Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
27

Paulosi o ya Roma ka sekepe

271Ha ho se ho rerilwe hore re tshele ka sekepe ho ya Italia, Paulosi le batshwaruwa ba bang ba neelwa molaodi e mong wa ba lekgolo, ya bitswang Juliase, wa lebotho le bitswang la Motlotlehi. 2Ra kena ka sekepeng se tswang Adaramutinose, se neng se eya metseng e lebopong la Asia, re ena le Arisetarekose, wa Thesalonika, motse wa Masedonia, yaba re a tloha.

3Ka le hlahlamang ra fihla Sidone. Juliase a ba mosa ho dumella Paulosi ho ikela ho metswalle ya hae, ho ya hlokomelwa. 4Ho tloha moo ra ikgohla ka sehlekehleke sa Sipera ka baka la meya e neng e re tobile. 5Eitse hoba re tshele lewatle la Silesia le la Pamfilea, ra fihla Mira e Lokia. 6Hona moo molaodi wa ba lekgolo a fumana sekepe se tswang Alekesanderia se yang Italia; a re palamisa ho sona. 7Ra tsamaya butle ka matsatsi a seng makae, mme ra fihla Kenidose ka bothata. Erekaha moya o no re thibela, ra tsamaya re ikgohlile ka Kerete, re tobane le hlwahlwa ya Salemone. 8Ra tsamaya ka bothata, re sikile le lebopo, ra ya fihla sebakeng se bitswang Kou tse Ntle, se haufi le motse wa Lasia.

9Ho ne ho se ho fetile nako e telele, letsatsi la mokete wa Boinyatso le lona le se le fetile; kahoo le leeto la sekepe le ne le se le le kotsi. Paulosi a ba eletsa, 10a re: “Banna, ke hlokomela hore leeto lena le tla ba le kotsi le tshenyehelo e kgolo; e seng feela ya thepa le sekepe, empa le ya bophelo ba rona.” 11Empa molaodi wa ba lekgolo a kgolwa motsamaisi wa sekepe le monga sona ho feta se neng se bolelwa ke Paulosi. 12Kaha kou ya dikepe e ne e sa lokela ho emisa dikepe nakong ya mariha, ba bangata ba dumellana ka hore ho tlohuwe moo, ka tshepo ya ho ya finyella le ho qeta mariha Foinikese, e leng kou ya Kerete e tobaneng le borwa-bophirima le leboya-bophirima.

Sefefo lewatleng

13Yare ha moya wa borwa o foka butle, mme ba hopola hore ba fihletse morero wa bona, yaba ba kgokgotholla sekepe, ba tsamaya ba sikile le lebopo, haufi le Kerete. 14Empa kamora nakwana e se kae, ha theoha moya wa sefefo o matla, o tswang leboya-botjhabela. 15Yare ha sekepe se tshwarwa ke sefefo, sa hlolwa ke moya, yaba re a se tlohela, sa fefoha. 16Ra tsamaya re itshireleditse ka sehlekehlekenyana se bitswang Kauda, empa ra batla re thatafallwa ke ho pholosa seketswana sa sekepe. 17Ba se hulela ka sekepeng. Ba tlama sekepe ka mehala, mme ka baka la ho tshaba ho qahwa lehlabatheng la Siretise, ba diha seile, ba lesa sekepe ho ya moo se ratang. 18Kaha re ne re patisitswe ke sefefo, ka le hlahlamang ba lahlela thoto lewatleng. 19Ka tsatsi la boraro, ka matsoho a bona, ba qhaqholla tse tsamaisang sekepe, ba di lahlela lewatleng. 20Ha ho sa bonahale letsatsi kapa dinaledi ka matsatsi a mangata, empa sefefo sona se ntse se befile haholo, jwale tshepo ya hore re tla pholoha ya fela tu!

