Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
12

Molaetsa wa Nathane ho Davida

121Morena a romela Nathane ho Davida. Nathane a fihla ho yena, a re: “Motseng o mong ho ne ho ena le banna ba babedi, e mong a ruile, e mong a futsanehile.Pes. 51(Hloohong ya ditaba). 2Morui o ne a ena le mehlapehlape ya dikgutshwane le ya dikgomo; 3athe mofutsana yena o ne a se na letho, haese konyanyana e le nngwe feela, e tshehadi, eo a neng a e rekile, a e hlokometse haholo. E ne e holela ha hae le bana ba hae, e eja dijo tsa hae, e nwella senwelong sa hae, a e sika sefubeng sa hae jwalokaha eka ke moradi wa hae.

4“Ha fihla moeti ha monna wa morui. Morui enwa a ba lekgonatha ho nka phoofolo mohlapeng wa hae wa dikgutshwane, kapa mohlapeng wa hae wa dikgomo, ho hlabela moeti enwa wa hae. Empa a nka konyana ya sethole ya mofutsana, mme a e hlabela moeti ya tjhaketseng ha hae.”

5Kgalefo ya Davida ya tlokomela monna enwa wa morui, a re ho Nathane: “Ke hlapanya ka Morena ya phelang, monna enwa ya entseng ntho ena o lokelwa ke ho bolawa; 6a be a lefe konyana eo ka tse nne, hobane a hlokile mohau, a entse ntho ena e mpe.”

Kotlo ya Davida

7Nathane a re ho Davida: “Monna eo ke wena. Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena: ‘Ke o tlotseditse hore o be kgosi ya Iseraele, ke o lopolotse matsohong a Saule. 8Ke o neile moradi wa monga hao, le basadi ba monga hao ke o neile bona. Ke o neile mmuso wa Iseraele, le mmuso wa Juda. Hoja tseo di ne di fokola, nkabe ke o ekeleditse le ho feta moo. 9Jwale ke ka baka lang o nyedisitseng lentswe la Morena, hore ebe o entse ntho e fahlang Morena? O bolaile Uriya wa Mohete ka sabole, wa inkela mosadi wa hae hore e be mosadi wa hao, monna wa hae o mmolaile ka sabole ya Baamone. 10Ka baka leo, sabole e tla bolaya ba lelapa la hao kamehla yohle, hobane o nnyedisitse, wa inkela mosadi wa Uriya wa Mohete, hore e be mosadi wa hao.’

11“Morena o bua tjena: ‘Bona, ke tla o hlahisetsa bobe kahare ho ntlo ya hao. Ke tla nka basadi ba hao moo o ntseng o bona, ke ba nee ya ahisaneng le wena, mme eo o tla robala le bona letsatsi le tjhabile. 12Hoo o ho entseng o ho entse ka lekunutu, empa nna ntho ena ke tla e etsa moo Baiseraele bohle ba ntseng ba bona, tsatsi le tjhabile.’ ”

12:11,12 —
2 Sam. 16:22

Davida o a inyatsa

13Davida a re ho Nathane: “Ke sitetswe Morena.”

Yaba Nathane o re ho Davida: “Le Morena o hlakotse sebe sa hao; ha o na ho shwa. 14Leha ho le jwalo, ka lebaka la hobane o nyedisitse Morena ka ho etsa ntho ena, ngwana enwa eo o tla mo tswallwa, yena o tla shwa.” 15Yaba Nathane o ikela tlung ya hae.

Mora wa Davida o a shwa

Morena a otla ngwana eo mosadi wa Uriya a ileng a mo tswalla Davida. Ngwana eo a kula haholo. 16Davida a rapella ngwana eo ho Modimo, a itima dijo. Bosiu, ha a robala, o ne a robala fatshe. 17Baholo ba ntlo ya hae ba ne ba ye ba tle, ba eme pela hae, hore ba mo phahamise fatshe. Empa a se ke a phahama, le ho ja le bona a se ke a eja.

