Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
13

Amanone le Tamare

131Abosalome, mora wa Davida, o ne a ena le kgaitsedi e ntle. Lebitso la yona e le Tamare. Amanone, mora wa Davida wa ntlo e nngwe, o ne a rata Tamare haholo.

2Amanone a tshwenyeha haholo, hoo a bileng a kula ka baka la ho rata kgaitsedie, Tamare. Tamare e ne e sa le morwetsana, mme Amanone a sitwa ho mo etsa letho.

3Amanone o ne a ena le motswalle ya bohlale haholo, ya neng a bitswa Jonadabe. E ne e le mora wa Shima, ngwanabo Davida. 4Jonadabe a re ho Amanone: “Ngwana kgosi ya ka, molato keng ha o ntso fella dikobong tjee, ka tsatsi le leng le le leng? Ako mpolelle hle!”

Amanone a re ho yena: “Ke rata Tamare, kgaitsedi ya moreso Abosalome.”

5Jonadabe a re ho yena: “Tsamaya o yo robala, o ikudise; e tle ere ha ntatao a tlilo o hlwela o re ho yena: ‘Ntate, ke a o kopa: Ere kgaitsedi ya ka Tamare a ke a tle kwano, a tlo ntokisetsa dijo ke ntse ke mo shebile, a nngwathele ka letsoho la hae, ke je.’ ”

6Yaba Amanone o a robala, o a ikudisa. Ha kgosi e tlile ho mmona, Amanone a re ho yona: “Ke a o kopa: Ako re kgaitsedi ya ka Tamare a tle kwano, a tlo nketsetsa dikuku tse seng kae, ke ntse ke mo shebile, mme a mphe tsona ka letsoho la hae, ke je.”

7Davida a romela molaetsa ho Tamare, lapeng, a re: “Eya ha kgaitsedi ya hao Amanone, o yo mo lokisetsa dijo.” 8Yaba Tamare o ya ha kgaitsedi ya hae Amanone, mme a fumana a robetse. A nka hlama, a e duba Amanone a ntse a mo shebile, yaba o pheha dikuku. 9Tamare a tshola pane, a bea dikuku kapele ho Amanone.

Empa Amanone a hana ho ja, a re: “Ere banna bohle ba tswe.” Yaba banna bohle ba a tswa. 10Jwale Amanone a re ho Tamare: “Tlisa dijo ka kamoreng, o mphe tsona ka letsoho la hao, ke je.” Tamare a nka dikuku tseo a di apehileng, mme a di isa ho Amanone, kgaitsedi ya hae, a le ka kamoreng. 11Yare ha a re o mo nea tsona hore a je, Amanone a mo qhautsa ka letsoho, a re ho yena: “Tlo robale le nna, kgaitsedi ya ka!”

12Empa Tamare a re ho yena: “Tjhe, kgaitsedi, o se ke wa nqobella, hobane naheng ya Iseraele ha ho etswe tjena. Se ke wa etsa ketso ena e manyala. 13Nka shebana le batho jwang, ke dihlong? Le wena o tla ba e mong wa banna ba kgopo naheng ya Iseraele. Ka baka lena, ako buisane le kgosi, ke a o kopa, hobane ha e ka ke ya o hanela ka nna.” 14Empa Amanone a se ke a mo mamela. Kaha a ne a le matla ho feta Tamare, a mmeta, a mo robala.

15Jwale Amanone a mo hloya haholo, mme lehloyo la hae le ne le feta lerato leo a neng a mo rata ka lona pele. Yaba Amanone o re ho yena: “Ema, o tsamaye!”

16Tamare a re ho Amanone: “Tjhe! Ho nteleka jwale ke phoso e kgolo, e mpe le ho feta eo o nkentseng yona.”

Empa le mona Amanone a se ke a mo mamela. 17Yaba o bitsa mohlankana ya mo sebeletsang, o re: “Ntsha mosadi enwa ka mona hona jwale! O mo notlelle kantle!” 18Mosadi enwa o ne a apere seaparo se mebalabala, hobane baradi ba kgosi, bao e ntseng e le barwetsana, ba ne ba apara jwalo. Mohlanka wa Amanone a ntsha Tamare, a mo notlella kantle.

19Tamare a nka molora, a itshela ka wona hloohong, a hahola seaparo sa hae se mebalabala, seo a neng a se apere, a itshwara hloohong, a tsamaya a ntse a bokolla haholo.

