Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
16

Davida o tlotswa hore e be kgosi

161Morena a re ho Samuele: “O tla llela Saule ho le hokae, ha e le moo ke mo furaletse, hore e se be kgosi ya Iseraele? Tlatsa lenaka la hao ole, mme o tsamaye. Ke tla o romela ho Jese wa Betlelehema, hobane ke ikgethetse kgosi hara bara ba hae.”

2Samuele a re: “Ke tla ya jwang? Haeba Saule a ka utlwela taba ena o tla mpolaya!”

Morena a re: “O tle o nke sethole, o re: ‘Ke tlile ho etsetsa Morena sehlabelo.’ 3Ebe o bitsetsa Jese sehlabelong sena, mme ke tla o tsebisa seo o tla se etsa. O tla ntlotsetsa eo ke tla o bolella yena.”

4Samuele a etsa seo Morena a mo laetseng sona, mme a fihla Betlelehema. Baholo ba motse oo ba mo kgahlanyetsa ba ntse ba thothomela, mme ba re: “Na o tlile ka kgotso?”

5Yaba Samuele o re: “E, ke tlile ka kgotso, ho tla etsetsa Morena sehlabelo. Itlhwekiseng, le tle le nna sehlabelong.” A hlwekisa Jese le bara ba hae, a ba bitsetsa sehlabelong.

6Ha ba se ba fihlile, Samuele a bona Eliabe, mme a re: “Ruri motlotsuwa wa Morena ke enwa kapele ho Morena.”

7Empa Morena a re ho Samuele: “O se ke wa tadima sebopeho sa hae, kapa bophahamo ba seemo sa hae, hobane ha ke mo amohele. Morena ha a tadime jwalokaha motho a tadima. Motho o tadima sebopeho se kantle, athe Morena yena o tadima pelo.”

8Yaba Jese o bitsa Abinadabe, a re a fete kapele ho Samuele, empa Samuele a re: “Le enwa Morena ha a ya mo kgetha.”

9Jese a re Shamma a fete kapele ho Samuele. Samuele a boela a re: “Le enwa Morena ha a ya mo kgetha.” 10Jese a re bara ba hae ba supileng ba fete kapele ho Samuele, empa Samuele a re ho Jese: “Le ho bona bana Morena ha a ya kgetha.” 11Samuele a re ho Jese: “Na ha o sa na bara ba bang?”

Jese a re: “Wa ho fela o sa le teng, feela yena ke modisana wa dinku.”

Samuele a re ho Jese: “Roma motho a yo mo lata, hobane re ke ke ra ba ra ja a eso ka a fihla mona.”

12Jese a roma motho ho mo lata, mme a tla le yena. O ne a le mosehla ka lebala, mahlo a hae a le matle, sebopeho sa hae se kgahleha.

Jwale Morena a re: “Ema, o mo tlotse, hobane enwa ke yena.” 13Samuele a nka lenaka la ole, mme a mo tlotsa bana babo ba ntse ba le teng. Ho tloha ka letsatsi leo, ho ya pele, Moya wa Morena wa theohela hodima Davida ka matla. Yaba Samuele o a tsamaya, o boela Rama.

Saule o hloriswa ke moya o ditshila

14Jwale Moya wa Modimo o ne o se o tlohile ho Saule, mme moya o ditshila, o rometsweng ke Morena, o mo tshwenya.

15Yaba bahlanka ba Saule ba re ho yena: “Bona, moya o ditshila, o tswang ho Morena, o a o tshwenya. 16Monghadi wa rona, ako laele hore rona bahlanka ba hao, ba nang le wena mona, re batle monna eo e leng seletsi sa sebele sa harepa, e le hore ha moya ona o ditshila, o tswang ho Modimo, o o fihlela, a tle a e letse, ebe o a hlaphohelwa.”

17Saule a re ho bahlanka ba hae: “Mpatleleng monna ya tsebang ho letsa hantle, le mo tlise ho nna mona.”

