Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

Kgetho ya ba supileng

61Matsatsing ao, ha barutuwa ba ntse ba ngatafala, Bajuda ba buang Segerike ba ile ba ipelaetsa ka ba tswaletsweng Judea, ka hore bahlolohadi ba habo bona ba sekisetswa kabong ya dithuso tsa letsatsi le letsatsi. 2Yaba ba leshome le metso e mmedi ba bitsa barutuwa bohle, ba re ho bona: “Ha se hantle ho tlohela lentswe la Modimo re ya fepa ditafoleng. 3Ka baka leo, bana beso, kgethang banna ba supileng hara lona, ba botumo bo botle, ba tletseng Moya o Halalelang le bohlale, bao re tla ba nea mosebetsi ona, 4empa ha e le rona re tla itahlela ka setotswana thapelong le tsebeletsong ya lentswe.”

5Bohle ba amohela tlhahiso ena, mme ba kgetha Setefane, monna ya tletseng tumelo le Moya o Halalelang, le Filipi, le Porokore, le Nikanore, le Timone, le Paramenase, le Nikola, mosokolohi wa Antiokia. 6Ba ba hlahisa kapele ho baapostola, mme ha ba se ba rapetse, ba ba bea matsoho.

7Lentswe la Modimo la anafala, le palo ya barutuwa ya ngatafala haholo Jerusalema, le sehlophahadi sa baprista sa amohela tumelo.

Setefane o a tshwarwa

8Setefane, monna ya nang le dineo tse ngata le matla a maholo, a etsa dimakatso le mehlolo e meholo hara setjhaba. 9Jwale ha hlaha ba bang ba ntlo ya thapelo e bitswang ya Balokollwa, e leng ba Sirene, le ba Alekesanderia, le ba tswang Silesia le Asia, ba phehisana kgang le Setefane. 10Empa ba ne ba sitwa ho hlola bohlale le moya oo a neng a bua ka wona.

11Yaba ba reka banna ba bang hore ba tle ba re: “Re mo utlwile a bua dipolelo tse nyefolang Moshe le Modimo.”

12Ba fuduha setjhaba, le baholo, le Ditsebi tsa Molao, ba kgorohela Setefane, ba mo tshwara ba mo isa kgotla. 13Ba hlahisa dipaki tsa bohata, tse reng: “Motho enwa ha a phetse ho bua dipolelo tse lwantshang Nqalo ena e halalelang le Molao. 14Re mo utlwile a re: ‘Jesu enwa wa Nasaretha o tla senya Nqalo ena, a fetole meetlo eo Moshe a re neileng yona!’ ”

15Bohle ba neng ba dutse ka kgotla, ba mo tjametse, ba bona sefahleho sa hae e ka sa lengeloi.

7

Puo ya Setefane

71Yaba Moprista e Moholo o re: “Na ke tsona?”

2Setefane a re: “Banna ba heso, le lona bo-ntate, mamelang! Modimo ya tlotlehang o ile a iponahatsa ho ntata rona Aborahama ha a sa le Mesopotamia, a eso ahe Kgarane; 3a re ho yena: ‘Tloha naheng ya heno le ho bang ka wena, o ye naheng eo ke tla o supisa eona.’Tshim. 12:1

4“Jwale a tloha naheng ya Bakalatiya a tla aha Kgarane. Hoba ntatae a shwe, Modimo a mo fallisetsa naheng ena eo le ahileng ho yona kajeno.Tshim. 11:31
12:4
5Teng ha a a ka a mo fa sebaka seo e leng sa hae, leha e le ho lekanang bohato ba leoto, empa a mo tshepisa hore o tla mo nea yona, e be leruo la hae le la ditloholo tsa hae kamora lefu la hae, le hoja a na se na ngwana.Tshim. 12:7
13:15
15:18
17:8
6Modimo a bua tjena, a re: ‘Ditloholo tsa hao e tla ba bajaki naheng ya baditjhaba, mme di tla etswa makgoba, di sotlwe ka dilemo tse makgolo a mane. 7Empa setjhaba se tla di etsa makgoba ke tla se ahlola,’ ha rialo Modimo, ‘mme kamorao ho tsena di tla tloha, di tlo ntshebeletsa sebakeng sena.’Tshim. 15:13,14
Phal. 3:12
8Yaba Modimo o etsa selekane le yena, pontsho ya sona e le lebollo. Yare hoba Aborahama a tswale Isaka, a mmolotsa ka tsatsi la borobedi. Isaka a bolotsa Jakobo, mme Jakobo a bolotsa baholoholo ba leshome le metso e mmedi.Tshim. 17:10
21:2-4
25:26