18Ka letsatsi la bosupa ngwana a shwa. Bahlanka ba Davida ba tshaba ho mmolella hore ngwana o shwele, hobane ba ne ba re: “Bonang, ha ngwana a ne a sa phela, re ne re ye re bue le yena, ebe ha a re mamele. Ekaba jwale re tla mmolella jwang hore ngwana o shwele? A ka tshoha a intsha kotsi!”

19Empa Davida a elellwa hore bahlanka ba hae ba ntse ba hwesheletsana, mme a utlwisisa hore ngwana o shwele. Yaba Davida o re ho bahlanka ba hae: “Na ngwana o shwele?”

Ba re: “E, o shwele.”

20Davida a phahama fatshe, a itlhatswa, a itlotsa, a apara diaparo disele, a ya tlung ya Morena, mme a rapela. Jwale a kgutlela tlung ya hae, a kopa dijo, ba mo ngwathela, a ja.

21Jwale bahlanka ba hae ba re ho yena: “Ke ntho nngwe ee eo o e entseng? Ha ngwana a sa phela o ile wa itima dijo, wa lla, empa jwale ha ngwana a shwele o a phahama, mme o a ja.”

22Davida a re ho bona: “Ha ngwana a ne a sa phela ke ile ka itima dijo, ka lla, hobane ke ne ke re: ‘Ke mang ya tsebang haeba mohlomong Morena a ka tshoha a nkgauhela, mme ngwana a phela?’ 23Empa jwale ngwana o shwele; nka itima dijo ka lebaka lefe? Na nka boela ka mo kgutlisa? Ke nna ya tla ya ho yena, empa yena a ke ke a tla ho nna.”

Tswalo ya Solomone

24Davida a tshedisa mosadi wa hae Batesheba. A kena dikobong tsa hae, a robala le yena. Batesheba a tswala mora, mme Davida a mo rea lebitso la Solomone. Morena a rata Solomone. 25Morena a roma moporofeta Nathane, hore a yo mo reela ngwana eo lebitso la Jedideya.Jedideya ke ho re: “Moratuwa wa Morena”.

Davida o hapa Raba

(1 Dik. 20:1-3)

26Joabe a futuhela Raba, motse wa Baamone wa bokgosi, mme a o hapa.Jer. 49:2
27Yaba o roma maqosa ho Davida, o re: “Ke futuhetse motse wa Raba, ke hapile le didiba tsa wona. 28Ka baka leo he, kgobokanya bahlabani ba setseng, o tlo etsetsa motse ona thibella, o o hape, esere nna ka o hapa, mme wa reellwa ka nna.”

29Yaba Davida o kgobokanya bahlabani bohle, o ya Raba, o a e futuhela, o a e hapa. 30A rodisa kgosi ya motse oo mofapahlooho wa yona wa kgauta, oo boima ba wona e neng e ka ba dikilo tse mashome a mararo a metso e mehlano. O ne o kgabisitswe ka lehakwe la bohlokwa, mme Davida a ithwesa wona. Davida a tswa motseng oo a haharile kgapo e ngata. 31A hapa le baahi ba motse oo. A ba sebedisa ka disakga, le ka dipeke, le ka dilepe; a ba sebedisa le diboping tse besang setene. Metse yohle ya Baamone o ne a ye a e etse tjena. Yaba Davida o kgutlela Jerusalema le bahlabani bohle.

13

Amanone le Tamare

131Abosalome, mora wa Davida, o ne a ena le kgaitsedi e ntle. Lebitso la yona e le Tamare. Amanone, mora wa Davida wa ntlo e nngwe, o ne a rata Tamare haholo.

2Amanone a tshwenyeha haholo, hoo a bileng a kula ka baka la ho rata kgaitsedie, Tamare. Tamare e ne e sa le morwetsana, mme Amanone a sitwa ho mo etsa letho.

3Amanone o ne a ena le motswalle ya bohlale haholo, ya neng a bitswa Jonadabe. E ne e le mora wa Shima, ngwanabo Davida. 4Jonadabe a re ho Amanone: “Ngwana kgosi ya ka, molato keng ha o ntso fella dikobong tjee, ka tsatsi le leng le le leng? Ako mpolelle hle!”

