Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Solomone o ikgahela ntlo

71Solomone a boela a nka dilemo tse leshome le metso e meraro a ntse a haha ntlo ya hae, ho fihlela a ba a e qeta kahohlehohle.

2A haha le ntlo e bitswang Moru wa Lebanone. Bolelele ba yona e ne e le dimethara tse mashome a mane a metso e mene, bophara e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi, bophahamo e le dimethara tse leshome le metso e meraro le halofo. E ne e ena le mela e mene ya ditshiya tsa kedare, mme hodima ditshiya tseo ho beilwe maballo a kedare. 3E ne e ruletswe ka mapolanka a kedare, a le hodima maballo a tsheheditsweng ke ditshiya. Maballo ana a ne a le mashome a mane a metso e mehlano, mola ka mong o ena le maballo a leshome le metso e mehlano. 4Maboteng a mabedi a shebaneng, ho ne ho ena le mela e meraro ya difesetere leboteng le leng le le leng. Difesetere tseo di ne di tobane hantle. 5Dikosene tsa mamati wohle, le tsa difesetere, di ne di le dihuku di nne, mme mela e meraro ya difesetere e tobane hantle.

6A etsa lethule ka ditshiya; bolelele ba lona e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi, bophara e le dimethara tse leshome le metso e meraro le halofo.

7A etsetsa terone ya hae lethule, e leng lethule la dinyewe, moo a tla ahlolela teng. Fatshe ho ne ho kokoteletswe mapolanka a kedare.

8Ntlo eo a neng a phela ho yona e ne e le ka lethuleng le leng, e hahilwe jwaloka lethule la dinyewe. Solomone a hahela moradi wa Faro, eo a neng a mo nyetse, ntlo e jwaloka lethule lena.1 Dikg. 3:1

9Ho tloha motheong, ho ya fihla pheletsong ya lerako, le lethuleng le leholo, matlo ana wohle a ne a hahilwe ka majwe a betlilweng ka makgethe, ho ya ka ditekanyetso tsa teng; a kwetlisitsweng kantle le kahare ka ditjhesele tse meno. 10Motheo o ne o entswe ka majwe a makgethe, a melelemahadi; bolelele ba a mang e le dimethara tse tharo le halofo, a mang e le dimethara tse nne. 11Hodima ao ho ne ho ena le majwe a mang a betlilweng ka makgethe, ho ya ka ditekanyetso tsa teng, ho bile ho ena le difate tsa kedare. 12Lebala le leholo la ntlo ya kgosi, le lebala le kahare la Tempele, le lebala la monyako wa Tempele, kaofela a ne a potapotilwe ke lerako la majwe, le nang le mela e meraro, mme hodima lona ho hlomilwe ditshiya tsa difate tsa kedare.

Ho latwa Hirame

13Kgosi Solomone a roma maqosa Tire, ho ya lata Hirame. 14Hirame e ne e le mora wa mosadi wa mohlolohadi wa morabe wa Nafthali. Ntatae e ne e le moahi wa Tire, e le sethudi sa lethose. Le yena Hirame o ne a hlalefile, a ena le kutlwisiso, le masene a ho etsa mesebetsi yohle e etswang ka lethose. Yaba o tla ho kgosi Solomone, mme a etsa mosebetsi wohle wa kgosi.

Ditshiya tse pedi tsa lethose

(2 Dik. 3:15-17)

15Hirame a bopa ditshiya tse pedi tsa lethose; bolelele ba e nngwe le e nngwe e le dimethara tse robedi, botenya e le dimethara tse ka bang hlano le halofo. 16Ka lethose le qhibidisitsweng a bopa dikotola tse pedi, tse tla bewa hodima ditshiya. Bolelele ba kotola e nngwe le e nngwe e ne e le dimethara tse ka bang pedi le halofo. 17Dikotola tse kahodima ditshiya tsa etsetswa mekgabiso e mmedi e lohilweng jwaloka letlowa, le meqhaka e lohilweng jwaloka ketane. Kotola e nngwe le e nngwe ya etsetswa mekgabiso e supileng. 18A boela a etsa mela e mmedi ya dikgarenate hodima mokgabiso o mong le o mong o kang letlowa; mela eo ya potoloha dikotola tse hodima ditshiya, ho di kgabisa.

