Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
14

Bonatla ba Jonathane

141Ka letsatsi le leng Jonathane, mora wa Saule, a re ho mohlankana ya jarang dihlomo tsa hae: “Tloo, re tshelele ho bahlabani ba Bafilesita ba laletseng, ba kamose wane.” Empa a se ke a tsebisa ntatae.

2Saule o ne a le mathokong a Gibea, a dutse katlasa sefate sa kgarenate, se Migerone. Batho ba neng ba ena le yena e ne e ka ba banna ba makgolo a tsheletseng. 3Ahiya, mora wa Ahitube, ngwanabo Ikabode, mora wa Finease ya tswalwang ke Eli, moprista wa Morena, wa Shilo, o ne a apere setipe. Banna ba ne ba sa tsebe hore Jonathane o se a tsamaile.

4Ka lehlakoreng le leng la lekgalo, leo Jonathane a neng a tshwanetse ho ya tswa ho lona, hore a tshelele ho bahlabani ba Bafilesita ba laletseng, ho ne ho ena le lefika le nang le lefaru, mme le ka lehlakoreng le leng hape ho ena le lefika le nang le lefaru. Lebitso la lefaru le leng e ne e le Bosese, lebitso la le leng e le Sene. 5Lefaru le leng le ne le le ka leboya, le tobane le Mikemase, le leng le le ka borwa, le tobane le Geba.

6Yaba Jonathane o re ho mohlankana ya neng a jere dihlomo tsa hae: “Tloo, re tshelele moo maqai ana a laletseng teng; mohlomong Morena o tla re thusa, hore re a hlole, ebang re bangata kapa re mmalwana, hobane ha ho letho le ka sitang Morena.”

7Mojari wa dihlomo tsa hae a re ho yena: “Etsa seo o ratang ho se etsa. Tswele pele; seo o se ratang, le nna ke a se rata.”

8Jwale Jonathane a re: “Bona, re tla fetela ho banna bao, mme re etse hore ba re bone. 9Haeba ba ka re ho rona: ‘Emang moo, ho fihlela re etla ho lona,’ re tla ema themelele! moo re leng teng, mme re ke ke ra nyolohela ho bona. 10Empa haeba ba ka re ho rona: ‘Nyolohelang ho rona,’ re tla nyoloha, hobane Morena o tla be a neelane ka bona matsohong a rona, mme hona e tla ba sesupo ho rona.”

11Bobedi ba bona ba etsa hore Bafilesita ba laletseng ba ba bone, mme Bafilesita ba re: “Bonang, Baheberu ke bao, ba tswa mafarung ao ba neng ba ipatile ho wona!” 12Banna ba laletseng ba bitsa Jonathane le mojari wa dihlomo tsa hae, ba re: “Nyolohelang ho rona mona, mme re tla le ruta pula!”

Jonathane a re ho mojari wa dihlomo tsa hae: “Nyoloha, o ntatele, hobane Morena o neelane ka bona matsohong a Baiseraele.” 13Jonathane a nyoloha a kgasa, mojari wa dihlomo tsa hae a mo latetse. Bafilesita ba ketoha kapele ho Jonathane, mme mojari wa dihlomo tsa hae, ya mo latetseng, a ba qetela. 14Ena e bile polao ya pele e ileng ya etswa ke Jonathane le mojari wa dihlomo tsa hae. Ba bolaya banna ba ka bang mashome a mabedi, ba le sebakaneng se bonamo ba halofo ya akere.

15Diahelong, le hara naha, le hara setjhaba sohle, ha thothomelwa; bahlabani ba laletseng, le batho ba tlilo senya, le bona ba thothomela. Lefatshe la reketla, mme batho ba kenwa ke tshabo e kgolo e bakwang ke Modimo.

Bafilesita ba a hlolwa

16Bo-modulaqhowa ba Saule ba Gibea e Benjamine ba lebella, mme ba bona letshwele le nyamela, le phasaphasa. 17Saule a re ho batho bao a neng a ena le bona: “Balang bahlabani, le bone hore na ba siyo ho rona ke bo-mang.” Ba ba bala, mme ba fumana ba siyo e le Jonathane le mojari wa dihlomo tsa hae.

