Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
17

Goliate o phephetsa Baiseraele

171Bafilesita ba kgobokanya mabotho a bona hore a ye ntweng; ba a kgobokanya Soko e naheng ya Juda. Ba hloma pakeng tsa Soko le Aseka e naheng ya Efese-Damime. 2Bo-Saule le banna ba Iseraele le bona ba kgobokana, ba hloma ka kgohlong ya Ela, mme ba thea theko ya ntwa ho lwantsha Bafilesita. 3Bafilesita ba ne ba eme hodima thaba, ka lehlakoreng lane, Baiseraele le bona ba eme hodima thaba, ka lehlakoreng lena, kgohlo e le pakeng tsa bona.

4Diahelong tsa Bafilesita ha tswa seqhobanehadi. Lebitso la sona e ne e le Goliate, a etswa Gate. Bolelele ba sona e ne e batla e le dimethara tse tharo. 5Hloohong se ne se rwetse katiba ya lethose, se apere baki e entsweng ka dipapetlwa tsa lethose, tse rokahantsweng, mme boima ba baki eo ya sona e le dikilo tse ka bang mashome a mahlano a metso e supileng. 6Ditlhafung se ne se rwetse dikgohlopo tsa lethose, lehetleng se jere mophekapheka wa lerumo la lethose. 7Theko ya lerumo la sona e ne e le kalo ka mofeng wa motjhine o ohlang, hlooho ya lerumo leo e le boima ba dikilo tse supileng. Mojari wa thebe ya sona o ne a se eteletse pele.

8Goliate a ema, a howeletsa mabotho a Baiseraele, a re: “Ke ka baka lang ha le futuha ka mabotho? Nna ke Mofilesita, lona le makgoba a Saule! Kgethang monna hara lona mono, a theohele ho nna mona! 9Haeba monna eo a ka ntwantsha, a mpolaya, rona re tla ba makgoba a lona, empa haeba nka mo hlola, ka mmolaya, lona le tla ba makgoba a rona, le re sebeletse!” 10Mofilesita eo a boela a re: “Kajeno ke phephetsa mabotho a Baiseraele. Mpheng monna, re tlo lwana!” 11Ha Saule le Baiseraele bohle ba utlwa mantswe a Mofilesita eo, ba tshoha, ba tshaba haholo.Ditaba tsena tsa Goliate di tswela pele temaneng ya 32.

Davida o fihla diahelong tsa Saule

12Davida e ne e le mora wa Moeferata wa Betlelehema e Juda, eo lebitso la hae e neng e le Jese, ya neng a ena le bara ba robedi. Mehleng ya Saule, Jese o ne a se a tsofetse, e le e mong wa maqheku. 13Bara ba Jese ba baholo, ba bararo, ba ne ba ile ntweng le Saule. Mabitso a bara bao ba hae ba bararo, ba neng ba ile ntweng, e ne e le Eliabe, letsibolo la hae, le Abinadabe ya mo hlahlamang, le Shamma, wa boraro. 14Davida e ne e le yena wa ho fela. Baholwane ba hae ba bararo ba ne ba ile ntweng le Saule. 15Davida o ne a ye a etele Saule, mme a boele a kgutlele Betlelehema ho ya alosa dinku tsa ntatae.

16Mofilesita eo o ne a ye a tle hoseng ho hong le ho hong, le mantsiboya a mang le a mang, a nne a sasanke, mme hona a ho etsa ka matsatsi a mashome a mane.

17Yaba Jese o re ho Davida, mora wa hae: “Nka dikilo tse leshome tsa koro e hadikilweng, le dinkgwa tse leshome, o phakise o di ise diahelong, ho bana beno. 18Direledi tsena tse leshome o di ise ho molaodi wa ba sekete. O botse bana beno hore na ba ntse ba phela jwang, o be o ntlele le se pakang hore ba ntse ba phela hantle. 19Saule, le bana beno, le banna bohle ba Baiseraele, ba ntse ba lwana le Bafilesita ka kgohlong ya Ela.”