21Erekaha ba ne ba qetile nako e telele ba sa je, Paulosi a ema hara bona, a re: “Banna, hojane le kile la mmamela, la se ke la tloha Kerete, le ka be le sa hlahelwa ke kotsi le tahlehelo ena. 22Empa le jwale ke sa le kgothaletsa ho kgoba matshwafo, hobane ha ho ya tla timela, haese sekepe feela. 23Lengeloi la Modimo wa ka, eo ke mo sebeletsang, le ile la fihla ho nna bosiung bona, 24la re: ‘Paulosi, o se ke wa tshaba; o loketse ho ya hlaha kapele ho Sesare, mme ka baka la hao, Modimo o tla pholosa bohle ba tsamayang le wena ka sekepe.’ 25Ka baka leo, banna, kgobang matshwafo, hobane ke tshepile Modimo hore ho tla ba jwalokaha ke boleletswe. 26Empa eka kgona re hlatsetswe sehlekehlekeng se seng.”

27Ha re ntse re fefoha lewatleng la Adariya, ha e batla e eba hara mpa ya bosiu, bosiung ba leshome le metso e mene, batsamaisi ba sekepe ba bona eka ba atamela ho kang lebopo. 28Yaba ba qhoqhotsa botebo ba metsi, mme ba fumana bo etsa dimethara tse mashome a mane. Hoba ba tsamatsamaye, ba qhoqhotsa hape, ba fumana bo se bo etsa dimethara tse mashome a mararo. 29Ka ho tshaba ho thulana le mafika, ba akgela dingaparela tse nne, tse tswang ka setonong sa sekepe, ba lakatsa eka bosiu bo ka sa. 30Yare ha batsamaisi ba sekepe ba rata ho baleha, ba se ba theoletse seketswana sa sekepe lewatleng, ba etsa eka ba akgela dingaparela tse tswang ka hloohong ya sona, 31Paulosi a bua le molaodi wa ba lekgolo le bahlabani, a re: “Ha banna bao ba sa dule ka sekepeng, le ke ke la pholoha.” 32Yaba bahlabani ba kgaola mehala ya seketswana, ba a se tlohela, sa wela.

33Yare ha bo tla sa, Paulosi a kgothaletsa bohle hore ba je, a re: “Kajeno ke letsatsi la leshome le metso e mene le ntse le lebeletse, le sa je letho; 34kahona ke le kgothaletsa hore le je, le tsebe ho phela, hobane ha ho le ya mong wa lona ya tla lahlehelwa le ke qoba ya moriri wa hae.” 35Hoba a rialo, a nka bohobe, a boka Modimo pela bohle, a bo ngwatha, a qala ho ja. 36Bohle ba kgothala, le bona ba eja. 37Ka sekepeng re ne re le batho ba makgolo a mabedi le mashome a supileng a metso e tsheletseng. 38Ha ba se ba kgotshe, ba imolla sekepe ka ho lahlela koro lewatleng.

Ho pshatleha ha sekepe

39Ha bosiu bo esa, ba se ke ba tseba hore na ba lebopong lefe, empa ba bona kou e nang le lehlabathe, mme ba rera ho sesisetsa sekepe hona teng, haeba ho ka etsahala. 40Ba kgaola dingaparela, ba di tlohela lewatleng, mme ka yona nako eo ba lokolla le mehala ya masokwana a sekepe. Ba nto phahamisa seile e kapele hore e kge moya, ba lebisa sekepe lebopong. 41Yare ha ba fihla hlwahleweng e mateanong a maqhubu, ba lelemisetsa sekepe ho yona. Sefuba sa sona sa kgitla lehlabatheng, sa qawa, empa setono sona sa qala ho pshatlwa ke sefutho sa maqhubu.

42Maikutlo a bahlabani e ne e le hore ba bolaye batshwaruwa, esere e mong wa bona a sesetsa lebopong, a phonyoha. 43Empa molaodi wa ba lekgolo, ka ho rata ho pholosa Paulosi, a ba thibela morerong oo wa bona. A laela ba tsebang ho sesa hore ba itihele metsing pele, ba yo fihla lebopong, 44mme ho ba setseng, ba bang ba itshwarelle mapolankeng, ba bang mafatseng a tswang sekepeng. Ka mokgwa o jwalo, bohle ba fihla lebopong, mme ba pholoha.