18Saule a re ho Ahiya: “Tlisa areka ya Modimo mona.” Ka letsatsi leo areka ya Modimo e ne e le teng hara bana ba Iseraele. 19Ha Saule a ntse a bua le moprista, pherekano ya nna ya eketseha diahelong tsa Bafilesita. Yaba Saule o re ho moprista: “Kgaotsa!”

20Saule le banna ba neng ba ena le yena ba bokana, ba ikakgela ntweng. Ba fumana pherekano e le kgolo, Bafilesita ba hlabana ka disabole. 21Baheberu bao pele ba neng ba le ka lehlakoreng la Bafilesita, mme ba ba ba nyolohela le bona diahelong, le bona bao ba fetohela Bafilesita, ba ya ka lehlakoreng la Baiseraele ba neng ba ena le Saule le Jonathane. 22Banna bohle ba Baiseraele, ba neng ba ipatile naheng e maralla ya Efraime, ha ba utlwa hore Bafilesita ba a baleha, le bona ba ba hata direthe ntweng eo. 23Ka letsatsi leo, Morena a namolela Baiseraele, mme ntwa ya ba ya ya feta Bete-Afene.

Saule o hlapantsha setjhaba

24Ka letsatsi leo, banna ba Baiseraele ba ne ba lapile, empa Saule a hlapantsha setjhaba, a re: “Ho rohakehe monna ya tla ja dijo kajeno, pele ho phirima, mme ke eso iphetetse ho dira tsa ka.”

25Setjhaba sohle sa naha eo sa fihla morung, mme sa fumana mahe a dinotshi a le hohle naheng. 26Setjhaba ha se fihla morung, sa bona mahe a dinotshi a tshwetswetha, empa ha se ke ha eba le ya mong wa sona ya ileng a a isa molomong, hobane setjhaba se ne se tshaba kano eo.

Jonathane o tlola kano

27Empa Jonathane o ne a sa ka a utlwa ha ntatae a hlapantsha setjhaba; ka baka leo, a hlaba kgekge ya dinotshi ka ntlha ya molamu o letsohong la hae, a isa molomong, yaba mahlo a hae a a ela. 28E mong wa banna ba setjhaba a re: “Ntatao o ile a hlapantsha setjhaba ka thata, a re: ‘Ho rohakehe monna ya tla ja dijo kajeno,’ empa setjhaba sona se lapile!”

29Jonathane a re: “Ntate o kentse setjhaba tsietsing! Ha le bone kamoo mahlo a ka a edileng kateng, hobane ke latswitse mahe a dinotshi hanyenyane! 30Hoja kajeno setjhaba se ile sa itjella ka ho rata, tseo se di hapileng ho dira tsa sona, na Bafilesita re ka be re sa ba etsa mofela?”

Ho se ke ha jewa nama e dutlang madi

31Ka lona letsatsi leo, Baiseraele ba hlola Bafilesita, ho tloha Mikemase ho ya fihla Aiyalone, mme setjhaba se ne se lapile haholo. 32Batho ba wela tseo ba di hapileng ka mahlo a matsho. Ba nka dinku, le dikgomo, le manamane, ba di hlaba, ba ja nama eo e ntse e dutla madi. 33Jwale ha bolellwa Saule, ha thwe: “Bona, setjhaba se sitelwa Morena ka ho ja nama e ntseng e dutla madi!”

Saule a re: “Le mahlabaphiyo! Phikolosetsang lejwe le leholo lena ho nna mona, hona jwale!”Tshim. 9:4
Mee. 7:26,27
17:10-14
19:26
Dipo. 12:16,23
15:23
34Saule a boela a re: “Eyang, le kene hara setjhaba, mme le re ho sona: ‘Monna e mong le e mong a tlise pholo ya hae, le monna e mong le e mong a tlise nku ya hae, ba tlo di hlabela mona, ba je. Ba se ke ba sitelwa Morena ka ho ja nama e ntseng e dutla madi.’ ”

Bosiung bona boo, monna e mong le e mong wa setjhaba seo sohle a tlisa pholo ya hae. Ba di hlabela hona moo. 35Saule a hahela Morena aletare. Ya eba yona aletare ya pele eo a e hahelang Morena.

Molato wa Jonathane o a hlahela

36Yaba Saule o re: “A re theoheleng ho Bafilesita, re ba phaladise ho fihlela bosiu bo esa. Re hape dintho tsa bona, mme re se ke ra siya monna le ya mong wa bona.”

