Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Davida o behelwa lefu la Saule

11Kamora lefu la Saule, ha Davida a tswa hlola Baamaleke, a qeta matsatsi a mabedi Sikelage. 2Ka letsatsi la boraro a bona ho fihla monna ya tswang diahelong tsa Saule tsa ntwa, diaparo tsa hae di haraswane, hloohong a itshetse ka mobu. Yare ha a fihla ho Davida a itihela fatshe ho isa hlompho.

3Davida a re ho yena: “O tswa kae?”

Monna eo a re ho Davida: “Ke e mong wa bahlabani ba Baiseraele ya phonyohileng.”

4Davida a re ho yena: “Ho etsahetseng? Ako mpolelle!”

Eo a re: “Bahlabani ba balehile ntweng, mme ba bangata ba bona ba bolailwe. Bo-Saule le mora wa hae Jonathane le bona ba bolailwe.”

5Davida a re ho mohlankana ya mmehelang ditaba tsena: “O tseba jwang hore bo-Saule le mora wa hae Jonathane ba shwele?”

6Yaba mohlankana ya mmehelang ditaba o re: “Ke ile ka wela Saule hodima thaba ya Gileboa a itshetlehile ka lerumo la hae, mme ka bona dikariki tsa ntwa le bahlabani ba dipere ba mo peteditse habohloko. 7Ha a hetla a mpona, yaba o a mpitsa, mme nna ka re: ‘Ke nna enwa!’

8“A re ho nna: ‘O mang?’

“Yaba ke re ho yena: ‘Ke Moamaleke.’

9“Yena a re ho nna: ‘Ke a o rapela: Tloo kwano, o nqetele. Ke tshwerwe ke ditlokotsi tsa lefu, le hoja ke sa ntsane ke phefumoloha.’

10“Yaba ke ya ho yena, ke a mo qetela, hobane ke ne ke tseba hore ha a ewa a ke ke a hlola a phela. Ka nka mofaphahlooho oo a neng a o rwetse, le sepetja se neng se le letsohong la hae, mme ke di tlisitse mona ho wena, monga ka.”

1:6-10 —
1 Sam. 31:1-6
1 Dik. 10:1-6

11Yaba Davida o tshwara diaparo tsa hae, wa di tabola. Le banna bohle ba neng ba ena le yena ba etsa jwalo. 12Ba hlomoha, ba lla, ba itima dijo ho fihlela ka phirimana, ka baka la Saule le mora wa hae Jonathane, le setjhaba sa Morena, le ntlo ya Iseraele, hobane ba ne ba bolailwe ka sabole.

13Davida a re ho mohlankana ya mmehetseng ditaba: “O wa hokae?”

Mohlankana a araba, a re: “Ke mora wa monna wa Moamaleke ya jakileng mona.”

14Davida a re ho yena: “Ha o a ka wa utlwa o tshaba ho phahamisa letsoho la hao, o bolaya motlotsuwa wa Morena?”

15Davida a bitsa e mong wa bahlankana, a re ho yena: “Tloo o mmolaye!” Eo a mo phehletsa, a shwa.

16Yaba Davida o re ho mmolauwa: “Ke wena ya ipolaileng, hobane o boletse ka molomo wa hao, wa re: ‘Ke bolaile motlotsuwa wa Morena!’ ”

Kodi-ya-malla e llelang Saule le Jonathane

17Jwale Davida a bina kodi-ya-malla ena e llelang Saule le mora wa hae Jonathane. 18E ngotswe bukeng ya Jashare, mme Davida o ile a laela hore e rutwe bana ba Juda.Josh. 10:13

19“Kgabane ya hao, wena Iseraele,

e bolaetswe hodima thaba tsa hao;

bona kamoo

dinatla di weleng kateng!

20“Le se ke le e bolela Gate,

le se e phatlalatse

terateng tsa Ashekelone,

esere baradi ba Bafilesita

ba nyakalla,

baradi ba maqai ba didietsa.

21“Lona, thaba tsa Gileboa,

le se lalwe ke phoka,

la nelwa ke pula;

masimo a lona a fetohe matswatlare,

hoba thebe tsa dinatla

di silafaditswe,

thebe ya Saule ha e sa tla tlotswa,

ya tlotswa ka ole!

