Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Daniele o lora a bona dibatana tse nne

71Ka selemo sa pele sa puso ya Beleshasare, kgosi ya Babilona, Daniele o ile a lora toro, mme a bona dipono ka kelellong ya hae, ha a ntse a robetse diphateng tsa hae. Yaba o ngola toro ena, o pheta ditaba tsa yona.

2Daniele a bua, a re: “Bosiu, ponong ya ka, ke ile ka bona sefefo se matla, se tswang diqoleng tse nne tsa lefatshe, se tuduanya lewatle le leholo. 3Yaba dibatana tse nne, tse kgolo, tse sa tshwaneng, di bitoha hara lewatle.Tshen. 13:1
17:8

4“Sebatana sa pele se ne se tshwana le tau, empa se ena le mapheo a kang a ntsu. Ka se tadima ho fihlela ha se kgaolwa mapheo, sa phahamisetswa hodimo, se emiswa ka maoto jwaloka motho, se bile se newa kelello e kang ya motho.

5“Ka bona sebatana sa bobedi, se tshwanang le bere, se eme ka maoto a morao. Se ne se lomme mahopo a mararo ka meno a sona. Yaba ho thwe ho sona: ‘Ema, o harele nama e ngata!’

6“Ha ke ntse ke tadimile ka bona sebatana se seng, se tshwanang le lengau, se neng se ena le mapheo a mane, a kang a nonyana, mokokotlong wa sona. Sebatana sena se ne se ena le dihlooho tse nne, mme sona sa newa matla a ho busa.

7:4-6 —
Tshen. 13:2

7“Kamora tsena, diponong tsa ka tsa bosiu, ka boela ka bona sebatana sa bone, se tshabehang, se tshosang, se matla ka ho fetisisa. Se ne se ena le meno a maholo, a tshepe. Sa harola, sa tsekolla, mme ho setseng sa ho hatakela ka maoto a sona. Se ne se sa tshwane le dibatana tse ding tseo ke neng ke ile ka di bona pele, se bile se ena le manaka a leshome.Tshen. 12:3
13:1

8“Ha ke ntse ke tadimile manaka ana, ka bona lenakana le leng le runya pakeng tsa a mang, mme le runyola a mararo a pele. Lenakana lena le ne le ena le mahlo a kang a motho, le molomo o buang ka boikakaso.”Tshen. 13:5,6

Ya phelang kamehla yohle

9“Ha ke ntse ke tadimile:

Ka bona diterone di bewa madulong,

Moholo wa Matsatsi

a dula hodima ya hae.

Aparo tsa hae

di ne di le tshweu sa lehlwa,

moriri wa hae

o re bja! jwaloka boya,

terone ya hae e ne tuka malakabe,

mabidi a yona a ka mollo o tukang.Tshen. 20:4
1:14

10Mollo tswang ho yena

o no phalla sa noka,

ketekete tsa batho di mo sebeletsa,

boiyane bo sa balweng

bo eme kapele ho yena.

Lekgotla la Moahlodi la bulwa,

dibuka le tsona tsa phetlwa.Tshen. 5:11
20:12

11“Yaba ke ntse ke tadimile ka baka la dipolelo tsa boikakaso tse buuwang ke lenakana lane. Ka tadima ho fihlela ke bona ha sebatana sena se bolawa, setopo sa sona se senyeha, se akgelwa hara malakabe. 12Ha a le dibatana tse ding tsona, di ile tsa amohuwa matla a tsona, empa tsa ekeletswa nakwana ya ho phela.

13“Ponong ya ka ya bosiu ka bona e mong ya kang Mora Motho, a etla a le hodima maru, a etla ho Moholo wa Matsatsi, mme ba mo atametsa kapele ho yena.Mat. 24:30
26:64
Mar. 13:26
14:62
Luka 21:27
Tshen. 1:7,13
14:14
14Yaba o newa puso, le tlotla, le mmuso, e le hore ba ditjhaba tsohle, le ba merabe yohle, le ba dipuo tsohle ba mo sebeletse. Puso ya hae ke puso ya kamehla yohle, e ke keng ya fela, mme mmuso wa hae o ke ke wa timetswa.”Tshen. 11:15

Dipono di a hlaloswa

15“Nna Daniele, moya wa ka o ile wa utlwa bohloko, mme dipono tseo ke di boneng kelellong ya ka tsa ntshwenya haholo. 16Yaba ke atamela ho e mong wa ba neng ba eme moo, ka mmotsa hore na tseo di bolelang.

