqhobane, ba balelele, bao le utlwileng ho buuwa ka bona, ho thwe: ‘Ke mang ya ka emang kapele ho Baanake?’ 3Ka baka leo he, kajeno tseba hore Morena Modimo wa lona, ke yena ya le eteletseng pele, ke yena mollo o tjhesang. O tla ba timetsa, a le hlolele bona. Le tla ba leleka, le ba timetse kapele, jwalokaha Morena a buile ho lona.

4“Hoba Morena a ba leleke kapele ho lona, le se ke la re ka dipelong tsa lona: ‘Ke ka baka la ho loka ha ka Morena a mphihlisitseng naheng ena hore e be ya ka.’ Ke ka lebaka la bokgopo ba ditjhaba tsena, Morena a di lelekang kapele ho lona. 5Hase ka baka la ho loka ha lona, kapa ka baka la ho loka ha dipelo tsa lona naha ena a tlang ho ba ya lona, empa ke ka baka la bokgopo ba ditjhaba tsena Morena a di lelekang kapele ho lona, e le hore Morena a phethahatse tshepiso eo a neng a e hlapanyetse bo-ntata lona Aborahama, le Isaka, le Jakobo.

6“Ka baka lena he, tsebang hore Morena Modimo wa lona, ha a le nee naha ena e ntle ka baka la ho loka ha lona, hobane le setjhaba se manganga.”

Namane ya kgauta

(Phal. 31:18 — 32:35)

7“Le hopole, mme le se ke la lebala kamoo le ileng la halefisa Morena Modimo wa lona kateng, ha le le lehwatateng. Ho tloha mohla le tswang naheng ya Egepeta, ho fihlela le ba le fihla sebakeng sena, le nnile la fetohela Morena. 8Leha le le Horebe le ne le halefise Morena; Morena a le halefela hoo a neng a batle a le timetsa, 9ha ke ne ke nyolohetse thabeng ho amohela matlapa, e leng matlapa a selekane seo Morena a se entseng le lona, mme ka dula thabeng ka matsatsi a mashome a mane, le ka masiu a mashome a mane, ke sa je, ke sa nwe metsi. 10Morena a nnea matlapa a mabedi a ngotsweng ke monwana wa Modimo. Hodima wona ho ne ho ngotswe mantswe wohle ao Morena a neng a a bue ho lona, hodima thaba, a le kahara mollo, mohla le neng le phuthehile. 11Hoba ho fete matsatsi a mashome a mane le masiu a mashome a mane, Morena a nnea matlapa a mabedi, e leng matlapa a selekane.

12“Morena a re ho nna: ‘Ema, o tlohe mona, o theohe kapele, hobane setjhaba sa hao, seo o se ntshitseng naheng ya Egepeta, se entse bobe. Se kgelohile ka potlako tseleng eo ke se laetseng ho tsamaya ka yona. Se se se ipopetse modimo ka kgauta.’

13“Yaba Morena o re ho nna: ‘Ke bone setjhaba sena; bona, ke setjhaba se manganga! 14Ntlohelle ke se timetse, ke hlakole lebitso la sona katlasa lehodimo. Wena ke tla o etsa setjhaba se matla, se seholo ho feta sena.’

15“Ka tsamaya, ka theoha thabeng e neng e ntse e tuka mollo, ke nkile matlapa a mabedi a selekane. 16Ka tadima, ka bona hore le sitetswe Morena Modimo wa lona, le ipopetse namane ka kgauta, mme ka potlako le kgelohile tsela eo Morena a le laetseng yona. 17Ka baka lena ke ile ka nka matlapa a mabedi, ka a ptjatlanya fatshe, ka a pshatla moo le ntseng le bona.

18“Yaba ke itihela fatshe, kapele ho Morena. Ka matsatsi a mashome a mane, le ka masiu a mashome a mane, jwaloka kgetlo la pele, ha ke a ka ka ja, leha e le ho nwa metsi, ka baka la sebe seo le se entseng ka ho etsa bobe mahlong a Morena, mme la mo halefisa. 19Ke ne ke tshaba bohale ba Morena, le kgalefo eo a neng a le halefetse ka yona, hoo a neng a rata ho le timetsa. Empa le mohlang oo Morena a mmamela. 20Morena o ne a halefetse Arone, hoo a neng a batle a mo timetsa, empa le mohlang oo ke ne ke rapelle Arona. 21Ka nka ntho eo le entseng sebe ka yona, e leng namane eo le neng le e bopile, ka e tjhesa ka mollo, ka e sila, ya eba thuethue jwaloka lerole, ka e qhalla ka nokaneng e theohang thabeng.