18E mong wa bahlankana a araba, a re: “Ke bone mora wa Jese wa Betlelehema, ya tsebang ho letsa harepa hantle. Ke monna wa senatla, le mohlabani ya sebete, ebile ke kgeleke ha a bua. Ke monna ya sebopeho se kgahlehang, mme Morena o na le yena.”

19Saule a romela maqosa ho Jese, a re: “Nthomelle Davida, mora wa hao, eo e leng modisana wa dinku.” 20Jese a nka tonki e belesitsweng bohobe, le lekuka la veine, le potsanyane, mme a roma mora wa hae Davida ho di isetsa Saule.

21Davida a fihla ho Saule, a ema kapele ho yena. Saule a mo rata haholo, mme ya eba yena mojari wa dihlomo tsa Saule. 22Saule a romela molaetsa ho Jese, a re: “Ke a o rapela: Ako dumelle Davida hore a dule le nna, a ntshebeletse, hobane ke a mo rata.”

23E ne e ye ere ha moya o ditshila, o tswang ho Modimo, o fihletse Saule, Davida a nke harepa, a e letse, ebe Saule o a hlaphohelwa, o phela hantle; moya o ditshila oo ebe o tswa ho Saule.

17

Goliate o phephetsa Baiseraele

171Bafilesita ba kgobokanya mabotho a bona hore a ye ntweng; ba a kgobokanya Soko e naheng ya Juda. Ba hloma pakeng tsa Soko le Aseka e naheng ya Efese-Damime. 2Bo-Saule le banna ba Iseraele le bona ba kgobokana, ba hloma ka kgohlong ya Ela, mme ba thea theko ya ntwa ho lwantsha Bafilesita. 3Bafilesita ba ne ba eme hodima thaba, ka lehlakoreng lane, Baiseraele le bona ba eme hodima thaba, ka lehlakoreng lena, kgohlo e le pakeng tsa bona.

4Diahelong tsa Bafilesita ha tswa seqhobanehadi. Lebitso la sona e ne e le Goliate, a etswa Gate. Bolelele ba sona e ne e batla e le dimethara tse tharo. 5Hloohong se ne se rwetse katiba ya lethose, se apere baki e entsweng ka dipapetlwa tsa lethose, tse rokahantsweng, mme boima ba baki eo ya sona e le dikilo tse ka bang mashome a mahlano a metso e supileng. 6Ditlhafung se ne se rwetse dikgohlopo tsa lethose, lehetleng se jere mophekapheka wa lerumo la lethose. 7Theko ya lerumo la sona e ne e le kalo ka mofeng wa motjhine o ohlang, hlooho ya lerumo leo e le boima ba dikilo tse supileng. Mojari wa thebe ya sona o ne a se eteletse pele.

8Goliate a ema, a howeletsa mabotho a Baiseraele, a re: “Ke ka baka lang ha le futuha ka mabotho? Nna ke Mofilesita, lona le makgoba a Saule! Kgethang monna hara lona mono, a theohele ho nna mona! 9Haeba monna eo a ka ntwantsha, a mpolaya, rona re tla ba makgoba a lona, empa haeba nka mo hlola, ka mmolaya, lona le tla ba makgoba a rona, le re sebeletse!” 10Mofilesita eo a boela a re: “Kajeno ke phephetsa mabotho a Baiseraele. Mpheng monna, re tlo lwana!” 11Ha Saule le Baiseraele bohle ba utlwa mantswe a Mofilesita eo, ba tshoha, ba tshaba haholo.Ditaba tsena tsa Goliate di tswela pele temaneng ya 32.

Davida o fihla diahelong tsa Saule

12Davida e ne e le mora wa Moeferata wa Betlelehema e Juda, eo lebitso la hae e neng e le Jese, ya neng a ena le bara ba robedi. Mehleng ya Saule, Jese o ne a se a tsofetse, e le e mong wa maqheku. 13Bara ba Jese ba baholo, ba bararo, ba ne ba ile ntweng le Saule. Mabitso a bara bao ba hae ba bararo, ba neng ba ile ntweng, e ne e le Eliabe, letsibolo la hae, le Abinadabe ya mo hlahlamang, le Shamma, wa boraro. 14Davida e ne e le yena wa ho fela. Baholwane ba hae ba bararo ba ne ba ile ntweng le Saule. 15Davida o ne a ye a etele Saule, mme a boele a kgutlele Betlelehema ho ya alosa dinku tsa ntatae.