Amanone a re ho yena: “Ke rata Tamare, kgaitsedi ya moreso Abosalome.”

5Jonadabe a re ho yena: “Tsamaya o yo robala, o ikudise; e tle ere ha ntatao a tlilo o hlwela o re ho yena: ‘Ntate, ke a o kopa: Ere kgaitsedi ya ka Tamare a ke a tle kwano, a tlo ntokisetsa dijo ke ntse ke mo shebile, a nngwathele ka letsoho la hae, ke je.’ ”

6Yaba Amanone o a robala, o a ikudisa. Ha kgosi e tlile ho mmona, Amanone a re ho yona: “Ke a o kopa: Ako re kgaitsedi ya ka Tamare a tle kwano, a tlo nketsetsa dikuku tse seng kae, ke ntse ke mo shebile, mme a mphe tsona ka letsoho la hae, ke je.”

7Davida a romela molaetsa ho Tamare, lapeng, a re: “Eya ha kgaitsedi ya hao Amanone, o yo mo lokisetsa dijo.” 8Yaba Tamare o ya ha kgaitsedi ya hae Amanone, mme a fumana a robetse. A nka hlama, a e duba Amanone a ntse a mo shebile, yaba o pheha dikuku. 9Tamare a tshola pane, a bea dikuku kapele ho Amanone.

Empa Amanone a hana ho ja, a re: “Ere banna bohle ba tswe.” Yaba banna bohle ba a tswa. 10Jwale Amanone a re ho Tamare: “Tlisa dijo ka kamoreng, o mphe tsona ka letsoho la hao, ke je.” Tamare a nka dikuku tseo a di apehileng, mme a di isa ho Amanone, kgaitsedi ya hae, a le ka kamoreng. 11Yare ha a re o mo nea tsona hore a je, Amanone a mo qhautsa ka letsoho, a re ho yena: “Tlo robale le nna, kgaitsedi ya ka!”

12Empa Tamare a re ho yena: “Tjhe, kgaitsedi, o se ke wa nqobella, hobane naheng ya Iseraele ha ho etswe tjena. Se ke wa etsa ketso ena e manyala. 13Nka shebana le batho jwang, ke dihlong? Le wena o tla ba e mong wa banna ba kgopo naheng ya Iseraele. Ka baka lena, ako buisane le kgosi, ke a o kopa, hobane ha e ka ke ya o hanela ka nna.” 14Empa Amanone a se ke a mo mamela. Kaha a ne a le matla ho feta Tamare, a mmeta, a mo robala.

15Jwale Amanone a mo hloya haholo, mme lehloyo la hae le ne le feta lerato leo a neng a mo rata ka lona pele. Yaba Amanone o re ho yena: “Ema, o tsamaye!”

16Tamare a re ho Amanone: “Tjhe! Ho nteleka jwale ke phoso e kgolo, e mpe le ho feta eo o nkentseng yona.”

Empa le mona Amanone a se ke a mo mamela. 17Yaba o bitsa mohlankana ya mo sebeletsang, o re: “Ntsha mosadi enwa ka mona hona jwale! O mo notlelle kantle!” 18Mosadi enwa o ne a apere seaparo se mebalabala, hobane baradi ba kgosi, bao e ntseng e le barwetsana, ba ne ba apara jwalo. Mohlanka wa Amanone a ntsha Tamare, a mo notlella kantle.

19Tamare a nka molora, a itshela ka wona hloohong, a hahola seaparo sa hae se mebalabala, seo a neng a se apere, a itshwara hloohong, a tsamaya a ntse a bokolla haholo.

20Yaba Abosalome, kgaitsedi ya Tamare, o re ho yena: “Na kgaitsedi ya hao Amanone, o robetse le wena? Kgutsa hle, kgaitsedi! Amanone ke kgaitsedi ya hao ya lapa le leng. Lebala taba ena.” Ka mokgwa o jwalo, Tamare a dula tlung ya Abosalome, kgaitsedi ya hae, a hlomohile.

