Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Toro ya Nebukadenesare

21Ka selemo sa bobedi sa puso ya hae, Nebukadenesare a lora toro e ileng ya mo tshwenya moyeng, bosiu a hlobaele. 2Yaba kgosi e laela hore e bitsetswe dinohe, le balepi ba dinaledi, le baloi, le Bakalatiya,Bakalatiya ba ne ba tsjewa e le dinohe. hore ba tlo e hlalosetsa toro eo e e lorileng. Ba fela ba tla, ba fihla ba ema kapele ho kgosi.Tshim. 41:8

3Kgosi ya re ho bona: “Ke lorile toro, mme moya wa ka o hlorela ho tseba seo e se bolelang.”

4Bakalatiya ba araba kgosi ka Searame, ba re: “A kgosi e ke e re phelele! Phetela bahlanka ba hao toro ena, mme re tla e hlalosa.”

5Kgosi ya araba Bakalatiya, ya re: “Morero wa ka o tiileng ke ona: Haeba le ke ke la mpolella toro ena ya ka, la ba la ntlhalosetsa yona, ke tla le tsekolla, matlo a lona a fetolwe masupi. 6Empa ha le ka mpolella toro ena, la ba la ntlhalosetsa yona, teng ke tla le nea dimpho le meputso le tlotla e kgolo. Ka baka leo, mpolelleng toro ena, le be le ntlhalosetse yona.”

7Bakalatiya ba araba hape, ba re: “Kgosi a e ke e bolelle bahlanka ba yona toro ena, mme re tla e hlalosa.”

8Kgosi ya araba, ya re: “Ho pepenene ho nna hore le rata ho ipha nako, hobane le tseba morero wa ka o tiileng. 9Haeba le sa mpolelle toro ena, ke tla le ahlola ka kahlolo e tshwanang. Le rerile ho nthetsa ka leshano le ka bolotsana, le tshepile hore ha nako e ntse e feta boemo ba ditaba bo tla fetoha. Ka baka lena, mpolelleng toro ena, ke tle ke tsebe hore le ka ntlhalosetsa yona.”

10Bakalatiya ba araba kgosi, ba re: “Ha ho motho le ya mong mona lefatsheng ya ka bolellang kgosi seo e ratang ho se tseba! Ka baka leo, ha ho kgosi, leha e ka ba e kgolo kapa e matla, e kileng ya botsa senohe, kapa molepi wa dinaledi, kapa Mokalatiya ofe le ofe dintho tse tjena. 11Seo kgosi e se batlang se thata haholo, mme ha ho motho ya ka se bolellang kgosi, haese medimo feela, e sa pheleng le batho.”

12Ka baka leo, kgalefo ya kgosi ya tlokoma, mme kgosi ya laela hore bahlalefi bohle ba Babilona ba bolawe. 13Yaba ho phatlalatswa taelo ya hore bahlalefi ba bolawe, mme batho ba ya batla Daniele le metswalle ya hae hore ba tlo bolawa.

Modimo o senolela Daniele toro

14Yaba Daniele o araba ka bohlale le ka kelello, o bua le Arioke, molaodi wa balebedi ba kgosi, ya neng a tswile ho ya bolaya bahlalefi ba Babilona. 15A re ho Arioke, molaodi wa balebedi ba kgosi: “Ke ka baka lang ha kgosi e entse taelo e sehloho hakanakana?” Arioke a hlalosetsa Daniele.

16Yaba Daniele o kena kamoo kgosi e leng kateng, o kopa hore e mo fe nako, a tle a tsebe ho hlalosetsa kgosi toro ena.

17Jwale Daniele a kgutlela lapeng ha hae, mme taba ena a e tsebisa metswalle ya hae bo-Hananiya le Mishaele le Asariya. 18A re ba rapele Modimo ya lehodimong hore a ba hauhele, a ba hlalosetse sephiri sena, e le hore yena, le metswalle ya hae, le bahlalefi ba Babilona, ba tle ba se ke ba bolawa.

19Hona bosiung boo Daniele a senolelwa sephiri sena ka pono. Yaba Daniele o rorisa Modimo ya lehodimong.

20Daniele a bua, a re:

“Ho bokwe lebitso la Modimo,

le bokwe kamehla,

hobane bohlale ke ba hae,

le matla ke a hae.

21Dinako le mehla

di fetolwa ke yena,

o diha dikgosi a ba di hlomamise;

bahlalefi ba hlalefiswa ke yena,

ba nang le kutlwisiso

a ba abele tsebo.

22Diphiri di senolwa ke yena,

tse mafifing le tsona o a di tseba,

leaho la lesedi le fumanwa ho yena.

23Wena Modimo

wa baholoholo ba heso,

ke a o leboha, ke bile ke a o tlotla,

wena ya nneileng bohlale le matla,

wa ntshenolela

seo re se kopileng ho wena,

wa re senolela

seo kgosi e se batlang.”

Daniele o hlalosa toro ya kgosi

24Yaba Daniele o ya ho Arioke, eo kgosi e neng e mo laetse ho bolaya bahlalefi ba Babilona, o re: “O se ke wa bolaya bahlalefi ba Babilona. Nkise kapele ho kgosi, mme ke tla e hlalosetsa toro eo ya yona.”

25Arioke a isa Daniele kapele ho kgosi hanghang, a re: “Ke fumane e mong hara Bajuda ba thopilweng, ya tla hlalosetsa kgosi toro ya yona.”

