Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Solomone o ikgahela ntlo

71Solomone a boela a nka dilemo tse leshome le metso e meraro a ntse a haha ntlo ya hae, ho fihlela a ba a e qeta kahohlehohle.

2A haha le ntlo e bitswang Moru wa Lebanone. Bolelele ba yona e ne e le dimethara tse mashome a mane a metso e mene, bophara e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi, bophahamo e le dimethara tse leshome le metso e meraro le halofo. E ne e ena le mela e mene ya ditshiya tsa kedare, mme hodima ditshiya tseo ho beilwe maballo a kedare. 3E ne e ruletswe ka mapolanka a kedare, a le hodima maballo a tsheheditsweng ke ditshiya. Maballo ana a ne a le mashome a mane a metso e mehlano, mola ka mong o ena le maballo a leshome le metso e mehlano. 4Maboteng a mabedi a shebaneng, ho ne ho ena le mela e meraro ya difesetere leboteng le leng le le leng. Difesetere tseo di ne di tobane hantle. 5Dikosene tsa mamati wohle, le tsa difesetere, di ne di le dihuku di nne, mme mela e meraro ya difesetere e tobane hantle.

6A etsa lethule ka ditshiya; bolelele ba lona e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi, bophara e le dimethara tse leshome le metso e meraro le halofo.

7A etsetsa terone ya hae lethule, e leng lethule la dinyewe, moo a tla ahlolela teng. Fatshe ho ne ho kokoteletswe mapolanka a kedare.

8Ntlo eo a neng a phela ho yona e ne e le ka lethuleng le leng, e hahilwe jwaloka lethule la dinyewe. Solomone a hahela moradi wa Faro, eo a neng a mo nyetse, ntlo e jwaloka lethule lena.1 Dikg. 3:1

9Ho tloha motheong, ho ya fihla pheletsong ya lerako, le lethuleng le leholo, matlo ana wohle a ne a hahilwe ka majwe a betlilweng ka makgethe, ho ya ka ditekanyetso tsa teng; a kwetlisitsweng kantle le kahare ka ditjhesele tse meno. 10Motheo o ne o entswe ka majwe a makgethe, a melelemahadi; bolelele ba a mang e le dimethara tse tharo le halofo, a mang e le dimethara tse nne. 11Hodima ao ho ne ho ena le majwe a mang a betlilweng ka makgethe, ho ya ka ditekanyetso tsa teng, ho bile ho ena le difate tsa kedare. 12Lebala le leholo la ntlo ya kgosi, le lebala le kahare la Tempele, le lebala la monyako wa Tempele, kaofela a ne a potapotilwe ke lerako la majwe, le nang le mela e meraro, mme hodima lona ho hlomilwe ditshiya tsa difate tsa kedare.

Ho latwa Hirame

13Kgosi Solomone a roma maqosa Tire, ho ya lata Hirame. 14Hirame e ne e le mora wa mosadi wa mohlolohadi wa morabe wa Nafthali. Ntatae e ne e le moahi wa Tire, e le sethudi sa lethose. Le yena Hirame o ne a hlalefile, a ena le kutlwisiso, le masene a ho etsa mesebetsi yohle e etswang ka lethose. Yaba o tla ho kgosi Solomone, mme a etsa mosebetsi wohle wa kgosi.

Ditshiya tse pedi tsa lethose

(2 Dik. 3:15-17)

15Hirame a bopa ditshiya tse pedi tsa lethose; bolelele ba e nngwe le e nngwe e le dimethara tse robedi, botenya e le dimethara tse ka bang hlano le halofo. 16Ka lethose le qhibidisitsweng a bopa dikotola tse pedi, tse tla bewa hodima ditshiya. Bolelele ba kotola e nngwe le e nngwe e ne e le dimethara tse ka bang pedi le halofo. 17Dikotola tse kahodima ditshiya tsa etsetswa mekgabiso e mmedi e lohilweng jwaloka letlowa, le meqhaka e lohilweng jwaloka ketane. Kotola e nngwe le e nngwe ya etsetswa mekgabiso e supileng. 18A boela a etsa mela e mmedi ya dikgarenate hodima mokgabiso o mong le o mong o kang letlowa; mela eo ya potoloha dikotola tse hodima ditshiya, ho di kgabisa.