21Ha kgosi Davida a utlwela ditaba tsena tsohle, a halefa haholo. 22Abosalome a se ke a hlola a buisana ntho efe kapa efe le Amanone, hobane o ne a hloile Amanone, kaha o ne a ile a beta Tamare, kgaitsedi ya hae.

Abosalome o a iphetetsa

23Kamora dilemo tse pedi, Abosalome a etsa letsema la ho kuta dinku mane Baale-Hasore e pela Efraime. Yaba o mema bara bohle ba kgosi, 24mme a fihla ho kgosi, a re: “Bona, mohlanka wa hao o na le letsema la ho kuta dinku. Ke kopa kgosi hore e ke e ye le bahlanka ba yona, mmoho le nna mohlanka wa hao.”

25Kgosi ya re ho Abosalome: “Tjhe, ngwanaka, a re se ke ra ya bohle, esere ra tshoha re o imela.” Abosalome a pheella kgosi, empa ya se ke ya ya, ya mpa ya mo hlohonolofatsa.

26Yaba Abosalome o re: “Haeba o sa ye, ke a kopa: Ere moreso, Amanone, a ye le rona.”

Kgosi ya re ho yena: “A ye le wena hobaneng?” 27Abosalome a nna a pheella Davida ho fihlela a dumella Amanone le bara bohle ba kgosi hore ba ye.

28Abosalome a laela bahlanka ba hae, a re: “Mamelang mona! Ha Amanone a se a tahilwe ke veine, e tle ere ha ke re ho lona: ‘Ho yena!’ le mmolaye le sa tshabe letho. Ke le laela jwalo. Le be sebete, le be bahale!” 29Bahlanka ba Abosalome ba etsa Amanone jwalokaha Abosalome a ba laetse. Bara bohle ba kgosi ba raoha, ba lwabela dimmeile tsa bona, ba baleha.

30Yare ba sa ntsane ba le tseleng, Davida a behelwa, ha thwe: “Abosalome o bolaile bara bohle ba kgosi, mme ha ho le ya mong wa bona ya setseng.” 31Jwale kgosi ya ema, ya hahola diaparo tsa yona, ya tjapalla fatshe. Bahlanka bohle ba kgosi ba ema pela kgosi, diaparo tsa bona di hahotswe.

32Jonadabe, mora wa Shima, ngwanabo Davida, a bua, a re: “Monga ka a se ke a hopola hore bara bohle ba kgosi ba bolailwe; ke Amanone feela ya bolailweng. Hona ho entswe ka taelo ya Abosalome. O ne a ho rere ho tloha mohla letsatsi leo ka lona kgaitsedi ya hae, Tamare, a neng a betwe ke Amanone. 33Ka baka lena, monga ka, kgosi e se ke ya itshwenya ka ho nahana hore bara bohle ba yona ba bolailwe, hobane ke Amanone feela ya bolailweng.”

34Ka nako ena Abosalome o ne a se a balehile. Ha mohlankana wa sebohodi a phahamisa mahlo, a tadima, a bona batho ba bangata ba theosa letswapo, ba etla ka tsela e kamorao ho yena.

35Jonadabe a re ho kgosi: “Bona, bara ba kgosi ke bana ba fihla! Ho etsahetse feela jwalokaha mohlanka wa hao a boletse.”

36Hoba a qete ho bua, bara ba kgosi ba fihla, mme ba bokolla haholo. Kgosi le yona, le bahlanka bohle ba yona, ba bokolla haholo.

37Empa Abosalome a inea naha, a ya ho Talamai, mora wa Amihude, kgosi ya Geshure. Davida yena a llela mora wa hae ka dinako tsohle.2 Sam. 3:3

38Abosalome a fela a inea naha, a ya Geshure, mme a hlola teng dilemo tse tharo. 39Ha kgosi Davida a se a tetse Amanone, a qala ho hlolohelwa Abosalome.