26Kgosi ya botsa Daniele ya neng a bitswa Beleteshasare, ya re: “Na o ka mpolella toro eo ke e lorileng, wa ba wa e hlalosa?”

27Daniele a araba kgosi e ntse e utlwa, a re: “Sephiri seo kgosi e ratang ho se tseba se ke ke sa hlaloswa ke bahlalefi, balepi ba dinaledi, baloi kapa dinohe. 28Empa ho na le Modimo lehodimong ya senolang diphiri. Ke yena ya tsebisang kgosi Nebukadenesare tse tlang ho etsahala mehleng e tlang. Toro ya hao le dipono tseo o di boneng ha o ntse o robetse diphateng tsa hao, ke tsena:

29“Wena kgosi, ha o ntse o robetse diphateng tsa hao, o ile wa nahana tse tlang ho etsahala hamorao, mme ya senolang diphiri a o tsebisa tse tlang ho etsahala. 30Ha e le nna ke senoletswe sephiri sena, e seng hobane ke le bohlale ho feta batho ba bang ba phelang, empa e le hore wena kgosi, o tle o tsebe tlhaloso ya toro ena, o utlwisise le tseo o nnileng wa di nahana.

31“Wena kgosi, eitse ha o sheba, wa bona setshwantsho sa setonanahadi. Setshwantshohadi sena se neng se eme kapele ho wena se ne se phatsima ka mokgwa o fahlang, sebopeho sa sona se tshabeha. 32Hlooho ya setshwantsho sena e ne e le ya kgauta e hlwekisitsweng, sefuba sa sona le matsoho a sona e le tsa silefera, mpa le dirope tsa sona e le tsa lethose. 33Meomo ya sona e ne e le ya tshepe, maoto a sona a entswe ka tshepe le ka letsopa. 34Ha o ntse o se shebile jwalo, lejwe le ile la kgephoha, empa le sa kgepholwe ke motho, la otla maoto a setshwantsho a entsweng ka tshepe le ka letsopa, la a thuakanya. 35Yaba tshepe, le letsopa, le lethose, le silefera, le kgauta, le tsona di a thuakana, di tshwana le mmoko o seotlong ha ho polwa e le hlabula. Moya wa di fefola, tsa nyamella ruri. Lejwe le ileng la thuakanya setshwantsho la fetoha thabahadi e ileng ya bonahala lefatsheng lohle.

36“Ena ke yona toro; jwale re tla e hlalosetsa kgosi. 37Wena kgosi, o kgosi ya dikgosi, hobane Modimo ya lehodimong o o neile mmuso le bolaodi le matla le tlotla. 38O o neile matla a ho busa batho bohle moo ba phelang teng, le dibatana tsa naha, le dinonyana tse fofang; o o entse mmusi wa tsena kaofela. Hlooho ena ya kgauta ke wena.

39“Mmuso wa hao o tla hlahlangwa ke mmuso o mong, o fokolang ho feta ona wa hao, ho nto tla wa boraro, e leng wa lethose, o tla busa lefatshe lohle. 40Mmuso wa bone o tla ba matla jwaloka tshepe. Kaha tshepe e thuakanya, e silakanye dintho tsohle, le wona o tla thuakanya, o silakanye jwalokaha tshepe e thuakanya dintho tsohle. 41Jwalokaha o bone ho entswe maoto le menwana ka letsopa le ka tshepe, le mmuso oo o tla arohana jwalo; o tla nne o be le matla a kang a tshepe, jwalokaha o bone tshepe e kopantswe le letsopa le bonolo. 42Jwalokaha menwana ya maoto e ne e entswe ka tshepe le ka letsopa, le mmuso oo o tla ba le matla, o be o be le bofokodi. 43Jwalokaha o bone tshepe e kopantswe le letsopa le bonolo, dikgosi le tsona di tla leka ho ikopanya ka ho nyallana, empa di ke ke tsa kopana, jwalokaha tshepe e ke ke ya kopana le letsopa.

44“Mehleng ya dikgosi tseo, Modimo ya lehodimong o tla thea mmuso o ke keng wa hlola o fediswa, o ke keng wa hlolwa ke ditjhaba tse ding. Mmuso oo o tla thuakanya, o timetse mebuso e meng yohle, empa wona o tla hlola kamehla yohle. 45Jwalokaha o bone hore lejwe le ile la kgephoha thabeng, le sa kgepholwe ke motho, mme la thuakanya tshepe, le lethose, le letsopa, le silefera, le kgauta, Modimo e moholo le yena o tsebisa kgosi se tla etsahala mehleng e tlang. Toro ena ke nnete, le tlhaloso ya yona ke ya nnete.”

Kgosi e putsa Daniele

46Yaba kgosi Nebukadenesare o itihela fatshe ka sefahleho, o kgumamela Daniele, o laela hore a etsetswe nyehelo, a tjhesetswe le mokubetso o monko o monate. 47Kgosi ya re ho Daniele: “Kannete Modimo wa lona ke Modimo wa medimo, ke Morena wa dikgosi, ke mosenodi wa diphiri, hobane ke mona o tsebile ho senola sephiri sena.”

48Kgosi ya bea Daniele ditulong tse phahameng, ya mo etsetsa le dimpho tse ngata, tse kgolo, ya mo etsa mmusi wa naha yohle ya Babilona, le mookamedi wa bahlalefi bohle ba Babilona. 49Ho ya ka kopo ya Daniele, kgosi ya bea bo-Shaderaka le Meshake le Abedenego hore e be batsamaisi ba puso ya naha ya Babilona, Daniele yena ya eba monna wa lekgotla la kgosi.