9“Baholoholo ba honohela Josefa, ba mo rekisa Egepeta, empa Modimo o ne a ena le yena,Tshim. 37:11,28
39:2,21
10a mo namolela matshwenyehong wohle a hae. Modimo a mo nea leseho le bohlale pela Faro, kgosi ya Egepeta, mme Faro a mo kgetha ho ba mmusisi wa Egepeta le wa ntlo ya hae yohle.Tshim. 41:37-44
Pes. 105:21

11“Jwale tlala ya wela Egepeta yohle le Kanana, matshwenyeho a eba maholo, mme bo-ntata rona ba hloka dijo.Tshim. 42:1,2,5
41:54
12Eitse ha Jakobo a utlwa hore dijo di teng Egepeta, a roma bo-ntata rona kgetlo la pele. 13Ka kgetlo la bobedi Josefa a itsebisa bana babo, mme Faro a tseba leloko la Josefa.Tshim. 45:1,16
14Yaba Josefa o romela ho bitsa ntatae Jakobo le bang ka yena bohle, e le batho ba mashome a supileng a metso e mehlano.Tshim. 45:9,10,17,18
46:27
15Jakobo a theohela Egepeta, moo yena le bo-ntata rona ba hlokahaletseng teng.Tshim. 46:1-7
49:33
16Ditopo tsa bona tsa tliswa Shekeme, mme tsa epelwa lebitleng leo Aborahama a neng a le reke Shekeme ka silefera, ho bara ba Hemore.Tshim. 23:3-16
33:19
50:7-13
Josh. 24:32

17“Yare ha nako ya tshepiso eo Modimo a e etseditseng Aborahama e atamela, setjhaba sa ata, sa ngatafala Egepeta, 18ho fihlela ha ho busa kgosi e nngwe e neng e sa ka ya tseba Josefa.Phal. 1:7,8
19Eo ya sebetsa leloko la rona ka mano, ya sotla bo-ntata rona, ya ba lahlisa masea a bona, hore a tle a se ke a phela.Phal. 1:10,11,22

20“Ke ka nako ena Moshe a ileng a tswalwa, mme a kgahleha ho Modimo. A hodisetswa habo ka kgwedi tse tharo.Phal. 2:2
21Ha a se a lahlilwe, moradi wa Faro a mo thola, a ikgodisetsa yena jwaloka hoja e le mora wa hae.Phal. 2:3-10
22Moshe a rutwa bohlale bohle ba Baegepeta, mme a ba matla dipolelong le mesebetsing ya hae.

23“Ha a ena le dilemo tse mashome a mane, pelong ya hae ha eba le takatso ya ho tjhakela bana babo, bana ba Iseraele. 24Yare ha a bona e mong a etswa hampe, a mo thusetsa; a pheteletsa ya tlatlapuwang ka ho bolaya Moegepeta. 25Jwale a hopola hore bana babo ba tla utlwisisa hore Modimo o tla ba pholosa ka letsoho la hae, empa ha ba a ka ba utlwisisa. 26Ka letsatsi le hlahlamang, a fumana ba bang ba lwana, a leka ho ba boelanya hore ba etse kgotso, a re: ‘Banna, le bana ba motho; le etsetsanang hampe?’

27“Empa ya neng a etsa wa habo hampe a sutumeletsa Moshe thoko, a re: ‘Ke mang ya o entseng mmusi le moahlodi hodima rona? 28O so rata ho mpolaya jwalokaha o bolaile Moegepeta maobane?’ 29Moshe ha a utlwa polelo ena, a baleha ya eba mojaki naheng ya Midiane, moo a ileng a tswalla bara ba babedi teng.Phal. 2:11-15
Phal. 18:3-4

30“Ha ho fetile dilemo tse mashome a mane, lengeloi la iponahatsa ho yena lehwatateng la thaba ya Sinai, le le hara malakabe a sehlahla se meutlwa, se tukang. 31Moshe ha a bona pono eo a e makalla. Ha a atamela ho shebisisa, lentswe la Morena la utlwahala, la re: 32‘Ke nna Modimo wa bo-ntatao, Modimo wa Aborahama, le wa Isaka, le wa Jakobo.’ Yaba Moshe o a thothomela, o hloka le sebete sa ho shebisisa.