“Yena a mpolella, a ntlhalosetsa se bolelwang ke dintho tsena, a re: 17‘Dibatana tsena tse kgolo, tse nne, ke dikgosi tse nne tse tla ba teng lefatsheng. 18Empa bahalaledi ba Ya Hodimodimo ba tla nka mmuso e be wa bona kamehla; e, kamehla le mehla.’Tshen. 22:5

19“Jwale ka batla ho tseba ditaba tsa sebatana sa bone, se sa tshwaneng le tsohle tse ding, se tshabehang ka ho fetisisa, se meno a tshepe le dinala tsa lethose, se harolong, se tsekolle, mme se hatakele ka maoto a sona hoo se ho siileng. 20Ka batla ho tseba le tsa manaka a leshome a hloohong ya sona, le tsa lenakana le ileng la runyola a mang a mararo, le nang le mahlo le molomo o buang ka boikakaso, le neng le feta manaka a mang a habo lona. 21Ka bona lona lenaka leo le lwantsha bahalaledi, le ba hlola.Tshen. 13:7
22Yaba ho fihla Moholo wa Matsatsi, a ahlolela bahalaledi ba Ya Hodimodimo.Tshen. 20:4
Jwale nako ya fihla ya hore mmuso o newe bahalaledi.

23“Monna eo a re: ‘Sebatana sa bone e tla ba mmuso wa bona lefatsheng, o sa tlo tshwana le mebuso e meng yohle. O tla timetsa lefatshe lohle, o le hatakele, o le robokele. 24Manaka a leshome a tswang mmusong ona, wona ke dikgosi tse leshome tse tla ba teng. Kgosi e nngwe, e sa tshwaneng le tseo tsa pele, e tla di hlahlama, mme e hlole dikgosi tse tharo.Tshen. 17:12
25E tla bua ka boikakaso ho Ya Hodimodimo, e hlorise bahalaledi ba Ya Hodimodimo. E tla leka ho fetola dinako tsa selemo le melao. Ho tla neelanwa ka bahalaledi matsohong a yona ka nako e etsang dilemo tse tharo le halofo.Tshen. 12:14
13:5,6

26“ ‘Empa lekgotla la kahlolo le tla dula, kgosi ena e amohuwe matla a yona a puso, mme e fediswe, e timeletswe ruri. 27Mmuso le matla a puso, le botumo ba mebuso yohle e lefatsheng, tsena di tla newa setjhaba sa bahalaledi ba Ya Hodimodimo, eo mmuso wa hae e leng mmuso wa kamehla yohle, eo babusi bohle ba tla mo sebeletsa, ba mo hlomphe.’Tshen. 20:4
22:5

28“Dipolelo tsena di fella mona. Ha e le nna Daniele, ke ile ka tshwenngwa haholo ke menahano ya ka, ka pudufallwa, empa tsena ya eba sephiri sa ka.”

8

Daniele o bona pheleu le phooko

81Ka selemo sa boraro sa puso ya kgosi Beleshasare, nna Daniele, ke ile ka bona pono e nngwe hape, ntle ho dipono tseo ke neng ke ile ka di bona pele. 2Ponong ena ka iphumana ke le Shushane, ka tlung ya bokgosi, naheng ya Elame. Ke ne ke eme lebopong la noka ya Ulai. 3Ha ke lelatsa mahlo a ka, ke tadima, ka bona pheleu e eme lebopong la noka. Pheleu ena e ne e metse manaka a mabedi, a malelele. Empa le leng, le neng le ile la mela morao ho le leng, le ne le feta le leng ka bolelele. 4Ka bona pheleu ena e kgorohela bophirimela, le leboya, le borwa. Ho ne ho se sebatana se ka e emang kapele, kapa motho ya ka pholosang e mong ho yona. E ne e iketsetsa seo e se ratang, e bile e ikgohomosa.