22“Hape ha le le Tabera, le Masa, le Kiborote-Hatafa, le teng le ne le halefise Morena.

23“Ha le le Kadeshe-Barenea a le roma, a re ho lona: ‘Nyolohang, le yo hapa naha eo ke le neileng yona.’ Le teng le ne le fetohele taelo ya Morena Modimo wa lona, mme la se ke la mo kgolwa leha e le ho mo mamela. 24Haesale ke le tseba, le nnile la fetohela Morena.

25“Yaba ke itihela fatshe, kapele ho Morena, ka matsatsi a mashome a mane, le ka masiu a mashome a mane, hobane Morena o ne a re o a le timetsa. 26Ka rapela Morena, ka re: ‘Oho, Morena Modimo, se ke wa timetsa setjhaba sa hao, seo e leng lefa la hao, seo o se lopolotseng ka boholo ba hao, wa se ntsha Egepeta ka letsoho la hao le matla. 27Hopola bahlanka ba hao bo-Aborahama, le Isaka, le Jakobo. Se ke wa natsa manganga a sona, kapa bokgopo ba sona, kapa sebe sa sona; 28esere baahi ba naha eo o se ntshitseng ho yona ba re: Kahobane Morena a sitilwe ho fihlisa setjhaba sena naheng eo a neng a se hlapanyeditse yona, kapa kahobane a se hloile, o ile a se ntsha Egepeta ho tla se bolaela lehwatateng mona. 29Empa ke setjhaba sa hao le lefa la hao; ke setjhaba seo o se ntshitseng ka matla a maholo, le ka letsoho la hao le otlolohileng.’ ”

10

Matlapa a bobedi a Molao

(Phal. 34:1-10)

101“Ka nako eo Morena a re ho nna: ‘Ipetlele matlapa a mabedi, a tshwanang le a pele, o nyolohele ho nna, thabeng, o etse areka ya lehong. 2Hodima matlapa ao ke tla ngola mantswe a neng a ngotswe hodima matlapa a pele, ao o a pshatlileng, ebe o kenya matlapa ao ka arekeng.’

3“Yaba ke etsa areka ka dithupa tsa sefate sa mositsane, ke betla matlapa a mabedi, a tshwanang le a pele, ke nyolohela thabeng, ke nkile matlapa ao a mabedi. 4Jwalokaha a ne a ngole pele hodima matlapa ao, Morena a ngola melao e leshome, eo Morena a neng a le bolelle yona thabeng, a le kahara mollo, mohla le neng le phuthehile. Morena a nnea melao eo. 5Ka kgutla, ka theoha thabeng, ka kenya matlapa ka arekeng eo ke e entseng. Matlapa a dula kamoo, jwalokaha Morena a ntaetse.”

6Bana ba Iseraele ba tsamaya, ba tloha Beerote-Bene-Jakane, ba leba Mosera, moo Arone a ileng a shwela teng, a ba a epelwa hona teng. Mora wa hae Eleasare ya eba moprista sebakeng sa ntatae. 7Ba tloha moo ba leba Gudegoda, ho tloha Gudegoda ba leba Jotebata, e leng naha ya dinokana tse phallang metsi.

8Ka yona nako eo Morena a khetha ba morabe wa Levi, hore ba jare areka ya selekane sa Morena, ba eme kapele ho Morena, ba mo sebeletse, ba hlohonolofatse ka lebitso la hae ho fihlela kajeno. 9Ka baka leo, Levi ha a na kabelo lefeng la bana babo. Morena ke yena lefa la hae, jwalokaha Morena Modimo wa hao, a boletse.