33“Morena a re ho yena: ‘Rola meqathatso ya hao, hobane sebaka seo o emeng ho sona se a halalela. 34Ruri ke bone tshotleho ya setjhaba sa ka se Egepeta, ke utlwile ho dumaela ha sona, mme ke theohetse lefatsheng ke hona ho tla se lopolla; jwale tloo, ke tla o roma Egepeta.’Phal. 3:1-10

35“Moshe enwa, eo ba neng ba mo latole, ba re: ‘Ke mang ya o entseng mmusi le moahlodi?’ ke yena eo Modimo a mo romileng ka thuso ya lengeloi, le iponahaditseng sehlahleng, ho ba mmusi le molopolli.Phal. 2:14
36Ke yena ya ba ntshitseng Egepeta, a etsa dimakatso le mehlolo naheng eo, le Lewatleng le Lefubedu, le lehwatateng, ka dilemo tse mashome a mane.Phal. 7:5
14:21
Dipa. 14:33
37Ke yena Moshe enwa ya itseng ho bana ba Iseraele: ‘Hara bana babo lona, Modimo o tla le hlahisetsa Moporofeta ya kang nna.’Dipo. 8:15,16
38Ke yena ya ileng a ba teng phuthehong e lehwatateng, a ena le lengeloi le neng le bua le yena Thabeng ya Sinai, a ntse a ena le bo-ntata rona; ke yena ya amohetseng dipolelo tse phedisang ho le nea tsona.Phal. 19:1 — 20:17;

39“Empa bo-ntata rona ba ile ba hana ho mo mamela, ba mo sutumeletsa thoko, dipelo tsa bona tsa kgutlela Egepeta, 40ba re ho Arone: ‘Re etsetse medimo e tla re etella pele, hobane Moshe enwa, ya re ntshitseng naheng ya Egepeta, ha re tsebe se mo hlahetseng.’Phal. 32:1
41Matsatsing ao ba bopa namane, ba tlisetsa setshwantsho seo sehlabelo, ba thabela mesebetsi ya matsoho a bona.Phal. 32:2-6
42Yaba Modimo o a ba furalla, o neelana ka bona ho sebeletsa lebotho la lehodimo, jwalokaha ho ngotswe bukeng ya baporofeta, ho thwe:

“ ‘Na lona ba ntlo ya Iseraele,

le nnyeheletse ka tse hlabilweng

le ka dinyehelo

ka dilemo tse mashome a mane

lehwatateng?

43Le ile la jara tente ya Moloke,

le naledi ya modimo

o bitswang Refane,

e leng ditshwantsho

tseo le di etseditseng

ho di kgumamela.

Kahoo ke tla le fallisetsa

ka nqane ho Babilona.’Amo. 5:25-27

44“Bo-ntata rona ba ne ba ena le Tente e pakang boteng ba Modimo lehwatateng, kamoo ho laetseng ya neng a bua le Moshe kateng, hore a e etse jwaloka setshwantsho seo a ileng a se bona.Phal. 25:9,40
45Bo-ntata rona ba e amohela. Tlasa tsamaiso ya Joshua, ba tla le yona naheng ya baditjhaba, bao Modimo a ileng a ba leleka pela bo-ntata rona, ho fihlela mehleng ya Davida.Josh. 3:14-17
46Davida a ratwa ke Modimo, mme a kopa ho fumanela Modimo wa Jakobo ntlo.2 Sam. 7:1-16
1 Dik. 17:1-14
47Empa ke Solomone ya ileng a mo hahela ntlo eo.1 Dikg. 6:1-38
2 Dik. 3:1-17

48“Feela Ya Hodimodimo ha a dule matlung a hahilweng ka matsoho, jwalokaha moporofeta a re:

49“ ‘Lehodimo ke terone ya ka,

lefatshe ke bonamelo

ba maoto a ka;

lona le tla nkgahela ntlo e jwang,

ho rialo Morena,

kapa sebaka ke sefe

seo nka phomolang ho sona?

