Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Davida o behelwa lefu la Saule

11Kamora lefu la Saule, ha Davida a tswa hlola Baamaleke, a qeta matsatsi a mabedi Sikelage. 2Ka letsatsi la boraro a bona ho fihla monna ya tswang diahelong tsa Saule tsa ntwa, diaparo tsa hae di haraswane, hloohong a itshetse ka mobu. Yare ha a fihla ho Davida a itihela fatshe ho isa hlompho.

3Davida a re ho yena: “O tswa kae?”

Monna eo a re ho Davida: “Ke e mong wa bahlabani ba Baiseraele ya phonyohileng.”

4Davida a re ho yena: “Ho etsahetseng? Ako mpolelle!”

Eo a re: “Bahlabani ba balehile ntweng, mme ba bangata ba bona ba bolailwe. Bo-Saule le mora wa hae Jonathane le bona ba bolailwe.”

5Davida a re ho mohlankana ya mmehelang ditaba tsena: “O tseba jwang hore bo-Saule le mora wa hae Jonathane ba shwele?”

6Yaba mohlankana ya mmehelang ditaba o re: “Ke ile ka wela Saule hodima thaba ya Gileboa a itshetlehile ka lerumo la hae, mme ka bona dikariki tsa ntwa le bahlabani ba dipere ba mo peteditse habohloko. 7Ha a hetla a mpona, yaba o a mpitsa, mme nna ka re: ‘Ke nna enwa!’

8“A re ho nna: ‘O mang?’

“Yaba ke re ho yena: ‘Ke Moamaleke.’

9“Yena a re ho nna: ‘Ke a o rapela: Tloo kwano, o nqetele. Ke tshwerwe ke ditlokotsi tsa lefu, le hoja ke sa ntsane ke phefumoloha.’

10“Yaba ke ya ho yena, ke a mo qetela, hobane ke ne ke tseba hore ha a ewa a ke ke a hlola a phela. Ka nka mofaphahlooho oo a neng a o rwetse, le sepetja se neng se le letsohong la hae, mme ke di tlisitse mona ho wena, monga ka.”

1:6-10 —
1 Sam. 31:1-6
1 Dik. 10:1-6

11Yaba Davida o tshwara diaparo tsa hae, wa di tabola. Le banna bohle ba neng ba ena le yena ba etsa jwalo. 12Ba hlomoha, ba lla, ba itima dijo ho fihlela ka phirimana, ka baka la Saule le mora wa hae Jonathane, le setjhaba sa Morena, le ntlo ya Iseraele, hobane ba ne ba bolailwe ka sabole.

13Davida a re ho mohlankana ya mmehetseng ditaba: “O wa hokae?”

Mohlankana a araba, a re: “Ke mora wa monna wa Moamaleke ya jakileng mona.”

14Davida a re ho yena: “Ha o a ka wa utlwa o tshaba ho phahamisa letsoho la hao, o bolaya motlotsuwa wa Morena?”

15Davida a bitsa e mong wa bahlankana, a re ho yena: “Tloo o mmolaye!” Eo a mo phehletsa, a shwa.

16Yaba Davida o re ho mmolauwa: “Ke wena ya ipolaileng, hobane o boletse ka molomo wa hao, wa re: ‘Ke bolaile motlotsuwa wa Morena!’ ”

Kodi-ya-malla e llelang Saule le Jonathane

17Jwale Davida a bina kodi-ya-malla ena e llelang Saule le mora wa hae Jonathane. 18E ngotswe bukeng ya Jashare, mme Davida o ile a laela hore e rutwe bana ba Juda.Josh. 10:13

19“Kgabane ya hao, wena Iseraele,

e bolaetswe hodima thaba tsa hao;

bona kamoo

dinatla di weleng kateng!

20“Le se ke le e bolela Gate,

le se e phatlalatse

terateng tsa Ashekelone,

esere baradi ba Bafilesita

ba nyakalla,

baradi ba maqai ba didietsa.

21“Lona, thaba tsa Gileboa,

le se lalwe ke phoka,

la nelwa ke pula;

masimo a lona a fetohe matswatlare,

hoba thebe tsa dinatla

di silafaditswe,

thebe ya Saule ha e sa tla tlotswa,

ya tlotswa ka ole!

22Metsu ya Jonathane e ne e nepa,

sabole ya Saule e sa kgutle e benya,

di enwa madi a babolauwa,

di tlola mafura a bahlabani.

23“Saule le Jonathane,

dikgabane le baratehi,

ha ba a arohana

ha ba phela leha ba shwele;

belo la bona le ne le feta la ntsu,

matla a bona a feta a lekakuba.

24“Lona, baradi ba Iseraele,

llelang Saule!

O le apesitse masela a mafubedu,

a le apesa le mekgabiso,

a homa aparo tsa lona

ka mabenyane a kgauta.

25“Bona kamoo dinatla di weleng,

di weleng thekong ya ntwa!

Jonathane o bolailwe,

o bolaetswe thabeng tsa hao!

26Jonathane, moreso,

ke pelotlhomohi ka wena,

ho nna o no rateha hakaakang!

Rato la hao ho nna e ne le mohlolo,

le la basadi le a shaitsa.

27“Bona kamoo

dinatla di weleng kateng!

Kamoo hlomo tsa ntwa

di setseng swalabahla!”