Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

Davida le Mefiboshete

91Davida a botsa, a re: “Na ho sa na le e mong ya setseng wa ntlo ya Saule, eo nka mo etsetsang molemo ka baka la Jonathane?”1 Sam. 20:15-17

2Ho ne ho ena le mohlanka wa lelapa la Saule, ya neng a bitswa Siba. Ha a se a bitseditswe ho Davida, kgosi ya re ho yena: “Na ke wena Siba?”

Yena a re: “Ke nna mohlanka wa hao, Siba.”

3Kgosi ya re: “Na ho sa na le e mong wa lelapa la Saule, eo nka mmontshang lerato la Modimo?”

Siba a re ho kgosi: “Jonathane o ntse a ena le mora, feela o holofetse maoto.”2 Sam. 4:4

4Kgosi ya re ho yena: “O kae?”

Siba a re ho kgosi: “O Lo-Dabare, lapeng la Makiri, mora wa Amiele.”

5Yaba kgosi Davida o roma maqosa Lo-Dabare ho ya lata Mefiboshete, lapeng la Makiri, mora wa Amiele.

6Ha Mefiboshete, mora wa Jonathane, setloholo sa Saule, a fihla ho Davida, a itihela fatshe ka sefahleho, a isa hlompho.

Davida a re: “Mefiboshete!”

Yena a araba, a re: “Ke nna enwa, mohlanka wa hao!”

7Davida a re ho yena: “O se ke wa tshaba, hobane ruri ke tla o etsetsa molemo ka baka la ntatao Jonathane. Ke tla o buseletsa naha yohle ya ntataomoholo Saule, mme ke tla o fepa kamehla.”

8Mefiboshete a obama, a re: “Ebe nna, mohlanka wa hao, ke eng, hoo o ka tsotellang ntja e shweleng, e kang nna tjee?”

9Jwale kgosi ya bitsa Siba, mohlanka wa Saule, ya re ho yena: “Tsohle tseo e neng e le tsa Saule le tsa lelapa lohle la hae, ke di neile mora wa monga hao. 10Ka baka leo, wena le bara ba hao, le bahlanka ba hao, le tla mo lemela, le be le mo kotulele, e le hore mora wa monga hao a tle a be le dijo. Empa Mefiboshete, mora wa monga hao, o tla ja le nna kamehla.” Siba o ne a ena le bara ba leshome le metso e mehlano, le bahlanka ba mashome a mabedi.

11Yaba Siba o re ho kgosi: “Nna, mohlanka wa hao, ke tla etsa tsohle tseo monga ka a ntaelang tsona.”

Mefiboshete a ja le kgosi, jwalokaha eka ke e mong wa bara ba kgosi.

12Mefiboshete o ne a ena le mora ya neng a sa le monyenyane, lebitso la hae e le Mmika. Bohle ba neng ba phela lapeng la Siba e ne e le bahlanka ba Mefiboshete. 13Yaba Mefiboshete o aha Jerusalema, a nna a ja le kgosi, le hoja a ne a holofetse maoto a mabedi hakaalo.

10

Davida o hlola Baamone le Baarame

(1 Dik. 19:1-19)

101Kamorao ho mona, kgosi ya Baamone ya eshwa, mme Hanune, mora wa yona, a e hlahlama. 2Davida a re: “Hanune, mora wa Nahashe, ke tla mo etsetsa tse molemo, jwalokaha ntatae a ile a nketsetsa tse molemo.” Ka baka leo, Davida a roma bahlanka ba hae ho mo isetsa matshediso, ka baka la lefu la ntatae.

Ha bahlanka ba Davida ba fihla naheng ya Baamone, 3mahosana a Baamone a re ho Hanune, monga wona: “O bona eka ke hobane Davida a tlotla ntatao ha a rometse maqosa ho tla o tshedisa? Na hase ho tla hlahloba motse, le ho o hlwela, hore a tle a o hape?”

4Yaba Hanune o tshwara bahlanka ba Davida, o ba beola ditedu tsa mohlaare o mong, o hahola diaparo tsa bona ka lehare, ho ya fihla dibonong, a nto re ba tsamaye. 5Hoba Davida a bolellwe taba ena, a re ba yo kgahlanyetswa, hobane bao ba ne ba hlabilwe ke dihlong haholo. Yaba kgosi Davida o re ho bona: “Dulang moo Jeriko ho fihlela ditedu tsa lona di hlomela, ebe jwale le a kgutla.”