19Dikotola tse hodima ditshiya tse lethuleng di ne di tshwana le dikgahla, bolelele ba tsona e le dimethara tse ka bang pedi. 20Kotola e nngwe le e nngwe e hodima tshiya, e ne e kgabisitswe ka dikgarenate tse makgolo a mabedi, di entse mela e mmedi, e potolohang mpeng ya kotola e nngwe le e nngwe.

21Hirame a hloma ditshiya lethuleng la Tempele. Tshiya e ka letsohong le letona a e bitsa Jakine, e ka letsohong le letshehadi a e bitsa Boase. 22Dikotola tse hodima ditshiya tsa etsetswa mekgabiso e tshwanang le dikgahla, mme yaba jwale mosebetsi wa ho etsa ditshiya o phethehile.

Tanka ya lethose

(2 Dik. 4:2-5)

23Jwale Hirame a etsa tanka e tjhitja ka lethose le qhibidisitsweng. Botebo ba yona e ne e le dimethara tse ka bang pedi le halofo, bolelele ba boahlamo ba yona e le dimethara tse nne le halofo, bolelele ba ho e potapota e le dimethara tse ka bang leshome le metso e meraro le halofo. 24Katlase ho molomo wa yona, ho o potapota, ho ne ho ena le ditholwa tse mela e mmedi, tse bopeletsweng le tanka ha e etswa, halofo e nngwe le e nngwe ya methara e ena le ditholwa tse leshome.

25Tanka e ne e eme hodima mekokotlo ya dipholo tse leshome le metso e mmedi, tse tharo di tadimile leboya, tse tharo di tadimile bophirimela, tse tharo di tadimile borwa, tse tharo di tadimile botjhabela. Tanka e ne e beilwe hodima mekokotlo ya tsona, di furallane. 26Morumo wa tanka e ne e le dimilemethara tse mashome a supileng a metso e mehlano, molomo wa yona o ahlame jwaloka wa komiki, o ena le dithunthung tsa dikgahla. E ne e tshela dilethara tse ka bang mashome a mane a dikete.

Kariki ya lethose

27Hirame a etsa dikariki tse leshome tsa lethose; bolelele ba kariki ka nngwe e le dimethara tse ka bang pedi, bophara e le dimethara tse ka bang pedi, bophahamo e le methara le halofo. 28Dikariki di ne di entswe ka mokgwa ona: Mahlakoreng di ne di ena le mamatjana a fapilweng ka dikosene. 29Mamatjana ana a fapilweng ka dikosene a ne a kgabisitswe ka ditshwantsho tsa ditau, le tsa dipholo, le tsa dikerubime; le dikosene di ne di kgabisitswe jwalo. Dikoseneng tse kahodimo le tse katlase ho ditshwantsho tsa ditau le tsa dipholo, ho ne ho ena le mekgabiso e folletsweng. 30Kariki e nngwe le e nngwe e ne e ena le mabidi a mane a lethose, le diase tsa lethose. Huku e nngwe le e nngwe ya dihuku tse nne, e ne e ena le setshehetso sa lethose, se tshehetsang sekotlolo. Ditshehetso di ne di kgabisitswe ka meqhaka e folletsweng. 31Molomo wa sekotlolo o ne o le motjhitja, mme bophahamo ba wona ho tloha kahare e le disenthimethara tse mashome a mane a metso e mehlano, le disenthimethara tse leshome le metso e robedi ho ya tlase ho kariki. Ho ne ho betlilwe ditshwantsho ho se potapota. 32Kariki e ne e ena le mabidi a mane, bophahamo ba wona e le disenthimethara tse mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng, a le katlasa mamatjana, diase tsa wona di kopane katlase. 33Mabidi a ne a entswe jwaloka mabidi a kariki. Diase tsa wona, le dinafo tsa wona, le mabanta a wona, le dipeke tsa wona, di ne di entswe ka lethose.

34E nngwe le e nngwe ya dihuku tse nne tsa kariki e ne e ena le setshehetso, mme ditshehetso tsena di bopeletswe mmoho le kariki. 35Kahodimo ho kariki ho ne ho ena le lebanta le letjhitja, bophahamo ba lona e le disenthimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi; ho bile ho ena le ditshehetso. Ditshehetso le mamatjana di ne di bopeletswe mmoho le kariki. 36Mamatjaneng le ditshehetsong ho ne ho betlilwe ditshwantsho tsa dikerubime, le tsa ditau, le tsa difate tsa dipalema, hohle moo sebaka se neng se le teng, mme ha potapotiswa le mekgabiso e folletsweng. 37Hirame a etsa dikariki tseo tse leshome ka wona mokgwa ona, mme kaofela di ne di lekana ka boholo, di tshwana le ka sebopeho.