5Ha ke ntse ke tadimile, ka bona phooko e etswa bophirimela, e haola lefatshe lohle, empa e sa hate fatshe. Phooko ena e ne e ena le lenaka la mophekapheka phatleng. 6Phooko ena ya fihla ho pheleu yane e naka di pedi, eo ke boneng e eme lebopong la noka, mme ya e kgorohela ka sekgahla se seholo. 7Ka e bona e atamela pela pheleu, e e halefetse haholo. Ya fihla ya thula pheleu, ya roba manaka a yona a mabedi. Kaha pheleu e ne e se na matla a ho thula, phooko ya e dihela fatshe, ya e hatakela, mme ho ne ho se motho ya ka namolelang pheleu eo.

8Ka baka leo, phooko ya ikgohomosa haholo, empa ha matla a yona a ntse a eketseha, lenaka la yona le mophekapheka la robeha, yaba bakeng sa lona ho mela manaka a mang a mane, a mephekapheka, a shebileng diqoleng tse nne tse lefatshe. 9Lenakeng le leng ha mela lenaka le lenyenyane, le ileng la hola haholo, matla a lona a tsejwa borwa, le botjhabela, le naheng e kgahlehang. 10Lenaka lena la matlafala haholo, hoo le bileng la futuhela le mabotho a lehodimo, la dihela fatshe karolo e nngwe ya mabotho ana e leng dinaledi tse ding, mme la e hatakela.Tshen. 12:4
11La ba la nyedisa le yona kgosana ya mabotho ana, la fedisa sehlabelo se etswang ka letsatsi le letsatsi, la silafatsa le Sehalalelo. 12Ka baka lena, batho ba etsa sebe bakeng sa ho etsa dinyehelo tsa letsatsi ka leng. Nnete ya lahlelwa fatshe, mme lenaka la atleha ho tsohle tseo le di etsang.

13Jwale ka utlwa mohalaledi e mong a bua, mme e mong hape a botsa eo ya buang, a re: “Dintho tsee tse bonweng ponong di tla ba teng ho fihlela neng? E tla ba nako e kae ho ntse ho etswa manyala bakeng sa ho etsa dinyehelo tsa letsatsi ka leng, ho hatakelwa mabotho a lehodimo le Sehalalelo?”

14Ya botswang a araba, a re: “E tla ba matsatsi a dikete tse pedi le makgolo a mararo. Kamora moo, Sehalalelo se tla hlwekiswa.”

Lengeloi Gabariele le hlalosa pono

15Yare moo nna Daniele, ke ntseng ke leka ho utlwisisa seo pono eo ke e boneng e se bolelang, hanghang ka bona e mong ya kang motho, a eme pela ka. 16Ka utlwa lentswe la ya howeletsang a le kahara noka ya Ulai, le re: “Gabariele! Hlalosetsa monna eo pono ena!”Luka 1:19,26

17Yaba o atamela moo ke emeng teng. Ha a fihla ka tshoha haholo, ka itihela fatshe ka sefahleho. Empa yena a re ho nna: “Utlwisisa, wena ngwana motho, hore pono ena e supa mehla ya bofelo.”

18Ha a ntse a bua le nna ke ne ke akgehile, sefahleho sa ka se ntse se le fatshe, empa a ntshisinya, a nkemisa ka maoto.

19Yaba o re: “Ke tla o bolella tse tla etsahala mohla kgalefo e felang, hobane di amana le mehla ya bofelo.

20“Pheleu e naka di pedi, eo o e boneng, e emetse dikgosi tsa Media le Peresiya. 21Phooko e makgisa ke kgosi ya Gerike, mme lenaka le mophekapheka, le phatleng ya yona, ke kgosi ya pele. 22Manaka a mane a ileng a mela ha leo la pele le robeha, a tshwantsha mebuso e tla thewa hara setjhaba seo, empa mebuso eo e ke ke ya eba matla jwaloka mmuso wa pele.

23“Mehleng ya qetelo ya mebuso eo,

ha sebe se atile ka ho fetisisa,

kgosi e lonya, e soro, e tla hlaha,

kgosi e hlalefetseng tsohle,

tsohle tsa bolotsana.

24Bonatla ba yona bo tla ba boholo,

feela ha e tlo ba ba yona,

ba yona ka seqo;

ho timetsa ha yona

e tla ba dimakatso,

e atlehe ho tsohle tseo e di etsang,

e timetse dinatla le bahalaledi.

25Ka maqiti a yona

bolotsana bo tla atleha,

ka pelong ya yona

boikgohomoso bo tote,

ba bangata e ba timetse

hoja ba iketlile.