50Na tsee tsohle ha di a etswa

ke letsoho la ka na?’Esa. 66:1,2

51“Lona ba manganga, ba pelo di thata, le tsebe tse sa mameleng jwaloka tsa bahedene, kamehla le lona le hlola le hanyetsa Moya o Halalelang, jwaloka bo-ntata lona!Esa. 63:10
52Ke ofe wa baporofeta ya sa kang a hloriswa ke bo-ntata lona? Ba bolaile ba neng ba bolele pele ho tla ha Ya Lokileng, eo le lona le bileng baeki le babolai ba hae; 53lona ba amohetseng Molao oo le o neeleditsweng ke mangeloi, empa la se ke la o boloka.”

Setefane o tlepetswa ka majwe

54Yare ha ba utlwa tsena, dipelo tsa bona tsa hlabeha, mme ba mo tsikitlanyetsa meno. 55Empa kaha a ne a tletse Moya o Halalelang, a tadima lehodimong, a bona kganya ya Modimo, le Jesu a eme ka letsohong le letona la Modimo, 56mme a re: “Bonang! Ke bona mahodimo a butswe, le Mora Motho a eme ka letsohong le letona la Modimo.”

57Jwale ba howa ka mantswe a phahameng, ba ithiba ditsebe, ba mo rutlolohela hong. 58Ba mo kgarameletsa kantle ho motse, ba mo tlepetsa ka majwe. Dipaki tsa bea diaparo tsa tsona maotong a mohlankana ya bitswang Saule.

59Ba tlepetsa Setefane ka majwe, a ntse a rapela, a re: “Morena Jesu, amohela moya wa ka!” 60Yaba o a kgumama, o howa ka lentswe le phahameng, o re: “Morena, o se ke wa ba balla sebe sena.” Hoba a rialo, a ithoballa.

8

81Saule o ne a dumellana le polao ya Setefane.

Saule o hlorisa kereke

Ka tsatsi lona leo tlhoriso e kgolo ya hlahela kereke e Jerusalema, mme bohle, haese baapostola feela, ba qhalanela dinaheng tsa Judea le Samaria. 2Banna ba tshabang Modimo ba epela setopo sa Setefane, mme ba mo llela haholo. 3Empa Saule yena a ripitla kereke, a kena ka tlung e nngwe le e nngwe, a hulanya banna le basadi, a ba hlahlela tjhankaneng.Dik. 22:4,5
26:9-11

Molaetsa o molemo o bolelwa Samaria

4Ha e le ba qhalantsweng, ba ya kahohle ba ntse ba bolela molaetsa o molemo wa lentswe la Modimo. 5Filipi a theohela motseng wa Samaria, a phatlalletsa batho ba teng tsa Kreste. 6Ka moya o le mong matshwele a ela hloko tse neng di bolelwa ke Filipi; a mo mamela, mme a bona mehlolo eo a e etsang. 7Ba bangata ba ne ba ena le meya e ditshila; ya tswa ho bona e bokolla haholo. Le ba bangata ba ba shweleng ditho le ba diritsa ba fodiswa. 8Thabo e kgolo ya eba teng motseng oo.

9Monna e mong ya bitswang Simone, ya neng a se a ntse a le motseng oo e le senohe, a makatsa batho ba Samaria, a ipolela hore yena ke mangmang. 10Bohle ba ne ba mo mamela ka hloko, ho tloha ho e monyenyane ho isa ho e moholo, ba re: “Enwa ke Matla a Modimo a bitswang a maholo.” 11Ba ne ba mo mamela ka hloko kahobane e ne e se e le kgale a ba makatsa ka bonohe ba hae. 12Empa ha Filipi a se a ba bolelletse molaetsa o molemo wa tsa Mmuso wa Modimo le tsa lebitso la Jesu Kreste, ba dumela, mme ha kolobetswa banna le basadi. 13Simone le yena a dumela. Hoba a kolobetswe, a kgomarela Filipi, a bona mehlolo le diketso tse kgolo, tse matla, tse etsahalang, mme a hlollwa.