20Davida a tsoha e sa le ka madungwadungwana, a siya dinku le modisana e mong; a nka dijo, a tsamaya jwalokaha Jese a ne a mo laetse. A fihla diahelong tsa Baiseraele ka nako eo lebotho le neng le etswa, le eya lebaleng la ntwa. Lebotho le ne le ntse le hlaba mokgosi wa ntwa. 21Baiseraele le Bafilesita ba thea theko ya ntwa, mabotho a tjamelana. 22Davida a siya thoto ya hae matsohong a molebedi, a mathela thekong ya ntwa. Ha a fihla teng a dumedisa bana babo, a ba botsa bophelo. 23Yare a sa ntsane a bua le bona, a bona seqhobanehadi se se se etla. Lebitso la sona e ne e le Goliate wa Mofilesita wa Gate, a etswa mabothong a Bafilesita. O ne a ntse a pheta mantswe ao a nnileng a a bua pele ho mona. Davida a utlwa mantswe ao.

24Yare ha banna bohle ba Baiseraele ba bona monna eo, ba mmaleha, mme ba kenwa ke tshabo e kgolo. 25Jwale banna ba Baiseraele ba re: “Na le bona monna eo ya nyolohelang kwano? Ruri o nyolohela ho tla tlaka Baiseraele. Kgosi e tla putsa monna ya ka mmolayang, e mo nee leruo le lengata. E tla mo nea le moradi wa yona, e be e ntshe lelapa labo monna eo lekgethong le tlamang Baiseraele.”

26Davida a bua ho banna ba neng ba eme pela hae, a re: “Monna ya ka bolayang Mofilesita eo, mme a tlosa sekgobo hara Baiseraele, o tla putswa kang? Mofilesita eo wa leqai yena ke mang, a ka tlakang mabotho a Modimo ya phelang?”

27Banna ba mo araba ka ho pheta mantswe ao hape, ba re: “Ho tla etswa jwalo ho monna ya ka bolayang Mofilesita eo.”

28Eliabe, moholwane wa hae, o ne a ntse a utlwa ha Davida a bua le banna bao. Bohale ba hae ba tlokomela Davida, mme a re: “O tlisitswe keng moo? Mohlatswana ola wa dinku o o siile le mang, kwa lehwatateng? Ke tseba boikakaso ba hao, le pelo ya hao e mpe! O tlile kwano feela hore o tlo shebella ntwa!”

29Davida a re: “Ke entseng jwale? Na ha ke a tshwanela ho botsa?” 30Davida a furalla Eliabe, a tadima ka ho e mong. A mmotsa yona potso eo a e botsitseng. Banna bao ba nna ba mo araba jwaloka pele.

31Ha batho ba utlwa mantswe a Davida ba tsebisa Saule, mme yena a re Davida a bitswe.

Davida o itokisetsa ho lwantsha Goliate

32Davida a re ho Saule: “Ho se be le ya mong ya nyahamang pelo ka baka le Mofilesita enwa. Nna, mohlanka wa hao, ke tla ya, ke yo lwantsha Mofilesita enwa!”

33Empa Saule a re ho Davida: “O ke ke wa ba wa lwantsha Mofilesita eo, hobane o sa le moshanyana. Yena haesale e le mohlabani ho tloha botjheng ha hae.”

34Yaba Davida o re ho Saule: “Mohlanka wa hao o alosa dinku tsa ntatae. Ha tau kapa bere e hlaha, mme e hlasinya konyana kahara mohlape, 35ke ye ke e lelekise, ke e otle, ke pholose konyana e molomong wa yona. Ha tau eo, kapa bere eo, e ntwantsha, ke ye ke e tshware ka ditlena, ke e kgakgathe, ke e bolaye. 36Mohlanka wa hao o se a ile a bolaya tau le bere. Mofilesita enwa wa leqai o tla shwa jwaloka e nngwe ya tsona, hobane o tlakile mabotho a Modimo ya phelang.” 37Davida a boela a re: “Morena ya nnamoletseng marong a tau, le marong a bere, o tla nnamolela matsohong a Mofilesita enwa.”

Yaba Saule o re ho Davida: “Tsamaya, Morena o tla ba le wena!”

38Saule a apesa Davida seaparo sa hae sa ntwa, a mo rwesa katiba e entsweng ka lethose, a nto mo apesa baki e entsweng ka tshepe. 39Davida a tlamella sabole ya Saule hodima seaparo sa hae. A leka ho tsamaya, empa a hloleha, hobane o ne a sa tlwaela diaparo tsena. Davida a re ho Saule: “Ke sitwa ho tsamaya ka diaparo tsena, hobane ha ke a di tlwaela.” Yaba Davida o a di hlobola. 40A nka molamu wa hae, a kgetha majwe a mahlano a boreledi ka nokaneng, a a kenya ka pataneng ya hae, e leng kotla ya hae, letjeketjane le le ka letsohong la hae, a nto atamela ho Mofilesita.