38Jwale Hirame a etsa dikotlolo tse leshome tsa lethose. Sekotlolo ka seng se ne se tshela dilethara tse ka bang makgolo a robedi; bolelele ba boahlamo ba sona e le dimethara tse ka bang pedi. E nngwe le e nngwe ya dikariki tse leshome e ne e ena le sekotlolo sa yona.Phal. 30:17-21
39A bea dikariki tse hlano ka lehlakoreng le letona la Tempele, le tse ding tse hlano ka lehlakoreng le letshehadi la Tempele. Tanka yona a e bea ka borwa bo ka botjhabela ho Tempele.

Kakaretso ya mekgabiso ya Tempele

(2 Dik. 4:11 — 5:1)

40Hirame a bopa dipitsa, a etsa le dikgarafu, le dikotlolo, yaba o qeta mosebetsi wohle wa Tempele ya Morena, oo a neng a o etsetsa kgosi Solomone. 41E ne e le dintho tsena: ditshiya tse pedi, le dikotola tse pedi tse neng di le hodima ditshiya; matlowa a mabedi a kwahelang dikotola tse pedi, tse neng di le hodima ditshiya; 42dikgarenate tse makgolo a mane tsa lethose tse kgabisitseng matlowa a mabedi. Letlowa ka leng le ne le ena le mela e mmedi ya dikgarenate, mola ka mong o ena le dikgarenate tse makgolo a mabedi, tse kgabisang dikotola tse pedi tse neng di le hodima ditshiya; 43dikariki tse leshome le dikotlolo tse leshome, tse hodima tsona; 44tanka e le nngwe le dipholo tse leshome le metso e mmedi, tse neng di e jere, 45le dipitsa, le dikgarafu, le dikotlolo.

Dintho tsena tsohle tsa Tempele ya Morena, tseo Hirame a ileng a di etsetsa kgosi Solomone, di ne di entswe ka lethose le hadimang. 46Kgosi ya etsetsa dintho tsena phuleng ya Jorodane, e sethulelong se pakeng tsa Sukote le Saretane. 47Dintho tsena tsohle Solomone a se ke a di bea sekaleng, hobane di ne di le ngata haholo; le boima ba lethose bo ne bo sa tsejwe.

48Solomone a etsa thepa yohle ya Tempele ya Morena: aletare ya kgauta, le tafole ya kgauta, moo ho neng ho bewa bohobe bo halalelang,Phal. 25:23-30
30:1-3
49le didulwana tsa mabone tsa kgauta e hlwekileng, tse beilweng kapele ho Sehalalelo; tse hlano tsa didulwana di le ka letsohong le letona, tse hlano ka ho le letshehadi; le dipalesa, le mabone, le matlao a kgauta;Phal. 25:31-40
50le dikotlolo, le ditimamabone, le matlao, le dikgaba, le dipitsana tsa mokubetso tsa kgauta e hlwekileng, le dihokelo tsa kgauta tsa mamati a Sehahalelo sa halalelang ka ho fetisisa, le tsa mamati a ntlo, e leng Tempele.

51Yaba mosebetsi wohle, oo kgosi Solomone a neng a o etsetsa Tempele ya Morena, o a phethwa. Jwale Solomone a kenya dintho tsohle tseo ntatae Davida a neng a di abetse Morena: silefera, le kgauta, le dijana, mme tsena a di bea hara matlotlo a Tempele ya Morena.2 Sam. 8:11
1 Dik. 18:11

8

Areka ya selekane e iswa Tempeleng

(2 Dik. 5:2 — 6:2)

81Jwale Solomone a kgobokanya baholo ba Baiseraele, le dihlooho tsohle tsa merabe, le mahosana a malapa a bana ba Iseraele. Bohle ba tla Jerusalema ho kgosi Solomone, hore ba tlo nyolla areka ya selekane, e tswe Motseng wa Davida, e leng Sione.2 Sam. 6:12-16
1 Dik. 15:25-29
2Banna bohle ba Baiseraele ba kgobokanela ho kgosi Solomone, mohla mokete, ka kgwedi ya Mphalane,Mphalane: Ka Seheberu ke kgwedi ya Etanim. e leng kgwedi ya bosupa.Mee. 23:24

3Baholo bohle ba Baiseraele ba tla, mme baprista ba nka areka. 4Baprista le Balevi ba nyolla areka ya Morena, le Tente ya Morena, le dintho tsohle tse halalelang, tse neng di le ka Tenteng ya Morena.