16Mofilesita eo o ne a ye a tle hoseng ho hong le ho hong, le mantsiboya a mang le a mang, a nne a sasanke, mme hona a ho etsa ka matsatsi a mashome a mane.

17Yaba Jese o re ho Davida, mora wa hae: “Nka dikilo tse leshome tsa koro e hadikilweng, le dinkgwa tse leshome, o phakise o di ise diahelong, ho bana beno. 18Direledi tsena tse leshome o di ise ho molaodi wa ba sekete. O botse bana beno hore na ba ntse ba phela jwang, o be o ntlele le se pakang hore ba ntse ba phela hantle. 19Saule, le bana beno, le banna bohle ba Baiseraele, ba ntse ba lwana le Bafilesita ka kgohlong ya Ela.”

20Davida a tsoha e sa le ka madungwadungwana, a siya dinku le modisana e mong; a nka dijo, a tsamaya jwalokaha Jese a ne a mo laetse. A fihla diahelong tsa Baiseraele ka nako eo lebotho le neng le etswa, le eya lebaleng la ntwa. Lebotho le ne le ntse le hlaba mokgosi wa ntwa. 21Baiseraele le Bafilesita ba thea theko ya ntwa, mabotho a tjamelana. 22Davida a siya thoto ya hae matsohong a molebedi, a mathela thekong ya ntwa. Ha a fihla teng a dumedisa bana babo, a ba botsa bophelo. 23Yare a sa ntsane a bua le bona, a bona seqhobanehadi se se se etla. Lebitso la sona e ne e le Goliate wa Mofilesita wa Gate, a etswa mabothong a Bafilesita. O ne a ntse a pheta mantswe ao a nnileng a a bua pele ho mona. Davida a utlwa mantswe ao.

24Yare ha banna bohle ba Baiseraele ba bona monna eo, ba mmaleha, mme ba kenwa ke tshabo e kgolo. 25Jwale banna ba Baiseraele ba re: “Na le bona monna eo ya nyolohelang kwano? Ruri o nyolohela ho tla tlaka Baiseraele. Kgosi e tla putsa monna ya ka mmolayang, e mo nee leruo le lengata. E tla mo nea le moradi wa yona, e be e ntshe lelapa labo monna eo lekgethong le tlamang Baiseraele.”

26Davida a bua ho banna ba neng ba eme pela hae, a re: “Monna ya ka bolayang Mofilesita eo, mme a tlosa sekgobo hara Baiseraele, o tla putswa kang? Mofilesita eo wa leqai yena ke mang, a ka tlakang mabotho a Modimo ya phelang?”

27Banna ba mo araba ka ho pheta mantswe ao hape, ba re: “Ho tla etswa jwalo ho monna ya ka bolayang Mofilesita eo.”

28Eliabe, moholwane wa hae, o ne a ntse a utlwa ha Davida a bua le banna bao. Bohale ba hae ba tlokomela Davida, mme a re: “O tlisitswe keng moo? Mohlatswana ola wa dinku o o siile le mang, kwa lehwatateng? Ke tseba boikakaso ba hao, le pelo ya hao e mpe! O tlile kwano feela hore o tlo shebella ntwa!”

29Davida a re: “Ke entseng jwale? Na ha ke a tshwanela ho botsa?” 30Davida a furalla Eliabe, a tadima ka ho e mong. A mmotsa yona potso eo a e botsitseng. Banna bao ba nna ba mo araba jwaloka pele.

31Ha batho ba utlwa mantswe a Davida ba tsebisa Saule, mme yena a re Davida a bitswe.

Davida o itokisetsa ho lwantsha Goliate

32Davida a re ho Saule: “Ho se be le ya mong ya nyahamang pelo ka baka le Mofilesita enwa. Nna, mohlanka wa hao, ke tla ya, ke yo lwantsha Mofilesita enwa!”