E tla futuhela

le Kgosana ya mahosana,

qetellong e ripitlwe

e se ka letsoho la motho.

26“Pono ya mahlabelo

a mantsiboya le a hoseng,

pono eo e senotsweng

ho wena ke ya nnete;

feela wena o e etse bofihla ba hao,

hobane tsa yona

ke tsa mehla e tlang.”

27Yaba nna Daniele, ke a akgeha, mme ka qeta matsatsi a mangata ke kula. Hamorao ke ile ka tsoha, ka nna ka phetha mesebetsi eo ke neng ke e abetswe ke kgosi. Pono ena e ile ya mmakatsa, empa ha ho motho ya neng a ka e utlwisisa.

9

Daniele o rapella setjhaba sa habo

91Ka selemo sa pele sa puso ya Dariuse, mora wa Ahashuerushe, wa morabe wa Bamede, ya ileng a etswa kgosi ya naha ya Bakalatiya, 2nna Daniele ka ithuta Mangolong a Halalelang, ka tseba hore ho ya ka lentswe la Morena, le neng le fihle ho moporofeta Jeremia, ho tla feta dilemo tse mashome a supileng Jerusalema e ntse e le lesupi.Jer. 25:11
29:10
3Yaba ke tadima ho Morena Modimo, ke ipiletsa ho yena ka thapelo, le ka dikopo, le ka ho itima dijo, le ka ho apara tse mahwashe, le ka ho itshela ka molora.

4Ka rapela Morena Modimo wa ka, ka etsa boipolelo bona, ka re: “Oho, Morena, wena Modimo e moholo, ya tshabehang, o baballa selekane sa hao sa lerato ka botshepehi ho ba o ratang, ba bolokang melao ya hao. 5Re entse sebe, ra etsa tse kgopo le tse mpe. Re o fetohetse, ra kgeloha melao ya hao le ditaelo tsa hao. 6Ha re a ka ra mamela bahlanka ba hao, baporofeta, ba buileng ka lebitso la hao ho dikgosi tsa rona, le ho mahosana a rona, le ho bo-ntata rona, le ho setjhaba sohle sa naha ena.

7“Oho, Morena, o lokile, empa rona re hlajwa ke dihlong kajeno, rona banna ba Juda, le baahi ba Jerusalema le Baiseraele bohle ba haufi le ba hole, ba dinaheng tsohle tseo o ba qhalanyeditseng ho tsona ka baka la ho o hlokela botshepehi. 8Oho, Morena, rona le dikgosi tsa rona, le mahosana a rona, le bo-ntata rona, re hlajwa ke dihlong, hobane re entse sebe. 9Morena Modimo wa rona yena o mohau, o a tshwarela, leha rona re mo fetohetse. 10Ha re a ka ra mamela lentswe la Morena Modimo wa rona, ra tsamaya ka melao ya hae, eo a re beetseng yona ka bahlanka ba hae, baporofeta. 11Baiseraele bohle ba tlotse molao wa hao, ba o kgeloha, ba se ke ba o mamela.

“Ka baka leo, dithohako le dikahlolo tse hlapanyeditsweng, tse ngotsweng Molaong wa Moshe, mohlanka wa Modimo, di re wetse hodimo, hobane re o sitetswe. 12O phethahaditse dipolelo tsa hao, tseo o neng o di bue ho rona le ho babusi ba rona, ka ho re dihela koduwa ena e tshabehang. Lefatsheng lohle ha ho eso ka ho etswa se kang sena se entsweng mona Jerusalema. 13Jwalokaha ho ngotswe Molaong wa Moshe, koduwa ena yohle e re wetse hodimo. Empa le jwale ha re eso ka re rapela Morena Modimo wa rona ka ho furalla bokgopo ba rona, le ka ho latela nnete ya hae. 14Ka baka leo, Morena o nnile a thisisa koduwa ena, empa jwale o e dihetse hodima rona. Morena Modimo wa rona o etsa tsohle ka ho loka, empa rona ha re a ka ra mamela lentswe la hae.

15“Jwale, Morena Modimo wa rona, wena ya neng a ntshe setjhaba sa hao naheng ya Egepeta ka letsoho la hao le matla, mme wa tumisa lebitso la hao ho fihlela kajeno, re entse sebe, re entse bokgopo. 16Oho, Morena, ka ho ya ka ho loka hohle ha hao, ke a o rapela: Bohale ba hao le kgalefo ya hao a di ke di faposwe motse wa hao wa Jerusalema, thaba ya hao e halalelang. Ka baka la dibe tsa rona le makgopo a bo-ntata rona, Jerusalema mmoho le setjhaba sa hao, e fetohile sesomo ho bohle ba re potapotileng.