5Bo-kgosi Solomone le setjhaba sohle sa Iseraele se neng se kgobokanetse ho yena, ba ema kapele ho areka, ba etsa mahlabelo ka dinku le ka dipholo tse ngata hoo di neng di ke ke tsa balwa.

6Baprista ba tlisa areka ya selekane sa Morena ka Tempeleng, ba e bea ditulong tsa yona, ka Sehalalelong se halalelang ka ho fetisisa, tlasa mapheo a dikerubime. 7Dikerubime tseo di ne di thathaladitse mapheo a mabedi hodima moo areka e bewang teng, a okametse areka le mefeng ya yona. 8Mefeng e ne e hlahisitse dintlha tsa yona, hoo dintlha tseo di neng di bonahala ha motho a le ka Sehalalelong, a tobane le Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa, empa di ne di sa bonahale ha motho a le sebakeng se seng, mme di sa ntsane di le moo le kajeno-ya-bokajeno. 9Ho ne ho se letho kahara areka, haese matlapa a mabedi, ao Moshe a neng a a kenye kateng ha ba le Horebe, mohla Morena a etsang selekane le bana ba Iseraele, ha ba ne ba etswa naheng ya Egepeta.Dipo. 10:5

10Yare ha baprista ba etswa ka Sehalalelong, leru la tlala ka Tempeleng ya Morena, 11hoo baprista ba ileng ba sitwa ho sebeletsa, hobane tlotla ya Morena e ne e tletse ka Tempeleng ya Morena.

8:10,11 —
Phal. 40:34,35

12Jwale Solomone a re:

“Morena o itse

o tla aha fifing le letsho!Pes. 18:11
97:2

13Jwale ke o hahetse

Tempele ya bodulo,

baka se tsitsitseng

sa bodulo ba mehla yohle.”

Solomone o bua le setjhaba

(2 Dik. 6:3-11)

14Setjhaba sohle sa Iseraele se ne se eme. Kgosi Solomone a retelehela ka ho sona, a se tadima, mme a se hlohonolofatsa sohle.

15Yaba kgosi e re: “Ho ke ho bokwe Morena Modimo wa Iseraele, ya phethahaditseng seo a neng a se tshepise Davida, ntate, ka molomo wa hae, a re: 16‘Ho tloha mohla ke ntshang setjhaba sa ka Egepeta, ha ho motse hara merabe ya Iseraele, oo nkileng ka o kgetha hore ke hahe Tempele eo ke tla dula ho yona; ke ne ke kgethe Davida hore a buse setjhaba sa ka sa Iseraele.’2 Sam. 7:4-11
1 Dik. 17:3-10

17“E ne e le takatso ya Davida, ntate, ho hahela Morena Modimo wa Iseraele Tempele. 18Empa Morena a re ho Davida, ntate: ‘O ne o lakatsa ho nkgahela Tempele, mme ke hantle ha o ile wa lakatsa jwalo.

8:17,18 —
2 Sam. 7:1-3
1 Dik. 17:1,2
19Leha ho le jwalo, wena ha o ka ke wa haha Tempele eo, empa mora wa hao, ya tla tswa lethekeng la hao, ke yena ya tla nkgahela yona.’
8:19 —
2 Sam. 7:12,13
1 Dik. 17:11,12

20“Jwale Morena o phethahaditse polelo eo a neng a e bue. Ke tswetswe tlung ya Davida, ntate; ke dutse teroneng ya Iseraele jwalokaha Morena a ne a tshepise, mme ke hahetse Morena Modimo wa Iseraele Tempele. 21Ke lokisitse sebaka sa areka, moo ho bolokilweng selekane sa Morena, seo a neng a se etse le bo-ntata rona, ha a ne a ba ntsha naheng ya Egepeta.”

Solomone o a ithapella

(2 Dik. 6:12-20)

22Yaba Solomone o ema kapele ho aletare ya Morena, moo setjhaba sohle sa Baiseraele se ntseng se bona, o phahamisetsa matsoho a hae lehodimong, 23mme a re: “Morena Modimo wa Iseraele, ha ho Modimo ya kang wena hodimo lehodimong, kapa tlase lefatsheng, ya bolokang selekane le bahlanka ba hae, a ba bontshe mohau ha ba mo tshepa ka dipelo tsa bona tsohle. 24O bolokile tshepiso eo o neng o e etsetse mohlanka wa hao Davida, ntate. O bile o ne o bue ka molomo wa hao, mme ka letsatsi lena o e phethahaditse ka matla a hao.