33Empa Saule a re ho Davida: “O ke ke wa ba wa lwantsha Mofilesita eo, hobane o sa le moshanyana. Yena haesale e le mohlabani ho tloha botjheng ha hae.”

34Yaba Davida o re ho Saule: “Mohlanka wa hao o alosa dinku tsa ntatae. Ha tau kapa bere e hlaha, mme e hlasinya konyana kahara mohlape, 35ke ye ke e lelekise, ke e otle, ke pholose konyana e molomong wa yona. Ha tau eo, kapa bere eo, e ntwantsha, ke ye ke e tshware ka ditlena, ke e kgakgathe, ke e bolaye. 36Mohlanka wa hao o se a ile a bolaya tau le bere. Mofilesita enwa wa leqai o tla shwa jwaloka e nngwe ya tsona, hobane o tlakile mabotho a Modimo ya phelang.” 37Davida a boela a re: “Morena ya nnamoletseng marong a tau, le marong a bere, o tla nnamolela matsohong a Mofilesita enwa.”

Yaba Saule o re ho Davida: “Tsamaya, Morena o tla ba le wena!”

38Saule a apesa Davida seaparo sa hae sa ntwa, a mo rwesa katiba e entsweng ka lethose, a nto mo apesa baki e entsweng ka tshepe. 39Davida a tlamella sabole ya Saule hodima seaparo sa hae. A leka ho tsamaya, empa a hloleha, hobane o ne a sa tlwaela diaparo tsena. Davida a re ho Saule: “Ke sitwa ho tsamaya ka diaparo tsena, hobane ha ke a di tlwaela.” Yaba Davida o a di hlobola. 40A nka molamu wa hae, a kgetha majwe a mahlano a boreledi ka nokaneng, a a kenya ka pataneng ya hae, e leng kotla ya hae, letjeketjane le le ka letsohong la hae, a nto atamela ho Mofilesita.

Davida o hlola Mofilesita

41Mofilesita a nna a atamela ho Davida, mojari wa thebe ya hae a mo eteletse pele. 42Ha Mofilesita a ntse a qamaka, a bona Davida, mme a mo halala, hobane Davida e ne e le moshanyana, a le mosehla, sebopeho sa hae se kgahleha. 43Mofilesita a re ho Davida: “Na nna ke ntja, ha o ntlela ka molangwana tjee?” Mofilesita a rohaka Davida ka modimo wa hae, 44a re ho Davida: “Tloo kwano, ke tswe ke fepa dinonyana tsa lehodimo le dibatana tsa naha ka nama ya hao!”

45Yaba Davida o re ho Mofilesita: “O ntlela ka sabole, le ka lerungwana, le ka mophekapheka wa lerumo, empa nna ke tla ka lebitso la Morena wa mabotho, Modimo wa mara a Iseraele, ao o ntseng o a tlaka. 46Kajeno lena Modimo o tla neelana ka wena matsohong a ka; ke tla o bolaya, ke be ke o kgaole hlooho! Ka ditopo tsa mabotho a Bafilesita ke tla fepa dinonyana tsa lehodimo, le dibatana tsa naha, e le hore lefatshe lohle le tle le tsebe hore Modimo o teng Iseraeleng. 47Le letshwele lena lohle le tle le tsebe hore Morena ha a pholose ka sabole le lerumo feela, hobane ntwa ena ke ya Morena, mme o tla neelana ka lona matsohong a rona.”

48Eitse ha Mofilesita a ema, a etla, mme a atamela ho Davida, Davida a phakisa a mathela thekong ya ntwa, ho ya kgahlanyetsa Mofilesita eo. 49Davida a kenya letsoho la hae ka kotleng ya hae, a ntsha lejwe, a le betsa ka letjeketjane, la bata Mofilesita phatleng. Lejwe leo la fohlotsa phatla ya Mofilesita, mme Mofilesita a re ka sefahleho fatshe polopoqo!

