Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
13

Kgetho le thomo ya Baranabase le Saule

131Kerekeng ya Antiokia ho ne ho ena le baporofeta le baruti, e leng Baranabase le Simeone, ya neng a bitswa Botsho, le Losaniase wa Sirene, le Manaene, ya hodisitsweng le kgosi Heroda, le Saule. 2Ha ba ntse ba phetha tshebeletso ya Morena Jesu, mme ba itima dijo, Moya o Halalelang wa re: “Nkgetheleng Baranabase le Saule bakeng sa mosebetsi oo ke ba bitseditseng wona.” 3Yare hoba ba itime dijo, mme ba rapele, ba ba bea matsoho, ba re ba tsamaye.

Baapostola ba ruta sehlekehlekeng sa Sipera

4Kaha ba ne ba romilwe ke Moya o Halalelang, ba theohela Selekose; ho tloha moo ba tshelela Sipera ka sekepe. 5Yare ha ba fihla Salamise, ba phatlalatsa lentswe la Modimo matlung a thapelo a Bajuda. Ba ne ba ena le Johanne, e le mothusi wa bona.

6Ha ba se ba tsamaile le sehlekehleke sohle ho ya fihla Pafose, ba fumana monna e mong wa senohe, e le moporofeta wa bohata, wa Mojuda, ya bitswang Barejesu. 7E ne e le lehlahana la mmusisi Seregiose Paulosi, monna ya sedi. Mmusisi enwa a bitsa Baranabase le Saule, hobane a ne a rata ho utlwa lentswe la Modimo. 8Empa Elemase wa senohe, kaha lebitso la hae le hlaloswa jwalo, a ba hanyetsa, a batla ho kgelosa mmusisi tumelong. 9Jwale Saule, ya bileng a bitswang Paulosi, a tletse Moya o Halalelang, a mo tadimisisa, a re: 10“Ngwana Diabolosi! Wena ya tletseng thetso le bokgopo bohle! Sera sa toka yohle! Na ha o sa tla kgaotsa ho kgopamisa ditsela tse lokileng tsa Morena? 11Jwale, bona, letsoho la Morena le a o otla: o tla foufala, o se ke wa bona letsatsi ka nako e itseng.”

Hanghang mohodi le lefifi tsa mo aparela, mme a nna a phopholetsa ho batla ya ka mo tataisang ka letsoho. 12Yare ha mmusisi a bona se etsahetseng, a dumela, a makalla thuto ya Morena.

Paulosi le Baranabase ba ya Antiokia e Pisidia

13Paulosi le ba nang le yena ba tloha Pafose ka sekepe, ba ya fihla Perege e Pamfilea. Johanne a kgaohana le bona, a kgutlela Jerusalema. 14Bona ba phunyeletsa ho tloha Perege, ho ya fihla Antiokia e Pisidia. Ba kena ka tlung ya thapelo ka letsatsi la Sabatha, ba dula fatshe. 15Yare hoba ba bale Molao le Baporofeta, baokamedi ba ntlo ya thapelo ba romela ho bona, ba re: “Banna ba heso, haeba le ena le lentswe le leng la ho kgothatsa batho bana, buang.”

16Paulosi a ema, a phoka ka letsoho, a re: “Banna ba Iseraele, le lona ba tshabang Modimo, mamelang! 17Modimo wa setjhaba sena sa Iseraele a na a kgetha bo-ntata rona moholo, a ba etsa setjhaba se seholo ha ba ntse ba jakile naheng ya Egepeta, mme a ba ntsha teng ka letsoho le matla.Phal. 1:7
12:51
18Ka dilemo tse ka bang mashome a mane a mamella mekgwa ya bona ha ba le lehwatateng.Dipa. 14:34
Dipo. 1:31
19Ha a se a timeditse ditjhaba tse supileng naheng ya Kanana, a ba nea naha eo hore e be lefa la bonaDipo. 7:1
Josh. 14:1
20ka dilemo tse ka bang makgolo a mane le mashome a mahlano.