25“Jwale ka baka leo, wena Morena Modimo wa Iseraele, ako boloke tshepiso eo o neng o e etsetse mohlanka wa hao Davida, ntate, wa re: ‘Haeba bana ba hao ba ka ba le boitshwaro, metsamao ya bona ya nkgahla, mme ba tshepahala ka dipelo tsa bona tsohle, le ka moya wa bona wohle, jwalokaha o ile wa etsa, terone ya Iseraele e ke ke ya hloka mohlahlami.’

8:25 —
1 Dikg. 2:4
26Jwale oho, Morena Modimo wa Iseraele, ke a o rapela: Tshepiso ya hao, eo o neng o e etsetse mohlanka wa hao Davida, ntate, e ke e phethahatswe.

27“Empa na ruri Modimo o tla hle a ahe lefatsheng? Bona, esita le lehodimo la mahodimo ha le a o lekana; ebe jwale Tempele ee, e hahilweng ke nna, yona e ka o lekana jwang?2 Dik. 2:6
28Leha ho le jwalo, oho, Morena Modimo wa ka, ako mamele thapelo ya mohlanka wa hao, le kopo ya hae, o utlwe sello le thapelo, e leng tseo mohlanka wa hao a o rapelang ka tsona kajeno. 29Bosui le motsheare mahlo a hao a ke a lebele ntlo ena, e leng sebaka seo o buileng ka sona, wa re: ‘Nna ke tla ba teng mona.’ Ako utlwe thapelo eo mohlanka wa hao a tla e etsa a le sebakeng sena.”Dipo. 12:11

Solomone o rapella setjhaba

(2 Dik. 6:21-42)

30“Ako mamele kopo ya mohlanka wa hao, le ya setjhaba sa hao sa Iseraele, ha se rapela se le sebakeng sena. Mamela o le leahong la hao le lehodimong, mme ha o utlwa o se tshwarele.

31“Ha motho a sitelwa wa habo, mme ho thwe a hlapanye kapele ho aletare ya hao, ka tlung ena, 32o utlwe o le lehodimong, mme o ahlolele bahlanka ba hao; o tswe ya kgopo, o mo jarise molato wa hae; o lokolle ya se nang molato, o mo ahlolele ho ya ka ho hloka molato ha hae.

33“Ha setjhaba sa hao sa Iseraele se hlolwa ke dira, kahobane se o sitetswe, mme eba se kgutlela ho wena, se tlotlisa lebitso la hao, se o rapela, se o kopa se le ka tlung ena, 34o se utlwe o le lehodimong, mme o tshwarele setjhaba sa hao sa Iseraele sebe sa sona, o se kgutlisetse naheng eo o neng o e nee bo-ntata sona.

35“Ha letsatsi le eme, pula e sa ne, hobane setjhaba sa hao se o sitetswe, mme eba se o rapela se le ka tlung ena, se tlotlisa lebitso la hao, se furalla sebe sa sona ha o se otla, 36o se utlwe o le lehodimong, mme o tshwarele bahlanka ba hao, e leng setjhaba sa hao sa Iseraele, sebe sa bona. Ako ba rute tsela e lokileng, eo ba tla tsamaya ka yona. Naha ya hao, eo o e neileng setjhaba sa hao hore e be lefa la sona, o e nesetse pula.

37“Haeba naha e ena le sekoboto, ho ena le lefu la sewa, lebabo, boroku, ditsie, kapa bookgolane; eba dira tsa setjhaba sena di etsetsa metse ya sona thibella; leha ho ka ba le sewa sefe le sefe, kapa malwetse afe le afe; 38thapelo kapa kopo efe le efe e etswang ke motho ofe le ofe, kapa ke setjhaba sa hao sohle sa Iseraele, kamoo motho ka mong a kgwebethwang ke letswalo la hae kateng, eba o otlollela matsoho a hae tlung ena, 39o utlwe o le leahong la hao le lehodimong, o ba tshwarele, o ba thuse. Motho ka mong o mo putse ho ya ka diketso tsa hae, kamoo o tsebang pelo ya hae kateng, hobane ke wena, mme ke wena feela, ya tsebang dipelo tsa batho bohle; 40ba tle ba o tshabe ka matsatsi wohle ha ba ntse ba phela naheng eo o neng o e nee bo-ntata bona.