19Dikotola tse hodima ditshiya tse lethuleng di ne di tshwana le dikgahla, bolelele ba tsona e le dimethara tse ka bang pedi. 20Kotola e nngwe le e nngwe e hodima tshiya, e ne e kgabisitswe ka dikgarenate tse makgolo a mabedi, di entse mela e mmedi, e potolohang mpeng ya kotola e nngwe le e nngwe.

21Hirame a hloma ditshiya lethuleng la Tempele. Tshiya e ka letsohong le letona a e bitsa Jakine, e ka letsohong le letshehadi a e bitsa Boase. 22Dikotola tse hodima ditshiya tsa etsetswa mekgabiso e tshwanang le dikgahla, mme yaba jwale mosebetsi wa ho etsa ditshiya o phethehile.

Tanka ya lethose

(2 Dik. 4:2-5)

23Jwale Hirame a etsa tanka e tjhitja ka lethose le qhibidisitsweng. Botebo ba yona e ne e le dimethara tse ka bang pedi le halofo, bolelele ba boahlamo ba yona e le dimethara tse nne le halofo, bolelele ba ho e potapota e le dimethara tse ka bang leshome le metso e meraro le halofo. 24Katlase ho molomo wa yona, ho o potapota, ho ne ho ena le ditholwa tse mela e mmedi, tse bopeletsweng le tanka ha e etswa, halofo e nngwe le e nngwe ya methara e ena le ditholwa tse leshome.

25Tanka e ne e eme hodima mekokotlo ya dipholo tse leshome le metso e mmedi, tse tharo di tadimile leboya, tse tharo di tadimile bophirimela, tse tharo di tadimile borwa, tse tharo di tadimile botjhabela. Tanka e ne e beilwe hodima mekokotlo ya tsona, di furallane. 26Morumo wa tanka e ne e le dimilemethara tse mashome a supileng a metso e mehlano, molomo wa yona o ahlame jwaloka wa komiki, o ena le dithunthung tsa dikgahla. E ne e tshela dilethara tse ka bang mashome a mane a dikete.

Kariki ya lethose

27Hirame a etsa dikariki tse leshome tsa lethose; bolelele ba kariki ka nngwe e le dimethara tse ka bang pedi, bophara e le dimethara tse ka bang pedi, bophahamo e le methara le halofo. 28Dikariki di ne di entswe ka mokgwa ona: Mahlakoreng di ne di ena le mamatjana a fapilweng ka dikosene. 29Mamatjana ana a fapilweng ka dikosene a ne a kgabisitswe ka ditshwantsho tsa ditau, le tsa dipholo, le tsa dikerubime; le dikosene di ne di kgabisitswe jwalo. Dikoseneng tse kahodimo le tse katlase ho ditshwantsho tsa ditau le tsa dipholo, ho ne ho ena le mekgabiso e folletsweng. 30Kariki e nngwe le e nngwe e ne e ena le mabidi a mane a lethose, le diase tsa lethose. Huku e nngwe le e nngwe ya dihuku tse nne, e ne e ena le setshehetso sa lethose, se tshehetsang sekotlolo. Ditshehetso di ne di kgabisitswe ka meqhaka e folletsweng. 31Molomo wa sekotlolo o ne o le motjhitja, mme bophahamo ba wona ho tloha kahare e le disenthimethara tse mashome a mane a metso e mehlano, le disenthimethara tse leshome le metso e robedi ho ya tlase ho kariki. Ho ne ho betlilwe ditshwantsho ho se potapota. 32Kariki e ne e ena le mabidi a mane, bophahamo ba wona e le disenthimethara tse mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng, a le katlasa mamatjana, diase tsa wona di kopane katlase. 33Mabidi a ne a entswe jwaloka mabidi a kariki. Diase tsa wona, le dinafo tsa wona, le mabanta a wona, le dipeke tsa wona, di ne di entswe ka lethose.