“Kamora tsena a ba nea baahlodi, ho fihlela mehleng ya moporofeta Samuele.Baa. 2:16
1 Sam. 3:20
21Ho tloha moo ba ikopela ho fuwa kgosi, mme Modimo a ba nea Saule, mora wa Kishe, wa leloko la Benjamine, ya ileng a busa ka dilemo tse mashome a mane.1 Sam. 8:5
10:21
22Ha Modimo a se a mo tlositse, a bea Davida ho ba kgosi ya bona, eo a bileng a mo paka, a re: ‘Ke fumane Davida, mora wa Jese, e le monna eo ke mo ratang, ya tla phetha thato ya ka yohle.’1 Sam. 13:14
16:12
Pes. 89:21

23“Ke ka ditloholo tsa monna enwa Modimo a ileng a tlisetsa Iseraele Mopholosi, e leng Jesu, ho ya ka tshepiso ya hae. 24Jesu a eso tle, Johanne o ne a ile a ruta batho bohle ba Iseraele hore ba bake, ba kolobetswe.Mar. 1:4
Luka 3:3
25Ha Johanne a qetile tsa thomo ya hae, a re: ‘Le lekanya hore nna ke mang? Ha ke Yena, empa bonang, kamora ka ho tla eo ke sa tshwanelang ho lokolla meqathatso maotong a hae.’Mat. 3:11
Mar. 1:7
Luka 3:16
Joh. 1:20,27

26“Banna ba heso, bana ba Aborahama, le lona ba tshabang Modimo, lentswe lena la pholoho le rometswe ho rona, 27hobane ba ahileng Jerusalema le babusi ba bona ba ne ba sa tsebe monna enwa le mantswe a baporofeta, a neng a balwa ka Sabatha se seng le se seng, empa ba a phethahaditse ka ho mo ahlola. 28Leha ba sa ka ba fumana a ena le molato o lokelang lefu, ba kopa Pilato hore a bolawe.Mat. 27:22,23
Mar. 15:13,14
Luka 23:21-23
Joh. 19:15
29Ha ba se ba phethile tsohle tse ngotsweng ka yena, ba mo theola sefapanong, ba mmea ka lebitleng.Mat. 27:57-61
Mar. 15:42-47
Luka 23:50-56
Joh. 19:38-42
30Empa Modimo a mo tsosa bafung. 31Ka matsatsi a mangata a iponahatsa ho ba neng ba nyolohile le yena ho tloha Galelea ho tla Jerusalema, bao jwale e leng dipaki tsa hae ho batho.Dik. 1:3

32“Rona re le bolella molaetsa o molemo: Seo Modimo a neng a se tshepisitse bo-ntata rona, 33o se phethahaditse ho rona, bana ba bona, ka ho tsosa Jesu bafung, jwalokaha ho ngotswe Pesalemeng ya bobedi, ho thwe:

“ ‘O Mora wa ka,

kajeno ke o tswetse;’Pes. 2:7

34“le hore Modimo o mo tsositse bafung, hore a se ke a hlola a boela ho boleng, ke seo a se boletseng ha a re:

“ ‘Ke tla le nea mahlohonolo

a halalelang a sebele,

a tiisitsweng a Davida.’Esa. 55:3

35“Hape sebakeng se seng o re:

“ ‘Ha o ka ke

wa tlohella Ya Halalelang wa hao

hore a bole.’Pes. 16:10

36“Efela Davida hoba a sebeletse moloko wa hae, a phethe thato ya Modimo bophelong ba hae, o ile a ithoballa, a epelwa pela bo-ntatae, a bola. 37Athe ya tsositsweng bafung ke Modimo ha a ka a bola.

38“Ka baka leo, tsebang he, bana beso, hore ka Jesu le phatlalletswa tshwarelo ya dibe. Le dinthong tsohle tseo le neng le sitwa ho fumanwa le se molato ho tsona ka Molao wa Moshe, 39mang le mang ya dumelang ho Jesu o fumanwa a se molato ho tsona. 40Ka baka leo, hlokomelang, esere la hlahelwa ke se neng se bolelwe ke baporofeta:

41“ ‘Tadimang, lona banyedisi ting!

Makalang, le be le timele!

Ke etsa ho hong

mehleng ena ya hao;

ke etsa hoo o neng

o ke ke wa ho dumela,

leha o ne o ka ba

wa ho bolellwa.’ ”Hab. 1:5

42Yare ha ba etswa, batho ba ba kopa hore ba tle ba ba bolelle ditaba tseo le ka Sabatha se latelang. 43Jwale ha phutheho e se e qhalane, Bajuda ba bangata le basokolohi ba hlomphang Modimo, ba sala Paulosi le Baranabase morao. Bona ba bua le bona, ba ba kgothaletsa ho tiisetsa mohaung wa Modimo.