6Ha Baamone ba bona hore ba kgopisitse Davida, ba ya hira Baarame ba ahileng Bete-Rehobe, le ba ahileng Soba. E ne e le banna ba ditaaso ba dikete tse mashome a mabedi. Kgosi ya Maaka yona e ne e ena le banna ba sekete, ha banna ba Tobe bona ba ne ba le dikete tse leshome le metso e mmedi.

7Ha Davida a utlwa taba ena, a romela Joabe le lebotho lohle la bahlabani. 8Baamone ba tswa, ba thea theko ya ntwa kgorong ya motse. Baarame ba tswang Soba, le ba tswang Rehobe, le banna ba tswang Tobe le Maaka, bona ba ne ba le naheng ba le bang.

9Ha Joabe a bona hore ba direng ba mo hlahile kapele le kamorao, a kgetha mokgetho hara bahale bohle ba Baiseraele, a o emisa ka theko, wa thulana le Baarame. 10Bahlabani ba bang bona a ba bea tlasa taolo ya ngwanabo, Abishai, le bona ba thea theko, ba thulana le Baamone. 11Joabe a re: “Haeba Baarame ba ka nkimela, wena o tla nthusetsa; le wena, haeba o ka imelwa ke Baamone, ke tla o thusetsa. 12Tiisa matla, re lwanele setjhaba sa habo rona, le metse ya Modimo wa rona ka sebete. Morena a ke a etse seo yena a bonang hore se lokile.”

13Jwale Joabe le bahlabani ba neng ba ena le yena ba atamela thekong ya ntwa, mme ditheko tsa kopana. Baarame ba ba baleha. 14Ha Baamone ba bona hore Baarame ba balehile, le bona ba baleha Abishai, ba ba ba ya kena motseng. Jwale Joabe a kgaotsa ho ba phaladisa, a kgutlela Jerusalema.

15Ha Baarame ba bona hore Baiseraele ba ba hlotse, ba boela ba kgobokanya mabotho. 16Hadade-Esere a laela hore ho latwe Baarame ba neng ba le kamose wane ho Noka.Noka: Ke noka ya Euferatese. Baarame bao ba fihla Helame, ba ena le Shobake, molaodi wa mabotho a Hadade-Esere, a ba eteletse pele.

17Ha Davida a tsebiswa hona, a kgobokanya bahlabani bohle ba Baiseraele, a tshela Jorodane, a fihla Helame. Baarame ba thea theko ya ntwa, ba lwantsha Davida. 18Baarame ba baleha Baiseraele. Davida a bolaya Baarame ba makgolo a supileng ba palamang dikariki tsa ntwa, le banna ba dikete tse mashome a mane ba palamang dipere. A bolaya le Shobake, molaodi wa mabotho a bona, mme a shwela hona moo. 19Ha dikgosi tsohle tse buswang ke Hadade-Esere di bona hore Baiseraele ba di hlotse, tsa etsa kgotso le bona, tsa ba sebeletsa.

Ka baka leo, Baarame ba tshaba ho nna ba thusetsa Baamone.

11

Davida le Batesheba

111Ha selemo se thwasa, e leng nako eo dikgosi di yeng di futuhe ka yona, Davida a roma Joabe, a ena le balaodi ba hae, le bahlabani bohle ba Baiseraele. Ba timetsa Baamone, ba thibella Raba. Empa Davida yena o ne a setse Jerusalema.1 Dik. 20:1

2Ka tsatsi le leng, motsheare wa mantsiboya, Davida a tsoha diphateng tsa hae. Ha a ntse a otlolla maoto hodima marulelo a ntlo ya bokgosi, a bona mosadi a ntse a tola. Mosadi eo o ne a le motle haholo. 3Davida a romela leqosa ho ya botsa hore na mosadi eo ke mang. Leqosa leo la tla le re: “Ke Batesheba, moradi wa Eliame, mosadi wa Uriya wa Mohete.” 4Davida a romela maqosa ho ya mo lata. Mosadi eo a tla, mme Davida a robala le yena. Mosadi enwa o ne a sa tswa hlatswa lehatlelo la hae. Kamora moo, mosadi a kgutlela ha hae. 5Mosadi eo a ithwala; yaba o romela molaetsa ho Davida, o re: “Ke ithwetse.”