Davida o hlola Mofilesita

41Mofilesita a nna a atamela ho Davida, mojari wa thebe ya hae a mo eteletse pele. 42Ha Mofilesita a ntse a qamaka, a bona Davida, mme a mo halala, hobane Davida e ne e le moshanyana, a le mosehla, sebopeho sa hae se kgahleha. 43Mofilesita a re ho Davida: “Na nna ke ntja, ha o ntlela ka molangwana tjee?” Mofilesita a rohaka Davida ka modimo wa hae, 44a re ho Davida: “Tloo kwano, ke tswe ke fepa dinonyana tsa lehodimo le dibatana tsa naha ka nama ya hao!”

45Yaba Davida o re ho Mofilesita: “O ntlela ka sabole, le ka lerungwana, le ka mophekapheka wa lerumo, empa nna ke tla ka lebitso la Morena wa mabotho, Modimo wa mara a Iseraele, ao o ntseng o a tlaka. 46Kajeno lena Modimo o tla neelana ka wena matsohong a ka; ke tla o bolaya, ke be ke o kgaole hlooho! Ka ditopo tsa mabotho a Bafilesita ke tla fepa dinonyana tsa lehodimo, le dibatana tsa naha, e le hore lefatshe lohle le tle le tsebe hore Modimo o teng Iseraeleng. 47Le letshwele lena lohle le tle le tsebe hore Morena ha a pholose ka sabole le lerumo feela, hobane ntwa ena ke ya Morena, mme o tla neelana ka lona matsohong a rona.”

48Eitse ha Mofilesita a ema, a etla, mme a atamela ho Davida, Davida a phakisa a mathela thekong ya ntwa, ho ya kgahlanyetsa Mofilesita eo. 49Davida a kenya letsoho la hae ka kotleng ya hae, a ntsha lejwe, a le betsa ka letjeketjane, la bata Mofilesita phatleng. Lejwe leo la fohlotsa phatla ya Mofilesita, mme Mofilesita a re ka sefahleho fatshe polopoqo!

50Davida a hlola Mofilesita ka letjeketjane le ka lejwe. A bata Mofilesita, a mmolaya, empa Davida a ne a sa nka sabole.2 Sam. 21:19

51Yaba Davida o mathela ho Mofilesita, o fihla a mo okamela, a tsomula sabole ya Goliate selateng sa yona, a mmolaya ka ho mo kgaola hlooho ka sabole eo.1 Sam. 21:9

Ha Bafilesita ba bona hore senatla sa bona se shwele, ba phasaphasa. 52Jwale banna ba Iseraele le banna ba morabe wa Juda ba raoha, ba hlaba mokgosi, ba phaladisa Bafilesita ho ya fihla Gate le dikgorong tsa Ekerone. Mahlatsipa a Bafilesita ba weleng a etsa mohoula ho tloha Shaaraime, ho ya fihla Gate, le ho ya fihla Ekerone. 53Ha bana ba Iseraele ba kgutla ho tswa phaladisa Bafilesita, ba fihla ba hapa tse ka diahelong tsa Bafilesita. 54Davida a nka hlooho ya Mofilesita, a e isa Jerusalema, empa dihlomo tsa Mofilesita tsona a di bea ka tenteng ya hae.

Davida o hlahiswa kapele ho Saule

55E ne e ile yare ha Saule a bona Davida a etswa ho ya lwana le Mofilesita, a re ho Abinere, molaodi wa lebotho: “Abinere, moshanyana eo ke mora wa mang?”

Abinere a re: “Ke hlapanya ka kgosi ya ka e phelang: Ha ke tsebe!”

56Kgosi ya re: “Tsamaya o yo botsa hore na moshanyana eno ke mora wa mang.”

57Ha Davida a kgutla ho tswa bolaya Mofilesita, Abinere a mo nka, a mo hlahisa kapele ho Saule, Davida a ntse a nkile hlooho ya Mofilesita ka matsoho.

58Saule a re ho Davida: “O mora wa mang, wena mohlankana?”

Davida a re: “Ke mora wa Jese, mohlanka wa hao wa Betlelehema.”