44Ka Sabatha se hlahlamang motse wa batla o phutheha kaofela ho tla utlwa lentswe la Modimo. 45Empa Bajuda ha ba bona matshwele, ba kenwa ke mona, ba hanyetsa tse builweng ke Paulosi, ba mo nyefola.

46Yaba Paulosi le Baranabase ba bua ka sebete, ba re: “Ho ne ho tshwanetse hore lentswe la Modimo le bolelwe ho lona pele, empa erekaha le le hana, le ikahlola hore ha le lokelwe ke bophelo bo sa feleng; bonang, re ya ho baditjhaba. 47Morena o re laetse tjena:

“ ‘Ke o entse lesedi la ditjhaba,

hore o ise pholoho

le dipheletsong tsa lefatshe!’ ”Esa. 42:6
49:6

48Yare ha baditjhaba ba utlwa ba thaba, mme ba tlotlisa lentswe la Morena. Bohle ba kgethetsweng bophelo bo sa feleng ba dumela.

49Lentswe la Modimo la anetswa sebakeng seo. 50Empa Bajuda ba kenya moya ho basadi ba hlomphehang, ba hlomphang Modimo, le ho banna ba ka sehloohong ba motse, hore ba hlorise Paulosi le Baranabase, mme ba ba leleka naheng ya bona. 51Yaba bona ba ba hlohlorela lerole le maotong a bona, ba ya Ikonione.Mat. 10:14
Mar. 6:11
Luka 9:5
10:11
52Ha e le barutuwa bona ba tlala thabo le Moya o Halalelang.

14

Paulosi le Baranabase motseng wa Ikonione

141Ha etsahala hore ha Paulosi le Baranabase ba le Ikonione, ba kene hammoho ka tlung ya thapelo ya Bajuda. Ba bua hoo palo e kgolo ya Bajuda le Bagerike e ileng ya dumela. 2Empa Bajuda ba sa dumeleng ba hlohleletsa, ba senya maikutlo a baditjhaba hore a hanane le badumedi. 3Ka baka leo, bo-Paulosi le Baranabase ba qeta nako e telele ba bua ka sebete ka Morena. Morena a paka bonnete ba lentswe le bolelang mohau wa hae, ka ho ba nea matla a ho etsa mehlolo le dimakatso. 4Empa baahi ba motse ba arohana; ba bang ba dumellana le Bajuda, ba bang le baapostola. 5Hara baditjhaba le Bajuda, hammoho le babusi ba bona, ha eba le morero wa ho ba etsa hampe le ho ba tlepetsa ka majwe. 6Ha baapostola ba lemoha taba eo, ba tshabela metseng ea Lokaonia, le Lesitera le Derebe, le tikolohong ya yona, 7mme ba bolela molaetsa o molemo teng.

Paulosi le Baranabase motseng wa Lesitera

8Moo Lesitera ho ne ho ena le monna e mong, ya holofetseng maoto, e le seritsa sa tswalo, se dulang feela, se eso ka se tsamaya. 9Monna enwa a mamela Paulosi ha a bua. Ha Paulosi a mo tadima, mme a bona hore o na le tumelo ya hore a ka fodiswa, 10a bua ka lentswe le phahameng, a re: “Ema ka maoto, o otlolohe!” Yaba o tlolela hodimo, o a tsamaya.

11Matshwele ha a bona seo Paulosi a se entseng, a howa ka puo ya Selokaonia, a re: “Medimo e theohetse ho rona ka sebopeho sa batho!” 12Yaba a bitsa Baranabase Seuse,Seuse ke modimo wa Bagerike. le Paulosi Heremese, kaha e ne e le yena molomo wa bona. 13Moprista wa Seuse, eo tempele ya hae e neng e le haufi le motse, a tlisa dipoho tse meqhaka dikgorong tsa motse, mme yena a lakatsa ho etsa sehlabelo mmoho le matshwele.

14Empa ha baapostola Baranabase le Paulosi ba utlwa hoo, ba hahola diaparo tsa bona, ba ikakgela hara letshwele, ba howa, 15ba re: “Banna, le etsetsang jwalo? Le rona re batho jwaloka lona. Re le bolella molaetsa o molemo, e le hore le furalle mafeela ana, le sokolohele ho Modimo ya phelang, ya entseng lehodimo, le lefatshe, le lewatle, le dintho tsohle tse ho tsona.Phal. 20:11
Pes. 146:6
16Melokong e fetileng o ile a tlohella ditjhaba tsohle ho latela mekgwa ya tsona. 17Leha ho le jwalo, ha a a ka a lesa ho ipaka ka ho etsa tse molemo, ka ho le fa pula e tswang lehodimong le kotulo ka nako ya yona, ho le kgorisa, le ho nyakalatsa dipelo tsa lona.” 18Leha ba buile jwalo, ya eba bothata ho thibela matshwele ho ba etsetsa sehlabelo.