22Metsu ya Jonathane e ne e nepa,

sabole ya Saule e sa kgutle e benya,

di enwa madi a babolauwa,

di tlola mafura a bahlabani.

23“Saule le Jonathane,

dikgabane le baratehi,

ha ba a arohana

ha ba phela leha ba shwele;

belo la bona le ne le feta la ntsu,

matla a bona a feta a lekakuba.

24“Lona, baradi ba Iseraele,

llelang Saule!

O le apesitse masela a mafubedu,

a le apesa le mekgabiso,

a homa aparo tsa lona

ka mabenyane a kgauta.

25“Bona kamoo dinatla di weleng,

di weleng thekong ya ntwa!

Jonathane o bolailwe,

o bolaetswe thabeng tsa hao!

26Jonathane, moreso,

ke pelotlhomohi ka wena,

ho nna o no rateha hakaakang!

Rato la hao ho nna e ne le mohlolo,

le la basadi le a shaitsa.

27“Bona kamoo

dinatla di weleng kateng!

Kamoo hlomo tsa ntwa

di setseng swalabahla!”

2

Davida e ba kgosi ya ba morabe wa Juda

21Ha tsena di fetile, Davida a botsa Morena, a re: “Na nka nyolohela ho o mong wa metse ya Juda?”

Morena a re ho yena: “Nyoloha.”

Davida a re: “Ke nyolohele ho ofe?”

Morena a re: “Nyolohela Heborone.”

2Yaba Davida o nyolohela Heborone, a ena le basadi ba hae ba babedi, Ahinoame wa Mojesereele, le Abikaele eo e neng e le mohatsa mofu Nabale wa Mokaramele.1 Sam. 25:42,43
3Davida a nyoloha le banna ba neng ba ena le yena; monna ka mong a nyoloha le lelapa la hae, mme ba aha metseng ya Heborone. 4Banna ba Juda ba fihla hona moo, ba tlotsa Davida hore e be kgosi ya morabe wa Juda.1 Sam. 31:11-13

Davida o romela molaetsa Jabeshe-Gileade

Ha tsebiswa Davida, ha thwe: “Banna ba Jabeshe-Gileade ke bona ba epetseng Saule.”

5Yaba Davida o roma maqosa ho banna ba Jabeshe-Gileade, o re ho bona: “Morena a ke a le hlohonolofatse, hobane le bontshitse botshepehi ho monga lona, e leng Saule, la mo epela. 6E se eka le lona Morena a ka le bontsha lerato la hae le botshepehi ba hae. Le nna ke tla le buseletsa, hobane le entse ketso ena. 7Ka baka leo, matlafalang, le be bahale le hoja monga lona Saule a shwele, ba morabe wa Juda ba se ba ntlotsitse hore ke be kgosi ya bona.”

Ishe-Boshete e ba kgosi ya Iseraele

8Jwale Abinere, mora wa Nere, e leng molaodi wa mabotho ao e neng e le a Saule, a nka Ishe-Boshete, mora wa Saule, a mo tshedisetsa Mahanaime. 9A mmea hore e be kgosi ya Gileade, le ya Ashehure, le ya Jesereele, le ya Efraime, le ya Benjamine, e, le ya naha yohle ya Iseraele.

10Ha Ishe-Boshete, mora wa Saule, a qala ho busa naha ya Iseraele, o ne a ena le dilemo tse mashome a mane, mme a busa ka dilemo tse pedi. Ba morabe wa Juda ke bona feela ba ileng ba latela Davida. 11Davida a busa ba morabe wa Juda, a le Heborone, ka dilemo tse supileng le dikgwedi tse tsheletseng.

Ntwa ya Gibeone

12Yaba Abinere, mora wa Nere, le bahlabani ba Ishe-Boshete, mora wa Saule, ba tloha Mahanaime, ba ya Gibeone. 13Jwale bo-Joabe, mora wa Seruya, le bahlabani ba Davida, le bona ba tloha Heborone, ba ya kopana le bao pela letshana la Gibeone. Ba dula fatshe; ba bang ka nqena ho letshana, ba bang ka nqane ho lona.

14Abinere a re ho Joabe. “Ere bahlankana ba eme, ba lwane, re bone ba tla hlola.”

Joabe a re: “Ho lokile!”