41“Le moditjhaba eo e seng wa setjhaba sa hao sa Iseraele, o tla tla ka baka la lebitso la hao, a etswa naheng e hole, 42hobane baditjhaba ha ba utlwa botumo ba hao, le matla a hao, le thuso ya hao, ba tla tla tlung ena ba tlo rapela. 43O utlwe o le leahong la hao le lehodimong, moditjhaba eo o mo etsetse tsohle tseo a di kopang ho wena, e le hore ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tle di tsebe lebitso la hao, di o tshabe, jwalokaha setjhaba sa hao sa Iseraele se o tshaba; di be di tsebe le hore ntlo ena eo ke e hahileng e bitswa ka wena.

44“Ha setjhaba sa hao se futuhela dira tsa sona, hohle moo o ka se romelang teng, mme se rapela se tadimile motseng oo o o kgethileng, le tlung ena eo ke o hahetseng yona, 45o utlwe thapelo ya sona le kopo ya sona o le lehodimong, o se lwanele.

46“Haeba ba o sitelwa, hobane ha ho motho ya sa sitweng, o tla ba halefela, o neelane ka bona ho dira tsa bona, hore di ba hape, e be bathopuwa, di ba ise naheng ya tsona e hole kapa e haufi. 47Empa ha ekare ha ba le naheng eo ba isitsweng ho yona e le bathopuwa, ba baka, mme hona moo naheng eo ya bathopi ba bona, ba o kopa, ba re: ‘Re sitilwe, re kgelohile, re entse bakgopo,’ 48mme ba kgutlela ho wena ka dipelo tsa bona tsohle, le ka meya ya bona yohle ha ba ntse ba le naheng eo ya dira tsa bona, tse ileng tsa ba etsa bathopuwa; ba o rapela ba tadimile naheng ena ya bona, eo o neng o e nee bo-ntata bona, le motseng ona oo o o kgethileng, le tlung ena eo ke o hahetseng yona, 49o utlwe thapelo ya bona, le kopo ya bona, o le leahong la hao le lehodimong, mme o ba lwanele. 50Tshwarela setjhaba sa hao se o sitetsweng, o se tshwarele ditshito tsa sona, tseo se o sitetsweng ka tsona. Etsa hore bao ba se thopileng ba be le mohau, ba se hauhele. 51Setjhaba sena ke sa hao, ke lefa la hao; o se ntshitse Egepeta, seboping se tukang malakabe.

52“O ke o ananele kopo ya mohlanka wa hao, le ya setjhaba sa hao sa Iseraele, mme kamehla ha se ipiletsa ho wena o se utlwe. 53Oho, Morena Modimo, o ne o kgethe setjhaba sena hara ditjhaba tsohle tsa lefatshe, hore e be lefa la hao, jwalokaha o ne o bue ka Moshe, mohlanka wa hao, ha o ne o ntsha bo-ntata rona Egepeta.”

Thapelo ya ho qetela

54Ha Solomone a qetile ho rapela Morena ka thapelo ena yohle le ka kopo ena, a phahama kapele ho aletare ya Morena, moo a neng a ntse a kgumame teng, a phahamiseditse matsoho a hae lehodimong. 55A ema, a bua ke lentswe le phahameng, a hlohonolofatsa setjhaba sohle sa Iseraele, a re: 56“Ho bokwe Morena, ya neileng setjhaba sa hae sa Iseraele phomolo, jwalokaha a ne a tshepise. Ha ho tshepiso le e nngwe ya ditshepiso tseo a neng a di etse ka Moshe, mohlanka wa hae, e sa phethahalang.Dipo. 12:10
Josh. 21:44,45
57Morena Modimo wa rona, a be le rona, jwalokaha a bile le bo-ntata rona; a se ke a re lahla, a re furalla. 58A ke a sokollele dipelo tsa rona ho yena, re tsamaye ditseleng tsohle tsa hae, re boloke melao ya hae, le ditaelo tsa hae, le dikahlolo tsa hae, tseo a di laetseng bo-ntata rona. 59Motsheare le bosiu Morena Modimo wa rona, a ke a hopole mantswe ana ao ke entseng thapelo le kopo ho yena ka wona; ka dinako tsohle a ke a be haufi le Morena Modimo wa rona, mme a nee mohlanka wa hae le setjhaba sa hae sa Iseraele toka, kamoo ho ka hlokahalang kateng ka letsatsi ka leng; 60e le hore ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tle di tsebe hore Morena ke Modimo, mme ha ho e mong. 61Ka baka lena, le ke le tshepahale ho Morena Modimo wa rona, le tsamaye ka ditaelo tsa hae, le boloke melao ya hae jwaloka kajeno.”