10“Ka dula thabeng ka matsatsi a mashome a mane, le ka masiu a mashome a mane, jwaloka lekgetlo la pele, mme le ka yona nako eo Morena a mmamela, a se ke a rata ho le timetsa. 11Morena a re ho nna: ‘Ema, o tswele pele leetong, o etelle setjhaba sena pele. Sona se tla kena, se hape naha eo ke hlapanyeditseng bo-ntata sona hore ke tla se nea yona.’ ”

Seo Modimo a se batlang

12“Jwale, Iseraele, seo Morena Modimo wa hao, a se batlang ho wena ke sefe haese hore o tshabe Morena Modimo wa hao, o tsamaye ditseleng tsa hae tsohle, o mo rate, o sebeletse Morena Modimo wa hao, ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle; 13o boloke melao ya Morena, le ditaelo tsa hae tseo ke o laelang tsona kajeno, hore o tle o atlehe?

14“Bona, lehodimo, le lehodimo la mahodimo, le lefatshe, le tsohle tse ho lona, ke tsa Morena Modimo wa hao. 15Empa Morena o ne a rata bo-ntata lona, hoo a ileng a ikgethela ditloholo tsa bona, e leng lona, a le kgetha hara ditjhaba tsohle, jwaloka kajeno. 16Ka baka leo, bolotsang dipelo tsa lona, mme le ke ke la hlola le eba manganga. 17Morena Modimo wa lona, ke Modimo e moholo, ke Modimo wa medimo, ya matla, ya tshabehang. Ha a na leeme, ha a amohele tjotjo. 18O ahlola kgutsana le mohlolohadi ka toka, o rata mojaki, o a mo fepa, o a mo apesa. 19Ka baka leo, ratang bajaki, hobane le lona le ne le le bajaki naheng ya Egepeta. 20Le tshabe Morena Modimo wa lona. Le mo sebeletse, le mo kgomarele, le hlapanye ka lebitso la hae. 21Ke yena thoriso ya lona, ke yena Modimo wa lona, ya le etseditseng dintho tsena tse kgolo, tse tshabehang, tseo le di boneng.

22“Bo-ntata lona ba ne ba theohele Egepeta e le batho ba mashome a supileng, empa jwale Morena Modimo wa lona, o le ngatafaditse jwaloka dinaledi tsa lehodimo.”

11

Boholo ba Morena

111“Ka baka leo, ratang Morena Modimo wa lona, le boloke ditaelo tsa hae, le ditemoso tsa hae, le dikahlolo tsa hae, le melao ya hae kamehla. 2Tsebang kajeno, hobane ha ke bue le bana ba lona, ba sa kang ba tseba, mme ba sa kang ba bona kgalemelo ya Morena Modimo wa lona, le boholo ba hae, le letsoho la hae le matla, le otlolohileng; 3ba sa kang ba bona dipontsho tsohle, le diketso tsa hae, tseo a di entseng naheng ya Egepeta, ho Faro, kgosi ya Egepeta, le naheng yohle ya hae; 4le seo a se entseng ho bahlabani ba Egepeta, le ho dipere tsa bona, le dikariki tsa bona tsa ntwa, kamoo a entseng hore metsi a Lewatle la Lehlaka a di pupetse, ha ba ne ba ba phaladisa. Morena o ile a ba timetsa ho fihlela kajeno. 5Tsebang seo a le etseditseng sona, ha le le lehwatateng, ho fihlela le fihla sebakeng sena; 6le seo a se entseng ho Datane, le ho Abirame, bara ba Eliabe, mora wa Rubene, kamoo lefatshe le ileng la ahlama kateng, mme la ba metsa hammoho le tsohle tsa bona, le ditente tsa bona, le tsohle tse phelang, tseo ba neng ba tsamaya le tsona, setjhabeng sa Iseraele. 7Empa le bone mesebetsi yohle e meholo ya Morena, eo a e entseng.”

Mahlohonolo a naha eo ba e tshepisitsweng

8“Ka baka lena, le boloke melao yohle eo ke le laelang yona kajeno, e le hore le tle le matlafale, le kene, le hape naha eo le tla e rua, hore e be ya lona; 9le tle le phele halelele naheng eo Morena a hlapanyeditseng bo-ntata lona hore o tla ba nea yona le ditloholo tsa bona, e leng naha e phallang lebese le mahe a dinotshi.