14

Joabe o lokisetsa ho kgutla ha Abosalome

141Joabe, mora wa Seruya, a bona hore pelo ya kgosi e ngongorehela Abosalome. 2Yaba Joabe o roma leqosa Tekowa, ho ya lata mosadi ya bohlale hona teng, mme a re ho mosadi eo: “Ke a o kopa: Iketsise, eke o motho ya llelang mofu, o apare seaparo sa bofifi, mme o se ke wa itlotsa ka ole; o be jwaloka mosadi ya qetileng matsatsi a mangata a llela mofu. 3Jwale o ye ho kgosi, o yo bua le yona ka mokgwa ona.” Yaba o bolella mosadi eo seo a tla se bua.

4Mosadi enwa wa Tekowa a ya bua le kgosi. Ha a fihla a itihela fatshe ka sefahleho, a isa hlompho, a re: “Oho, kgosi, nthuse!”

5Kgosi ya re ho yena: “O jewa keng?”

Mosadi a araba, a re: “Nna ke mosadi wa mohlolohadi. Monna wa ka o shwele. 6Lekgabunyane la hao le ne le ena le bara ba babedi. Bara bao ba ile ba lwana kwana hara naha, moo ho neng ho se motho ya ka ba namolang. E mong a bata e mong, mme a mmolaya. 7Jwale lelapa lohle le tsohetse lekgabunyane la hao matla, mme le re: ‘Neelana ka ya bolaileng ngwanabo, re mmolaye, hobane o bolaile ngwanabo; re be re bolaye le yena mojalefa wa hae.’ Ka mokgwa ona ba tla mpolaela ngwana ya seng a ntshaletse, ebe lebitso la monna wa ka le a fela lefatsheng.”

8Kgosi ya re ho mosadi enwa: “Kgutlela ha hao, mme ke tla fana ka taelo mabapa le wena.”

9Yaba mosadi enwa wa Tekowa o boela a re ho kgosi: “Oho, monga ka, kgosi, molato ona e be wa ka, le wa lelapa leso; wena, kgosi, le lelapa la hao, le hloke molato.”

10Kgosi ya re: “Mang kapa mang ya ka o buisang letho, o mo tlise ho nna, mme a ke ke a hlola a o ama.”

11Yaba mosadi o re: “Ke a o rapela: E se eka kgosi e ka rapela Morena Modimo wa yona, a thibela mophetetsi wa madi a tsholotsweng, hore a se ke a timetsa mora wa ka.”

Kgosi ya re: “Ke hlapanya ka Morena ya phelang, leha e le qoba e le nngwe feela ya moriri wa mora wa hao, e ke ke ya wela fatshe!”

12Jwale mosadi a re: “Ke a o rapela: Dumella lekgabunyane la hao le ke le bue lentswenyana ho monga ka, kgosi.”

Kgosi ya re: “Bua!”

13Mosadi enwa a re: “Ke ka lebaka lang ha o hopolela setjhaba sa Modimo ntho e tjee? Leha kgosi e bua mantswe ana, kgosi e a itswa, hobane ha e eso ka e lata mora wa yona ya phaphathehileng. 14Bohle re tlameha ho shwa. Re jwaloka metsi a qhaletsweng fatshe, a ke keng a hlola a bokellwa. Le yena Modimo ha a furalle batho, empa o etsa matsapa a hore ya lelekilweng ke batho a se ke a lahlwa ke Modimo.

15“Jwale ha e le mona ke tlile ho bua ka taba ena le kgosi, monga ka, ke hobane ke tshositswe ke setjhaba, mme lekgabunyane la hao le ile la re: ‘Ke tla bua le kgosi, mme mohlomong kgosi e ka phethahatsa kopo ya lekgabunyane la yona. 16Ka re kgosi e tla mmamela, e namolele lekgabunyane la yona matsohong a motho ya tla re o a le timetsa, a timetse le mora wa lona, naheng eo Modimo a e neileng setjhaba sa hae.’