50Davida a hlola Mofilesita ka letjeketjane le ka lejwe. A bata Mofilesita, a mmolaya, empa Davida a ne a sa nka sabole.2 Sam. 21:19

51Yaba Davida o mathela ho Mofilesita, o fihla a mo okamela, a tsomula sabole ya Goliate selateng sa yona, a mmolaya ka ho mo kgaola hlooho ka sabole eo.1 Sam. 21:9

Ha Bafilesita ba bona hore senatla sa bona se shwele, ba phasaphasa. 52Jwale banna ba Iseraele le banna ba morabe wa Juda ba raoha, ba hlaba mokgosi, ba phaladisa Bafilesita ho ya fihla Gate le dikgorong tsa Ekerone. Mahlatsipa a Bafilesita ba weleng a etsa mohoula ho tloha Shaaraime, ho ya fihla Gate, le ho ya fihla Ekerone. 53Ha bana ba Iseraele ba kgutla ho tswa phaladisa Bafilesita, ba fihla ba hapa tse ka diahelong tsa Bafilesita. 54Davida a nka hlooho ya Mofilesita, a e isa Jerusalema, empa dihlomo tsa Mofilesita tsona a di bea ka tenteng ya hae.

Davida o hlahiswa kapele ho Saule

55E ne e ile yare ha Saule a bona Davida a etswa ho ya lwana le Mofilesita, a re ho Abinere, molaodi wa lebotho: “Abinere, moshanyana eo ke mora wa mang?”

Abinere a re: “Ke hlapanya ka kgosi ya ka e phelang: Ha ke tsebe!”

56Kgosi ya re: “Tsamaya o yo botsa hore na moshanyana eno ke mora wa mang.”

57Ha Davida a kgutla ho tswa bolaya Mofilesita, Abinere a mo nka, a mo hlahisa kapele ho Saule, Davida a ntse a nkile hlooho ya Mofilesita ka matsoho.

58Saule a re ho Davida: “O mora wa mang, wena mohlankana?”

Davida a re: “Ke mora wa Jese, mohlanka wa hao wa Betlelehema.”

18

Setswalle sa Davida le Jonathane

181Ha Davida a se a qetile ho bua le Saule, moya wa Jonathane wa kgomarelana le moya wa Davida, mme Jonathane a rata Davida jwalokaha a ithata. 2Ka lona letsatsi leo, Saule a nka Davida, a se ke a mo dumella ho hlola a kgutlela tlung ya ntatae. 3Bo-Jonathane le Davida ba etsa selekane, hobane Jonathane o ne a rata Davida jwalokaha a ithata. 4Jonathane a hlobola seaparo seo a neng a se apere, a se nea Davida. A mo nea le baki e entsweng ka tshepe, le sabole ya hae, le seqha sa hae, le leqhama la hae.

5Hohle moo Saule a neng a roma Davida teng, o ne a atleha, hoo Saule a bileng a mo e etsa mookamedi wa bahlabani. Hona ha thabisa setjhaba sohle, le balaodi ba Saule ba mabotho.

Saule o qala ho honohela Davida

6Ha Davida a kgutla le mabotho, a tswa bolaya Goliate, basadi ba tswa metseng yohle ya Iseraele, ba tla ba bina, ba bile ba etsa motjeko, ho kgahlanyetsa kgosi Saule. Ba ne ba letsa meropa le diharepa, ka thabo. 7Basadi ba neng ba etsa motjeko ba ne ba bina, ba re:

“Saule o bolaile ba hae ba dikete,

Davida yena

o bolaile ba kete tsa dikete.”1 Sam. 21:11
29:5

8Saule a halefa haholo, a se ke a thabiswa ke puo ena, mme a re: “Ba re Davida o bolaile ba dikete tsa dikete, empa nna ba re ke bolaile ba dikete! Eba o sa saletswe ke eng, haese mmuso feela?” 9Saule a honohela Davida ke hona, haesale ho tloha mohlang oo, ho ya ho ile.

10Ka letsatsi le hlahlamang moya o ditshila, o tswang ho Modimo, wa theohela hodima Saule ka matla. Saule a halefa jwaloka lehlanya, a le ka tlung ya hae. Davida a letsa harepa ya hae jwalokaha a nne a etse ka matsatsi wohle, Saule yena a tshwere lerumo. 11Saule a betsa lerumo, hobane o ne a re: “Ke tla hlabella Davida leboteng.” Empa Davida a qoba lerumo leo habedi.