Mokete wa ho kgakola Tempele

(2 Dik. 7:4-10)

62Bo-kgosi Solomone le setjhaba sohle sa Baiseraele, ba etsetsa Morena sehlabelo. 63Solomone a etsetsa Morena sehlabelo sa teboho ka dipholo tse dikete tse pedi le mashome a mabedi, le ka dikgutshwane tse dikete tse lekgolo le mashome a mabedi. Yaba kgosi le bana bohle ba Iseraele ba kgakola ntlo ena ya Morena.

64Ka lona letsatsi leo, kgosi ya halaletsa le bohare ba seotlwana se kapele ho ntlo ya Morena. Solomone a etsetsa nyehelo ya setjheso, le nyehelo ya dijo, le nyehelo ya mafura ya teboho hona moo, hobane aletare ya lethose, e kapele ho Morena, e ne e le nyenyane hoo e neng e ke ke ya lekana dinyehelo tsa setjheso, le dinyehelo tsa dijo, le dinyehelo tsa mafura tsa teboho.

65Ka yona nako eo, Solomone a etsa mokete, a ena le Baiseraele bohle, ba neng ba kgobokane ka bongata bo boholo, ho tloha Kgorong ya Hamate, ho ya fihla molatswaneng wa Egepeta. Mokete ona wa ketekelwa Morena ka matsatsi a supileng, le ka matsatsi a supileng hape, ya eba matsatsi a leshome le metso e mene kaofela.Dipo. 16:13-15
2 Dik. 7:8-10
66Ka letsatsi la borobedi Solomone a qhala setjhaba; yaba setjhaba se hlohonolofatsa kgosi Solomone, se ikela malapeng a sona se thabile, dipelo di nyakaletse ka baka la molemo wohle oo Morena a o etseditseng Davida, mohlanka wa hae, le setjhaba sa hae sa Iseraele.

9

Modimo o iponahatsa ho Solomone hape

91Ha Solomone a se a qetile ho haha ntlo ya Morena, le ntlo ya kgosi, le tsohle, tseo a neng a rata ho di etsa, 2Morena a iponahatsa ho Solomone kgetlo la bobedi, jwalokaha a ne a iponahatse ho yena ha a le Gibeone.1 Dikg. 3:5
2 Dik. 1:7

3Morena a re ho Solomone: “Ke utlwile thapelo ya hao le kopo ya hao, tseo o di entseng ho nna. Ke halaleditse ntlo ena, eo o e hahileng hore e be ya ka kamehla yohle. Ke tla e lebela, ke e boulele kamehla yohle.

4“Haeba le wena o ka ntshebeletsa ka botshepehi le ka ho loka jwaloka Davida, ntatao, wa etsa tsohle tseo ke o laetseng tsona, mme wa boloka ditaelo tsa ka le dikahlolo tsa ka, 5ke tla tiisa bokgosi ba hao naheng ya Iseraele kamehla yohle, jwalokaha ke ne ke tshepise Davida, ntatao, ka re: ‘Bokgosi ba hao bo ke ke ba hloka mohlahlami.’1 Dikg. 2:4

6“Empa haeba wena, kapa bana ba hao, o ka nkwenehela, wa kgaotsa ho ntshebeletsa, mme wa se ke wa boloka melao ya ka le ditaelo tsa ka, tseo ke o laetseng tsona, yaba o sebeletsa medimo e meng, o a e kgumamela, 7ke tla falatsa Baiseraele naheng eo ke ba neileng yona. Ntlo ena, eo ke e halaleditseng ho tlotla lebitso la ka, ke tla e furalla, mme Baiseraele e tla ba sesomo le pale hara ditjhaba tsohle. 8Ntlo ena, leha e phahame hakana, e tla fetoha lesupi. Bohle ba fetang pela yona ba tla kgotsa, ba nyeketholotse, ba re: ‘Ke ka lebaka lang Morena a entseng naha ee tjee, le ntlo ee tjee?’2 Dikg. 25:9
2 Dik. 7:21
36:19
9Ba tla be ba ikarabe, ba re: ‘Ke kahobane Baiseraele ba furaletse Morena Modimo wa bona, ya ileng a ntsha bo-ntata bona naheng ya Egepeta. Jwale ba kgomaretse medimo e meng, ba a e kgumamela, ba a e sebeletsa, mme ka baka lena Morena o ba tliseditse bobe bona bohle.’ ”