20Yaba Abosalome, kgaitsedi ya Tamare, o re ho yena: “Na kgaitsedi ya hao Amanone, o robetse le wena? Kgutsa hle, kgaitsedi! Amanone ke kgaitsedi ya hao ya lapa le leng. Lebala taba ena.” Ka mokgwa o jwalo, Tamare a dula tlung ya Abosalome, kgaitsedi ya hae, a hlomohile.

21Ha kgosi Davida a utlwela ditaba tsena tsohle, a halefa haholo. 22Abosalome a se ke a hlola a buisana ntho efe kapa efe le Amanone, hobane o ne a hloile Amanone, kaha o ne a ile a beta Tamare, kgaitsedi ya hae.

Abosalome o a iphetetsa

23Kamora dilemo tse pedi, Abosalome a etsa letsema la ho kuta dinku mane Baale-Hasore e pela Efraime. Yaba o mema bara bohle ba kgosi, 24mme a fihla ho kgosi, a re: “Bona, mohlanka wa hao o na le letsema la ho kuta dinku. Ke kopa kgosi hore e ke e ye le bahlanka ba yona, mmoho le nna mohlanka wa hao.”

25Kgosi ya re ho Abosalome: “Tjhe, ngwanaka, a re se ke ra ya bohle, esere ra tshoha re o imela.” Abosalome a pheella kgosi, empa ya se ke ya ya, ya mpa ya mo hlohonolofatsa.

26Yaba Abosalome o re: “Haeba o sa ye, ke a kopa: Ere moreso, Amanone, a ye le rona.”

Kgosi ya re ho yena: “A ye le wena hobaneng?” 27Abosalome a nna a pheella Davida ho fihlela a dumella Amanone le bara bohle ba kgosi hore ba ye.

28Abosalome a laela bahlanka ba hae, a re: “Mamelang mona! Ha Amanone a se a tahilwe ke veine, e tle ere ha ke re ho lona: ‘Ho yena!’ le mmolaye le sa tshabe letho. Ke le laela jwalo. Le be sebete, le be bahale!” 29Bahlanka ba Abosalome ba etsa Amanone jwalokaha Abosalome a ba laetse. Bara bohle ba kgosi ba raoha, ba lwabela dimmeile tsa bona, ba baleha.

30Yare ba sa ntsane ba le tseleng, Davida a behelwa, ha thwe: “Abosalome o bolaile bara bohle ba kgosi, mme ha ho le ya mong wa bona ya setseng.” 31Jwale kgosi ya ema, ya hahola diaparo tsa yona, ya tjapalla fatshe. Bahlanka bohle ba kgosi ba ema pela kgosi, diaparo tsa bona di hahotswe.

32Jonadabe, mora wa Shima, ngwanabo Davida, a bua, a re: “Monga ka a se ke a hopola hore bara bohle ba kgosi ba bolailwe; ke Amanone feela ya bolailweng. Hona ho entswe ka taelo ya Abosalome. O ne a ho rere ho tloha mohla letsatsi leo ka lona kgaitsedi ya hae, Tamare, a neng a betwe ke Amanone. 33Ka baka lena, monga ka, kgosi e se ke ya itshwenya ka ho nahana hore bara bohle ba yona ba bolailwe, hobane ke Amanone feela ya bolailweng.”

34Ka nako ena Abosalome o ne a se a balehile. Ha mohlankana wa sebohodi a phahamisa mahlo, a tadima, a bona batho ba bangata ba theosa letswapo, ba etla ka tsela e kamorao ho yena.

35Jonadabe a re ho kgosi: “Bona, bara ba kgosi ke bana ba fihla! Ho etsahetse feela jwalokaha mohlanka wa hao a boletse.”

36Hoba a qete ho bua, bara ba kgosi ba fihla, mme ba bokolla haholo. Kgosi le yona, le bahlanka bohle ba yona, ba bokolla haholo.

37Empa Abosalome a inea naha, a ya ho Talamai, mora wa Amihude, kgosi ya Geshure. Davida yena a llela mora wa hae ka dinako tsohle.2 Sam. 3:3

38Abosalome a fela a inea naha, a ya Geshure, mme a hlola teng dilemo tse tharo. 39Ha kgosi Davida a se a tetse Amanone, a qala ho hlolohelwa Abosalome.