34E nngwe le e nngwe ya dihuku tse nne tsa kariki e ne e ena le setshehetso, mme ditshehetso tsena di bopeletswe mmoho le kariki. 35Kahodimo ho kariki ho ne ho ena le lebanta le letjhitja, bophahamo ba lona e le disenthimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi; ho bile ho ena le ditshehetso. Ditshehetso le mamatjana di ne di bopeletswe mmoho le kariki. 36Mamatjaneng le ditshehetsong ho ne ho betlilwe ditshwantsho tsa dikerubime, le tsa ditau, le tsa difate tsa dipalema, hohle moo sebaka se neng se le teng, mme ha potapotiswa le mekgabiso e folletsweng. 37Hirame a etsa dikariki tseo tse leshome ka wona mokgwa ona, mme kaofela di ne di lekana ka boholo, di tshwana le ka sebopeho.

38Jwale Hirame a etsa dikotlolo tse leshome tsa lethose. Sekotlolo ka seng se ne se tshela dilethara tse ka bang makgolo a robedi; bolelele ba boahlamo ba sona e le dimethara tse ka bang pedi. E nngwe le e nngwe ya dikariki tse leshome e ne e ena le sekotlolo sa yona.Phal. 30:17-21
39A bea dikariki tse hlano ka lehlakoreng le letona la Tempele, le tse ding tse hlano ka lehlakoreng le letshehadi la Tempele. Tanka yona a e bea ka borwa bo ka botjhabela ho Tempele.

Kakaretso ya mekgabiso ya Tempele

(2 Dik. 4:11 — 5:1)

40Hirame a bopa dipitsa, a etsa le dikgarafu, le dikotlolo, yaba o qeta mosebetsi wohle wa Tempele ya Morena, oo a neng a o etsetsa kgosi Solomone. 41E ne e le dintho tsena: ditshiya tse pedi, le dikotola tse pedi tse neng di le hodima ditshiya; matlowa a mabedi a kwahelang dikotola tse pedi, tse neng di le hodima ditshiya; 42dikgarenate tse makgolo a mane tsa lethose tse kgabisitseng matlowa a mabedi. Letlowa ka leng le ne le ena le mela e mmedi ya dikgarenate, mola ka mong o ena le dikgarenate tse makgolo a mabedi, tse kgabisang dikotola tse pedi tse neng di le hodima ditshiya; 43dikariki tse leshome le dikotlolo tse leshome, tse hodima tsona; 44tanka e le nngwe le dipholo tse leshome le metso e mmedi, tse neng di e jere, 45le dipitsa, le dikgarafu, le dikotlolo.

Dintho tsena tsohle tsa Tempele ya Morena, tseo Hirame a ileng a di etsetsa kgosi Solomone, di ne di entswe ka lethose le hadimang. 46Kgosi ya etsetsa dintho tsena phuleng ya Jorodane, e sethulelong se pakeng tsa Sukote le Saretane. 47Dintho tsena tsohle Solomone a se ke a di bea sekaleng, hobane di ne di le ngata haholo; le boima ba lethose bo ne bo sa tsejwe.

48Solomone a etsa thepa yohle ya Tempele ya Morena: aletare ya kgauta, le tafole ya kgauta, moo ho neng ho bewa bohobe bo halalelang,Phal. 25:23-30
30:1-3
49le didulwana tsa mabone tsa kgauta e hlwekileng, tse beilweng kapele ho Sehalalelo; tse hlano tsa didulwana di le ka letsohong le letona, tse hlano ka ho le letshehadi; le dipalesa, le mabone, le matlao a kgauta;Phal. 25:31-40
50le dikotlolo, le ditimamabone, le matlao, le dikgaba, le dipitsana tsa mokubetso tsa kgauta e hlwekileng, le dihokelo tsa kgauta tsa mamati a Sehahalelo sa halalelang ka ho fetisisa, le tsa mamati a ntlo, e leng Tempele.

51Yaba mosebetsi wohle, oo kgosi Solomone a neng a o etsetsa Tempele ya Morena, o a phethwa. Jwale Solomone a kenya dintho tsohle tseo ntatae Davida a neng a di abetse Morena: silefera, le kgauta, le dijana, mme tsena a di bea hara matlotlo a Tempele ya Morena.2 Sam. 8:11
1 Dik. 18:11