15Ba tla, mme ba balwa; ba leshome le metso e mmedi ba morabe wa Benjamine e le ba Ishe-Boshete, mora wa Saule; ba leshome le metso e mmedi e le bahlanka ba Davida. 16Motho ka mong a menyana le wa hae, ba tshwarana ka dihlooho, ba hlabana ka disabole dikgopong, yaba ba wela fatshe kaofela, ba a shwa. Ke ka baka leo sebaka seo se Gibeone se ileng sa rewa lebitso la Lebala la Disabole.

Lefu la Asaele

17Mohla letsatsi leo ntwa ya eba e mahlomafubedu. Abinere le bahlabani ba Iseraele ba hlolwa ke bahlabani ba Davida.

18Bara ba bararo ba Seruya, e leng Joabe, le Abishai, le Asaele, ba ne ba le teng; Asaele a le lebelo jwaloka kgama ya naha. 19Asaele a phaladisa Abinere, a mo salama.

20Yaba Abinere o a hetla, mme o re: “Asaele, na ke wena?”

Asaele a araba, a re: “Ke nna!”

21Abinere a re ho yena: “Tlohela ho mphaladisa, o tshware e mong wa bahlankana, o ikgapele seaparo sa hae sa ntwa.” Empa Asaele a se ke a tlohela ho mo ngwanyamisa.

22Abinere a boela a re ho Asaele: “Se ka nna nngwanyamisa! O batla hore ke tle be ke o bolaye? Nka shebana jwang le ngwaneno Joabe?”

23Ha Asaele a ntse a hana ho mo tlohela, Abinere a mo hlaba mpeng ka theko ya lerumo, mme lerumo la ba la ya hlaha kamorao, yaba o wela fatshe, o shwela hona moo. Bohle ba ileng ba fihla sebakeng seo, seo Asaele a shweletseng ho sona, ba ema tlekelele!

24Empa bo-Joabe le Abishai ba nna ba phaladisa Abinere. Letsatsi la ba dikella leralleng la Amma, e lebaneng le Gia e tseleng e yang lehwatateng la Gibeone.

Bo-Joabe le Abinere ba etsa kgotso

25Bana ba Benjamine ba kgobokana ho Abinere, ya eba sehlopha se le seng, ba ema hodima leralla le leng. 26Jwale Abinere a howeletsa Joabe, a re: “Le rata ha sabole e ntse e bolaya hoyahoile? Ha o tsebe hore qetellong hoo ho tla tswala disuwa? O tla laela banna neneng, hore ba tlohele ho nna ba ngwanyamisa bana babo bona?”

27Joabe a re: “Ke hlapanya ka Modimo ya phelang, hojane wa se ke wa bua, monna e mong le e mong o ne a ke ke a tlohela ho ngwanyamisa ngwanabo ho fihlela ha bo esa.”

28Yaba Joabe o letsa lenaka, mme batho bohle ba ema tlekelele! Ba se ke ba hlola ba phaladisa Baiseraele, mme ba se ke ba hlola ba ba lwantsha.

29Abinere le banna ba hae ba qeta bosiu bohle ba ntse ba tsamaya kgohlong ya Jorodane. Ba tshela Jorodane, ba tsamaya hara Biterone yohle, ba ba ba ya fihla Mahanaime.

30Joabe a tlohela ho ngwanyamisa Abinere, a kgobokanya setjhaba sohle sa hae. Hara bahlabani ba Davida ho ne ho le siyo Asaele le banna ba leshome le metso e robong. 31Empa bahlabani ba Davida ba ne ba bolaile ba morabe wa Benjamine, e leng bahlabani ba Abinere, ba makgolo a mararo le mashome a tsheletseng. 32Ba nka setopo sa Asaele, ba se epela ka lebitleng la ntatae, le neng le le Betlelehema. Bo-Joabe le bahlabani ba hae ba tsamaya bosiu bohle, ba fihla Heborone ha bo esa.

3

31Ntwa ya eba telele pakeng tsa ntlo ya Davida le ntlo ya Saule. Davida a nna a tswela pele ho matlafala, empa ntlo ya Saule yona ya nna ya fokola hoyahoile.