Tumellano ya Solomone le Hirame

(2 Dik. 8:1,2)

10Ha ho se ho fetile dilemo tse mashome a mabedi, tseo ka tsona Solomone a neng a ntse a haha matlo ana a mabedi, e leng ntlo ya Morena, le ntlo ya kgosi, 11kgosi Solomone a nea Hirame, kgosi ya Tire, metse e mashome a mabedi naheng ya Galelea; hobane Hirame ke yena ya neng a thuse Solomone ka difate tsa dikedare, le ka difate tsa modutu, le ka kgauta, ho ya kamoo Solomone a neng a lakatsa kateng. 12Hirame a tloha Tire, a ya bona metse eo Solomone a mo neileng yona, empa ya se ke ya mo kgotsofatsa. 13Jwale Hirame a re: “Ngwaneso, ke metse meng ee, eo o nneileng yona?” Yaba o e bitsa Kabule,Kabule: Ke ho re Naha ya Matswatlare. mme le kajeno-ya-bokajeno e ntse e bitswa jwalo. 14Hirame o ne a ile a romela kgosi Solomone kgauta e boima bo fetafetang dikilo tse dikete tse nne.

Mesebetsi e meng ya Solomone

(2 Dik. 8:1-18)

15Kgosi Solomone o ne a ile a sebedisa makgoba hore a hahe ntlo ya Morena, le ntlo ya hae, le Milo, le lerako la Jerusalema, le Hasore, le Megido, le Gesere. 16Faro, kgosi ya Egepeta, o ne a ile a nyoloha, a hapa Gesere, a e tjhesa ka mollo, a bolaya Bakanana ba neng ba ahile motseng oo; yaba o phahlela moradi wa hae, mosadi wa Solomone, ka motse oo. 17Solomone a tsosa marako a Gesere, a haha le Bete-Horone e tlase, 18le Baalate, le Tamare e lehwatateng la Juda, 19le metse yohle ya Solomone, e nang le disiu, le metse eo ho bolokwang dikariki tsa ntwa ho yona, le metse ya bahlabani ba palamang, le tsohle tseo Solomone a neng a lakatsa ho di etsa Jerusalema, le Lebanone, le naheng yohle eo a neng a e busa.

20Masalla wohle a setjhaba sa Baamore, le Bahete, le Baperise, le Bahife, le Bajebuse, ao e neng e se bana ba Iseraele, 21le bana ba bona ba ileng ba sala naheng eo, bao bana ba Iseraele ba ileng ba sitwa ho ba timetsa ho hang, Solomone o ile a ba fetola makgoba ho fihlela kajeno-ya-bokajeno. 22Empa Solomone ha a a ka a fetola bana ba Iseraele makgoba. Bona e ne e le bahlabani ba hae, le bahlanka ba hae, le mahosana a hae, le baokamedi ba mabotho a hae, le balaodi ba dikariki tsa hae tsa ntwa, le bahlabani ba palamang.

23Baokamedi ba neng ba okamela badisa ba makgoba a neng a etsa mesebetsi ya Solomone, ba ne ba le makgolo a mahlano le mashome a mahlano.

24Hoba moradi wa Faro a falle Motseng wa Davida, a ye tlung ya hae, eo Solomone a neng a mo hahetse yona, yaba Solomone o haha Milo.

25Hararo ka selemo Solomone o ne a ye a etse nyehelo ya setjheso, le nyehelo ya teboho, a di etsetse hodima aletare eo a neng a e hahetse Morena, mme a tjhesetse le mokubetso hodima aletare yona eo ya Morena. Yaba o qeta ho haha ntlo.Phal. 23:17
34:23
Dipo. 16:16

26Kgosi Solomone a haha le lebotho la dikepe Esione-Gebere, pela Elate, lebopong la Lewatle la Lehlaka, naheng ya Edomo. 27Hirame a romela bahlanka ba hae ba tsebang ho sesisa dikepe ho ya sebetsa le bahlanka ba Solomone. 28Ba ya naheng ya Ofire ka dikepe, ho ya lata kgauta teng. Ba tlisetsa kgosi Solomone kgauta e boima ba dikilo tse fetafetang dikete tse leshome le metso e mene.