17“Jwale, ka lebaka la hao, wena Modimo wa rona, ako mamele dithapelo le dithapedi tsa mohlanka wa hao, o hauhele Sehalalelo sena sa hao se senyehileng. 18Oho, Modimo wa ka, ako sekehe tsebe, o mamele; ako tadime, o bone tshenyeho ya rona le ya motse ona o bitswang ka lebitso la hao. Dithapelo tsa rona ha re di lebise ho wena hobane re lokile, empa ke ka baka la ho tshepa mohau wa hao o moholo. 19Oho, Morena, ako re mamele! Oho, Morena, ako re tshwarele! Oho, Morena, ako re utlwe, mme o phethe jwalo! Ka baka la hao feela, wena Modimo wa ka, o se ke wa dieha, hobane motse wa hao o bitswa ka lebitso la hao, le setjhaba sa hao se bitswa ka lebitso la hao.”

Gabariele o hlalosa boporofeta

20Ka nna ka bua jwalo, ka rapela, ka ipolela sebe sa ka le sa setjhaba sa heso sa Iseraele, mme ka lebisa thapedi ya ka ho Morena Modimo wa ka, ka baka la thaba e halalelang ya Modimo wa ka. 21Ha ke ntse ke rapela jwalo, Gabariele, monna eo ke neng ke mmone ponong ya ka ya pele, a tla ho nna ka nako ya sehlabelo sa mantsiboya, a potlakile.Luka 1:19,26
22A bua le nna, a ntlhalosetsa, a re: “Daniele, jwale ke tlile ho wena ho tla o nea tsebo le kutlwisiso. 23Hanghang ha o qala ho rapela, ke ile ka newa taelo; jwale ke tlilo o tsebisa yona, hobane o ya ratwang haholo. Ka baka leo, mamedisisa, mme o utlwisise pono ena.

24“Lemo tse mashome a supileng,

a supileng hasupa,

di baletswe tjhaba sa heno

le motse o halalelang,

hore ditshito tsohle di tle di fediswe,

dibe le tsona le ke le di fedise,

ho etswe poelano

bakeng sa ho etsa bokgopo,

ho loka ha kamehla

ho tle ho be teng,

ho phethahatswe dipono,

le bona boporofeta,

Ya Halalelang haholo

le yena a tlotswe.

25“Ka baka lena tseba, o utlwisise:

Ho tloha mohla

ho phatlalatswang taelo,

taelo ya hore Jerusalema e tsoswe,

ho fihlela ha mmusi a fihla,

mmusi ya tlotsitsweng,

lemo tse supileng hasupa di tla feta.

Jerusalema e tla tsoswa, e hahwe,

ho betlwe diterata

le marako a tsoswe;

e tsitse dilemo

lemo tse mashome a tsheletseng

a metso e mmedi hasupa,

empa mehla ena

e tla be le ya ditsietsi!

26Hoba ho fete dilemo,

lemo tse mashome a tsheletseng

a metso e mmedi hasupa,

motlotsuwa wa Modimo

o tla bolawa a se molato.

Mabotho a kgosana e nngwe

e tlang ho tla,

a tla timetsa motse

le Sehalalelo sa wona.

Pheletso ya tsena e tla tla sa morallo,

ntwa e hlabane

ho fihlela e ba e lala,

nanaola e rerilweng ke Modimo

yona e sale.9:24-26 — Diphetolelo tse ding di re dibeke bakeng sa dilemo, athe Seheberu se re dinako.

27Kgosana e tla etsa selekane,

e se etse le ba bangata,

selekane seo e be sa dilemo di supile;

bohareng ba nako ena ya selekane,

e tla fedisa mahlabelo,

e fedise le dinyehelo.

Kgosana ena e bakileng nanaola

e tla bea Manyala

hodima tlhoro ya Tempele,

ho fihlela pheletso

e rerilweng ke Modimo e fihla,

e wela hodima ya beileng Manyala,

a a bea hodima tlhoro.”Dan. 11:31
12:11
Mat. 24:15
Mar. 13:4