Bara ba Davida

2Davida a ba le bara ha a le Heborone. Mora wa hae wa matsibolo, ya tswetsweng ke Ahinoame wa Mojesereele, ya eba Amanone. 3Wa bobedi ya eba Kilabe, ya tswetsweng ke Abikaele, eo e neng e le mohatsa mofu Nabale wa Mokaramele. Wa boraro ya eba Abosalome, mora wa Maaka, moradi wa Talamai, kgosi ya Geshure. 4Mora wa bone ya eba Adoniya, mora wa Hagite. Wa bohlano ya eba Shefatiya, mora wa Abitale. 5Wa botshelela ya eba Jitereame, wa mosadi wa Davida ya bitswang Egela. Bana ke ba ileng ba tswallwa Davida ha a le Heborone.

Qabang ya Ishe-Boshete le Abinere

6Ha ntwa e ntse e lwana pakeng tsa ntlo ya Saule le ntlo ya Davida, Abinere a iponahatsa e le yena ya matla ho ba ntlo ya Saule. 7Saule o ne a ena le mosadi wa lefielo eo lebitso la hae e neng e le Risepa, moradi wa Aya. Yaba Ishe-Boshete o re ho Abinere: “Ke ka baka lang ha o robala le mosadi wa lefielo wa ntate?”

8Jwale Abinere a halefiswa haholo ke mantswe ao a Ishe-Boshete, mme a re: “Na nna ke ntja e lefuwang ka lesapo naheng ee ya Juda? Ke ile ka tshepahala ho ba lelapa la ntatao Saule, le ho bana babo, le ho metswalle ya hae; ebile ha ke a neelana ka wena matsohong a Davida; feela o nqosa ka phoso ya ho bokana le mosadi eo! 9Modimo a ke a otle Abinere tjena, le ho feta, haeba nke ke ka etsetsa Davida seo Modimo a mo hlapanyeditseng sona, 10e leng ho amoha ntlo ya Saule mmuso, le ho bea Iseraele le Juda tlasa terone ya Davida, ho tloha Dane ho ya fihla Beeresheba.”

3:9,10 —
1 Sam. 15:28
11Yaba Ishe-Boshete o se a le nyaya le koloba, ka baka la ho tshaba Abinere.

Bo-Abinere le Davida ba a boelana

12Abinere a roma maqosa ho Davida, a re: “Naha ee ke ya mang?” A boela a re: “Bona mona, a re etse selekane le wena, mme ke tla o thusa hore Baiseraele bohle ba o sale morao.”

13Davida a re: “Ho lokile, ke tla etsa selekane le wena, empa ke batla ntho e le nngwe feela ho wena, e leng hore o se ke wa mpona, haese haeba o ka ntlisetsa Mikale, moradi wa Saule, pele o etla ho tla kopana le nna.”

14Yaba Davida o roma maqosa ho Ishe-Boshete, mora wa Saule, o re: “Nnee mosadi wa ka Mikale, eo ke neng ke mo nyale ka maeko a lekgolo a Bafilesita.”1 Sam. 18:27

15Ishe-Boshete a roma maqosa, a amoha Paletiele, mora wa Laishe, mosadi wa hae Mikale. 16Paletiele a tsamaya a ntse a lla, a setse mosadi wa hae morao, a ba a ya fihla Bahurime. Abinere a re ho yena: “Kgutlela hae!” Yaba Paletiele o a kgutla.

17Jwale Abinere a buisana le baholo ba Iseraele, a re: “Ke kgale le batla ho bea Davida hore e be kgosi ya lona. 18Etsang jwalo he, hobane Morena o buile ho Davida, a re: ‘Ka letsoho la mohlanka wa ka Davida ke tla namolela setjhaba sa ka sa Baiseraele matsohong a Bafilesita le matsohong a dira tsohle tsa sona.’ ” 19Abinere a ba a bua le ba morabe wa Benjamine, a nto ya Heborone ho Davida, mme a mmolella tsohle tseo a dumellaneng ka tsona le Baiseraele le ba ntlo ya Benjamine.

20Yaba Abinere o ya Heborone ho Davida, a ena le banna ba mashome a mabedi. Davida a etsetsa Abinere, le banna bao a neng a ena le bona, mokete. 21Abinere a re ho Davida: “Jwale ke tla tsamaya, ke yo bokellela monga ka, kgosi, Baiseraele bohle, hore ba tlo etsa selekane le wena, mme o tle o buse hohle moo o ratang ho busa teng.” Davida a dumella Abinere hore a tsamaye, mme eo a ikela ka kgotso.