Setjhaba sa re: “Etsa seo wena o bonang se lokile.”

Jwale moprista a re: “A re atameleng mona, pela Modimo.”

37Saule a kopa keletso ya Modimo, a re: “Na nka theoha, ka phaladisa Bafilesita? Na o tla neelana ka bona matsohong a Baiseraele?” Empa ka letsatsi leo Modimo a se ke a mo araba.

38Yaba Saule o re: “Atamelang mona, lona baetapele bohle ba setjhaba, e le hore le tlo batlisisa, mme le be le fumane ka letsatsi lena, hore na sebe sena se bile hokae. 39Ke hlapanya ka Morena ya phelang, yena ya namolelang Iseraele, hore leha e ka ba Jonathane, mora wa ka, ruri o tla shwa.” Empa ha se ke ha eba le ya mong wa setjhaba sohle ya ileng a mo araba.

40Yaba Saule o re ho Baiseraele bohle: “Emang ka lehlakoreng le leng! Rona, le mora wa ka Jonathane, re tla ema ka ho le leng!”

Setjhaba sa re ho Saule: “Etsa seo wena o bonang se lokile.”

41Saule a re ho Morena Modimo wa Iseraele: “Ke hobaneng, kajeno, o sa kang wa araba mohlanka wa hao? Haeba ke nna ya phoso, kapa ke mora wa ka Jonathane, oho, Morena Modimo wa Iseraele, ahlola ka lejwe la Urime; athe haeba ke setjhaba sa Iseraele se phoso, teng o ahlole ka lejwe la Thumime.” Lotho la supa Jonathane le Saule, mme setjhaba sa lokoloha.Dipa. 27:21
1 Sam. 28:6

42Saule a re: “Kgetha ka lotho pakeng tsa ka le Jonathane, mora wa ka.” Lotho la supa Jonathane.

43Saule a re ho Jonathane: “Mpolelle seo o se entseng!”

Jonathane a mmolella, a re: “Ruri ke ile ka latswa mahe a dinotshi hanyenyane ka ntlha ya molamu o neng o le letsohong la ka. Ke nna enwa; ke tla shwa.”

44Saule a re: “Jonathane, haeba ruri o sa shwe, Modimo a mpolaye!”

Jonathane o a pholoswa

45Yaba setjhaba se re ho Saule: “Na Jonathane o tla bolawa, yena ya pholositseng setjhaba sa Iseraele hakaalekaale? Le ho ka! Re ikana ka Modimo ya phelang: Leha e le qoba e le nngwe feela ya moriri wa hae e ke ke ya wela fatshe! Seo a se entseng kajeno, o se entse ka thuso ya Modimo.” Setjhaba sa lopolla Jonathane, a se ke a bolawa.

46Saule a kgaotsa ho phaladisa Bafilesita, mme Bafilesita ba ikela ha habo bona.

Puso ya Saule

47Ka mokgwa ona Saule a nka puso ya Iseraele. A lwantsha dira tsa hae kahohle: A lwantsha Bamoabe, a lwantsha le Baamone, a lwantsha le Edomo, a lwantsha dikgosi tsa Soba, a lwantsha le Bafilesita. Hohle moo a futuhelang teng o ne a hlola. 48A lwana ka bonatla, a hlola Baamaleke, a namolela Baiseraele matsohong a ba ba senyetsang.

49Bara ba Saule e ne e le Jonathane, le Jishefi, le Malekishuwa. Mabitso a baradi ba hae ba babedi e ne e le ana: Lebitso la wa matsibolo e ne e le Merabe, la e monyenyane e le Mikale. 50Lebitso la mosadi wa Saule e ne e le Ahinoame, moradi wa Ahimase; lebitso la molaodi wa mabotho a hae e le Abinere, mora wa Nere, rangwana Saule. 51Kishe, ntata Saule, le Nere, ntata Abinere, e ne e le bara ba Abiele.

52Ka nako yohle ya ho phela ha Saule ho ne ho ena le dintwa tse tshabehang pakeng tsa Saule le Bafilesita. Ha Saule a bona mohlabani ya matla, kapa ya sebete, o ne a ye a mo kenye mabothong a hae.