12Saule o ne a tshaba Davida, kahobane Morena o ne a ena le Davida, a furaletse Saule. 13Ka baka leo, Saule a tlosa Davida ho yena, a mo etsa molaodi wa ba sekete. Davida o ne a futuha, a be a kgutle a ntse a eteletse bahlabani pele. 14Davida o ne a atleha ho tsohle tseo a di etsang, hobane Morena o ne a ena le yena. 15Ha Saule a bona hore Davida o a atleha, a mo tshaba le ho feta. 16Empa Baiseraele bohle le ba morabe wa Juda, ba ne ba rata Davida, hobane o ne a futuha, a be a kgutle a ntse a ba eteletse pele.

Davida o nyala moradi wa Saule

17Saule a re ho Davida: “Merabe, moradi wa ka wa matsibolo, ke enwa, ke o nea yena hore e be mosadi wa hao. Feela wena o be mohlabani wa ka ya sebete, o lwane dintwa tsa Morena.” Ka pelong ya hae Saule o ne a re: “A se ke a bolawa ke nna, a mpe a bolawe ke Bafilesita.”

18Empa Davida a re ho Saule: “Nna ke mang? Hona leloko la ka, kapa lelapa leso, ke eng moo naheng ya Iseraele, hoo nka bang mokgwenyana wa kgosi?” 19Yare ha Merabe, moradi wa Saule, a tshwanela ho newa Davida, yaba o newa Adariele wa Mehola, hore e be mosadi wa hae.

20Jwale Mikale, moradi wa Saule, o ne a rata Davida. Batho ba bolella Saule, mme hoo ha mo thabisa. 21Saule a re: “Ke tla mo nea Mikale, hore e tle e be leraba ho yena, Bafilesita ba tle ba mmolaye.” Saule a re ho Davida: “Kajeno lena, o tla ba mokgwenyana wa ka, ka baka la moradi wa ka wa bobedi.”

22Saule a laela bahlanka ba hae, a re: “Buang le Davida ka lekunutu, le re: ‘Bona mona, kgosi e a o rata, le bahlanka ba yona bohle ba a o rata; ka baka leo, eba mokgwenyana wa kgosi.’ ”

23Bahlanka ba kgosi ba tsebisa Davida ditaba tsena. Yaba Davida o re: “Le bona e le ntho e ka etsahalang, ya hore ke be mokgwenyana wa kgosi, empa ke le mofutsana ya sa hlompheheng?”

24Bahlanka ba Saule ba mmolella, ba re: “Davida o buile tjena le tjena.”

25Yaba Saule o re: “Le tle le bolelle Davida tjena: ‘Kgosi ha e batle bohadi, e ipatlela feela maeko a lekgolo a Bafilesita, hore kgosi e iphetetse ho dira tsa yona.’ ” Saule o ne a hopola hore hoo ho tla etsa hore Davida a bolawe ke Bafilesita.

26Bahlanka ba kgosi ba tsebisa Davida ditaba tsena, mme Davida a thabela hore e tle e be mokgwenyana wa kgosi. Pele ho letsatsi la lenyalo, 27Davida a tsoha, a tsamaya le banna ba hae, a bolaya Bafilesita ba makgolo a mabedi. Davida a tlisa maeko a Bafilesita, a a nea kgosi, palo ya wona e feletse, hore e tle e be mokgwenyana wa kgosi. Jwale Saule a mo nea Mikale, moradi wa hae, hore e be mosadi wa hae.

28Ha Saule a bona, a bile a tseba, hore Morena o na le Davida, le hore moradi wa hae Mikale o rata Davida, 29a nna a eketsa ho tshaba Davida. Ka matsatsi wohle a ho phela ha hae, Saule a hloya Davida.

30Mahosana a Bafilesita a futuha, empa kamehla ha a ne a futuha, Davida o ne a a hlola ho feta balaodi bohle ba Saule, mme lebitso la hae la tuma haholo.