6Davida a romela molaetsa ho Joabe, a re: “Ere Uriya wa Mohete a ke a tle kwano.” Joabe a romela Uriya ho Davida. 7Ha Uriya a fihla ho yena, Davida a mmotsa hore na Joabe o phela jwang le mabotho, le hore na ntwa e tsamaya jwang. 8Davida a re ho Uriya: “Eya lapeng, o yo phomola.” Uriya a tswa ka tlung ya bokgosi, mme kgosi ya mo romela dijo tse ngata. 9Empa Uriya a ithoballa monyakong wa ntlo ya bokgosi, a ena le bahlanka bohle ba kgosi, a se ke a ya ha hae.

10Davida a bolellwa, ha thwe: “Uriya ha a a ka a ya lapeng.”

Yaba Davida o re ho Uriya: “Ha ke re o tswa leetong? Jwale ke hobaneng o sa kang wa ya lapeng ha hao?”

11Uriya a re ho Davida: “Areka e dutse ka tenteng; Baiseraele, le ba morabe wa Juda, le bona ba dutse ka ditenteng; le monga ka Joabe le bahlabani ba monga ka ba hlomme hara naha; jwale nna nka ya lapeng ha ka jwang, ho ya ja, le ho ya nwa, le ho ya robala le mosadi wa ka? Ke hlapanya ka wena, ntho e tjena nke ke ka e etsa!”

12Davida a re ho Uriya: “Le kajeno emisa mona, mme hosasane ke tla o lokolla, o tsamaye.” Ka baka leo, Uriya a hlola Jerusalema letsatsing leo, le le hlahlamang. 13Davida a mo mema, a fihla a ja, a nwa, mme Davida a mo tahisa. Ka phirimana yona eo, Uriya a ithoballa le bahlanka ba monga hae, empa ha e le tlung ha hae, teng a se ke a ya.

14Hoseng Davida a ngolla Joabe, mme lengolo leo a le neeletsa Uriya. 15Lengolong moo Davida o ne a ngotse, a itse: “Bea Uriya kamoo ntwa e leng mahlomafubedu kateng, ebe lona le a tjhetjha, a tle a hlajwe, a shwe.”

16Ha Joabe a ntse a patetse motse, a isa Uriya thekong eo a tsebang hore ho yona ho eme bahale. 17Bahlabani ba motse oo ba tswa, ba lwantsha Joabe. Bahlabani ba bang ba Davida ba bolawa; le Uriya wa Mohete le yena a bolawa.

18Jwale Joabe a romela molaetsa, a tsebisa Davida tsohle tse amanang le ntwa. 19A laela leqosa, a re: “Ha o qetile ho phetela kgosi tsohle tse amanang le ntwa, 20eba kgosi e a halefa, e re ho wena: ‘Ke ka baka lang le ileng la lwanela haufi le motse hakaalo? Na le ne le sa tsebe hore ba tla le fula ka metsu, ba le hodima lerako? 21Ke mang ya neng a bolaye Abimeleke, mora wa Jerubeshete? Na hase mosadi ya neng a le hodima lerako, ya neng a mmate ka tshilwana, mme Abimeleke a shwella Tebese? Ke hobaneng le ileng la atamela pela lerako hakaalo?’ Jwale wena o tle o re ho yena: ‘Le mohlanka wa hao, Uriya wa Mohete, o bolailwe.’ ”Baa. 9:53

22Yaba leqosa le a tsamaya, le fihla ho Davida, le mo phetela tsohle tseo Joabe a neng a le romile tsona. 23Leqosa lena la re ho Davida: “Banna bano ba ile ba re fekisa. Ba ile ba tswa motseng, ba ya re lwantshetsa naheng, empa ra ba tjhetjhisa ho ya fihla kgorong ya motse. 24Ba diqha, ba le hodima lerako, ba fula bahlanka ba hao, mme ba bang ba bahlanka ba kgosi ba ile ba bolawa; le mohlanka wa hao, Uriya wa Mohete, o bolailwe.”

25Davida a re ho leqosa: “O tle o re ho Joabe: ‘Ntho ena e se ke ya ba ya o tshwenya, hobane sabole e nne e etse tse tjena. Tiisang matla, le futuhele motse ono, le o ripitle.’ Wena o mo kgothatse jwalo.”

26Ha mosadi wa Uriya a utlwa hore monna wa hae o bolailwe, a mo aparela bofifi. 27Ha nako ya bofifi ba hae e se e fetile, Davida a romela maqosa ho lata Batesheba, mme a mo isa tlung ya hae, ya eba mosadi wa hae. A tswalla Davida mora. Empa ntho ena eo Davida a neng a e entse ya se ke ya kgahla Morena.