14Yare ha baapostola ba leng Jerusalema ba utlwa hore Samaria e amohetse lentswe la Modimo, ba roma Petrose le Johanne teng. 15Bona ha ba fihla, ba rapella Basamaria hore ba amohele Moya o Halalelang, 16hobane o ne o eso ka o theohela le ho ya mong wa bona, ba mpa ba kolobeditswe feela ka lebitso la Morena Jesu. 17Yaba Petrose le Johanne ba ba bea matsoho, mme ba amohela Moya o Halalelang.

18Ha Simone a bona hore Moya o Halalelang o newa ka peo ya matsoho a baapostola, a ba tlisetsa tjhelete, 19a re: “Le nna mpheng matla ana, hore mang le mang eo ke mmeang matsoho a tle a amohele Moya o Halalelang.”

20Empa Petrose a re ho yena: “Tsamo shwela kwana le tjhelete ya hao! O lekanya hore mpho ya Modimo e rekwa ka tjhelete! 21Ha o na kabelo leha e le seabo tabeng ena, hobane pelo ya hao ha e a loka mahlong a Modimo. 22Ka baka leo, bakela bokgopo bona ba hao, mme o rapele Morena hore mohlomong o tle o tshwarelwe mohopolo wa pelo ya hao; 23etswe ke bona hore o na le takatso e mpe, mme o ditlamong tsa bokgopo.”

24Simone a araba, a re: “Lona a le ke le nthapelle ho Morena, hore ke se ke ka hlahelwa ke letho la tseo le di boletseng.”

25Hoba ba pake, mme ba bolele lentswe la Morena, ba kgutlela Jerusalema, ba ntse ba phatlalatsa molaetsa o molemo metseng e mengata ya Basamaria.

Filipi le lehaole la Mokushe

26Lengeloi la Morena la bua ho Filipi, la re: “Tsamaya o ye nqa borwa, tseleng e theohang Jerusalema e yang Gasa, e bodutu.” 27A ema, a tsamaya. Ho ne ho ena le monna wa Mokushe wa lehaole, e le letona la Kandake, mofumahadi wa Bakushe, le modisa wa matlotlo a hae wohle. O ne a tlile Jerusalema ho tla kgumamela Modimo. 28Jwale o ne a boela hae, a palame kariki ya hae, a bala bukeng ya moporofeta Esaya. 29Yaba Moya o Halalelang o re ho Filipi: “Eya, o tsamaye le kariki eno.”

30Filipi a mathela ho yona, a mo utlwa a bala bukeng ya moporofeta Esaya. A re ho yena: “Na o utlwisisa seo o se balang?”

31Yena a re: “Nka utlwisisa jwang ho se motho ya ntlhalosetsang?” Yaba o kopa Filipi hore a hlwe, mme a dule le yena.

32Temana ya Mangolo eo a neng a e bala e ne e le ena:

“O ila iswa moo a ilo hlabelwa teng,

mme jwaloka konyana e kgutsitseng,

e kgutsitseng pela mokuti wa yona,

le yena ha ho letho leo a ila le bua.

33A kokobetswa, a hlokelwa toka.

Ke mang ya tla bolela leloko la hae,

ha e le moo bophelo ba hae

bo fedisitswe lefatsheng?”Esa. 53:7,8

34Yaba lehaole le re ho Filipi: “Ke a o botsa hle, moporofeta o bolela see ka mang? Na o bua ka yena, kapa ka e mong osele?” 35Jwale Filipi a bua, a qala ka temana ena, a mmolella molaetsa o molemo wa Jesu.

36Ha ba ntse ba tsamaya tseleng, ba fihla moo metsi a leng teng, mme lehaole la re: “Metsi ke ana! Nka thibelwa keng hore ke kolobetswe?”

37Filipi a re: “Haeba o dumela ka pelo ya hao yohle, hoo ho ka etswa.”

La araba, la re: “Ke a dumela hore Jesu Kreste ke Mora wa Modimo.” 38La laela hore kariki e emiswe. Filipi le lehaole ba theohela metsing hammoho, mme Filipi a le kolobetsa. 39Hoba ba nyolohe metsing Moya wa Morena wa nka Filipi, mme lehaole ha le a ka la hlola le mmona; la tswela pele leetong la lona le nyakaletse. 40Empa Filipi a iphumana a se a le Ashedode, a ntse a bolela molaetsa o molemo metseng yohle eo a fetang ho yona, ho fihlela a kena Sesaria.