19Yaba ho fihla Bajuda, ba etswa Antiokia le Ikonione, mme hoba ba kgodise matshwele, ba tlepetsa Paulosi ka majwe, ba mo hulanyetsa kantle ho motse, ba hloma eka o shwele. 20Yare ha barutuwa ba sa ntsane ba mmokanetse, a ema, a kena motseng. Ka la hosasane a tloha le Baranabase, ba ya Derebe.

Paulosi le Baranabase ba kgutlela Antiokia e Siria

21Hoba ba bolelle motse wa Derebe molaetsa o molemo, mme ba sokolle ba bangata hore e be barutuwa, ba boela Lesitera le Ikonione le Antiokia. 22Ba matlafatsa dipelo tsa barutuwa, ba ba kgothaletsa ho tiisetsa tumelong, ba re: “Eka kgona re kene Mmusong wa Modimo ka ho feta hara matshwenyeho a mangata.” 23Ha ba se ba ba kgethetse baholo kerekeng e nngwe le e nngwe, ba rapela, ba itima dijo, mme ba ba bea matsohong a Morena eo ba dumetseng ho yena. 24Hoba ba fete le Pisidia, ba fihla Pamfilea. 25Ha ba se ba boletse lentswe la Modimo Perege, ba theohela Ataleya.

26Ba tloha teng ka sekepe, ba tshelela Antiokia, e leng moo ba neng ba ile ba bewa kalosong ya mohau wa Modimo ka baka la mosebetsi oo jwale ba o phethileng. 27Ha ba fihla, ba phutha kereke, ba beha tsohle tseo Modimo a di entseng ka bona, le hore o buletse baditjhaba monyako wa tumelo. 28Jwale ba dula nako e telele le barutuwa.

15

Seboka sa baapostola, Jerusalema

151Batho ba bang ba neng ba theoha Judea ba ne ba ruta badumedi, ba re: “Ha le sa bolotswe ka moetlo wa Moshe, le ke ke la pholoswa.”Mee. 12:3
2Hoba Paulosi le Baranabase ba be le phapang le kgang e kgolo le bona, ha rerwa hore Paulosi le Baranabase le ba bang ba bona ba nyolohele Jerusalema ho baapostola le baholo ka taba ena. 3Ba neng ba romilwe ke kereke ba feta Fenisia le Samaria, ba ntse ba bolela tsa tshokoloho ya baditjhaba, mme ba thabisa badumedi bohle haholo. 4Ha ba fihlile Jerusalema, ba amohelwa ke kereke le baapostola le baholo, mme ba beha tsohle tseo Modimo a ileng a di etsa ka bona.

5Empa ba bang ba mokga wa Bafarisi, ba dumetseng, ba ema, ba re: “Eka kgona ba bolotswe, mme ba laelwe ho boloka Molao wa Moshe.”

6Jwale baapostola le baholo ba kopana ho hlahlobisana taba ena. 7Kamora kgang e kgolo, Petrose a ema, a re ho bona: “Bana beso, le a tseba hore e se e le nako Modimo a nkgethile hara lona hore ka molomo wa ka baditjhaba ba utlwe lentswe la molaetsa o molemo, mme ba dumele.Dik. 10:1-43
8Modimo ya tsebang dipelo tsa batho o ile a ba ananela ka ho ba nea Moya o Halalelang jwaloka rona.Dik. 2:4
10:44
9Ha a a ka a kgetholla pakeng tsa rona le bona, o hlwekisitse dipelo tsa bona hobane ba ile ba dumela. 10Jwale ekaba le lekelang Modimo ka ho jarisa barutuwa joko eo rona le bo-ntata rona re sitilweng ho e jara? 11Empa re dumela hore ke ka mohau wa Morena Jesu re pholoswang jwaloka bona.”