10“Naha eo le kenang ho yona, hore e be ya lona, ha e tshwane le naha ya Egepeta, moo le tswang teng, moo le neng le jala peo ya lona teng, le e nwesetsa, jwalokaha le nwesetsa serapa sa meroho. 11Empa naha eo le tshelelang ho yona hore e be ya lona, ke naha ya maralla, le dikgohlo, e nwesetswang ke dipula tse tswang lehodimong. 12Ke naha eo Morena Modimo wa lona, a e baballang. Kamehla Morena Modimo wa lona o e beile leihlo ho tloha ha selemo se thwasa, ho fihlela ha se fela.

13“Ha le mamela ka hloko melao ya ka, eo ke le laelang yona kajeno, le rata Morena Modimo wa lona, le mo sebeletsa ka dipelo tsa lona tsohle, le ka moya wa lona wohle; 14ke tla nesetsa naha ya lona pula ka nako ya yona, e leng dipula tsa selemo, le dipula tsa hwetla, hore le tle le kotule koro ya lona, le veine ya lona e ntjha, le ole ya lona. 15Ke tla medisetsa dikgomo tsa lona jwang naheng ya lona, mme le tla ja, le kgore. 16Itlhokomeleng, esere dipelo tsa lona tsa thetseha, la kgeloha, la sebeletsa medimo e meng, mme la e kgumamela. 17Kgalefo ya Morena e tla le tlokomela, a thibe mahodimo hore ho se ne pula, naha e hloke kotulo, lona le shwe kapele naheng e ntle, eo Morena a le neang yona.

18“Ka baka lena, le boloke mantswe ana a ka ka dipelong tsa lona, le ka meyeng ya lona, le a tlamelle matsohong a lona e le pontsho, a be jwaloka sekola diphatleng tsa lona. 19Le tla a ruta bana ba lona, le bue ka wona ha le dutse ka matlung a lona, leha le tsamaya tseleng, leha le paqame, leha le tsoha. 20Le a ngole dikoseneng tsa mamati a lona, le hodima dikgoro tsa metse ya lona, 21e le hore ha feela lehodimo le lefatshe di sa ntse di le teng, lona, le bana ba lona le tle le phele halelele, naheng eo Morena a e hlapanyeditseng bo-ntata lona hore o tla ba nea yona.

22“Ha le ka la boloka ka hloko melao ena yohle, eo ke le laelang yona, la e phetha, la rata Morena Modimo wa lona, la tsamaya ditseleng tsohle tsa hae, mme la mo kgomarela; 23Morena o tla leleka ditjhaba tsena tsohle kapele ho lona, le falatse ditjhaba tse kgolo ho le feta, tse matla ho le feta. 24Sebaka se seng le se seng seo le tla tsamaya ho sona, e tla ba sa lona. Meedi ya lona e tla tloha lehwatateng, le Lebanone, le ho tloha Nokeng, e leng noka ya Euferatese, ho ya fihla lewatleng le ka bophirimela. 25Ha ho motho ya tla tseba ho ema kapele ho lona. Hohle moo le tla tsamaya teng, Morena Modimo wa lona, o tla etsa hore ba le tshabe, ba phakgasele jwalokaha a le tshepisitse.

26“Bonang, kajeno ke bea kapele ho lona thohako le tlhohoholofatso. 27E tla ba tlhohonolofatso haeba le mamela melao ya Morena Modimo wa lona, eo ke le laelang yona kajeno; 28e be thohako haeba le sa mamele melao ya Morena Modimo wa lona, eo ke le laelang yona kajeno, mme le latela medimo e meng, eo le sa kang la e tseba. 29Ha Morena Modimo wa lona, a le fihlisa naheng eo le kenang ho yona ho e hapa, le tle le hlohonolofatse thaba ya Gerisime, mme le rohake thaba ya Ebale. 30Dithaba tsena di kamose wane ho Jorodane, tseleng e ka bophirimela, naheng ya Bakanana ba ahileng phuleng, malebana le Gilegale, pela dieike tsa More. 31Le lokela ho tshela noka ya Jorodane ha le kena ho ya hapa naha eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona. E tla ba ya lona, le ahe ho yona. 32Le hlokomele ho phetha melao yohle, le ditaelo tsohle tseo ke di beang kapele ho lona kajeno.”