17“Jwale lekgabunyane la hao le re: ‘Ke a o kopa: Lentswe la monga ka, kgosi, le ke le ntshedise. Monga ka, kgosi, o tseba ho hlalohanya bobe le botle, jwaloka lengeloi la Modimo. Morena Modimo wa hao, a ke a be le wena.’ ”2 Sam. 19:27

18Kgosi ya araba, ya re ho mosadi eo: “O se ke wa ba wa mpatela ntho efe kapa efe eo ke tla o botsa yona.”

Mosadi a re: “Monga ka, kgosi, ha a ke a bue.”

19Kgosi ya re: “Na Joabe o teng morerong oo?”

Mosadi a araba, a re: “Ke hlapanya ka monga ka, ka kgosi e phelang, ha ho kamoo nka latolang kateng seo monga ka, kgosi, a se buileng. Mohlanka wa hao Joabe o ile a ntaela, a re ke tle ke bue mantswe ana wohle. 20Mohlanka wa hao Joabe o entse hona hore a tle a tle tabeng ena ka lekeke. Empa monga ka o bohlale jwaloka lengeloi la Modimo, mme o tseba tsohle tse etsahalang lefatsheng.”

21Yaba kgosi e re ho Joabe: “Ho lokile; tsamaya o yo lata mohlankana, Abosalome.”

22Joabe a itihela fatshe ka sefahleho, a isa hlompho, a lakaletsa kgosi mahlohonolo, mme a re: “Oho, monga ka, kgosi ya ka, kajeno mohlanka wa hao o a tseba hore o mo hauhetse, hobane kgosi e phethahaditse kopo ya mohlanka wa yona.”

23Joabe a tloha, a ya Geshure, mme a tla le Abosalome, Jerusalema.

24Yaba kgosi e re: “Ere Abosalome a ye tlung ha hae, feela a se ke a ba a mpona.” Kahoo Abosalome a ya tlung ha hae, mme a se ke a ba a bona kgosi.

Abosalome o boelana le Davida

25Naheng yohle ya Iseraele ho ne ho se monna e motle, ya babatsehang jwaloka Abosalome. O ne a hloka sepha ho tloha bohatong ba leoto ho ya fihla hloohong. 26Ha a qeta ho kuta moriri wa hae, o ne a ye a o bee sekaleng, mme o etse boima bo ka bang dikilo tse pedi tse lekantsweng ka tekanyo e sebediswang ke mmuso. O ne a ye a o kute qetellong ya selemo, o se o entse sehlothohadi, o mo imela.

27Abosalome a ba le bara ba bararo, le moradi a le mong, ya neng a bitswa Tamare. E ne e le Seilatsatsi.

28Abosalome a aha Jerusalema ka dilemo tse pedi, empa a se ke a bona kgosi. 29Yaba Abosalome o bitsa Joabe hore o tlo mo roma ho kgosi, empa Joabe a se ke a tla. A boela a mmitsa lekgetlo la bobedi, empa a nna a hana ho tla. 30Ka baka leo, Abosalome a re ho bahlanka ba hae: “Le a tseba hore tshimo ya Joabe e pela ya ka, mme o e jetse harese; tsamayang le yo e tjhesa!” Bahlanka ba Absalome ba tjhesa tshimo eo.

31Joabe a tloha, a ya ho Abosalome, lapeng ha hae, a fihla a re ho yena: “Ke hobaneng ha bahlanka ba hao ba tjhesitse tshimo ya ka?”

32Abosalome a re ho Joabe: “Bona mona, ke ile ka o bitsa, ka re o tle kwano, ke tlo o roma ho kgosi, o yo re ho yona: ‘Ke hobaneng ke latilweng Geshure? Ho ka be ho le molemo hoja ke ntse ke le moo.’ Jwale a nke ke bone kgosi; haeba ke ena le molato, e mpolaye!”

33Yaba Joabe o fihla ho kgosi, o e bolella tsena. Kgosi ya bitsa Abosalome, mme ha a fihla ho kgosi a itihela fatshe ka sefahleho, kapele ho kgosi, mme kgosi ya mo aka.