12Jwale phutheho yohle ya kgutsa, mme ya mamela Baranabase le Paulosi ha ba bolela mehlolo le dimakatso tsohle tseo Modimo a ileng a di etsa ka bona hara baditjhaba. 13Yare hoba ba kgutse, Jakobo a bua, a re: “Bana beso, mmameleng! 14Simone o boletse kamoo Modimo a qadileng kateng ho bontsha paballo ya hae ho baditjhaba ka ho ikgethela setjhaba hara bona. 15Mantswe a baporofeta a bile a dumellana le taba ena, jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

16“ ‘Kamora tsena ke tla kgutla,

mme ke tla tsosa

ntlo ya Davida e weleng;

dithako tsa yona ke tla di tsosa,

ke boele ke di emise hape,

17hore batho bohle

ba tle ba batle Morena,

esita le baditjhaba bohle

ba reng ka nna,’

“ho rialo Morena ya etsang tsena,

18tse tsebilweng ho tloha mehleng

ya boholoholo.Amo. 9:11,12

19“Ka baka leo, nna ke hopola hore eka kgona ho se ke ha kgathatswa ba sokolohelang ho Modimo ba etswa ho baditjhaba. 20Ba mpe ba ngollwe hore ba ile tse silafaditsweng ke medimo ya bohata, le bohlola, le dintho tse fenethilweng, le madi,Phal. 34:15-17
Mee. 17:10-16
18:6-23
21hobane ho tloha melokong ya kgalekgale, ho bile le ba rutang tsa Moshe motseng o mong le o mong, di balwa matlung a thapelo ka Sabatha se seng le se seng.”

Karabo ya Seboka

22Yaba baapostola le baholo le kereke yohle ba rera ho roma banna ba kgethilweng hara bona ho ya Antiokia le Paulosi le Baranabase: e leng Juda ya bitswang Baranabase le Silase, banna ba baetapele hara badumedi. 23Ba ba neeletsa lengolo le reng: “Baapostola le baholo, e leng bana babo lona, ba dumedisa badumedi ba leng Antiokia le Siria le Silesia, ba tswang ho baditjhaba. 24Re utlwile hore ba bang ba rona, ba neng ba sa laelwa ke rona, ba ile ba le tshwenya ka dipolelo, ba ferekanya maikutlo a lona. 25Kahona re rerile ka moya o le mong ho roma ho lona banna ba kgethilweng, ba ena le baratuwa ba rona Baranabase le Paulosi, 26e leng banna ba tetseng bophelo ba bona ka baka la Morena wa rona Jesu Kreste. 27Ka baka leo, re romile Juda le Silase, mme ba tla le tsebisa ditaba tseo ka molomo. 28Ho rerile Moya o Halalelang le rona hore re se ke ra le jarisa boima bo bong hape, haese tsena tse hlokahalang: 29ho ila tse hlabetsweng medimo ya bohata, le madi, le dintho tse fenethilweng, le bohlola. Ha le ila tsena, e tla ba le etsa hantle. Salang ka kgotso.”

30Yare hoba ba lokollwe, ba theohela Antiokia, ba bokella badumedi bohle, mme ba ba nea lengolo. 31Hoba ba le bale, ba thabela kgothatso ya lona. 32Juda le Silase, bao le bona e neng e le baporofeta, ba kgothatsa badumedi ka puo e telele, ba ba matlafatsa. 33Hoba ba hlole teng nakwana, badumedi ba ba lokolla ka kgotso, ho boela ho ba ba romileng. 34Leha ho le jwalo, Silase a itherela ho sala moo. 35Paulosi le Baranabase ba hlola Antiokia. Bona, le ba bang ba bangata, ba nna ba ruta, mme ba bolela molaetsa o molemo wa lentswe la Morena.

Paulosi o arohana le Baranabase

36Jwale, kamora matsatsinyana, Paulosi a re ho Baranabase: “A re boele re tjhakele badumedi motseng o mong le o mong oo re ileng ra phatlalatsa lentswe la Morena ho wona, re bone hore na ba phela jwang.” 37Jwale Baranabase o ne a lakatsa hore ba ye le Johanne ya bitswang Mareka, 38empa Paulosi a fumana ho sa lokele hore ba ye le enwa ya ileng a ikgula ho bona ha ba ne ba le Pamfilea, a se ke a ya le bona mosebetsing.Dik. 13:13
39Ha eba le phapang e kgolo hoo ba ileng ba arohana; Baranabase a nka Mareka, ba kena ka sekepeng ho tshelela Sipera. 40Yare hoba Paulosi a kgethe Silase, a tloha a beilwe kalosong ya mohau wa Morena ke badumedi. 41A feta le Siria le Silesia, a ntse a matlafatsa dikereke.