Abinere o a bolawa

22Jwale bo-Joabe le bahlanka ba Davida ba fihla, ba etswa moo ba neng ba hlasetse teng, mme ba tla ka kgapo e ngata haholo. Empa Abinere o ne a se a le siyo Heborone, ho Davida, hobane Davida o ne a se a mo lokolotse, mme a iketse ka kgotso. 23Ha bo-Joabe le lebotho lohle leo a neng a ena le lona ba fihla, Joabe a bolellwa, ha thwe: “Abinere, mora wa Nere, o ile a fihla mona ho kgosi, mme kgosi e mo lokolotse, o iketse ka kgotso.”

24Yaba Joabe o fihla ho kgosi, o re: “Ke eng ee, eo o e entseng? Bona mona, Abinere o ne a tlile ho wena; ke ka baka lang ha o ile wa mo lokolla, mme jwale a etse ruri? 25Na ha o tsebe hore Abinere, mora wa Nere, o ne a tlile ho tla o thetsa, le ho o bona mafolomabe, le ho tseba tsohle tseo o di etsang?”

26Ha Joabe a etswa ka ho Davida a roma maqosa ho sala Abinere morao, mme maqosa ao a mo kgutlisa ha a le sedibeng sa Sira, empa Davida o ne a sa tsebe. 27Hoba Abinere a fihle Heborone, Joabe a mo nkela kathokwana ho kgoro ya motse, yaka o ilo bua le yena ka lekunutu, yaba o mo phehletsa mpeng, a mmolaya ho phetetsa madi a Asaele, ngwanabo.

28Hamorao, ha Davida a utlwa ketso ena, a re: “Mahlong a Morena, nna le mmuso wa ka ha re na molato le o monyenyane mading ana a Abinere, mora wa Nere. 29Madi ao a botswe Joabe le bohle ba ntlo ya ntatae. Tlung ya Joabe ho nne ho be le ya nang le seso se qhitsang, kapa ya nang le lepera, kapa ya holofetseng hoo a tsamayang ka melamu, kapa ya bolawang ka sabole, kapa eo e leng mokopakopa.”

30Ka mokgwa o jwalo Joabe le ngwanabo Abishai ba bolaya Abinere, hobane o ne a ile a bolaya ngwanabo bona Asaele, ha ba le ntweng Gibeone.

Abinere o a epelwa

31Jwale Davida a re ho Joabe le ho batho bohle ba neng ba ena le yena: “Haholang diaparo tsa lona, le apare mekotla, le tsamaye kapele ho setopo sa Abinere le ntse le mo llela.” Kgosi Davida yena a sala setopo morao. 32Yaba ba epela Abinere motseng wa Heborone. Kgosi ya phahamisa lentswe la yona, ya llela lebitleng la Abinere. Setjhaba sohle sa lla.

33Kgosi ya llela Abinere, ya re:

“Abinere, o shweletseng

jwaloka tseketseke?

34O ne o sa tlangwa matsoho,

maoto a hao

a se mahlaahleleng a lethose;

o shwele

jwaloka ya bolawang ke balotsana.”

Setjhaba sohle sa boela sa mo lella.

35Jwale setjhaba sohle sa tla ho Davida, sa re a je e sa ntsane e le motsheare, empa Davida a hlapanya, a re: “Modimo a nkotle tjena, le ho feta, haeba ekare letsatsi le eso dikele ka ja bohobe kapa ho hong feela.”

36Setjhaba sohle sa hlokomela ntho ena, mme sa e thabela. Eng kapa eng eo kgosi e neng e e etsa, setjhaba sohle se ne se bona e lokile. 37Jwale setjhaba sohle, le Baiseraele bohle ba tseba mohla letsatsi leo hore hase kgosi e bolaileng Abinere, mora wa Nere.

38Yaba kgosi e re ho bahlanka ba yona: “Na ha le tsebe hore kajeno, naheng ee ya Iseraele, ho shwele kgosana le mohlabani e moholo? 39Leha ke tlotsitswe hore ke be kgosi, kajeno ke a fokola. Banna bana, e leng bara ba Seruya, ba ntlhotse ka ho hloka mohau. Morena a ke a putse ya entseng bokgopo bona ho ya ka bokgopo boo ba hae.”